Ajax-loader

Tihanyi István könyvei a rukkolán


Tihanyi István - A ​szabadságharc hősregéi
Ez ​a könyv emlékezés a dicső hősökre, a bátor hősökre, a hazáért lázadókra. Ezen a földön éltek őseink és mi is itt vagyunk. Nem árt, ha tudjuk, hogy egyik nagy történelmi eseményünk, az 1848-as forradalom és az utána következő események hogyan zajlottak le. Regének nevezzük őket, amelyek neves és névtelen hősökről szólnak - de ezek nem mesék, dehogy. Úgy mondjuk el őket, hogy mindenki megértse, és ne sejtsen mögötte bármiféle ellenséges gondolatot, idegen, ártó szándékot, félremagyarázást. Különösen a fiatalokhoz szólunk, nekik akarunk utat mutatni. Ezernyolcszáznegyvennyolc példa volt, és az is marad.

Tihanyi István - Époszok könyve
Az époszok könyvében a világirodalom remekeiről olvashat nagyon részletesen. Középkori lovagok, szentföldi harcosok, sárkányölő vitézek és nagy-nagy szerelmek történetei elevenednek meg a lapokon. Ókori ázsiai és európai hősök, istenek küzdenek és vetélkednek, szép lányokat csábítanak el, vagy éppenséggel vívnak értük egész háborúkat. Gilgames és Odüsszeusz, Roland lovag vagy Arthur király sem fél semmitől. Szembeszállnak az elemekkel az aranygyapjú vitézei, és fény derül a Tigrisbőrös lovag szomorú titkára is. Dantéval szállunk a Pokol félelmetes világába, és megismerjük Milton Paradicsomát. A valamikori portugál hajósokkal száguldunk el Indiába, és küzdünk a mórokkal El Cid lovag kardja által. Ránk borul a Kalevala komor északi fénye, és valahol a távolban már a Nibelung-lovagok csatáznak Attila hunjaival...

Tihanyi István - Római ​regék
A ​Város alapítása, Romulus és Remus tragédiája, az etruszk királyok családi és emberi története -ahogyan az előbb szájról szájra terjedt, majd papírra vetve is fennmaradt - lélegzetelállítóan érdekes. Helyenként legalább olyan izgalmas, mint egy mai tévésorozat. Talán nem véletlenül, hiszen a szerző újszerű formában, mai nyelven írta újra a "sztorikat". Mintha a szemünk előtt peregnének Róma viszontagságai, sőt, mintha mi is részesei lennénk az eseményeknek...

Tihanyi István - Bölcsességek ​könyve
Kétezer ​év leghíresebb szerzői foglalták össze ebben a kötetben mindazt, amit szerintük az életről érdemes vagy szükséges tudni. Olykor csipkelődő szellemességgel, nemegyszer viszont mély bölcsességgel sűrítették össze mindazt, amit tapasztalataik során leszűrtek az életből. Ezek a gondolatok számunkra is fontosak. Mit sem számít, hogy manapság, vagy századokkal korábban mondta-e valaki. Általános érvényűek, és nemegyszer szellemileg szinte letaglózzák az olvasót lényegre törésükkel, pontosságukkal, humorukkal. Aki elolvassa, egy egész életre gazdagabb lesz, hisz magáévá teheti és követheti mások számára leszűrt gondoskodó útmutatásait.

Tihanyi István - Árpád ​és Géza fejedelmek
A ​termékeny és sok műfajú szerző új nagyszabású vállalkozásba kezdett. Az ezúttal Tihanyi István szerző név alatt megjelenő " huszonhat kötetesre tervezett- sorozat a magyar történelem 1918-ig tartó szakaszát dolgozza fel uralkodói életrajzok tükrében. A egységes méretű és szerkezetű, mintegy száz oldalra rugó, nagy alakú, (színes fotókkal és reprodukciókkal) gazdagon illusztrált kötetek mindegyike két-két uralkodó életét tárgyalja. A kronológiai rendben haladó széria nyitókötete, máris rendhagyó módon két fejedelemmel, a honfoglaló Árpáddal és Géza fejedelemmel foglalkozik. A két történelmi személyiségről való szegényes ismeretek okán a szerző valójában egy hagyományos őstörténeti összefoglalót ad. Beszél a magyarok eredetéről, a törzsszövetségi politikai szervezetről, a vándorlásokról és a honfoglalásról, a kalandozások koráról és végül Géza kapcsán az ország egyesítéséről és a kereszténység felvételéről. Az főszöveget esetenként színes szövegdobozokban elhelyezett rövidebb, érdekességekkel foglalkozó szövegek tarkítják. A szerző elbeszélése nagy vonalakban követi a bevett történettudományi nézeteket, ugyanakkor néhány kiszólással, sejtetéssel bőven hagy teret " főleg az etnogenezis kapcsán - a népszerű "alternatív" elképzeléseknek is.

Tihanyi István - I. ​András és I. Béla
A ​magyar történelem igencsak zaklatott két évtizedét fogja át, a sorozat harmadik kötete, amely I. András és I. Béla uralkodásával foglalkozik. Vazul I. István megvakíttatott unokatestvérének idősebbik fia trónviszályok és pogánylázadás után veszi át az ország irányítását, megszilárdítja a keresztény királyság intézményeit, visszaveri a német támadásokat, a testvérével folytatott polgárháborúban azonban alulmarad, és rövid időre a tragikus véget érő öccse szerzi meg a trónt. E mozgalmasak események kitűnő alkalmat teremtenek a szerző számára, hogy fordulatokban gazdag családi viszályként, vérbeli királydrámaként ábrázolja a két Árpád-házi uralkodó pályafutását. Az esetenként a szaktudomány megállapításaira is hivatkozó, a középkori krónikákra, valamint a forrásokból nem ismert részletek esetében a szerző élénk fantáziájára támaszkodó elbeszélés eleven képet fest a korszakról. A szórakoztató népszerűsítést szolgáló munkát a sorozat többi kötetéhez hasonlóan gazdag illusztrációs anyag kíséri.

Tihanyi István - István ​és Orseolo Péter
A ​magyar királyok és uralkodók életét feldolgozó sorozat második kötetének főszereplői államalapító uralkodónk, Szent István valamint baljós emlékezetű utóda, a velencei származású Orseolo Péter. A kötet első felének néhány oldalas fejezetei megszületésétől követik nyomon első szent királyunk pályafutását. A hatalom megszerzésének és megszilárdításának elbeszélése után külön-külön fejezetek foglalkoznak uralkodói teljesítménye egyes elemeivel, államszervezői, hittérítői, hadvezéri és törvényhozói eredményeivel. A kötet második fele az István halálát követő zavaros évek történéseit foglalja össze, amelyhez Péter kétszeri uralkodása mellett a pogánylázadás és Aba Sámuel rövid életű uralma is hozzátartozik. Az elbeszélést ezúttal is gazdag illusztrációs anyag kíséri. A szerző bár a kötet irodalomjegyzékének tanúsága szerint ismeri a közelmúltban született történészi összefoglalókat is, szívesebben hagyatkozik a középkori krónikákra és a későbbi elbeszélő forrásokra az események könnyed, időnként kissé keresetlen stílusú, némileg kiszínezett és regényesített elbeszélése során

Kollekciók