Ajax-loader

Frithjof Schuon könyvei a rukkolán


Frithjof Schuon - Az őshagyomány könyvei II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Frithjof Schuon - The ​Fullness of God
“I ​think Schuon has exactly the right view… I appreciate [him] more and more… [and] am most grateful for the chance to be in contact with people like [him].” -- Thomas Merton (from a letter to Marco Pallis in Merton’s Hidden Ground of Love) “Frithjof Schuon is well known as one of the greatest metaphysicians of the twentieth century and as Traditionalism’s wisest and most profound exponent. This book, however, reveals something quite different. It shows that Schuon the metaphysician was also a Christian theologian of exceptional depth and understanding, one who was able to penetrate Christian dogma and mystery brilliantly from within. This is not a book ‘about’ Christianity; it is the very thing itself. It is a work of mystical theology of the highest order…continuously convincing the reader with the living truth and luminosity of its insights.” -- Christopher Bamford, author of The Voice of the Eagle: The Heart of Celtic Christianity “Schuon… challenges easy securities. He meditates profoundly on great mysteries... He leaves one uneasy at how little one knows of the deep mysteries of faith.” -- Rev. Dr. Graeme Ferguson, former Principal of United Theological College, Sydney, Australia “In these radiant essays, the master metaphysician of our time expounds Christianity’s distinctive features and relates them to the immutable principles which comprise the essence of all integral traditions. At a time when the Christian message is more widely misunderstood and distorted than ever before, Schuon’s work beckons a return to the wellsprings of an authentic Christian spirituality. Readers will find in this beautifully produced anthology a veritable treasurehouse of Christian wisdom as well as practical guidance on the spiritual path.” -- Harry Oldmeadow, La Trobe University, author of Traditionalism: Religion in the Light of the Perennial Philosophy “One thing is certain: if readers want to understand objectively what Christianity is and how to rediscover its deepest meaning in order to love it and live it, the reading of these texts by Schuon will be a wonderful source of renewal and enlightenment.” -- Jean-Pierre Lafouge, Marquette University

Frithjof Schuon - Ésotérisme
En ​une grande diversité de chapitres, l’auteur décrit les principes fondamentaux et les modalités de l’ésotérisme, éclairant ainsi une réalité souvent fort méconnue ou abusivement interprétée. L'ésotérisme, c’est d’abord une manière de voir ou de connaître car "La prérogative de l'état humain, c'est l'objectivité, dont le contenu essentiel est l'Absolu. Il n'y a pas de connaissance sans objectivité de l'intelligence ; il n'y a pas de liberté sans objectivité de la volonté ; et il n'y a pas de noblesse de caractère sans objectivité de l'âme... Or l'ésotérisme, par ses interprétations, ses révélations et ses opérations intériorisantes, tend à réaliser l'objectivité pure et directe; c'est là sa raison d'être." Mais, en même temps, il nous est montré que ce mode de connaissance impose et conditionne un mode d’être et de vie qui vise à rétablir l’homme "dans sa dignité primordiale d’image de Dieu". Avec Logique et Transcendance et Forme et Substance dans les Religions qui l’ont précédé, ce livre se classe parmi les ouvrages majeurs de Frithjof Schuon. Cette oeuvre d’une éminente maturité, par la forme comme par l’inspiration, confirme et complète avec maîtrise une perspective métaphysique qui ouvre la voie de la "Religio perennis".

Frithjof Schuon - Az ​isteni tudás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Frithjof Schuon - Az ​emberi állapot gyökerei
Az ​emberi állapot gyökerei: e cím egy olyan perspekítvát sejtet, amely a lényegiség, a princípiumok, archetípusok és létokok tudatosítása felé nyílik. E tudatosításnak, tegyük hozzá, nem egy érvelő gondolkodás az alapja, hanem az intellekció. És itt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a metafizikában nem létezik empirizmus: principiális tudás nem származhat tapasztalatokból, még ha tudományos vagy más tapasztalatok is lehetnek az intellektus intuíciójának kiváltó okai. Transzcendens intuícióknak azok a velünk született premisszák a forrásai, melyek bár a tiszta intellektussal egylényegűek, a «Paradicsom elvesztése» miatt de facto «elfeledetteké» váltak. Következésképpen a principiális tudás, miként azt Platón állítja, nem más mint «visszaemlékezés». Ez pedig egy ajándék, melyet Deo juvante többnyire az intellektuális és szellemi diszciplinák tesznek elérhetővé.

Frithjof Schuon - A ​vallások transzcendens egysége
A ​különböző vallások mélyén rejtező vélt vagy valós hasonlóságot, netán egységet sajátos szemszögből vizsgáló kötet borítólapján kifejező ábrát láthatunk: A köralakban elrendezett nagy világvallásokat - iszlám, hinduizmus, buddhizmus, taoizmus, zsidó vallás, kereszténység - képviselő szimbólumokat elhatároló vonalak középen egy pontba futnak össze. A címlapkép beszédes a metafizikai gondolkodásra hajlamos szerző törekvését illetően. Shuon alaptézise szerint ugyanis a vallások lényegüknél fogva (ezoterikusan) hasonlóak, míg formájukra nézve (exoterikusan) eltérnek egymástól. Ez okból vizsgálódásaiban nem az egyes vallások történelmi manifesztációjában megnyilvánuló különbözőségeket veszi alapul, hanem inkább azok generikus lényegét, vagy ahogy a címben is áll transzcendens egységét. Huston Smith, aki szerint az ezoterikus-exoterikus megkülönböztetés a kulcs a könyvhöz, hosszú előszavában megkísérli a szerző nézeteinek tisztázását, spekulatív gondolati logikájának megértését próbálja meg közelebb hozni az olvasóhoz. Igen érdekesek a szerző keleti és nyugati kultúra találkozásáról írott megállapításai is (A művészetben alkalmazott formákról). A kilenc fejezetből álló kötet a végén kiegészítő jegyzetekkel van ellátva.

Frithjof Schuon - To ​Have a Center
In ​this new edition of his powerfully original work, Schuon covers an array of metaphysical, cosmological, and anthropological subjects. In the book's signature essay, entitled "To Have a Center," the author surveys the ambiguous phenomenon of modern genius, showing how Western humanistic society has replaced the time-honored veneration of the saint and the hero with the cult of individualistic "genius." In other notable essays, Schuon deals with the relation between intelligence and character, the distinction between historical Gnosticism and pure gnosis, the degrees and dimensions of theism, the spiritual messages of David, Shankara, and Honen, and the symbolism of Plains Indian vestments. This revised edition, containing over 65 pages of new material, features a fully revised translation from the French original as well as previously unpublished selections from Schuon's letters and other private writings. Also included are editor's notes, a glossary of foreign terms, and an index.

Frithjof Schuon - A ​kereszténységről az örökérvényű bölcsesség fényében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Frithjof Schuon - Szufizmus
„Van ​'esetleges' iszlám, ahogyan van 'abszolút' iszlám. Hogy elkülönítsük a másodikat bizonyos vitatható elemektől, melyek az Üzenetnek csupán az emberei öltözékéhez tartoznak, és nem az Üzenethez magához, kénytelenek vagyunk bemutatni az elsőt is, különösen mivel az ezoterizmus forog kockán; nyilvánvaló azonban, hogy az 'abszolút' iszlám a fontos számunkra…” _Schuon felülmúlhatatlan – és hozzáteszem, utolérhetetlen – író a vallások összehasonlító tanulmányozása terén._ (Martin Lings) _E könyvben a témában elérhető minden más munkánál világosabban tárhatja fel az ember a különbséget a szufizmus üzenetének valódi lényegét adó kvintesszenciális szufizmus és az iszlám exteriorizáltabb formái között. Egyetlen más mű sem hárítja el ilyen sikeresen az autentikus szúfi tradíció megértése előtt tornyosuló legnagyobb és legjelentősebb akadályokat a nyugati olvasó számára._ (Seyyed Hossein Nasr)

Julius Evola - Frithjof Schuon - Zen ​- A szamurájok vallása
A ​kötet szerzői, Julius Evola (1898-1974) és Frithjof Schuon (1907-), a tradicionális létszemlélet - mások mellett - legkiválóbb mesterei a távol-keleti buddhizmus, a Zen mélységeibe engednek bepillantani. A "szamurájok vallásaként" is ismeretes Zen az ezoterikus buddhizmus egyik legjelentősebb vonulata, amelybe bizonyos taoista elemek (kiváltképp a Lao-Ce féle "Üresség" tana), illetve a kínai lélek egyes jellemzői (elsősorban a természetszeretet) is szervesen beépültek. Maga a "Zen" szó a szanszkrit Dhyana és a páli Jhana kifejezések kínai-japán megfelelőjének rövidítése - tulajdonképpen az "Üresség" jegyében kiteljesedő meditációt jelöli. Az itt szereplő tanulmányok a szemléletmód és a téma azonosságának szempontja alapján, különböző művekből kerültek összeválogatásra.

Kollekciók