Ajax-loader

Kenneth E. Hagin könyvei a rukkolán


Kenneth E. Hagin - A gyógyító kenet
Legyen végre a miénk, amit Isten elkészített nekünk. Sok hívő ismeri már a hit működését, és sokan felismerték, hogy milyen fontos a hit ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon, vagy az Isten Igéjében található többi áldás megjelenjen az életében. Azonban csak kevesen értették meg a gyógyító kenet, Isten gyógyító erejének működését és ennek szerepét az isteni gyógyulásban. Kenneth E. Hagin ebben a könyvében kifejti a hasonlóságot a körülöttünk levő világban található elektromosság, és Isten természetfeletti gyógyító ereje között. Mindkét erő azáltal működhet hatékonyan és segítheti az emberiséget, ha megértjük azokat a törvényszerűségeket, amelyek irányítják a működésüket. Isten gyógyító kenete többféle módon átadható, egyik módja a kézrátétel. Isten gyógyító kenete a hittel együttműködve teremti meg a kívánt eredményt. Isten gyógyító kenete elegendő arra, hogy minden betegség, gyengeség eltávozzon, és megsemmisítsen bármilyen erőtlenséget egy személy életében. E könyv alapján Ön is tanulmányozhatja, hogyan működhet együtt az Ige alapján Isten gyógyító erejével, és végre megkaphatja azt, ami már az Öné.

Kenneth E. Hagin - Hogyan ​böjtöljünk értelmes módon?
Azt ​gondolod, hogy már mindent tudsz a böjtölésről? Gondolkozz el rajta újra! Ez a könyv tele van meglepetésekkel.

Kenneth E. Hagin - Hét ​alapelv az isteni gyógyulásról
A ​Szentíráson keresztül kinyilatkoztatást kapunk Isten természetéről, illetve megismerhetjük, hogyan viszonyul a bűnhöz és a betegséghez. Isten természete nem változott meg az évszázadok során, ahogyan a bűnhöz és a betegséghez való hozzáállása sem. Ezt feltétlenül tudnunk kell ahhoz, hogy megértsük az isteni gyógyulás mibenlétét. Tulajdonképpen az isteni gyógyulásnak hét alapelve van, amivel valamennyiünknek tisztában kell lennünk.

Kenneth E. Hagin - Megértés ​arról, hogyan harcoljuk meg a hit szép harcát
"Amiért ​a legtöbb ember imádkozik, már az övék lenne, ha tudnák, hogyan ragadják meg azokat..."! A könyv tiszta, bibliai megközelítését tárja elénk azoknak a jogoknak és kiváltságoknak, melyek Krisztusban a keresztényeké, és hogy miként fogadd el azt, ami már hozzád tartozik Krisztusban. Ha most lettél keresztény, ez a könyv meg fogja alapozni a hited. Neked pedig, Krisztusban érettebb kereszténynek a könyv el fogja oszlatni az esetleges félreértéseidet Istennel való igaz kapcsolatod és azon kiváltságaid felől, amelyeket Krisztus társörököseként birtokolsz.

Kenneth E. Hagin - Mi ​a hit?
A ​Biblia elmondja nekünk, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni- de mi a hit? Kenneth E. Hagin választ ad erre és egyéb kérdésekre a Mi a hit című könyvében, amely valódi kincsesháza tanításának. Igy határozza meg a hitet: "A hit megragadja a remény elképzeléseit és a valóság birodalmába hozza azokat."

Kenneth E. Hagin - El ​Shaddai
Miként ​élhetünk örömteli hosszú életet? Amikor Kenneth E. Hagin ágyhoz kötött tinédzser volt, a sátán megpróbálta megfosztani őt az életétől. Akkor Isten Szelleme a Szentírás következő mondatával szólt a szelleméhez: „Hosszú élettel elégítem meg őt.” (Zsolt. 91:16) Kenneth E. Hagin a Szentírást tanulmányozva megtanulta, hogy Isten valóban hosszú életet ígért nekünk, és az Ő Igéje kijelenti, a hívők tehetnek bizonyos dolgokat, amelyek meghosszabbítják vagy megrövidítik az életüket. A szó, El Shaddai egyike a hét szövetségi névnek, melyen keresztül Isten kijelentette önmagát Izraelnek. El Shaddai héberül azt jelenti „Mindenben Elegendő” vagy „Isten, Aki több mint elegendő”. Az El Shaddai című könyv Kenneth E. Hagin egyik legismertebb és legkedveltebb prédikációján alapul, mely megmutatja, hogy a mi szerető Mennyei Atyánk a bőség és a hosszú élet Istene. Fedezd fel az El Shaddai című könyvben mindazt, amit Isten tervezett számodra, hogy örömteljes életet élhess. A szerzőről: Kenneth E. Hagin szolgálata több mint ötven évet ölel fel azóta, hogy tizenhét éves korában Isten csodát tett vele: meggyógyította deformált szívét és gyógyíthatatlan vérbetegségét. A Kenneth Hagin Szolgálatok ma már világméretűek. A szolgálat rádió programja „Hitszeminárium a rádióban” címmel mindenhol hallható az Egyesült Államokban és több mint nyolcvan országban. Továbbiakban: A Hit Szava ingyenes havi magazin; „Tiszta Hit” alkalmak országszerte; RHEMA Levelező Biblia Iskola; RHEMA Bibliaoktató Központ; RHEMA Alumni Egyesület és RHEMA Nemzetközi Szolgálati Egyesület; valamint a börtönszolgálat.

Kenneth E. Hagin - Hogyan ​vezet Isten Szelleme
Sok ​évvel ezelőtt az Úr egy látomásban felkészítette Kenneth E. Hagin-t, hogy tanítsa meg az ő népét arra, hogyan kövesse Isten Szellemének vezetését. Az utóbbi években az Úr felindította Hagin tiszteletest, hogy még többet és többet tanítson erről a témáról, és ez a nagy tetszéssel fogadott könyv is része ennek a felindíttatásnak. „Isten gyermekei számíthatnak arra, hogy Isten Szelleme vezeti őket – írja Hagin tiszteletes. – Sokszor mégis más vezetést keresünk, mint amit Isten mondott. Amikor így teszünk, bajba kerülünk.” Ez a könyv már sokaknak segített Krisztus Testében, hogy a Szellemtől vezetést kapjanak. Hagin tiszteletes a Szentírás alapján lépésről lépésre vezeti el a keresztényeket a szellemi csapdáktól, és segít nekik követni Isten Szellemét az élet minden területén. A feldolgozott témák közt szerepelnek: „a gyapjúpróba”, a lelkiismeret, a belső bizonyosság, prófécia, látomások és az emberi szellem képzése.

Kenneth E. Hagin - Szeretet
Isten ​mondja nekünk az Igéjében, hogy tegyük Isten szeretetét legfőbb célunkká az életben. A bővített Biblia ezt így mondja: buzgón, erősen, mindenek felett keresd, kutasd és ragadd meg a szeretetet - legyen ez a legfőbb törekvésed. Mégis hányan mondhatjuk el őszintén, hogy Isten szeretetét legfőbb célunkká és törekvésünkké tettük az életünkben? Ebben az erővel teljes könyvben: Szeretet: az út a győzelemhez - Hagin tiszteletes megmutatja, miért nélkülözhetetlen Isten szeretete az életünkhöz . Azt mondja: az élet oly sok problémájára a válasz ebben áll: Isten szeretete soha nem vall kudarcot! Következésképp, ha te megtanulsz szeretetben járni, akkor te sem fogsz soha kudarcot vallani.

Kenneth E. Hagin - Hét ​dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról
Miért ​nem gyógyul meg mindenki? Mi az oka, hogy egyes emberek meggyógyulnak, mások pedig nem? Több útja is van a szent gyógyulás elfogadásának? Melyik a legjobb út? Kenneth. E. Hagin tiszteletes egy fél évszázados szolgálat gazdagságából ad választ ezekre és más kérdésekre a „Hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról” című könyvében. Hagin tiszteletes tinédzserként kezdte el tanulmányozni a szent gyógyulást, miután öt tekintélyes orvos mondott le az életéről. Ebben a könyvben megosztja velünk egész életének tapasztalatait, amiket a Biblia tanulmányozásából és valóban megtörtént esetekből szerzett. A hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról nem hiányozhat házi könyvtáradból, és meg akarod majd osztani gyógyulásra váró barátaiddal és szeretteiddel is. Fedezd fel saját magad: A betegség forrását és azt, hogyan tudsz ellenállni neki! A szent gyógyulás elnyerésének útjait! Hogyan tarthatod meg a gyógyulásodat! Te már meggyógyultál? Honnan tudhatod, hogy ez már megtörtént? Az Ige azt mondja, hogy ez már megtörtént. Honnan tudod, hogy ez az igazság? Mert a Máté 8,17 azt mondja, hogy „Ő vettel ez az én erőtlenségemet és Ő hordozta az én betegségeimet”, az 1 Péter 2,24 pedig azt mondja, hogy „akinek sebeivel gyógyultatok meg”.

Kenneth E. Hagin - Egyre ​növekvő hit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kenneth E. Hagin - Jézus ​neve
A ​Bibliából kiderül, hogy a keresztények lényegében ügyvédi meghatalmazást kaptak Jézustól arra, hogy használhassák a nevét. A név mögött korlátlan fedezet áll, hatékonnyá imáinkat, emiatt mennek ki a démonok az emberekbõl, és emiatt gyógyulnak meg a betegek a hívõk szolgálata nyomán. Lényegében ez Kenneth Hagin Jézus neve címû könyvének üzenete, amelyet kortárs egyházi vezetõk már a megjelenése idején klasszikus mûként értékeltek, s hatása az elmúlt évtizedekben csak tovább erõsödött. A szerzõ felekezeti elfogultságtól mentes, bátor, õszinte bibliamagyarázatai és a saját, sok évtizedes pásztori, prédikátori szolgálatának tapasztalataiból merített sok-sok élõ példa sodró lendülettel döbbentik rá az olvasót arra, hogy mi hiányzik a mai egyházból, ami az apostoli korban még megvolt. Ugyanakkor jól használható útmutatást kapunk az eredeti keresztény mentalitáshoz, hithez való visszatérés hogyanjáról, és bepillanthatunk abba a dicsõséges jövõbe, amelyet akkor vehetünk birtokba, ha úgy használjuk és olyan tiszteletben részesítjük a minden név fölött való nevet, amilyet megérdemel.

Kenneth E. Hagin - A ​hívők hatalma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kenneth E. Hagin - Az ​Úr lámpása
-Hogyan ​tudunk eligazodni az élet különböző kihívásai között? -Hogyan lehetünk képesek helyes és előnyös döntéseket hozni? -Lehetséges-e valahogy bepillantani a jövőbe? Ilyen és ehhez hasonló kérdések mindig is izgatták az embereket. Az ismert szerző és igehirdető, Kenneth Hagin is ezt a témát taglalja könyvében, amely immár klasszikusnak számít a karizmatikus kereszténység szakirodalmában. Ez a mű sok ezer embernek segített már megtalálni Isten vezetését, meghallani a Szent Szellem hangját, és ezáltal győztes, sikeres hívő életet élni.

Kenneth E. Hagin - Hogyan ​járhatsz isteni szeretetben?
A ​Biblia azt állítja, hogy Isten már akkor szeretett bennünket, amikor még ellenségei voltunk. Már tudunk úgy szeretni mint Ő, hiszen Isteni szeretet tölti be a szívünket! Szeresd hát az ellenségeidet! "Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek." Ha ismersz valakit, aki gyűlöl téged, találd meg a módját hogy valami jót tehessél vele..

Kenneth E. Hagin - Tervek, ​célok és törekvések
Mit ​fogsz mondani, amikor majd az Úr Jézus Krisztus előtt állsz és megkérdezi:az Én tervemet követted az életed során vagy a sajátodat? Napjainkban az emberek ugyanúgy cselekszenek, mint Roboám király idejében, az Ószövetségben. Jött az ellenség és ellopta az aranyat az Úr templomából. Roboám király pedig rézzel helyettesítette azt. Ugyanígy tettek a mai keresztények is. A templom aranyát – Isten tervei, céljai és törekvései az Újszövetségbeli Gyülekezete számára – a világ rezével pótolták. Különböző világi és testi elemekkel helyettesítették Isten Szellemének a valódi jelenlétét. A következő nagy szellemi kiáradás, melyet Isten hoz a földre, megkívánja azt, hogy az emberek félretegyék a saját terveiket, céljaikat és törekvéseiket, és egy igaz Istentiszteletet gyakoroljanak. Krisztus Teste, Isten dicsőségének az egész földre kiterjedő új megnyilvánulásának még csak a sekélyes vizeiben jár. Isten áldásának új hulláma azonban csak akkor söpörhet végig, Ha Krisztus Teste kiviszi a rezet a templomból!

Kenneth E. Hagin - A ​bibliai hit
Sokan ​kérdezik, vajon miért nem gyógyulnak meg? Válaszom: azért, mert kijelentették, hogy nem tudnak meggyógyulni. Szavaik akadályozzák meg őket a gyógyulásban... Higgy a szíveddel és mond ki a száddal!!! Ez a hit alapelve! Az orvos azt mondta, egy a millióhoz esélyem sincs, hogy életben maradjak. Az orvostudomány akkori állása szerint az én állapotomban senki sem élhette volna túl a tizenhatodik évét... Amikor kételkedsz, akkor is hiszel valamiben! Mindég azt kapod, vagy az jelenik meg az életedben, amit hiszel és amit kimondasz... Fel kell fedeznünk önmagunkat az atya gondolataiban, ahogyan Ő lát minket... Megdöbbentő, hogy mennyire egyházakban gondolkodunk Biblia helyett, és mennyire felekezetiek vagyunk ahelyett, hogy keresztények lennénk.

Kenneth E. Hagin - Hogyan ​fordíts reménytelen helyzeteden?
Reménytelen ​helyzetbe kerültél? Biztos lehetsz benne, hogy Isten nem ismer reménytelen helyzetet, bármi is az orvosi diagnózis, bármivel is gyötörjön az ördög. Istennek mindenre van megoldása, legyen az rák, kábítószerfüggés vagy egy szeretett rokon problémája. Miért? Mert Jézus ezt mondta: "...ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek." (Márk 9:23) Ebben a könyvében Kenneth E. Hagin egy ószövetségi történetet vizsgál: Ezékiás királyét, aki látszólag kilátástalan helyzetbe került. Nemcsak az orvosok ítélték gyógyíthatatlannak a betegségét, de a nemzet legnevesebb prófétája, Ézsaiás is a haláláról prófétált. Ám Ezékiás tudta, hová fordulhat erőért magasabb szinten. Arcát a falnak fordítva Istenhez könyörgött. Imája és könnyei megérintették Isten szívét, és Ő fordított a király reménytelen helyzetén. Tanulmányozd e könyvecske üzenetét és imáid révén te is szabadulj meg kilátástalan körülményeidből!

Kenneth E. Hagin - Hiszek ​a látomásokban
Drámai ​találkozások a feltámadott Úrral "...lépéseket hallottam végig a folyosón a [kórházi] szobám irányába. Az ajtó felé néztem, hogy meglássam, ki az, mert még csak fél hét volt, látogatókhoz túl korán. Valaki fehér ruhában átjött az ajtón, és én először azt hittem, hogy egy ápoló. Ahogy jobban megnéztem, láttam, hogy Jézus az! A hajam az égnek állt. Egész testemet kirázta a hideg, és egy szót sem tudtam szólni. Jézus odajött az ágyamhoz, és leült a székre. Fehér palástot viselt és valami sarufélét." Kenneth E. Hagin így írja le a Jézusról való hatodik nagyobb látomásának kezdetét - egy 1959-ben történt találkozást, mely majdnem másfél órát tartott. Hagin tiszteletes megragadó részletességgel számol be a Jézusról való minden nagyobb látomásáról a "Hiszek a látomásokban" című könyvében. Ezek a látomások drámai hatással voltak félévszázados szolgálatára. Ez a könyv többek között szól arról: - Hogyan támasztotta fel Isten Hagin tiszteletest a halálos ágyából - A 'ha' szócska miért a kételkedés jele? - Hogyan befolyásolja ma a sátán az emberek életét? - és egyéb mélységes igazságokról, amiket az Úr más látogatásai alkalmával jelentett ki Hagin tiszteletesnek

Kenneth E. Hagin - Út ​a gyógyuláshoz
A ​bibliai gyógyulás témájában írt egyik legsikeresebb kötetet tartja kezében az Olvasó. Isten akarata ma is az, hogy a gyermekei kiváló egészségnek örvendjenek, sőt, minden ember felé meg kívánja mutatni jóságát fizikai gyógyítással is. Kenneth Hagin – bőségesen merítve saját csodálatos gyógyulásának és gyógyító szolgálatának tapasztalataiból is – ellenállhatatlan bibliai érveket sorakoztat fel amellett, hogy Jézus Krisztus az Út a gyógyuláshoz is. A tanulmány sok alapvető kérdést tárgyal nagyon gyakorlatiasan, néhány ezek közül: - a gyógyulás útjában álló akadályok; - Isten Igéje mint orvosság; - a Jézus nevében rejlő gyógyító erő; - a beszéd, az ima és a kézrátétel szerepe a gyógyulásban; - az erőajándékok együttműködése a gyógyító kenet felszabadulásában; és amire még a legreménytelenebbeknek tűnő esetben is biztosan számíthatunk, - Isten hatalmas irgalma. Kenneth E. Hagin gyermekkorára a többféle, egyenként is halálos betegséggel folytatott élet-halál harc nyomta rá bélyegét. Orvosai nem várták, hogy tizenhatodik évét megéri. Közel másfél éve volt ágyhoz kötve, amikor tizenhét esztendősen - miután a pokol borzalmain keresztül előzőleg drámai megtérési megtapasztalásra jutott - Isten ereje meggyógyította. Attól fogva egészen 2003 szeptemberében történt elköltözéséig maga is számtalan ember gyógyulásáért imádkozott. Tanítói munkássága miatt méltán tisztelik a modern hit-mozgalom atyjaként.

Kenneth E. Hagin - Hitünk ​tápláléka napi adagokban - Tavasz
Isten ​Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerősíti a hívőt Isten bővelkedő életével! Ezért tanít minket a Példabeszédek 4:21 arra, hogy őrizzük Isten Igéjét szívünk mélyén, és hogy az első helyet Neki adjuk mindennapi életünkben. A Hitünk tápláléka segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az Isten életet adó kenyere iránti éhségedet. Kenneth E. Hagin gyönyörűséges válogatása ihletet adó apró tanításokból áll, amelyek megerősítenek napról napra, ahogy Isten Igéjét táplálékként magadhoz veszed. Kezdd el táplálni hitedet ezzel a gazdag gyűjteménnyel, ami a mai Egyház egyik legkiválóbb elöljárója tollából született – az év minden napjára! Itt most ennek a a most induló sorozatnak az első tavaszi negyedévi kötetét tartod a kezedben.

Kenneth E. Hagin - Házasság, ​válás és újraházasodás
Kérdések, ​amelyek választ nyernek a könyvben: -Ha elváltam, újraházasodhatok-e? -Keresztényként szabadon eldönthetem, kivel lépek házasságra? -Mi a házaspárok négy leggyakoribb problémája? -Milyen törvénye van a Gyülekezetnek a házasság, válás és újraházasodást illetően? -Milyen házastársi kötelezettségek vonatkoznak a férjre és a feleségre? -Ha Isten egyesít két embert a házasság útján, ők minden esetben egyek?

Kenneth E. Hagin - Hitünk ​tápláléka napi adagokban - Tél
Isten ​Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerősíti a hívőt Isten bővelkedő életével! Ezért tanít minket a Példabeszédek 4:21 arra, hogy őrizzük Isten Igéjét szívünk mélyén, és hogy az első helyet Neki adjuk mindennapi életünkben. A Hitünk tápláléka segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az Isten életet adó kenyere iránti éhségedet. Kenneth E. Hagin gyönyörűséges válogatása ihletet adó apró tanításokból áll, amelyek megerősítenek napról napra, ahogy Isten Igéjét táplálékként magadhoz veszed. Kezdd el táplálni hitedet ezzel a gazdag gyűjteménnyel, ami a mai Egyház egyik legkiválóbb elöljárója tollából született ; az év minden napjára! Itt most ennek a sorozatnak az utolsó téli negyedévi kötetét tartod a kezedben.

Kenneth E. Hagin - Szolgálati ​ajándékok
Kenneth ​E. Hagin a 20. század nemzetközi szinten is elismert bibliatanítója és prédikátora, akinek prófétai működése úgyszintén sokak épülésére vált. Egész életét – 2003-ban bekövetkezett haláláig – a Biblia tanulmányozásának, illetve a bibliai igazságok hirdetésének szentelte, miután 1933-ban, 16 évesen átadta az életét a Názáreti Jézus Krisztusnak. Közel hetven éves szolgálata során számos témában írt könyveket, tanulmányokat. Ez a mű a szolgálati ajándékokra vonatkozó bibliai igazságokat foglalja össze. Olyan kérdéseket boncolgat, mint: • Mik is azok a szolgálati ajándékok? • Milyen célból adattak az egyháznak? • Hogyan lehetséges a felosztásuk? • Miként lehet megkülönböztetni őket egymástól? • Valamint hol is olvashatunk róluk pontosan a Bibliában? A könyv végére a Kedves Olvasó átfogó képet kap arról, hogy mit tanít Isten Igéje erről a rendkívül fontos témáról. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Szolgálati ajándékok című könyvet megújított formában ismét elérhetővé tehetjük az olvasóközönség számára!

Kenneth E. Hagin - A ​Szent Szellem ajándékai
Pál ​a Szellem által indíttatva írta a korinthoszi gyülekezetnek:”A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.” (1Korinthus 12,1.) Ha Isten Szelleme azt mondta Pálon keresztül, hogy nem akarja a korinthosziakat tudatlanságban hagyni a Szellem ajándékaival kapcsolatban, nem hinném, hogy a Gyülekezetet viszont tudatlanságban szeretné látni a Szellem ajándékait illetően. Mégis hatalmas a tudatlanság ezen a területen. Vannak helyek, ahol az emberek mit sem tudnak ezekről az ajándékokról, még azt sem, hogy léteznek egyáltalán. Azt hiszik, hogy az ilyesmi a múlté. Másutt valamicske tudás akad némelyik ajándékról, de igen korlátolt.

Kenneth E. Hagin - Hitünk ​tápláléka napi adagokban - Nyár
Isten ​Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerősíti a hívőt Isten bővelkedő életével! Ezért tanít minket a Példabeszédek 4,21 arra, hogy őrizzük Isten Igéjét a szívünk mélyén, és hogy az első helyet Neki adjuk mindennapi életünkben. A Hitünk tápláléka segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az isten életet adó kenyere iránti éhségedet. Keneth E. Hagin gyönyörűséges válogatása ihletet adó apró tanításokból áll, amelyek megerősítenek napról napra, ahogy Isten Igéjét táplálékként magadhoz veszed. Kezdd el táplálni a hitedet ezzel a gazdag gyűjteménnyel, ami a mai Egyház egyik legkiválóbb elöljárója tollából született - az év minden napjára! Az erővel teljes mindennapi tanítások témáiból: - A belső ember - Belső jelzések - Dzoé - Cselekedjük az Igét

Kenneth E. Hagin - Hogyan ​élj Istentől kapott jogaiddal?
Kenneth ​E. Hagin közel 70 éven át szolgált, miután 17 éves korában Isten csodálatosan meggyógyította szívbetegségéből és egy gyógyíthatatlan vérbetegségből. Az Úr 2003-ban hazaszólította, de a szolgálat, amelyet alapított, továbbra is hatalmas tömegek számára jelent áldást világszerte. A Kenneth Hagin Ministries rádióadása, a Faith Seminar of the Air, több mint 150 állomáson fogható az Egyesült Államokban, az interneten keresztül pedig szerte a világon. A szolgálat egy ingyenes havi magazint is megjelentet The Word of Faith címmel. Országszerte tartanak összejöveteleket, működtetik a RHEMA levelező bibliaiskolát, a RHEMA bibliaiskolát, valamint a RHEMA bibliaiskolán végzettek egyesületét, a RHEMA szolgálók egyesületét, a RHEMA támogató szolgálatok egyesületét és egy börtönmissziót is.

Kenneth E. Hagin - A ​nőkérdés
Időszerű ​válaszok régóta vitatott kérdésekre A nagy pünkösdi igeszakasz – az I.Korinthus 14 – az a fejezet, ami megparancsolja a nőknek, hogy hallgassanak a gyülekezetekben. Mégis, ki hallott már olyan pünkösdista gyülekezetről, ahol a nőknek nem engedték meg, hogy szóljanak. A teljes evangéliumi bibliaiskolákban nők tanulják Isten Igéjét, hogy felkészüljenek a szolgálatra, mint misszionáriusok, evangélisták és prédikátorok. És sehol sem kapnak a nők nagyobb szabadságot arra, hogy szóljanak, tanítsanak, imádkozzanak, hangosan megnyilvánuljanak, és felelősségteljes pozíciókat betöltsenek, mint a pünkösdista gyülekezetekben. A teljes evangéliumiság ellentétes Pál tanaival? Hallgassanak a nők a Gyülekezetben? A férfi feje a nőnek? Mindig engedelmesek legyenek a feleségek férjeiknek? Be kell fedniük a nőknek a fejüket a gyülekezetben? Mi a helyzet a megfelelő öltözettel? A nőkérdésben Kenneth E. Hagin tiszteletes világos választ ad ezekre, és más zavart okozó kérdésekre az Igék alapján.

Kenneth E. Hagin - Hitünk ​tápláléka napi adagokban - Ősz
Isten ​Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerősíti a hívőt Isten bővelkedő életével! Ezért tanít minket a Példabeszédek 4,21 arra, hogy őrizzük Isten Igéjét a szívünk mélyén, és hogy az első helyet Neki adjuk mindennapi életünkben. A Hitünk tápláléka segítségedre lesz abba, hogy megelégítsd az Isten életet adó kenyere iránti éhségedet. Kenneth E. Hagin gyönyörűséges válogatása ihletet adó apró tanításokból áll, amelyek megerősítenek napról napra, ahogy Isten Igéjét táplálékként magadhoz veszed. Kezdd el táplálni a hitedet ezzel a gazdag gyűjteménnyel, ami a mai Egyház egyik legkiválóbb elöljárója tollából született - az év minden napjára!

Kenneth E. Hagin - Jézus ​neve - A Szent Lélek vezetése
Ez ​a könyv a szerző élőszóban elhangzott előadásainak lejegyzése "Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom nektek: Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz néktek." A Bibliának ez a két verse a kulcs Kenneth E. Hagin életéhez és szolgálatához. Akkor hitt először Jézusnak ezekben a meghökkentő szavaiban, amikor szinte teljesen bénultan feküdt betegágyán. Deformálódott szíve és vérének gyógyíthatatlan betegsége miatt az orvosok nem láttak esélyt arra, hogy megérje tizenhetedik születésnapját. Mégis, 16 hónapi ágyhozkötöttség után e l h i t t e, hogy ezek az igék s z ó s z e r i n t értendők;egyszerű hittel ráállt erre az ígéretre és gyógyultan felkelt. Később Isten szólt hozzá: "Menj és tanítsd hitre népemet!" Ennek az elhívásnak engedelmeskedve immár több mint ötven éve szolgál Isten Igéjének erejével és hatalmával s ez a világ minden részén emberek tízezreinek életét változtatta meg és gazdagította. Kenneth E. Hagin fő célja a Biblia erejének, tekintélyének és tévedhetetlenségének hirdetése.

Kenneth E. Hagin - A ​kútfő és a folyamok
A ​Szent Szellem munkája nem ér véget a hívő életében az újjászületésnél, azaz a Krisztusba való belekeresztelkedésekor. Egy további megtapasztalás is vár a hívőre, amely mélyebb szellemi dimenzióba kívánja kalauzolni: Ezt a megtapasztalást nevezzük a Szent Szellemben való keresztségnek.

Kenneth E. Hagin - Győzedelmes ​gyülekezet
Lehet ​egy kereszténynek démona? Igei dolog erősségeket lerombolni? Mi az igazi bibliai hadviselés? Kenneth E. Hagin legújabb könyve, Győzedelmes Gyülekezet: Uralom a sötétség minden ereje felett átfogó bibliai tanulmány a démonológia területéről. Hagin mélyreható tanulmányt épít fel az Írásokból Lucifer eredetéről és arról, hogyan vált sátán e világ istenévé. Hagin rámutat az elnyomás, megszállás és birtoklás közötti különbségre, és – a teljesség igénye nélkül – ismerteti, hányféleképpen engedhetik a hívők az életük közelébe a sátánt? A Győzedelmes Gyülekezet megmutatja, hogyan kényszerítsd ki sátán vereségét az életedben, hogy abban a győzelemben élhess, amit Isten szánt minden hívőnek. Többé nem kell próbálnod „kiharcolni” a győzelem helyét, ha egyszer megérted a Jézus Krisztusban hozzád tartozó hatalmat. Hívőként Krisztusban már most magasan minden fejedelemség és hatalmasság felett ülsz a Mennyben. Tehát ha nem lefelé tekintesz sátánra, nem vagy elég magasan! Gyere fel és ülj a mennyei helyekre, ahová Krisztusban tartozol! Tanuld meg elfogadni a helyed Krisztusban, mint győzedelmes Gyülekezet – ami mindiga győzelem helye!

Kenneth E. Hagin - Midász ​király érintése
A ​görög mítoszban Midász király azt kívánja, bárcsak minden, amire a kezét ráteszi arannyá változna. Mikor azonban kívánsága csodálatos módon beteljesedett, és megkapta, amit akart, hamar rádöbbent, hogy egyáltalán nem akarja, amit kapott. Kenneth E. Hagin írásában leleplezi mind az "evangéliumi szegénység", mind az úgynevezett "bővölködés evangéliuma" tévedéseit és túlkapásait, és olyan közérthető, bibliai és élő példákkal gazdagon illusztrált stílusban tárja mondandóját olvasói elé, hogy már a könyv első olvasására sok minden letisztul az emberben, hite pedig fejlődésnek indul.Vajon szegény volt-e Jézus? Jómódúak legyenek-e a prédikátorok?

Kollekciók