Ajax-loader

Szomaházy István könyvei a rukkolán


Szomaházy István - Dr. ​Kaposi Márta története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - Szöktetés ​a zárdából és egyéb elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - Előadások ​a feleségképző akadémián
"A ​férjet idomítani kell, okosan, tudománynyal, sőt ravaszsággal is. Ez a fontos föladat az asszonyra vár, akinek megvan hozzá a legfontosabb kvalifikációja: az, hogy a tanítvány szeretettel közeledik feléje. És reá vár, ami ezzel összefügg, a másik föladat is, hogy: az otthon édes, finom, poétikus, meleg hangulatát megalkossa."

Szomaházy István - Lübeck ​Albert házassága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - Kártyavár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - Murány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - A ​csipkeverő leány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - A ​férjhezmenés művészete és egyéb problémák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - A ​méltóságos asszony lovagjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - Ella ​kisasszony ötlete és más elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - A ​karmester úr
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - Estétől-reggelig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - Az ​utolsó gárdista
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - Az ​elvált asszony
A ​zenekar hangolni kezd. A márványos folyosókon, melyeknek ablakaiból méltóságos tengernek látszott a lassan hömpölygő Duna vize, a drága, süppedő, piros szőnyegeken, melyek az ülésterem, a társalgók, a dohányzók, a miniszteri fogadószobák mentén végigkígyóztak, hatszáz abszolút boldog ember hullámzott. Négyszáz közülük ott szorongatta zsebében a levelet, melynek alapján az ország törvényhozói közt foglalhatott helyet, tegeződhetett a miniszterekkel és a nagybirtokosokkal, s az immunitás védelme alatt üzenhetett hadat a fönnálló jogrendnek; a többi a kiváltságosokkal való együttlét örömeit élvezte, a hűséges, együttérző gibic örömét, akit a nagy sikerek láza még magánál a játékosnál is jobban átjár... Mindenki nevetett, gesztikulált és rablókalandokat mesélt; a széles arcok fölött sűrű szivarfüst gomolygott, s a levegő hangos zsibongással volt tele, mintha a kortestanyák elcsöndesült lármája most itt támadt volna föl a dunaparti palota oszlopai közt...

Szomaházy István - Huszonnégy ​óra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - A ​méltóságos asszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - Barátaim, ​a halottak
Tartalom: Jókai ​Mór noteszkönyve Mikszáth és a sárgacsőrüek A báró (Kaas Ivor, újságíró) Dóri (Barna Dóri, újságíró) A kisfiú (Makai Emil, író) Az eltünt márványasztal (Konti József, zeneszerző) Porrálett játékosok A hipochonderek királya (Papp Dániel, író) Marquis d'Or (Szomaházy István) Találkozásom Csárlival (Schmittely József, író) Kávéház a pusztán (Náday Ferenc, színész) A bóbiskoló oroszlán (Szigeti József, színész) Tóth Béla törzsasztala A magyar La Bruyere (Salamon Ödön, író, újságíró, életművész) Regényhősök A hófelhők utasa (Dobsa Lajos, színész, író) A pesti amerikánus (Csávolszky Lajos, újságíró) Fejfa

Szomaházy István - Déli ​korzó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - A ​kétszívű Pethő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - Páratlan ​szerdák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - Villányi ​professzor
"Villányi ​professzor: ez a két szó fogalommá lett az egész országban, a csalhatatlan és mindenható tudomány szimbólumává, mely tündöklő fénnyel csillogott a betegszobák ágyai fölött. Az aggódás és a reménység, az életben való hit és a haláltól való félelem hömpölygő folyamként áradt az előkelő rendelőszobába..."

Szomaházy István - A ​6000 éves férfiu
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szomaházy István - A ​Sas-utca
- ​Halló, megálljon, hát csakugyan igaz? Jókedvűen, kissé ingerkedve, de alapjában őszinte együttérzéssel kiáltotta e szavakat a Sas-utca néhány előkelő patriciusa, egy túlzottan szőke, inkább vörösnek mondható fiatalember után, aki lomhán lépegetett édesapja oldalán, a napsütéses, árnyéktalan aszfalton. Déli zárás ideje volt, a kopott vasredőnyöket egymásután lebocsátották a nagykereskedések ajtaira, a vidékről hazaérkezett utazó ügynökök utolsó anekdotáikat is elmondták s a magyar city öreg üzletei fölé kétórás csönd borult, melyet csak a szállító kocsisok fesztelen horkolása zavart meg. A gazdag kereskedők, akik ez időtájt, - julius közepe volt már, - jókedvű szalmaövegységüket élvezték, seregestül siettek a vendéglőbe és a Csarnok asztalaihoz s mivel jóétvágyú emberek voltak, akik az élet legnagyobb örömét a sikerült ebédben találták, valamennyien mosolyogva, a várható élvezetek derűs előérzetével siettek a Szabadság-tér felé, amelynek fehér házai szinte csillogtak a nyári napsugarak fényében. - Halló, Lübeck, hát csakugyan igaz? A vöröses fiatalember most immel-ámmal megfordult, bevárta feléje siető barátait, aztán szégyenlősen bólintott.

Kollekciók