Ajax-loader

Czúcz Ottó könyvei a rukkolán


Czúcz Ottó - Hajdú József - Pogány Magdolna - Szociális ​jog II.
A ​szociális jog e második kötetében áttekintjük a jelenlegi magyar szociális intézményi struktúra legfontosabb elemeit és az egyes intézmények működésének fő jellegzetességeit. Összeállításunkat elsősorban az egyetemi oktatás céljaira szántuk. Ez magyarázza a szerkesztés néhány sajátos vonását. Ezek közül kiemeljük, hogy igyekeztünk az egyes intézményeket elméletileg is rendezett formában tárgyalni. Törekedtünk arra, hogy a nálunk alkalmazott megoldásokat elhelyezzük a hasonló célt szolgáló külföldi intézmények fő típusai között. Mindezeken túl megkíséreltük az egyes intézmények II. világháborút követő magyarországi változásait is felvázolni, ezzel is elősegítve, hogy a fejlődési irányok jobban felismerhetővé váljanak. A fő törekvésünk azonban mindvégig az volt, hogy átfogó képet adjunk a jelenlegi magyar szociális intézményi struktúra jogi szabályozásáról és működéséről.

Czúcz Ottó - Szociális ​jog I.
Mindennapi ​használatra is alkalmazható tankönyv. Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár nagysikerű tankönyve részletesen áttekinti és megmagyarázza a társadalombiztosítás és egyéb szociális ellátások jogi szabályozását. A tankönyv egyedülállóan nagy teret szentel a nemzetközi szociális jog alapkérdéseinek, az Európai Unió szociális jogi gyakorlatának.

Kollekciók