Ajax-loader

Balogh Béni könyvei a rukkolán


Balogh Béni - A ​rablólovag aranyai
Izgalmas, ​kedves humorú történetek gyűjteménye ez a Delfin-könyv - a magyar honfoglalástól az 1848-as szabadságharcig terjedő időszakból. Helyet kap benne néhány betyártörténet, meseelemekben bővelkedő népmonda is.

Balogh Béni - Csatára ​fel!
1848-49 ​tavaszán a vadregényes Bükk mögötti völgyekben megjelenik egy kóborló osztrák csapat. Parancsnokuk, báró KatzMatz nem harccal, hanem a nép sarcolásával foglalkozik... Egy 12 éves kisfiú, Kormos Lajcsi kisbárányát is elraboltatja. Lajcsi ezért bosszút esküszik, és titokban felkeresi a Tisza mentén táborozó Damjanich seregét, ahol a két testvérbátyja is szolgált. A tábornok - két felnőtt kíséretében - KatzMatz megfigyelésére küldi a Bükkbe. Kémkedésük alatt sok borsot törnek a generális orra alá. Később azonban a népfelkelőkből és a nemzetőrökből - a kisfiú és felnőtt társai segítségével - erős csapat szerveződik, akik végül több csatában legyőzik a generális seregét. A regény sok kalandja, izgalmas története 1848-49 hősi küzdelmeinek állít felejthetetlen emléket.

Balogh Béni - Gyöngyhúrú ​citera
A ​zöldellő Bükk vidékén legelteti Mátyás király aranyszőrű juhait Ostor Imre, kisbojtár. A gonosz nagyurak, Mátyás király ellenségei, a manókkal szövetkezve elrabolják az aranyszőrű nyájat. Ostor Imre bujdosásnak indul, de aztán az egyszerű emberek, és nem utolsósorban az álruhás Mátyás király segítségével, legyőzi a gonoszokat és visszaszerzi a nyájat. Mese és történelem, költészet és valóság szép összhangja teszi érdekessé a könyvet. A csodás Bükk-vidék, a komor lovagvárak és Mátyás fénylő palotájának leírása is szórakoztatja az olvasót.

Balogh Béni - Magyar ​királymondák
1996-os ​kiadás Hazánk történelmében a királyok nagy szerepet játszottak - s közülük jó néhány, kiemelkedő tetteivel írta be a nevét a nép emlékezetébe - és a történelemkönyvekbe. E királymondák irodalmi feldolgozásokból, néphagyományból, történelmi tényekből és az írói képzelet ötvözetéből születtek meg. Az elbeszéléseket népmesei elemek szövik át. Legjellemzőbb rájuk - az igen szép nyelvezeten túl - az életszerűség: a történelmi alakok emberi mivoltukban jelennek meg, a régmúlt korok mindennapjai tárulnak fel a könyv lapjain, s az olvasó bepillanthat a paloták és a kunyhók világába is. A kötet történelmi személyiségei: Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, IV Béla, Mátyás király, II. József, IV. Károly stb., valamint a fejedelem: II. Rákóczi Ferenc, illetve kormányzó-elnök: Kossuth Lajos történelmi szerepe közismert, ez e könyvben olvasható, róluk szóló történetek azonban kevésbé. A történetek meghatározó eleme az egyszerű emberek bölcsessége, embersége és a hagyományokon alapuló erkölcsi rend. A népi felfogásnak megfelelően a mondabeli uralkodóknak szükségszerűen ezekhez az elvekhez kellett igazodniuk. Külön erénye a könyvnek egy-egy hazai táj érzékletes bemutatása, valamint a néphagyományokon alapuló város- és falunevek eredetének magyarázata.

Balogh Béni - A ​Vadkörtefa királyfi
A ​népi mesék varázslatos világát idézi e három esében a neves író. A címadó történetben az egyszeri juhászlegény hosszú vándorlás után eljut a csodálatos Vadkörtefaországba... Itt a mesei "véletlenek", sajátos ügyessége és "beszélő" kis pulikutyája segítségével királyfi lesz. Végül eléri vándorlása igazi célját: megszerzi az aranyakat termő vadkörtefamagokat is. A másik mesében a szegény falusi lány csak a folyó hullámaiban találja meg a boldogsátág... A harmadikban a szegényember furfangjával még a ravasz ördögön is kifog. Mindezeket ízes-színes stílusban, hajlékony, szép magyar nyelven s csillogó humorral átszőve elveníti meg az író.

Balogh Béni - Magyar ​regék és mondák
Hosszú ​gyűjtőmunka eredménye a kötet, melyben regék, mondák, régi históriák kelnek életre.

Balogh Béni - Omló ​bástyákon hulló csillagok
Negyedik ​mondakönyvemet tartja kezében a Kedves Olvasó. Az első három: Éleskővár kincse, Szépen szálló sólyommadár, A rablólovag aranyai. Mindhárom kötet történetei Észak-Magyarország változatosan szép és történelmi emlékekben gazdag tájain játszódnak, nevezetesen Borsod, Abauj, Zemplén, Heves, Nógrád, Pest megye egyes vidékein, mindez a negyedik kötetben is folytatódik. Egy monda Szabolcs megyét is képviseli. Már a harmadik könyvemben, A rablólovag aranyaiban is szóhoz jutott a palócok vármegyéje, Nógrád. Negyedik kötetemben, az Omló bástyákon hulló csillagok történeteiben ez nemcsak tovább folytatódik, hanem egyre jobban kiterebélyesedik. Maga a címadó történet is e tájról való, és Szondi Györgynek, Drégelyvár hős kapitányának és egyszerű vitézeinek kíván emléket állítani.

Balogh Béni - Éleskővár ​kincse
"Három ​ízben tértek vissza a tatárok, hogy bosszút álljanak a barlangbeli esetért, de a várat elfoglalni sosem tudták. Nem is csoda! Nagy kincs volt abban, minden aranynál és ezüstnél értékesebb: Bakó Ildikó, a csudaszép várkisasszonyból lett Eszes kapitányné." Ezzel a néhány sorral zárul a bükki várak, városok, tájak mondáit tartalmazó kötet egyik legszebb mondája. Történelmünk viharos századai közt felvillan Mátyás, Petőfi és Jókai alakja is egy-egy izgalmas, romantikus történetben. Balogh Béni mondáit Győry Miklós művészi rajzai teszik még képzeletmozdítóbbá.

Balogh Béni - Szivárvány ​a Sajó felett
Balogh ​Béni, a Bükk szerelmese előző sikeres önéletrajzi ihletésű kötetének, a Vadócok a Bükkben önállóan is élvezhető folytatása a Szivárvány a Sajó felett. A század elejének Sajószentpétere elevenedik meg a könyv lapjain. A regény hőse a tizenhárom éves kiskamasz ebben a kedves városkában folytatja tanulmányait. A nagyközség, az iskola, a tanárok,a pajtások színes eleven rajza mellett egy hamvasan szép szerelmi történettel gazdagabb az olvasó, mire a könyv végére ér

Balogh Béni - A ​hét oroszlán vára
Balogh ​Béni, a népszerű ifjúsági író újabb mesekönyvvel lepi meg kedves olvasóit. A címadó mesében az egyszeri királyfi mátkát keres, aki szép is, jó is legyen. Sokfelé jár a legény, de ilyet sehol se talál. Végül egy különös várban elvarázsolt lányokra akad, akiket visszavarázsol, majd közülük kiválasztja a legszebbet s a legjobbat. Az író a többi mesében is színesen, hangulatosan eleveníti meg az erdős hegyek tündéri világát, a fákat, a virágokat, az erdők, a mezők állatait, az őzeket, a mókusokat, a nyulakat, a kicsi gyíkokat. Nem hiányoznak azonban a hagyományos mesealakok sem; a szegény favágó, a gazdag királyfi, a gonosz király, a jószívű szegény leány. Az író ebben a mesegyűjteményben is színes, ízes, stílusban ír, felhasználva szülőföldjének, a palóc népnyelvnek üde fordulatait, különös zamatát.

Balogh Béni - Vidróczki ​a nevem!
A ​népdalok, népmesék híres-neves betyárja, Vidróczki a hőse ennek a könyvnek. Végigkísérhetjük életét kisgyermek korától egészen haláláig. Kalandos, izgalmas élete volt, amely ha bővelkedett is sikeres tettekben, vidám mókákban, még inkább bővelkedett nyomorúságban. Nem a maga akaratából lett betyárrá, azzá tette a szabadságharc bukását követő elnyomás. Mindig tudta, hogy nála is nagyobb nyomorúságban él a föld népe. Ezért aztán mindegyik kalandját a szabadságvágy, a szegények védelme, a nők tisztelete, a szülők szeretete jellemzi. Csupa-csupa szép lovagi erény. Ámde nemcsak bátor, hanem vidám ember is volt őkelme: elszánt csínyjein jót nevethetünk.

Balogh Béni - Szépen ​szálló sólyommadár
Mesék, ​mondák, régi históriák kelnek életre ezeken a lapokon. Egyik vidám, a másik szomorkás, a harmadik meg oly titokzatos és izgalmas, akárcsak egy krimi. Egyben azonos valahány: hűen tükrözi a magyar nép mesélő kedvét, képzeletének gazdagságát. Az észak-magyarországi tájakat, nagyjából a Pesttől Zemplénig terjedő vidékeket járva, hosszú esztendők munkájával gyűjtötte össze Balogh Béni e kötet anyagát. Öreg nénikék, bácsikák meséit hallgatta nagy türelemmel, s bizony nemegyszer ő lett az, aki az utókornak megmentett egy-egy felejtésre ítélt történetet. A kötet külön érdekessége, hogy a szerzőnek nem is egyszer úttörők, iskolások is segítettek a gyűjtőmunkában...

Balogh Béni - Vadócok ​a Bükkben
A ​szerző írja könyvéről: „Szülőföldem, a vadregényes Bükk szebbnél szebb tájai elevenednek meg e lapokon. A szelíd-erdős hegyekből a magos dombokra átváltó Bükkháton telt el életem első, számomra felejthetetlen 13 esztendeje. itt tanultam meg fehér arcú, kedves édesanyámtól az édes magyar nyelvet. Itt éltem át hegyi árvizeket, a fél falut csaknem elpusztító tűzvészeket. Itt tanultam meg a fényes-fekete palatáblán a betűvetést, hogy örökre a betűk szerelmesévé váljak. Itt locsolkodtam először, itt vittem májfát a kislányoknak, itt követtem el számtalan csínyt vadóctársaimmal - de itt tanultam meg a munka becsülésék is. A kedves bükki tájtól, a drága szülőföldtől sosem szakadtam el. Sokszor gondolatban is otthon járok. A kékesszürke téli alkonyok, a tavaszi mélykék ibolyák, az aranysárga rétiboglárkák, a legelésző, riadt szemű őzek képe örökre a szívembe vésődött. Immár kitörölhetetlenül...”

Kollekciók