Ajax-loader

Niccoló Machiavelli könyvei a rukkolán


Niccoló Machiavelli - La ​mandragola (La Spiga)
La ​storia si svolge a Firenze nel 1504. Callimaco è innamorato di Lucrezia, moglie dello sciocco dottore in legge messer Nicia. Con l'aiuto del servo Siro e dell'astuto amico Ligurio, Callimaco, in veste di famoso medico, riesce a convincere messer Nicia che l’unico modo per avere figli sia di somministrare a sua moglie una pozione di mandragola (da qui il titolo della commedia), ma il primo che avrà rapporti con lei morirà. Ligurio trova presto una geniale soluzione: a morire sarà un semplice garzone, cosa che tranquillizza parzialmente Nicia, il quale resta comunque perplesso, visto che qualcuno dovrà andare a letto con sua moglie. Naturalmente Ligurio ha pensato all'amico Callimaco, che spasima per Lucrezia: infatti non vi sarà nessun garzone come vittima predestinata, bensì sarà lo stesso Callimaco a travestirsi da tale. In una famosa e molto divertente scena, il garzone-Callimaco viene colpito e portato a casa di Nicia, e poi infilato nel letto insieme a Lucrezia. Questa, che nel frattempo è stata convinta a consumare il rapporto adulterino da fra' Timoteo, accetta, e nel momento in cui scopre la vera identità di Callimaco, acconsente alla fine a diventare sua amante. Dopo la notte degli inganni, riassunte le sembianze del medico, Callimaco ottiene dallo stesso Nicia, contento della futura paternità, il permesso di abitare in casa sua e quindi, inconsapevolmente, di godere delle grazie di Lucrezia.

Niccoló Machiavelli - The ​Prince
The ​most famous book on politics ever written, The Prince remains as lively and shocking today as when it was written almost five hundred years ago. Initially denounced as a collection of sinister maxims and a recommendation of tyranny, it has more recently been defended as the first scientific treatment of politics as it is practiced rather than as it ought to be practiced. Harvey C. Mansfield's brilliant translation of this classic work, along with the new materials added for this edition, make it the definitive version of The Prince, indispensable to scholars, students, and those interested in the dark art of politics. This revised edition of Mansfield's acclaimed translation features an updated bibliography, a substantial glossary, an analytic introduction, a chronology of Machiavelli's life, and a map of Italy in Machiavelli's time. "Of the other available [translations], that of Harvey C. Mansfield makes the necessary compromises between exactness and readability, as well as providing an excellent introduction and notes."—Clifford Orwin, The Wall Street Journal "Mansfield's work . . . is worth acquiring as the best combination of accuracy and readability."—Choice "There is good reason to assert that Machiavelli has met his match in Mansfield. . . . [He] is ready to read Machiavelli as he demands to be read—plainly and boldly, but also cautiously."—John Gueguen, The Sixteenth Century Journal

Niccoló Machiavelli - Nagy Frigyes - A ​fejedelemről
Egy ​sokoldalú renaissance ember, aki hányatott, változatos életet élt és a történetírás terén éppenúgy mint a szépirodalomban jelentőset alkotott, megírta fejedelmek, vagy uralomra törők számára a hatalom megszerzésének és megtartásának tankönyvét. A tankönyvek élete általában nagyon rövid. Alig néhány év, vagy évtized multán elavulnak és ezután már csak kuriózus érdeklődésre tarthatnak számot. Machiavelli tankönyve, a hatalom tudományának alig száz oldalas kézikönyve, azonban túlélte korát, sőt elhomályosította az utókor szemében a szerző alakját is. Az újkori Európa legnagyobb uralkodói és hódítói tanultak ebből a kézikönyvből és igyekeztek belőle elsajátítani az uralkodói mesterség és a művészet érettségi tételeit.

Niccoló Machiavelli - Niccolò ​Machiavelli művei I-II.
Machiavelli, ​a gyakorló államférfi (az 1498-1512-es Firenzei Köztársaság egyik fő állami tisztségviselője), a sokat magyarázott és félremagyarázott, ízig-vérig reneszánsz gondolkodó, a vérbő humorú, ragyogó szépíró gyakorlatilag összes prózai írását gyűjti egybe ez a két kötet. Főműve vitathatatlanul A fejedelem; ezúttal azonban itt sorakozik a másik két, átfogó igénnyel készült mestermű is: az élevezetesen és tanulságosan aktualizáló Livius-kommentárok és a háborúban-békében fergeteges évszázadokat a szó szoros értelmében hús-vér közelségbe hozó Firenze története. Nem hiányzik a gyűjteményből a pajzán Mandragóra, de híres haditechnikai értekezése, a kisebb, változatos tematikájú írások és a másik komédia, a Clizia sem. Machiavelli írásait érzékletes leírások és izgalmas utalások formájában át- meg átszövi az ókori Róma, a középkori Itália - tágabb értelemben Dél-, Nyugat- és Közép-Európa - zsúfolt történelme, a nagy európai megújulás egész eszmerendszere és pátosza.

Niccoló Machiavelli - Mandragóra
___Machiavelli ​1513-ban írta világhírű színművét, az olasz reneszánsz legjobb vígjátékát, a _Mandragórát_. ___A történet Boccaccio novelláira emlékeztet: egy nagyvilági ifjúnak megtetszik az öregedő és együgyű Nicia mester szép és erényes felesége. Orvosnak adja ki magát, a gyermekáldás után sóvárgó férj bizalmába férkőzik, s ravasz csellel - szinte a férj szeme láttára - elnyeri a hölgy szerelmét. ___A vígjáték a halódó középkor eszményeiből való kiábrándulást tükrözi, s az új kor embere tesz benne igazságot: elítéli az öregember és a szép ifjú nő nyilván szerelem nélkül, társadalmi kényszerből létrejött házasságát. Machiavelli műve formailag az antik vígjátékhoz kapcsolódik, de szereplői a kor jellegzetes alakjai: a hiszékeny, maradi jogtudós, a Párizst megjárt világfi, az élősdi kalandor, a hitet jól kamatoztató pap - ezért olyan eleven és érdekes ma is.

Niccoló Machiavelli - A ​háború művészete
Amikor ​a firenzei születésű Niccoló Machiavelli (1469-1527) belépett a politikai és irodalmi életbe, az egyesült Olaszország igénye már egész Itália-szerte kibontakozóban volt. Ő maga is elkötelezett híve volt Itália egyesítésének, és mind az irodalmi műveit, mind a politikai, jogi, filozófiai értekező szövegeit nemzeti nyelven, olaszul írta. Akiről úgy vélte, hogy sikeresen élére állhat az egyesítő mozgalomnak, azt lelkesen segítette, szolgálta. Egy ideig a Firenzei Köztársaság második kancellárja lett, s ezáltal a városállam vezető testületének, a Tízek Tanácsának tagja is, így hivatalához a diplomáciai jellegű küldetések és a hadsereg szervezése is hozzátartozott. Ebben az időszakban elsősorban hadtudományi és politikai-diplomáciai tárgyú tanulmányokat és elmélkedéseket írt, amelyekben kitért a hadsereg szervezéséről, felszereléséről, végül a háborúk lehetőségeiről szóló gondolatokra is. Ezen írásainak végső összefoglalása A háború művészete, amelyet sokan mind a mai napig a hadtudomány első klasszikus művének tartanak.

Niccoló Machiavelli - A ​fejedelem / Mandragóra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Niccoló Machiavelli - The ​Art of War
Voltaire ​said, "Machiavelli taught Europe the art of war; it had long been practiced, without being known." For Niccolò Machiavelli (1469-1527), war was war, and victory the supreme aim to which all other considerations must be subordinated. The Art of War is far from an anachronism—its pages outline fundamental questions that theorists of war continue to examine today, making it essential reading for any student of military history, strategy, or theory. Machiavelli believed The Art of War to be his most important work.

Niccoló Machiavelli - A ​fejedelem
Az ​itáliai politikus-zenész-komédiaíró-filozófus munkája immár csaknem fél évezrede méltán a politika művészetének megkerülhetetlen alapkönyve – királyok, kalandorok, politikusok tanulták-tanulják belőle a hatalom gyakorlásának művészetét.

Kollekciók