Ajax-loader

P. Brestyánszky Ilona könyvei a rukkolán


P. Brestyánszky Ilona - Ismerjük ​meg a kerámiát
A ​kiadó népszerű "Ismerjük meg..." sorozatának negyedik kötetét, P. Brestyánszky Ilona művét átdolgozott és bővített kiadásban adjuk közre. Az agyagművesség az emberiség egyik legősibb mestersége, kezdetei a kőkorszakba nyúlnak vissza. S az agyagnak formát adó ember már a legrégibb időben is díszítette edényeit, hogy ne csak hasznosak, hanem kellemesek is legyenek a szemnek. A kötetben kibontakozik ennek a nagy múltú művészeti ágnak a fejlődése. A mű első része a terrakotta, mázas cserép, majolika és kőedény történetét ismerteti a neolitikumtól kezdve, sorra végighalad az egyes történelmi korszakokon és kultúrkörökön, egészen a modern kerámiáig. A mű második része a porcelánnal foglalkozik. Bemutatja ennek a művészeti ágnak máig is utolérhetetlen szépségű előképét, a régi kelet-ázsiai porcelánt, majd végigvezet az európai porcelánipar történetén. A kötet igen gazdag illusztrációs anyag egészíti ki: a kerámiatörténet különböző korszakainak legszebb emlékeiről és a híres porcelángyárak legjellegzetesebb alkotásairól készült fényképek, továbbá a legfontosabb kerámia- és porcelánformákat és díszítő motívumokat bemutató grafikai táblák. A kötet nagy értéke a legfontosabb kerámia- és porcelánjegyek gyűjteménye. A kötetet a magyar népi kerámiáról szóló fejezettel egészítettük ki

P. Brestyánszky Ilona - A ​Pest-Budai ötvösség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

P. Brestyánszky Ilona - Die ​Keramikerin Margit Kovács
Margit ​Kovács (1902 - 1977) war Keramikerin und Bildhauerin, sie gehörte zu den führenden Persönlichkeiten der modernen ungarischen Keramik. Ihr gebührt das Verdienst, neben anderen Keramikern die Kunstkeramik neuen Charakters in Ungarn heimisch gemacht zu haben. Die Kunst von Margit Kovács trägt spezifisch ungarischen Charakter, das Lebenswerk ist auf allen Gebieten der Keramik bedeutend: unter ihren Händen entstanden in reicher Zahl Figuren und Gefäße, Wandkacheln und Reliefs. Ihre gleichmäßig nach oben führende künstlerische Laufbahn kennzeichnen Anerkennungen und Erfolge im In- und Ausland. Die Kunsthistorikerin Ilona Pataky-Brestyánszky ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Ungarischen Nationalgalerie und Autorin vieler wissenschaftlicher Werke. Dieser Band stellt das Ergebnis jahrzehntelager sorgfältiger Arbeit dar.

P. Brestyánszky Ilona - Budapest ​zsinagógái
A ​neves művészettörténész évtizedeken át volt eredményes kutatója a magyarországi képző- és iparművészet, valamint építészet történetének. 1960 óta mesterségének egyik legfontosabb része a zsidó műkincsek feldolgozása és publikálása volt. Hosszú éveken át folytatott történeti, levéltári és helyszíni kutatómunka eredményeként készült el e hiánypótló műve. A könyv vallástörténeti kérdéseket (zsinagógák kialakulása, szerepük, jelentőségük a zsidó vallásban) tárgyaló rövid bevezetés után kronológiai sorrendben ismerteti a budapesti zsinagógák építésének, sorsának eseményeit a történelmi századok során a középkortól kezdődően. A mű jelentős művészettörténeti szintézis is egyben.

P. Brestyánszky Ilona - Kovács ​Margit
Az ​1977-ben elhunyt Kovács Margit szobrász és keramikus a modern magyar kerámia egyik vezéregyénisége volt. Munkássága korszakot jelöl, az új szellemű iparművész-kerámiát többek között ő honosította meg Magyarországon. Művészete sajátosan magyar, nagyon egyéni. Életműve a kerámia minden ágában jelentékeny: keze alól figura és edény, falicsempe és relief pazar bőségben került elő. Alkotói pályája- melynek felfelé ívelését hazai és nemzetközi sikerek, elismerések mérföldkövei jelölték- töretlen volt.

Kollekciók