Ajax-loader

Castiglione László könyvei a rukkolán


Castiglione László - Pompeji, ​Herculaneum
Időszámításunk ​szerint 79-ben, egy augusztusi napon a Vezúv lábánál fekvő síkság lakosságát irtózatos erejű robbanás ejtette rémületbe. A tűzhányó kitörése olyan óriási kő- és földtömeget röpített a magasba, hogy sötétség borult a napfényes, derűs campaniai tájra. Forró hamu, iszap és vulkáni kőzet hatalmas mennyisége temette el a Nápolyi-öböl partján fekvő virágzó városokat, Pompejit, Herculaneumot, Stabiaet és még néhány kisebb helységet. Ezzel a kötettel emlékezik meg a Gondolat Kiadó az ezerkilencszáz éve történt tragikus eseményről, amely az antik világ páratlan emlékét hagyta az utókorra. Az ókori életről való tudásunk összehasonlíthatatlanul szegényebb lenne, ha a több mint kétszáz éve folyó ásatások nem hozták volna felszínre Pompejiben azt a csodálatos "szabadtéri múzeumot", amelyben megismerhetjük egy ókori itáliai város utcáit, tereit, középületeit és magánházait, színházait, fürdőit, templomait, boltjait és műhelyeit, pékségeit és kifőzdéit, egyszóval mindennapi életét. Teljes feltárása után Herculaneum is hasonló élménnyel fogja megajándékozni a látogatót. A szerző, a klasszikus ókor jeles kutatója, 1973-ban már közreadott egy sikeres könyvet Pompejiről. Újabb művében új szempontok szerint csoportosítva és a herculaneumi leletek bemutatásával is kiegészítve az anyagot, avatott kísérőként kalauzolja az olvasót a látni- és tudnivalók rengetegében. A kötet gazdag képanyaga kitűnően szemlélteti a szövegben elmondottakat, s ezt főként Sugár Lajos művészi fotóinak köszönhetjük, amelyek az illusztrációk többségét alkotják.

Castiglione László - Az ​ókor nagyjai
Az ​ókori történelem, művészet és irodalom ma már minden művelt ember szellemi életének szerves része, velük kapcsolatos ismereteink mégis gyakran hiányosak. Az immár ötödik kiadásban megjelenő könyv könnyen kezelhető, olvasmányos összeállítást ad minden ókor ránt érdeklődő kezébe. A magyar könyvkiadásban, sőt a nemzetközi könyvpiacon is egyedülálló munka 160 nagy egyéniség, uralkodó, politikus, hadvezér, filozófus, író, költő, tudós portréját tartalmazza az ókori Kelet kultúráitól a római birodalom végéig. A bemutatott személyiségek képmásához ismertető szöveg tartozik a legfontosabb életrajzi adatokkal, rövid értékeléssel, a kortársak vagy a közvetlen utódok véleményével, idézetekkel a bemutatott személy műveiből, végül a portré meghatározása, művészettörténeti leírása, azonosításának kérdései. A kötetet értékes bibliográfia egészíti ki.

Castiglione László - A ​római művészet világa
Régészek ​szorgos munkája tárta fel a kicsiny itáliai faluból kisarjadt hatalmas ország kultúráját. Mérnöki tervek szerint épült városok, hosszan elnyúló vízvezetékek, ma is használható közlekedési utak jelzik a rómaiak teremtőerejét. S a kutatások képzőművészetükre is fényt derítettek. Nagyszerű paloták, lenyűgöző méretű templomok, az ötvösökre emlékeztető aprólékossággal dolgozó szobrászok faragásai, színgazdag falfestmények s pazarul megmunkált iparművészeti remekek tanúskodnak művészetük fejlettségéről.

Castiglione László - Pompeji herculaneum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Castiglione László - Hellénisztikus ​művészet
Sokáig ​a klasszikus görög művészetet tekintették az ókori - sőt az egész európai - művészet csúcspontjának, amelyhez képest minden előző és következő stíluskorszakot alacsonyabb rendűnek tartottak. Később, különösen napjainkban, a modern történeti és esztétikai elemzés ezt a klasszicisztikus dogmát megingatva arra az eredményre jutott, hogy a művészetek egyetemes történetében sem a klasszikus görög, sem más kifejezésmód nem tekinthető abszolút érvényű normának, hanem minden kor és terület társadalma a saját valóságos helyzetéből adódó mondanivalóhoz alakította ki stiláris formanyelvét. Ez a szemlélet teszi lehetővé az ókori görög művészet utolsó történelmi szakaszának, a hellénizmus művészetének mélyreható megértését, melyet a klasszikushoz képest régebben hanyatlásnak minősítettek. Ma már úgy látjuk, hogy a hellénizmus korának művészete nemcsak a görög művészet történetének újat hozó és értékes fejezete, hanem az egyetemes művészet történetében is jelentős szerepet játszott, mert belőle nőtt ki a római - s ezáltal a későbbi európai - művészet, továbbá termékenyítő hatást gyakorolt Európa, Afrika és Ázsia művészetére is. Castiglione László új könyvének fő célja az, hogy rávilágítson azokra a társadalmi és ideológiai tényezőkre, amelyek a hellénisztikus művészetet kialakították és benne kifejezésre jutottak.

Castiglione László - Római ​művészet
Ma ​is, szokott pályáinkon járva, nemegyszer találkozunk a római művészet emlékeivel; elég, ha az óbudai amfiteátrumra, az aquincumi ásatásokra, Szombathely vagy Tác néhány éve feltárt gazdag római anyagára gondolunk. A római birodalom és a római művészet egészéről azonban sokunknak csak kusza és hiányos képe van. Castiglione László kézikönyve lényegében egy ismertnek hitt világ igazi ismeretével ajándékozza meg az olvasót, amikor a római művészet kezdeteit, gyökereit, eszményeit és rendeltetését történeti kialakulásában és fejlődésében igyekszik megmutatni. Az i. e. IV. századtól az i. sz. IV. századig rajzolja meg a római művészet történetét, és mutatja be legfontosabb, páratlan szépségű emlékeit. Castiglione a művészetet a történelem, a társadalom és a római ember gondolkodásmódjának összefüggésében szemlélteti és értelmezi. Számos emléken mutatja be a racionális és gyakorlatias római ember építőtechnikáját és építőművészetét, nagyvonalú és fölényes szellemű portrészobrászatát és bravúros technikájú, "modern" felfogású csendélet- és tájképfestészetét. Könyvének gerincét az I. és II. század, tehát a "klasszikus" római művészet alkotja: Itália és a birodalom fénykorának legtipikusabb művészeti jelenségei; művének utolsó fejezete pedig a késő római művészet kialakulását, a birodalom válságtüneteit ismerteti. Ebben a részben, éppen a megrendült világkép és az elvesztett stíluseszmény kapcsán, már olyan kérdéseket vet fel, amelyekre majd csak a sorozatnak egy másik kötete adja meg a választ. A szöveghez részletes időrendi táblázat kapcsolódik, mely Róma történelmének és művészetének legfontosabb eseményeit, illetve alkotásait tartalmazza. A csaknem 200 illusztráció, köztük 8 színes, változatos és élményszerű képet nyújt a bemutatott korszakról.

Castiglione László - A ​római köztársaságkor művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Castiglione László - Görög ​művészet
E ​tanulmányok egyúttal építőkövei voltak olyan nagyobb monográfiáinak is, amelyeket, bár jelentős új eredményeket hoztak, a tudományos ismeretterjesztés stílusában és céljából írt meg és publikált (pl. Görög művészet, 1961; A római császárkor művészete, 1962; Róma aranykorának művészete, 1967; Az ókor nagyjai, 1971; Pompeji, Herculaneum, 1979; Hellénisztikus művészet, 1980).

Szilágyi János György - Castiglione László - Görög-Római ​kiállítás vezető
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Castiglione László - Pompeji
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Maróti Egon - Horváth István Károly - Castiglione László - A ​régi Róma aranykora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Castiglione László - A ​római császárkor művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók