Ajax-loader

Glen O. Gabbard könyvei a rukkolán


Glen O. Gabbard - Holly Crisp-Han - A ​nárcizmus és sérelmei
Sok ​tekintetben a nárcisztikus személyiségzavar ugyanakkora érdeklődést vonz, mint ami egykor a borderline személyiségzavart övezte. Mely közszereplők nárcisztikusok valójában? Diagnosztizálhatják őket a mentális szakemberek? Szükség van a nárcizmusra a sikerhez? A közösségi média és az okostelefonok olyan önmagukkal elfoglalt köldöknézegetők kultúráját hozták létre, akik képtelenek másokhoz kapcsolódni? E kérdésekre nincs kimerítő válaszunk. Könyvünk fókuszában egyértelműen a nárcisztikus problémákkal küzdő páciensek klinikai megjelenése, valamint az áll, hogy a mentális egészségügyi szakemberek hogyan tudják megközelíteni őket. Így csupán egyetlen fejezetet szentelünk a nárcizmus új kultúrájának. Ezenkívül könyvünk nem átfogó kezelési útmutató, sokkal inkább a nárcisztikus szerveződésű páciensekkel folytatott klinikai munka során felmerülő gyakori dilemmák vizsgálatával és azokkal a stratégiákkal foglalkozik, melyek segítségével megbirkózhatunk e dilemmákkal a kezelés során. Pszichiátriai praxisunkban rengeteg nárcisztikus problémákkal küzdő pácienssel találkoztunk az évek során. Pszichoanalitikusként kezeléssel kapcsolatos megközelítésünk, bármilyen formában is történjék, a kortárs pszichoanalitikus gondolkodáson alapszik, amely azzal indít, hogy mi az, ami az egyénben különös, egyedi, idioszinkratikus. E könyv olyan konkrét nárcisztikus szerveződésű páciensekkel folytatott többévnyi munkából érlelődött, akik egyik kategóriába sem illeszkedtek maradéktalanul. E munka ahhoz az egyre növekvő felismeréshez vezetett, hogy a nárcizmus valójában pleomorf, sokalakú, olyan sokfejű hidra, mely számos formában létezik. Munkánkra a nárcizmussal kapcsolatos kutatások eredményei is hatással voltak, melyeket igyekszünk egységesíteni klinikai tudásunkkal. Így megvizsgáljuk a kötődéselméletek, a nagy populációkon végzett kutatások és a pszichoterápiás vizsgálatok empirikus kutatási adatait. Az e témával kapcsolatos irodalom jelentős részében a klasszikus pszichoanalízis a választott kezelési módszer, azonban a páciensek nagy többsége számára e kezelési mód nem elérhető. Ezért, bár tárgyaljuk a pszichoanalízist mint kezelést, olyan pszichoterápiás stratégiákkal is foglalkozunk, melyek kevésbé intenzívek, mint az analízis, de szintén hasznosak. Végül körvonalazzuk a nárcisztikus páciensek kezelésének általános stratégiáit, köztük az áttétel és a viszontáttétel felhasználását, melyek valamennyi kezelési elrendezésben alkalmazhatók, legyen az farmakoterápiás, részleges kórházi vagy bennfekvő kezelés.

John F. Clarkin - Peter Fonagy - Glen O. Gabbard - A ​személyiségzavarok pszichodinamikus pszichoterápiája
Ez ​a kötet azokról a páciensekről szól, akiknek a személyisége a mérsékelten diszfunkcinálistól a súlyosan zavart személyiségig terjedő kontinuum mentén helyezkedik el; és a személyiségzavarok felmérésének és kezelésének legújabb eredményeire összpontosít. A kézikönyv olyan, eltérő tapasztalatokkal rendelkező klinikusoknak készült, akik a pszichodinamikus megközelítést alkalmazzák a személyiségzavarokban szenvedő páciensek felmérésében és/vagy kezelésében. A könyvet úgy szerkesztették, hogy mind a pszichoterápiát tanulókat (pszichológus hallgatókat, pszichiátriai rezidenseket, képzés alatt álló pszichoanalitikusokat), mind a tapasztalt szakembereket hasznos információkkal lássa el. A tanulók számára különösen hasznos az intervenciós alapelvek egyértelmű megfogalmazása (Klinikai kulcsfogalmak) és a javasolt olvasmányok listája az egyes fejezetek végén. A tapasztalt szakemberek hasznosnak találhatják a tárgykapcsolat-elméletekkel és kötődéselméletekkel, illetve kutatással kapcsolatos újabb ismereteket, a neurokognitív tudományokkal kapcsolatos információkat, és a különböző személyiségzavarokkal és konstellációkkal kapcsolatos fejezeteket. A kezeléseket ismertető fejezetek mind az intervenciós alapelveket, mind az esetillusztrációkat tartalmazzák. Bár az egyes fejezetek egy adott személyiségzavarral, vagy a második tengelyen osztályozott személyiségzavarok egyik csoportjával (pl. borderline személyiségzavar) foglalkoznak, nem siklik át a második tengelyen gyakori komorbiditás felett, és felismeri a személyiségzavarok dimenzionális megközelítésének fölényét a kategorizáló megközelítéssel szemben.

Glen O. Gabbard - A ​hosszú pszichodinamikus pszichoterápia tankönyve
Ez ​az elismert szakértő tollából származó kivételesen gyakorlatias szöveg, mely az Alapkészségek a pszichoterápiában sorozat öt kötetéből az első, bevezetést nyújt a hallgatók és a szakemberek számára a hosszú pszichodinamikus pszichoterápia alapelveibe. Középpontjában a felnőttekkel folytatott egyéni hosszú dinamikus munka áll. Eltérően a tárgyban már megjelent egyéb írásoktól, ez a tömör kötet a szerző tanári tapasztalatain alapszik, és ezért közvetlenül azokat a problémákat célozza, melyekkel a hallgatók képzési időszakuk során találkozhatnak. Klinikai esetpéldákon keresztül a szerző bemutatja, hogy miként lehet a pszichodinamikus elmélet főbb alapelveit nehéz helyzetekben hasznosítani, és hogy hogyan küzdünk meg a pszichoterápiás munka során gyakran felmerülő nehézségekkel. Tizenegy tömör fejezetben a szerző mindent összefoglal a pszichodinamikus terápia alapelveitől kezdve a páciensek felbecsléséig, a terápia kezdetét és lezárását illetően, az intervenciókkal kapcsolatban, a terápia hatását és céljait illetően, az ellenállásról, a viszontáttételről, a fantáziáról és az álmokról, végül pedig beszél a szupervízió felhasználásának optimális módjáról, valamint arról, hogy miként mérhetjük az alapkészségek elsajátítását a Pszichiáter Rezidenseket Felügyelő Bizottság szabályozásának megfelelően.

Glen O. Gabbard - A ​pszichodinamikus pszichiátria tankönyve
A ​pszichodinamikus pszichiátria tankönyvének jelen kiadása jelentős mértékben gazdagodott azáltal, hogy Dr. Gabbard ebben az egyedülálló és értékes könyvben az agykutatás legújabb eredményeit az emberi pszichikummal kapcsolatos klinikai elméleteinkkel ötvözte. Ez az új kiadás élesíti pszichodinamikai látásmódunkat, elmélyíti pácienseink megértését, és javítja terápiáink hatékonyságát. Minden kétséget kizáróan a klinikumban dolgozók számára nélkülözhetetlen kézikönyvről van szó.

Glen O. Gabbard - Laura Weiss Roberts - Holly Crisp-Han - Valdesha Ball - Gabrielle Hobday - Funmilayo Rachal - Professzionalizmus ​a pszichiátriában
Amit ​gyakran a betegre nézve „gyógyító körülménynek” neveznek a medicinában, az valójában az orvos professzionalizmusának tükre. Ez különösen igaz a pszichiátriára, amelyben olyan kérdések is szerepet játszanak, mint a viszontáttétel. A könyv szerzői utánajárnak a professzionalizmust befolyásoló tényezőknek és részletezik elvi alapjait, amelyek ma már az orvostanhallgatók, a pszichiátriai rezidensek, az oktatók és a gyakorló klinikusok központi tananyagának részét képezik. Számba veszik az etika és a professzionalizmus érintkezési pontjait, beleértve a kutatáshoz kapcsolódó etikai kérdéseket, az adományozást és a pszichiáterek és gyógyszeripari cégek kapcsolatát. A szerzők azt is áttekintik, hogyan alkalmazhatók a professzionalizmus elvei a nemi, etnikai és szexuális irányultságot érintő témákban. A Professzionalizmus a pszichiátriában kötelező olvasmány minden oktató és szakember számára, aki szeretné jobban megérteni a professzionalizmus, az etika és a határsértések elkerülésének relációit.

Glen O. Gabbard - Sally M. Wilkinson - A ​viszontáttétel kezelése borderline betegekkel
A ​jelen kötetet arról az érzelmi viharról szól, amit a borderline beteget kezelő klinikusnak ki kell állnia. Szisztematikus megközelítésmódot kívánunk nyújtani a terápiás folyamat során felbukkanó számtalan viszontáttételi érzés felismeréséhez és kezeléséhez. Módszerünket terapeuta-beteg diádok percről percre és óráról órára zajló interakcióinak bemutatásával illusztráljuk. Bár a viszontáttétel kezelése csak egy a borderline személyiségzavar terápiájában alkalmazott technikák közül, ám ha a klinikus érzelmi reakciójának tisztázására nem kerül sor, akkor képtelen lesz megfelelő módon kivitelezni az egyes intervenciókat. Szerzőpárként való együttműködésünk szupervíziós kapcsolatból alakult ki. Hosszú és fáradságos munkánk során igyekeztünk kidolgozni egy módszert, ami segít a borderline betegek pszichoterápiájában megtapasztalt elárasztó érzések megközelítésében. Az évekig tartó közös munka a tanítványi viszonyt fokozatosan kollegiális együttműködéssé alakította át. Először New Orleansban, az American Psychiatric Association 1991-es gyűlésén adtuk elő ezt az anyagot. A tömeges és lelkes érdeklődés a hallgatóság részéről meggyőzött minket arról, hogy munkánkat érdemes egy monográfia terjedelmére kibővítve publikálni. A könyvet úgy állítottuk össze, hogy mind a kezdő, mind a tapasztalt pszichoterapeuták számára hasznos lehessen.

Kollekciók