Ajax-loader

Niccoló Machiavelli könyvei a rukkolán


Niccoló Machiavelli - Mandragóra
___Machiavelli ​1513-ban írta világhírű színművét, az olasz reneszánsz legjobb vígjátékát, a _Mandragórát_. ___A történet Boccaccio novelláira emlékeztet: egy nagyvilági ifjúnak megtetszik az öregedő és együgyű Nicia mester szép és erényes felesége. Orvosnak adja ki magát, a gyermekáldás után sóvárgó férj bizalmába férkőzik, s ravasz csellel - szinte a férj szeme láttára - elnyeri a hölgy szerelmét. ___A vígjáték a halódó középkor eszményeiből való kiábrándulást tükrözi, s az új kor embere tesz benne igazságot: elítéli az öregember és a szép ifjú nő nyilván szerelem nélkül, társadalmi kényszerből létrejött házasságát. Machiavelli műve formailag az antik vígjátékhoz kapcsolódik, de szereplői a kor jellegzetes alakjai: a hiszékeny, maradi jogtudós, a Párizst megjárt világfi, az élősdi kalandor, a hitet jól kamatoztató pap - ezért olyan eleven és érdekes ma is.

Niccoló Machiavelli - A ​háború művészete
Niccoló ​Machiavelli (1469-1527) a jeles író, államférfi és történetfilozófus harmadik nagy átfogó munkája A háború művészete, amelyet 1519-1520-ban írt s már 1521-ben megjelent nyomtatásban. A mű párbeszédes alkotás; a vitát Machiavelli a firenzei Orti Oricellari nevű parkban képzeli el 1516-ban. Az író gondolatait a lombardiai háborúkból hazatért Fabrizio Colonna fejti ki: a zsoldos hadsereg nem ütőképes; a gyalogság értékesebb, mint a könnyen sebezhető lovasság; be kell vezetni a rendszeres sorozást; tiszt csak képzett ember lehet, s ezen hivatalát foglalkozásszerűen lássa el. Fontos ugyanakkor a várak és a városok megerősítése, és végül, de nem utolsósorban megemlítésre kerül, hogy a hadjárat vezetőjének kiemelkedő tulajdonságai minden pénznél többet jelentenek. Machiavelli írásait érzékletes leírások és izgalmas utalások formájában át- meg átszövi az ókori Róma, a középkori Itália – tágabb értelemben Dél-, Nyugat- és Közép-Európa – mozgalmas történelme, a nagy európai megújulás egész eszmerendszere és pátosza.

Niccoló Machiavelli - The ​Prince
The ​most famous book on politics ever written, The Prince remains as lively and shocking today as when it was written almost five hundred years ago. Initially denounced as a collection of sinister maxims and a recommendation of tyranny, it has more recently been defended as the first scientific treatment of politics as it is practiced rather than as it ought to be practiced. Harvey C. Mansfield's brilliant translation of this classic work, along with the new materials added for this edition, make it the definitive version of The Prince, indispensable to scholars, students, and those interested in the dark art of politics. This revised edition of Mansfield's acclaimed translation features an updated bibliography, a substantial glossary, an analytic introduction, a chronology of Machiavelli's life, and a map of Italy in Machiavelli's time. "Of the other available [translations], that of Harvey C. Mansfield makes the necessary compromises between exactness and readability, as well as providing an excellent introduction and notes."—Clifford Orwin, The Wall Street Journal "Mansfield's work . . . is worth acquiring as the best combination of accuracy and readability."—Choice "There is good reason to assert that Machiavelli has met his match in Mansfield. . . . [He] is ready to read Machiavelli as he demands to be read—plainly and boldly, but also cautiously."—John Gueguen, The Sixteenth Century Journal

Niccoló Machiavelli - A ​fejedelem / Mandragóra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Niccoló Machiavelli - Niccolò ​Machiavelli művei I-II.
Machiavelli, ​a gyakorló államférfi (az 1498-1512-es Firenzei Köztársaság egyik fő állami tisztségviselője), a sokat magyarázott és félremagyarázott, ízig-vérig reneszánsz gondolkodó, a vérbő humorú, ragyogó szépíró gyakorlatilag összes prózai írását gyűjti egybe ez a két kötet. Főműve vitathatatlanul A fejedelem; ezúttal azonban itt sorakozik a másik két, átfogó igénnyel készült mestermű is: az élevezetesen és tanulságosan aktualizáló Livius-kommentárok és a háborúban-békében fergeteges évszázadokat a szó szoros értelmében hús-vér közelségbe hozó Firenze története. Nem hiányzik a gyűjteményből a pajzán Mandragóra, de híres haditechnikai értekezése, a kisebb, változatos tematikájú írások és a másik komédia, a Clizia sem. Machiavelli írásait érzékletes leírások és izgalmas utalások formájában át- meg átszövi az ókori Róma, a középkori Itália - tágabb értelemben Dél-, Nyugat- és Közép-Európa - zsúfolt történelme, a nagy európai megújulás egész eszmerendszere és pátosza.

Niccoló Machiavelli - Nagy Frigyes - A ​fejedelemről
Egy ​sokoldalú renaissance ember, aki hányatott, változatos életet élt és a történetírás terén éppenúgy mint a szépirodalomban jelentőset alkotott, megírta fejedelmek, vagy uralomra törők számára a hatalom megszerzésének és megtartásának tankönyvét. A tankönyvek élete általában nagyon rövid. Alig néhány év, vagy évtized multán elavulnak és ezután már csak kuriózus érdeklődésre tarthatnak számot. Machiavelli tankönyve, a hatalom tudományának alig száz oldalas kézikönyve, azonban túlélte korát, sőt elhomályosította az utókor szemében a szerző alakját is. Az újkori Európa legnagyobb uralkodói és hódítói tanultak ebből a kézikönyvből és igyekeztek belőle elsajátítani az uralkodói mesterség és a művészet érettségi tételeit.

Niccoló Machiavelli - A ​fejedelem
Az ​itáliai politikus-zenész-komédiaíró-filozófus munkája immár csaknem fél évezrede méltán a politika művészetének megkerülhetetlen alapkönyve – királyok, kalandorok, politikusok tanulták-tanulják belőle a hatalom gyakorlásának művészetét.

Kollekciók