Ajax-loader

Lakner Zoltán könyvei a rukkolán


Hajdu Istvánné - Ivan Merlet - Lakner Zoltán - Turizmus, borturizmus
Megjelent az Alfadat-Press Kiadó gondozásában.

Lakner Zoltán - Szociálpolitika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Faragó József - Lakner Zoltán - Pungor András - Szabó Brigitta - Frontsebészet
"A ​folyosó zajos volt. Gyurcsány meghívott vendégeitől, a "blogosaitól" búcsúzott. Simogatták, fényképezték a párás szemű asszonyok. De a párttársai és az újságírók már elkerülték. Bajnai elhaladt mellette, amikor kormányőrök gyűrűjében a dolgozószobájába tartott, ahol nem várta sem állófogadás, sem pezsgős koccintás. Csak a válság." "A könyv megírásakor ezernél több oldalnyi dokumentumot, beszédet, tanulmányt, elemzést, korabeli újságcikket olvastunk el. Több mint félszáz akkori főszereplővel és mellékszereplővel készítettünk mélyinterjúkat, folytattunk rövidebb és hosszabb beszélgetéseket. Benyomásokat, információkat ütköztettünk, hogy megvonhassuk annak az egy évnek a rövid és hosszú távú mérlegét."

Lakner Zoltán - Utak ​és útvesztők
A ​rendszerváltozást követő húsz év története nem beszélhető el a magyar baloldal teljesítményének értékelése nélkül. E könyv oldalain nem párttörténet olvasható, a főszereplő mégis az MSZP, amely az egyedüli sikeres baloldali erő 1990 óta Magyarországon. A baloldaliságról szóló éles viták is nagyrészt e párt szűkebb-tágabb környezetében zajlottak. A szocialisták az első szabad választást leszámítva mindig a legnagyobb vagy a második legnagyobb politikai erőnek bizonyultak, négy miniszterelnököt adva az országnak. Ám az MSZP 2010-re kétszeres utódpárttá vált: nemcsak az 1990 előtti politikai rendszer, hanem a 2010 előtti pártrendszer bukásának hírmondója is lett. Az MSZP jövőjét illetően három elméleti lehetoség merül fel. Az egyik az 1994-es gyors visszatérés megismétlése, döntően a jobboldali kormány elleni választói tiltakozás kifejeződéseként. Az ellentétes póluson a 2005-ös lengyel példa található, amikor is a baloldal összeomlott, és tartós stagnálásba süllyedt. A harmadik verzió az 1979 utáni brit munkáspárti út bejárása. Nyilvánvalóan ez a leghosszabb és legkényelmetlenebb, hiszen az elmúlt két évtizedben felmerült vagy elkerült kérdések sokaságának megválaszolását igényli. Ám értelme csakis annak van, ha az a politikai erő, amelyet a választók visszaküldtek a startmezőre, ezt az utat választja.

Lakner Zoltán - Gulyás Mihály - Élelmiszergazdasági ​beruházások tervezése és előkészítése
A ​következő években uniós forrásokból újabb lehetőségek nyílnak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar modernizációját szolgáló beruházásokra. A pályázatokon való eredményes részvételhez nem elég a szakmai ismeret és a jó ötlet. A sikerhez szükség van stratégiai szemléletű korszerű menedzsment ismeretekre is. A könyv célja, hogy átfogó képet nyújtson a beruházások előkészítéséhez szükséges ismeretekről. A mű a konkrét információktól az általános vállalkozás-gazdasági tudnivalókig halad - egyesítve a közérthetőség és a tudományos igényesség szempontjait.

Lakner Zoltán - Négy ​fordulat
Mire ​való, mit akar, mire jó, kihez szólhat, s egyáltalán micsoda tehát a baloldal a huszonegyedik század Magyarországán? Az erről való gondolkodás elválaszthatatlan a demokrácia kérdéseitől, valamint a rendszerváltás és az azt követő negyedszázad értékelésétől. A demokrácia-krízis és az egymásra torlódó társadalmi válságok nélkül se a baloldal, se az ország helyzete, se pedig az Orbán-rendszer nem érthető meg. A kérdés ma az, miként formálható demokratikus politikai és humánus társadalmi alternatíva az Orbán-rendszerrel szemben, s hogy mi lehet az erről való gondolkodáshoz a baloldal hozzáadott értéke. Talán elsősorban az, ha rálel önmagára. A Szent Grálként keresett megújuláshoz előbb a fejéről a talpára kellene állítani gondolkodásunkat. A megoldás hosszú folyamata nem miniszterelnök-jelöltekkel és főpolgármester-jelöltekkel kezdődik. Karizmatikus vezető sem száll alá az égből mindaddig, amíg nem tisztázódik, hogy mégis minek a vezetéséről lenne itt szó. A feladat igazából nem is a megújulás megújítása egy már létező valaminek , hanem egy új minőség és egy új entitás létrehozása. A folyamat alanyát meg nem nevező megújulás és a jelenlegi szereplők által kivitelezett megújítás helyett új baloldalra van szükség. Ennek szervezeti és személyi szerkezete, összetétele nem érdektelen, hiszen konkrét emberek csinálhatnak csak politikát. Az is kétségtelen, hogy a politika rugalmas és pragmatikus természetével számolva kijelenthető: a paradigmaváltás mikéntje, a váltógondolat pontos tartalma az adott helyzetre és az adott személyekre szabott. Mégsem kerülhető meg a baloldal mibenlétének vizsgálata, mert a maraton csak úgy teljesíthető, ha az elején jó irányba indulunk el.

Lakner Zoltán - Sass Pál - A ​zöldség és a gyümölcs versenyképessége
Kiadványunkban ​közölt eredmények egyaránt hatékonyan segítik a döntéshozatalban, a gyakorlatban, valamint a kutatásban és oktatásban dolgozókat. Teljes keresztmetszetét adja a zöldség-gyümölcs ágazat versenyképességét befolyásoló összetevőknek.

Lakner Zoltán - Tóth Ákos - Volna ​itt egy ország
Lakner ​Zoltán és Tóth Ákos négy éve megjelent közös kötetük után, amelyben az Orbán-rendszer kialakulását vizsgálták a maguk sajátos szemléletmódjával, publicisztikai és elemző eszközeikkel, most azt veszik számba, hová jutottunk. Írásaik folyamatos reflexiók, a jelennel feleselők, a jövőt óvók, és sajátos időutazásra invitálók: vajon előre tudhattuk-e, mi jön? Erre számítottunk? Csinálhattuk volna másképp is? Számvetés e kötet, amelyben nemcsak a leírt szavak igazsága és a következtetések megalapozottsága kerül mérlegre, hanem az ezzel járó felelősség is. Mert végső soron minden azért történik, hogy - Lakner Zoltán szavaival - közös életünk ne legyen örökké egy zérusösszegű játszma.

Szebeni András - Dessewffy Tibor - Lakner Zoltán - Török Gábor - ...res ​publica...
2004. ​május 1-je az Európai Unióhoz való csatlakozásunk ünnepe. A hazaérkezés boldog pillanata. Mert az elmúlt évtizedekben bárhol húzódtak is Európa politikai határai, mindig tudtuk, hogy odatartozunk. Több évtizedes teljesítmény előzte meg ezt az egyetlen dátumba sűríthető eseményt. Mindannyian a közös munka részesei vagyunk, hiszen a rendszerváltás óta tudatosan készülünk a csatlakozásra, de a főszerep mégis a politikusoké. A ...res publica... azoknak a magvar közjogi méltóságoknak az arcképcsarnoka, akik tevékenvségükkel hozzájárultak az Unió bővítéséhez, és emléket állít azoknak, akik már nincsenek közöttünk. Szebeni Andrásnak, a kötet ötletadójának közelképei, Dessewffy Tibor, Lakner Zoltán és Török Gábor angolul, franciául és németül is olvasható írásai teszik alkalomhoz illővé s egyben időálló kordokumentummá a reprezentatív albumot. A könyvünkben található politikusportrék kiválogatásakor a következő elv működött: pártállástól függetlenül mindaz a közjogi méltóság helyet kapott az albumban, aki 1990 óta a maga pozíciójában az európai uniós csatlakozásért dolgozott.

Hajdu Istvánné - Lakner Zoltán - Az ​élelmiszeripar gazdaságtana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lakner Zoltán - Tóth Ákos - Rendszerválás
Ebben ​a kötetben két okos ember írásai olvashatók. Az egyik politikai elemző, a másik publicista. A fülkeforradalom vagy micsoda előtt kezdődik a kötet, és tart ma is, ennek az egésznek ugyanis nincs vége, és még csak nem is sejteni, hogy mikorra várható. A szerzők minden írása pontos és igaz, csak épp az egészet nem nagyon akarja befogadni az ember, mert az nem lehet, hogy egy országot, benne őt magát ennyire lóvá tegyék, ráadásul úgy, hogy előre be volt minden jelentve.

Kollekciók