Ajax-loader

Szabó Károly könyvei a rukkolán


Szabó Károly - Titkos ​ügyek és ágyak
Dr. ​Szabó Károly, a Forintért koronát és A jövő történelme című sikeres regények szerzője ezúttal egy anyagi csődbe jutott orvostanhallgató viszontagságait írja meg. A cselekmény az 1930-as világválság idején játszódik. A Titkos ügyek és ágyak könnyed hangvétellel, kellemes humorral megírt alvilági kalandok és nőügyek szórakoztató regénye.

Szabó Károly - Forintért ​koronát
Egy ​kabaréműsor kapcsán e regény szerzőjétől megkérdezte a konferanszié: - Mondd, hogy jutott eszedbe a műszaki-gazdasági életből átevezni a kabaré vizeire? - Nem kellett evezni, a kettő ugyanaz a vidám műfaj. - Hogyhogy? - Itt is, ott is elmond valaki egy marhaságot, a többiek pedig megtapsolják.

Szabó Károly - A ​jövő történelme
Az ​agyvelő a gondolkodás lenyűgöző bonyolultságú biológiai építménye. Évmilliók kellettek ahhoz, hogy ez a csodás szerkezet vezérlő központjává fejlődjön az egész kultúránkat létrehozó emberi butaságnak.

Thierry Amadé - Szabó Károly - Attila, Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig I-II.
A római Galliáról írt munkáim folyamában foglalkoznom kelletvén Attilával és a Rajnán át 451-ben történt berohanásával, némileg akaratom ellenére, bizonyos kimondhatatlan tudvágygyal állapodtam meg a hún király idegen és rettentő alakja előtt, s hévvel fogtam tanulmányozásához.

Szabó Károly - Balassagyarmat ​az irodalomban
Összeállításunk ​kezdeti célja az volt, hogy kimondottan irodalmi értékű szövegek alapján, érzékletes képekben mutassuk be városunk múltját és jelenét. A munka során azonban egyre erősödött a kísértés, hogy az irodalom fogalmát lazábban és a lehető legtágabban értelmezzük. Nem szegényíthetjük magunkat a művészi mérce túl magasra állításával. A valódi szépirodalmi szövegek mellé felvettünk tehát igényes stílusban írt, jellemző történelmi alkotásrészleteket, sőt publicisztikai szinten álló írásokat is. Tisztában vagyunk azzal, hogy a szerzők írói rangja és az egyes írások szintje nagyon különböző. Egyben azonban megegyeznek: Balassagyarmatról szólnak. Ezt a tényt elég indoknak éreztük arra, hogy egy kötetben szerepeltessük Tinódit Petőfi Sándorral, Madách Imrét Hesz Vilmossal vagy Majthényi Imrével. Gyűjteményünk nem lehet teljes. Bizonyára jócskán vannak még írások, amelyek elkerülték figyelmünket. Szeretnénk hinni, hogy kötetünk megjelenése csak az első lépés; s éppen az olvasó lokálpatriotizmusa fogja majd gazdagítani mostani összeállításunkat. Dr. Szabó Károly (részlet az bevezetőből)

Szabó Károly - Kun ​László
Szabó ​Károly (1824-1890) nevét és életművét idáig elsősorban a könyvtárosok társadalma ismerhette, hiszen ő adta közre a Magyarország történetének forrásai és a Régi magyar könyvtár nevezetes köteteit. A fentiekhez képest Szabó Károly Kun Lászlója elfeledett mű, holott a címszereplő portréja - a sokat, sokszor - osztrák és cseh részről is - vitatott Árpád-házi uralkodónkról szóló legteljesebb - szakszempontból is értékes, lelkiismeretes monográfia. A szemléletes korrajzot is kínáló könyv eredetije ma már hozzáférhetetlen ritkaság. Csakúgy, mint a Magyar Történeti Életrajzok című, a maga idejében méltán népszerű milleniumi sorozat szinte valamennyi darabja, ez is szépen illusztrál, tényszerűségében is szórakoztató írás. Szabó kötete IV. (Kun) László szenvedélye házasságának, a kunok, magyarok között őrlődő politikájának, belső vívódásainak, a segítségül behívott kunok lemészárlásának drámai dokumentuma.

Szabó Károly - Etruszkok ​és magyarok
A ​mindmáig szinte államvallássá vált finnugrisztika 'délibábos nyelvészkedésnek' tekint minden olyan próbálkozást, mely a magyar őstörténet más alapokról és összefüggésben vizsgálná, akár a turkológusokra, akár a sumér-szkíta-kazár rokonságot vallókra gondolunk. Márpedig a magyar őstörténet mélyebb megértését az etruszkok gyökereinek feltárása segítheti a legjobban. A laikus is láthatja, akár egyszeri ránézésre is, milyen döbbenetes a hasonlóság a rovásírás és az etruszk írás között. Az is sajátos, hogy a történészek szerint az etruszkok hajósnép volt, miközben művészetükben igen gyakran lóábrázolásokkal találkozunk, míg az itáliai ősnépekre ez egyáltalán nem jellemző. Az etruszkok saját magukat állítólag 'mek'-nek nevezték, de ez lehetett 'megy' is, a 'magyar', 'megyer' töve. Az etruszk vallásban nagyon fontos szerepe volt a jóslásnak és az ősök, a halottak tiszteletének, lakóházaik belső kialakítása pedig emlékeztet az ősmagyarok szálláshelyeinek alaprajzához. Ennyi felvetett kérdés talán elegendő ahhoz, hogy időt és teret átszelve megismerjük rokonainkat.

Szabó Károly - Álsebész ​a Gestapo műtőjében
... ​Harwey észrevette, hogy a vizsgálóban ég a villany. Finoman lenyomta a kilincset. Nem engedett. Erre halkan benyitott a mellette lévő sötét szobába és onnan a félig nyitott ajtón át figyelte a különös eseményeket. Elisa nővér benzint szívott fel az injekciós fecskendőbe, gyors mozdulattal a hordágy mellé lépett és intravénásan a beteg karjába nyomta. A páciens néhány másodperc múlva remegni kezdett. Azután azt se...

Szabó Károly - Nehézfiúk ​reverendában
Ez ​az igényeseknek való bűnügyi történet Amerikában és egy trópusi szigetecskén játszódik. A könyv olyan fordulatos és izgalmas, hogy az olvasó bizton számíthat a "hátborzongató" kikapcsolódásra.

Bélay Iván - Cséfalvay Pál - Hetves Józsefné - Kaposi Endre - Szabó Károly - Esztergom ​2000 enciklopédia - Köztéri alkotások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Károly - Magyar ​vezérek kora Árpádtól Szent Istvánig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Károly - A ​becsületrendnek sincs szaga
Ez ​az írás eredetileg filmre készült. A forgatókönyvíró megírta a forgatókönyvet, a producer elkezdett producerkedni, a rendezők már kinézték a főszereplőket stb., stb. Illetve az egyik stb.-vel akadt egy kis gond. Ki derült, hogy a filmgyártáshoz ugyanaz a három dolog kell, mint a szentté avatáshoz: pénz, pénz és pénz. Hogy ezután mi történt, a legnaivabb kedves olvasó is el tudja képzelni. Barátaim mondta egyikünk, ennek a műnek napvilágot kell látnia. Így lett belőle könyv. Ez a könyv.

Szabó Károly - Szabó Andrea - Balassagyarmat ​az irodalomban / Szellemóriások nyomában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Károly - A ​méhész műhelyében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Károly - Hellebrant Kálmán - Régi ​magyar könyvtár I-X.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók