Ajax-loader

Tolnai Kálmán könyvei a rukkolán


Tolnai Kálmán - Egytál ételek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Kálmán - Találkozás ​a galerivel
Tartalom: Találkozás ​a galerivel A százados és a galeri A felderítés előzményei Vidéki portya "Strangers in the night" Rendőrkézen a Mohikán-galeri A galeri bűnlajstroma A rendőrségi és bírósági vallomásokból Bezárul a börtönajtó A nevelőtiszt naplójából Fordulat Orsós Peregrinnél Fedor István útja vissza a börtönbe Emlékezés Bogdán Józsefre Kis történet - tanulságokkal Húzós életútjáról Egyesek megváltonak, mások nem Számvetés

Tolnai Kálmán - Szexparti, ​avagy a néma válasz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai_k%c3%a1lm%c3%a1n_k%c3%a1bulat
elérhető
5

Tolnai Kálmán - Kábulat
TOLNAI ​KÁLMÁN új könyve, a KÁBULAT „az első a magyar irodalomban, mely a kriminálpedagógus optikáján keresztül leplezi le a narkotikumok veszélyét, és világítja meg a kábítószerek térhódítása elleni tennivalókat. Őszintén, nyíltan beszél a kényes kérdésekről, miközben ismeretterjesztő, izgalmas, érdekfeszítő olvasmányként tárja az olvasó elé a valóságot." „Nemzetközi méretekben szervezetten folyik a kábítószerek termelése, adásvétele, szállítása, illetve csempészete. A bűnelkövetések számtalan változata, a korrupciótól a zsaroláson keresztül a gyilkosságig kíséri ezt a sokszor ezerszázalékos haszonnal dolgozó illegális üzletágat. A kábítószerüzérek leleményessége nem ismer határokat, még kevésbé emberi érzéseket. Jellemző példa erre, hogy az idegenben elesett amerikai katonák holttestét felvágták, és telerakták kábítószerrel. A lezárt ko porsókat gyászzenével, az amerikai zászló tisztelgő lobogtatásával vitték az Egyesült Államokba, és az »áru« simán eljutott a » fogyasztó «-hoz. A példa arra utal, hogy a kábítószer-csempészés ellen egy ország egyedül ma már nem képes eredményesen felvenni a harcot."

Tolnai Kálmán - Halat ​s vadat...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Kálmán - A ​mohikán-galeri
A ​szerző előző könyve, A 16-os zárka lakója nagy közönségsikert aratott néhány éve. Egy kémnő életútját mutatta be, akit főúri kapcsolatai és erkölcstelen életmódja előbb a Horthy-rendszer, majd a német titkosszolgálat, később az amerikai hírszerzés gátlástalan ügynökévé zülleszt, mígnem bűnüldöző szerveink leleplezik és elnyeri büntetését a hatvanas évek elején. Mostani könyvében egy fiatalokból verbuválódott bűnözőcsoporttal , a Mohikán-galerivel ismertet meg a szerző. Egy fővárosi galeri tündöklését és bukását” olvashatjuk itt, s kísérhetjük figyelemmel – a bűnözéstől való elrettentés, valamint az átnevelés hatását a galeri egyes tagjaira a büntetés végrehajtási intézetben, valamint azon kívül, szabadulásuk után. Van-e útjuk a galeri tagjainak vissza a becsületes dolgozó emberek társadalmába? Egyáltalán, miféle okok, s egyéni körülmények visznek egyeseket a huliganizmus, a galeribűnözés lejtőjére? Mekkora a veszélyességük a mi a társadalmi körülményeink közepette? Átnevelhetőek-e ezek a fiatalemberek? Remélheti-e a társadalom, amely védekezik ellenük, hogy idővel szorgalmas, munkájukból élő törvénytisztelő állampolgárokká válnak? A könyvben tárgyalt galeri egyes tagjait sikerült visszafordítani a rossz útról, más tagjait nem. Mit tehetnek a társadalom tagjai annak érdekében, hogy mennél eredményesebb legyen a megelőzés és zavartalanabb a visszailleszkedés a dolgozók közösségébe? Kit milyen felelősség terhel ezért? Menthetőek-e a bűnözésben részt vevők azzal, hogy meggondolatlan fiatalok? Menthetőek-e a szüleik, szűkebb környezetük tagjai? Összefoghat-e a társadalom a huligáncselekmények megfékezése céljából? Az ismeretterjesztő célzattal írt könyv szerzője – mint a bűnöző banda tevékenységének, tagjai egyéni életének s szokásainak alapos ismerője – izgalmas és tanulságos leírását adja egy valóban működött és felszámolt fővárosi galeri cselekményeinek, a galeritagok életútjának, börtönbeli viselt dolgainak, egykori környezetüknek és szabadulásuk utáni sorsuknak, dokumentumok, jegyzőkönyvek, vallomások alapján, a nevek és helyszín megváltoztatásával.

Zuhan%c3%a1s
elérhető
0

Tolnai Kálmán - Zuhanás
"Tolnai ​Kálmán az ország egyik legnagyobb börtönének parancsnoka, aki több mint 3 évtizedes bűnüldözési tapasztalattal rendelkezik. Így természetes és teljes mértékben hihető, hogy könyveinek cselekményét az életből meríti, s olyan figurákat rajzol meg, azokról az emberekről ír, akikkel hivatása gyakorlása közben találkozott. A szerző mindennapi munkáját és írásait is a bűnelkövetők alapos megismerésére való törekvés jellemzi; igyekszik jellemük mélyére hatolni, feltárni indítóokaikat s egyben - jelentős pedagógiai tapasztalati alapján - megjelölni azt az utat is , amely visszavezetheti őket a becsületes emberek társadalmába."

Tolnai Kálmán - A ​16-os zárka lakója
Emődy ​Berthold Katalint, arisztokrata származású, zeneakadémián képzett, kultúrált, több nyelven beszélő egykori bármuzsikust, az ötvenes évek végén egyik külkereskedelmi vállalatunk idegennyelvű levelezőjét - mellesleg üzletszerű kéjelgésből és kerítésből élő, erkölcsileg és politikailag lezüllött volt m. kir. és császári közös hadsereg nyugalmazott ezredesénének leányát - a Magyar Népköztásaság bírósága 15 évi szabadságvesztésre ítéli a hatvanas évek elején. A vád, melyet az igazságügyi szervek bizonyítanak: a szép, és ledér életmódot folytató, lezüllött arisztokrata hölgy a VKF 2. és a Gestapo hírszerzője volt a második világháború előtt s alatt, majd 1956 után a nyugati hírszerző szervek ügynökekénkt dolgozik hazája és népe ellen. Erkölcsileg züllött életmójda csak leplezése, illetve színtere és kerete népellenes bűncselekményeinek. Hogyan szervezte be a horthysta VKF 2. hírszerző csoportvezetője Emődy Berthold Katalint, a megtévedt, erkölcsileg gyönge, de karcsú és csinos lábakon félrelépegető zeneakadémiai növendéket? Mi volt apja "bűne", amivel megzsarolták? Hogyan adták át a Gestapónak, hogy annak megbízásából kamatoztassa hírszerző erényeit? Mi volt a titkos megbízatása Berlinben, Párizsban a harmincas évek végén? Budapesten, Szófiában, Belgrádban, Athénben és Ukrajnában a második világháború alatt? Mi volt a szerepe az ankarai béketapogatózások elleni Gestapo-akcióban, s kik voltak irányítói? Hogyan lett a kormányzóellenes, Habsburg-párti úri katonatiszt apából a Nyilaskeresztes Párt tagja, elrabolt zsidó javak élvezője, a nyilas rémuralom "megvetője", de lekiismeretlen haszonélvezője? Miért került az ötevenes évek elején a kistarcsai internálótáborba, és hogy-hogy nem derült ki a múltja? Hogyan és miként ténykedett apja - múltjának meghamisításával - "ellenállóként", a felszabadulás utáni egy-két évben, az újjászerveződő, demokratikus magyar hadseregben? Miért akart Emődy Katalin disszidálni 1948-ban, és miért nem akart Kistarcsáról szabadulva, egészen 1956-ig? És amikor tízezreket csalt ki a nyugati propaganda 1956 végén az országból, adott nekik "otthont és munkát", tartott vissza a hazatéréstől, miért nem "fogadta be" 1956-ban Emődy Berthold Katalint, a nép demokrácia megrögzött ellenségét? Miért és kik dobták őt vissza Magyarországra, és milyen célból, milyen módszerekkel? Hogyan derült fény újabb és régi keletű népellenes bűncselekményeire? Ezekre és még sok más, érdekes kérdésre válaszol maga a hősnő, Emődy Berthold Katalin elítélt, aki elmondja élettörténetét az írónak. Izgalmas, fordulatos, politikai szempontból is rendkívül tanulságos könyv, melyed Feledy Gyula Munkácsy-díjas grafikusművész szöveg közti illusztrációi díszítenek.

Tolnai Kálmán - A ​16-os zárka lakója / Vizsgálati fogság
A ​16-os zárka lakója A börtönablakból látni lehetett a hömpölygő őszi ködöt, mely tejfehér szürkeséggel lepte el az udvart. A 16-os számú zárkában fázósan húzta össze magát a pokróc alatt Emődy Berthold Katalin elítélt. A börtönben töltött hónapok alatt már megtanulta, hogy ha sanyargatásnak és éhezésnek nincs is kitéve, az őrség a fegyelemben nem ismert tréfát. Végtelen hosszúnak tűnt az a néhány hónap, amióta 15 évi börtönbüntetésre ítélte őt a bíróság. Az ítélethirdetés után megkönnyebbült ugyan, de hajszolt, túlfeszített idegei a börtönben felmondták a szolgálatot. Úgy érezte, nem éli túl az ítéletben kiszabott másfél évtizedet. Éjszakákon át újra és újra felidézte a múltat. Városok, hazai és idegen tájak jelentek meg előtte az álom és az ébrenlét határán. Arcok bukkantak fel, majd tűntek el hirtelen. Emberek arca, akikkel összehozta a sors, és így vagy úgy összekapcsolta valami. Talán a rokoni kötelék, a szeretet, a szánalom, a szerelem, a testi vonzalom vagy éppen a pénzszerzés reménye. Az arcok sokaságából néhány újra és újra visszanézett. Arcok, akiket elsodortak az események, megsemmisített a háború vihara. Emberek, akiket ő hurcoltatott el annak idején a Gestapóval. gondolatai lázasan csapongtak. "Hány embert öltél meg? Hányan élhették túl besúgásaidat?"

D%c3%b6w_cs%c3%b3ti0089
elérhető
1

Tolnai Kálmán - Mámor
Szürke ​falak, vasrácsok és vasajtók 19 Dr. Bocsánat rendelése és találkozás egy határsértővel 37 Bűnügyi iratok között turkálva 69 Meggyűlölte italozó életmódját 75 Pipázgatás közben 79 Család és defekt 84 Történet, amelyben a komplett étkészletről is szó lesz 91 Esküvőre hívta - és ami utána következett 97 Egy eset, amelyben Darwin elméletét is idézzük 103 Épületes elmélkedések kísérnek egy sakkpartit , illetve ki az áldozat 111 A szerelemről, és holnap is nap lesz 119 Hasonlóság, avagy Kovács Kati esete 128 Dr. Bocsánattal az ivászat múltjáról beszélünk, és közben mi történt a Fehér Ökörben 135 Csirkefogó, de nem elveszett 140 Egy lírai költőről, avagy mik történnek a rácsok mögött 149 Részletek egy rab naplójából 161 A homokos börtönben 170 Adalékok az alkoholhoz 179 Történelmi visszapillantás 181 Évezredes küzdelem 181 A nők és az alkohol 191 Az alkoholizálás nem magánügy 194 Az alkoholizálás büntetőjogi megítélése 201 Az alkoholizálás terjedésének megelőzése 216 Kétszáz alkoholista férfi analizálása 222 A vizsgált személyek demográfiai jellemzői 223 Az alkoholizáláshoz vezető indítékok 226 Ivási szokások 228 Az alkoholista személyiség 233 Az alkoholizmus kísérőjelenségei 234 Az alkoholista életvitele 235 Az alkoholizálás mint deviáns viselkedési forma 238 Az alkoholizmus mint nemzetközi jelenség 239 Szemelvények a külföldi sajtóból 241 A fiatalkorúak alkoholizmusa és az utcai bűnözés 242 Japán - vörös arc 243 Alkohol - az elfogadott kábítószer 244 Ittasság és gyermekkori bűnözés 246 Az alkoholizmus problémájának kriminológiai aspektusai - kérdőívek minden bécsi lakosnak 248 Ausztria fuldoklik az alkoholban 251 Egyre több fiatalkorú hal meg túlzott alkoholfogyasztás miatt 252 Az alkoholizmusról 253 Az alkohol és a bűnözés 260 Egy detoxikáló állomás lakója 264 Alkohol - gyógyszerek - kábítószerek 272 Alkohol és bűnözés 276 Ha be akarnak rúgni, fizessenek! 278 Az alkoholizmusról 280 A büntetések megmutatják hatásukat Amerika utcáin 285 Alkoholizmus: meg kell tanulni együtt élni a betegséggel 286 A nagy besúgó 306 Alkoholfogyasztás és fiatalkorú bűnözés 310 Az alkoholizáló szülők agresszivitása és hatása a gyermekek nevelésére 311 Fiatalkorúak bűncselekményei ittas állapotban 314 Az alkohol az agy labirintusában 317 Az ittas vezetés elemzése 322 Javaslatok az alkohol okozta problémák megelőzésére 324 Társadalmi kérdések, az alkoholizmus, inni, inni... 326

Tolnai Kálmán - A ​zárkában
Tolnai ​Kálmán neve nem ismeretlen a bűnügyi történeteket kedvelő olvasók körében: alig tíz esztendő alatt immár a negyedik könyve jelenik meg: A 16-os zárka lakója. Az almatolvaj, a Mohikán galeri után negyedikként A zárkában. Vallomások ezek a bűnügyi történetek, a valóságban megtörtént bűneseteket maguk a bűnelkövetők mondják el. A szerző csak a legszükségesebbeket javította szövegükön, nem igyekezett mindenáron simítgatni, irodalmiaskodó körítésbe ágyazni. Megrendítő életsorosok tárulnak az olvasók elé ezekben a vallomásokban, amelyek kendőzetlen őszinteséggel adnak számot azokról a családi és társadalmi körülményekről, amelyekből majdnem törvényszerű a lejtőre jutás, ahonnan egyenes út vezet a börtönfalak közé. A vallomástevők között vannak megtévedt emberek és tudatos bűnözők, a bűneiket őszintén megbánók és javíthatatlanok, akikkel szemben fokozott éberségre van szüksége a társadalomnak, a közrend védelmezőinek. Figyelmeztetés is egyúttal ez a könyv mindazok számára, akiknek lehetőségük van még idejében megálljt parancsolni azoknak, akik akár meggondolatlanul, akár tudatosan a közrend ellen akarnak véteni: közös erővel inkább előzzük meg a bűneseteket, mintsem büntetni kényszerüljünk.

Tolnai Kálmán - Egytálételek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Kálmán - Bitófa ​a börtön udvarán
A ​szerző, aki mint résztvevő maga is aktívan közreműködött a hírszerzők leleplezésében, alapos jártasságot szerzett a titkos háborúk útvesztőiben. Izgalmas, valósághű történeteit dokumentumok, valamint Schellenberg vallomásai alapján mutatja be, mindvégig lebilincselően érdekesen. A kötetben szereplő események csúcsának tekinthető az izraeli titkosszolgálat akciója Adolf Eichmann náci tömeggyilkos elfogásáról és bíróság elé állításáról. A szerző páratlanul hitelesen, aprólékosan ábrázolja a nem veszélytelen vállalkozást,amíg Eichmannt sikerül bitófára juttatniuk.

Tolnai Kálmán - Sárga ​ostya
Tolnai ​Kálmán izgalmakban, fordulatokban bővelkedő könyveit elkapkodják az olvasók. Így volt ez A 16-os zárka lakójával, a Mohikán-galerivel, Az almatolvajjal és A zárkában cíművel. E kötetben, amelyet az olvasó kezében tart, részint új bűnügyi elbeszélésekkel, részint a már nem kapható könyveiből vett részletekkel kedveskedik olvasóinak. Az évek óta sehol sem kapható, nagy sikerű könyve, A 16-os zárka lakója részletei itt újra olvashatók. Új és korábbi bűnügyi történeteiben többnyire a tettesek vallanak cselekményeikről, a szerző csak a legszükségesebbeket javította szövegükön, nem igyekezett mindenáron irodalmiaskodó körítést adni az elbeszélő elítéltek történeteinek. A Sárga ostya című új kötet összefoglalja, egybegyűjti a szerző írásainak javát, sikeres regényeinek egyes izgalmas, tanulságos részleteit. A vallomástevők megtévedt emberek vagy tudatos bűnözők: a tükörbe néznek. Ezt a tükröt tartja kezében az olvasó. A bűnügyi elbeszéléseket, a regényrészleteket az író és barátja, M. zeneművész kétnapos együttlétének derűs, hangulatos visszaidézése kapcsolja össze.

Tolnai Kálmán - Vad- ​és halételek, erdei gyümölcsök
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Kálmán - A ​Dunától a Nílusig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Kálmán - Falusi ​disznóvágás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Kálmán - Ínyencek ​üstje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Kálmán - Az ​almatolvaj
Az ​izgalmas cselekményű könyv Bokros József, nincstelen zsellér öntudatra ébredésének krónikája. Végigkíséri hősét a múlt rendszer börtönein, bemutatja rabtársai különleges sorsát, találkozásait a politikai foglyokkal és végül a fegyveres kitörést a börtönből.

Tolnai Kálmán - A ​vércsék karmai között
A ​szerző 1945-ben az újjászervezett rendőri erők hírszerző és kémelhárításán dolgozott, s majd közel négy évtizedig hivatásszerűen foglalkozott kriminológiával. A titkosszolgálatok műhelytitkai iránt tanúsított érdeklődése bőséges ismeretanyag birtokába juttatta.A hírszerzés és a kémelhárítás gazdag tárházából merítve négy kötetben írta meg izgalmakban bővelkedő az olvasóközönség érdeklődésére leginkább számot tartó eseményeket. A tanulságokat nem nélkülöző fordulatokban gazdag sorozatok kötetei: Az oroszlán barlangjában A vércsék karmai között A Kitty szalon rejtélye Bitófa a börtön udvarán Az írások mindegyike dokumentum értékű, és az író gazdag történelmi ismereteiről tanúskodik. A könyvek hangvételében az író stílusában - az érdekfeszítő fordulatok megrajzolása mellett- érvényesül a líraiság.

Tolnai Kálmán - Tolnai ​Kálmán nagy szakácskönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Kálmán - Horgászok ​és halkedvelők szakácskönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Kálmán - Bíborpalástos ​diktátor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Kálmán - Konyhák, ​ételek, élmények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Kálmán - Vadhús- ​és halételek
Brillant-Savarin, ​a gasztronómia klasszikusa szerint a vadpecsenye az asztal legnagyobb gyönyörűségei közé tartozik. Erről való értekezésében kifejti, hogy a vad értéke sokszor attól is függ, hogy milyen tájakon élt és táplálkozott. Szerinte a vidék geológiai, növénytani adottságai a vadak húsának aromáját is befolyásolják. A fácánt a legkülönbnek, a legízletesebb csemegének tartja az összes vad között, elkészítéséről külön értekezik "Az ízlés fiziológiája" című művében. E gasztronómia momentumok felelevenítése arról győzhet meg valamennyiünket, hogy örvendetes esemény Tolnai Kálmán értékes könyvének kiadása. Nagy erénye e könyvnek, hogy éppen azokhoz a témákhoz nyúlt kellő szakértelemmel, amelyek nagyon hiányoznak a magyar szakácskönyv-irodalomból. Több ez puszta szakácskönyvnél - jól tudom -, jó szakácskönyvet írni elhivatottságot jelent. Tolnai Kálmánt azonban nemcsak Diana, hanem Gasterea is kegyeibe fogadta. Könyvével az élő magyar gasztronómiai irodalom vad, hal, gomba és egyéb természet által kínált élelmiszerek megismerésének és felhasználásának - több százféle receptjével - legrendezettebb gyűjteményét tarthatja kézben az olvasó.

Tolnai Kálmán - Az ​oroszlán barlangjában
"Annak, ​aki a titkosszolgálat sakktábláján játszik - függetlenül az adott történelmi, társadalmi viszonyoktól - átlagon felüli képzelőerővel, analizáló képességekkel kell rendelkeznie. A gyors helyzetfelismerés, a helyes véleményalkotás, a hatásos cselekvés elengedhetetlen része az eredményes hírszerző és kémelhárító munkának. A titkosszolgálatok tevékenysége gyakorlatilag gyors, helyes és nem utolsósorban hatásos rögtönzések időzített sorozatából tevődnek össze. Mozzanataiból nem hiányozhat a kezdeményezés. Ez nem mond ellent annak, hogy az eredményért néha hetekig, hónapokig idegeket, fizikumot megfeszítően kell fáradozni." Harangozó Szilveszter

Tolnai Kálmán - Szomszédaink ​asztalánál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Kálmán - A ​Kitty szalon rejtélye
"Annak, ​aki a titkosszolgálat sakktábláján játszik - függetlenül az adott történelmi, társadalmi viszonyoktól - átlagon felüli képzelőerővel, elemző és analizáló képességgel kell rendelkeznie. A gyors helyzetfelismerés, a helyes véleményalkotása, a hatásos cselekvés elengedhetetlen része az eredményes hírszerző és kémelhárító munkának. A titkosszolgálat tevékenysége gyakorlatilag gyors, helyes és nem utolsósorban hatásos rögtönzések sorozatából tevődik össze, amelynek mozzanataiból nem hiányozhat a képzelőerő és a kezdeményezés. Ez nem mond ellent annak, hogy az eredményekért - gyakran életveszélyes körülmények között - néha hetekig, hónapokig idegeket, fizikumot megfeszítően kell fáradozni."

Tolnai Kálmán - Vadászoknak, ​horgászoknak
A ​szerző ezen munkájában tudományos információkat nyújt az ember legősibb foglalkozásairól, legrégebbi szenvedélyéről, a vadászatról és halászatról. Kiemeli a vadászható vadfajokat, szól a védett fajokról. Ízelítőt kínál arra, mit kell tenni az elejtett vaddal , a kifogott hallal, hogy ínycsiklandozó ételköltemények párologjanak a sikeres vadász , a szerencsés horgász asztalán.

Tolnai Kálmán - Márta ​rosszlány lett
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tolnai Kálmán - Ételek ​vadon termő gombákból és erdei gyümölcsökből
A ​múlt században lejátszódott ipari forradalom megváltoztatta az emberek táplálkozását. A természetes élelmianyagokat felváltották az ipari technológia során finomított, kevés rágást igénylő élelmiszerek. Táplálkozásunk ennek következtében egyhangúbbá, ízekben szegényebbé vált. Ezeket az eltorzulásokat igyekszik a tudományos-technikai forradalom korában Tolnai Kálmán legújabb könyvében egyengetni. Az erdőt járó, természetet szerető vadász szemével látja meg a táplálkozásunkat színesítő erdei gombákat, gyümölcsöket és más erdei növényeket. A szerző széles gasztronómiai ismereteket nyújtó könyvében a gombaételek elkészítésének tárházát adja, hogy azután a könyv második részében fantáziája bőségével ismertesse az erdei gyümölcsökből készült ételvariációk sokaságát.

Kollekciók