Ajax-loader

John Matthews könyvei a rukkolán


John Matthews - Past ​Imperfect
A ​car accident in California, a deadly assault in Provence, two boys 30 years apart left battling for their lives. Dominic Fornier is the detective who finds himself up against a paper chase of clues from a young boy's psyche and a desperate race against time with a killer who will stop at nothing.

John Matthews - Wil Kinghan - Nostradamus ​Tarot
1994-ben ​a római nemzeti könyvtárban dolgozó kutató felfedezett egy 80 titokzatos festményt tartalmazó kéziratot. A vizsgálatba bevont szakértők a tarot-szerű rajzokkal illusztrált anyagot – legnagyobb meglepetésükre – Michel de Nostredame-mal, minden idők legnagyobb jövendőmondójával hozták összefüggésbe. A jelentős tudományos felfedezést követően John Matthews és Wil Kinghan mélyreható kutatásokba kezdett. Munkájuknak köszönhető, hogy megszületett a 78 lapot és 160 oldalnyi illusztrált használati útmutatót tartalmazó Nostradamus tarot című mű, korunk vélhetően legfontosabb tarot-csomagja. A lenyűgöző lapokon Nostradamus erőteljes, végső látomásai a tarot szimbólumvilágának segítségével elevenednek meg. Michel de Nostredame, a tizenhatodik századi francia gyógyító és jövendőmondó leginkább látnoki képességeit és profetikus meglátásait tartalmazó írásainak gyűjteményei nyomán vált világszerte ismertté. Az első alkalommal 1555-ben megjelent Próféciák című művét halála óta folyamatosan újranyomtatják, és a követők sokaságát vonzzák főként a világfelforgató jelentőséggel bíró események megjövendölései – melyek közt említhetjük Hitler felemelkedését, Kennedy meggyilkolását, a 9/11-ei eseményt és a közelmúltban Japánban bekövetkezett földrengést, vagy a szökőár tragédiáját.

John Matthews - Brian Froud - How ​to See Faeries
International ​bestselling artist Brian Froud and New York Times bestselling author John Matthews come together for the first time to create a spectacular interactive book that opens the doors to the enchanted world of Faerie. How does one discover faeries in one’s backyard or a garden, forest, or meadow? Through insets, hidden messages, magical signs, reflective mirrors, and other paper mechanics, Froud and Matthews reveal how anyone may discover the way to the land of Faerie. All you need is to believe and to own this book!

John Matthews - Arthur ​király
Arthur ​király és a Kerek Asztal mesés története a középkor óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját. A mitikus király legendája, aki bátran harcolt a kelták egyesítéséért, a modern kor embere számára is lebilincselő. A mozgalmas csaták és a legendás helyszínek mellett olyan alakok is megelevenednek a történetekben, mint Merlin, a hatalmas varázsló, Lancelot, Gawain, Percevál, Bedivere - a dicső lovagok, a rejtélyes Morgan le Fay, a titokzatos Tó Úrnője és végül, de nem utolsó sorban maga Arthur király. A titokzatos események háttere Camelot, a csodás kastély, mely maga is épp elég rejtélyt tartogat. Ám ha fellebbentjük a legenda és a mese fátylát, felmerül a kérdés: ki is volt valójában Arthur? Mondabeli király vagy inkább harcos vezér, aki bátor lovagokat vezetett csatába? A könyv elregéli a mesét is, ám célja, hogy megpróbálja rekonstruálni a valóságot versek, prózai idézetek, korhű dokumentumok és képek segítségével, hogy az olvasó minél teljesebb és hitelesebb képet kapjon Arthur királyról és a Kerek Asztal lovagjairól.

John Matthews - Will Worthington - A ​természet szellemének jóslatai
Hagyd, ​hogy a fák vezessenek utadon! -25 csodálatos Zöld Ember kártya -128 oldalas illusztrált könyv A fákat a legtöbb természeti nép emlékezetünk raktárainak, hagyományaink őrzőjének tekintette, melyek időtlen tudást és bölcsességet hordoznak önmagukban és minden fából készült alkotásban. Felismerték, hogy a fák egyfajta kapuk is, amelyeken átléphetünk egy magasabb szintű tudatosságba. A természet szellemének jóslatai az ősi hagyományokat egyesítve kivételesen erős orákulumot ad a kezünkbe. Egyrészt a természeti világ eredendő bölcsességén alapul, melyet a Zöld Ember képvisel, másrészt pedig a jóslás ősi rendszerére épít, amely az ogam ábécé betűinek felhasználásával történik. A csodálatosan illusztrált kártyák a kelta ábécét alkotó fákat ábrázolják, ugyanakkor minden lapon felfedezhetjük magát a Zöld Embert is. Ez a modern druida művészet legmagasabb szintje, az ember és a természet kölcsönös összefonódása. Ennek a szent kapcsolatnak a középpontjában áll a Fa mint kapu és őrző, ahogy mindig is tette.

John Matthews - Kalózok ​- A leghírhedtebb gazfickók
Ezeken ​az oldalakon a világ tengereit hajózó leghitványabb gazfickók bújnak meg... Sokan hallottunk már Feketeszakállról és Fekete Sam Bellamyról, de vajon tudunk-e mindent ezekről a gyilkos gazemberekről és gonosztetteikről? Ebből a könyvből megismerhetjük a történelem legvérszomjasabb kalózainak életét. Fedezzük fel azt a világot, amelyben kalandokat és mesés kincseket keresve olyan kalózok járták a tengereket, mint a könyörtelen Henry Morgan. Henry olyan gonosz volt, hogy halála után sírját ellepte, lelkét Davy Jones ládájába zárta a tenger. Elolvashatjuk a félelmetes Feketeszakáll történetét, akinek puszta látványa is rémületbe ejtette az ellenséget, és megtudhatunk mindent Charlotte de Berryről aki - magát férfinak álcázva - hat tengeri csatában vett részt, és levágta egy kapitány fejét! Most feltárul előttünk a rettenthetetlen kalózok világa, akik kardot ragadtak, és kard által vesztek el. Belépés csak saját felelősségre...

John Matthews - Grál-hagyományok
A ​Grál-hagyomány egy megtestesült álom, egy olyan számtalan formában alkalmazott eszme, amelyet száz és száz különféle szekta, társaság és egyéni magyarázó tanít. Habár mind belső, mind külső története javarészt feltárható, az egész mégis rejtelmes marad. Valójában nem egy konkrét tárggyal foglalkozunk, hanem a Grál megnyilvánulásait kutatjuk - azt a módot, ahogyan változásokat idéz elő - a szívben, a tudatban, a lélekben. Ez e könyv fejtegetésének tárgya is. John Matthews felidézi a történet főbb állomásait a különböző szövegforrásokra támaszkodva, s minden fejezet végére rövid meditációs gyakorlatot iktat, amelyekkel az ember közelebb kerülhet a Grálhoz, s ezzel önmagához is.

John Matthews - Gawain: ​Knight of the Goddess
Gawain ​was once the most important knight at Arthur’s court, a shining example of all that was best in chivalry at the time. However, as the popularity of the Arthurian romances grew, the character of Gawain diminished, leaving him represented as a villain rather than as Champion of the Goddess. How this transformation came about, and the reasons why, are explored here by John Matthews. GAWAIN: KNIGHT OF THE GODDESS is the result of more than 20 years’ research into Arthurian and Celtic texts. In addition to rediscovering the original Gawain - a figure of great mythical, magical ’and historical importance - it presents a unique view of the mythology of Britain and its connections with the historical changes which took place over many hundreds of years in the religious and mystical traditions of the country.

John Matthews - Caitlín Matthews - The ​Element Encyclopedia of Magical Creatures
Discover ​an incredible world full of every magical creature you could possibly imagine... From unicorns, salamanders, satyrs, giants, elves... and trolls, to dragons, nymphs, mermaids, werewolves... and griffins - take an enchanting journey through the history, folklore and mythology of these beasts from virtually every culture in the world. With stories and amazing facts on even the most obscure mythological creature, this is a cornucopia of magic and folklore.

John Matthews - The ​Mystery of Spring-Heeled Jack
Exploring ​the vast urban legend surrounding this enigmatic figure, John Matthews explains how the Victorian fascination with strange phenomena and sinister figures paired with hysterical reports enabled Spring-Heeled Jack to be conjured into existence. Sharing original 19th-century newspaper accounts of Spring-Heeled Jack sightings and encounters, he also examines recent 20th and 21st-century reports, including a 1953 UFO-related sighting from Houston, Texas, and disturbing accounts of the Slender Man, who displays notable similarities with Jack. He traces Spring-Heeled Jack’s origins to earlier mythical beings from folklore, such as fairy creatures and land spirits, and explores the theory that Jack is an alien marooned on Earth whose leaping prowess is attributed to his home planet having far stronger gravity than ours.

John Matthews - The ​Secret Lore of London
London ​is an ancient city, whose foundation dates back literally thousands of years into the legendary prehistory of these islands. Not surprisingly it has accumulated a large number of stories, both historic and mythical, during this period, many of which, though faithfully recorded at the time, have lain almost forgotten in dusty libraries throughout the city. The Secret Lore of London is a guide to the legends, including a discussion of their importance as part of the oral tradition of Britain, combining Prehistoric, Celtic, Arthurian, Roman, Saxon and Norman levels - each of which has contributed to the many-layered life of the city.

John Matthews - Kalózok
Most ​belépünk a kalózok feneketlen gonoszságú világába. Jókora legenda kerekedik itt, melyben vérrel írták a kalandok és cselszövések történetét. Feketeszakáll, Kidd kapitány és Anne Bonny - az ő nevük hallatán borotvaéles tengerészkardok és elásott kincsek, pallósétát járó halálraítélt tengerészek és a rettegett lobogó, a Jolly Roger elől menekülő hajók képe rémlik fel. Hallunk azon kalózok vakmerő tetteiről, akik már-már mesehőssé lettek, és olyan felejthetetlen figurák megteremtését ihlették, mint Hosszú John Silver vagy Jack Sparrow kapitány. Olvashatunk merész rajtaütésekről tengeren és szárazföldön, fény derül a kalózok igazi életére a fedélzeten - szigorú törvényeiktől egészen a megszegőikre váró rettenetes büntetésekig...

John Matthews - Classic ​Celtic Fairy Tales
"...well-researched, ​rather scholarly book...fanciful illustrations, in both black-and-white and color..."--Publishers Weekly. "Matthews...offers a very attractively presented collection...wonderfully illustrated...Not since the offerings of Jeremiah Curtin, W.B. Yeats, Lady Gregory, and others at the turn of the century has such a collection been assembled....most were culled from various books and obscure journals that have long been out of print....Each story is followed by a short yet informative note on the tale and its sources, and there is a good bibliography and index. This book would be attractive to younger readers as well as adults interested in Celtic traditions and is recommended for most public and academic libraries."--Library Journal. "...collection is varied and brilliant...beautiful illustrations are bold and colorful."--KLIATT.

Tim Cornell - John Matthews - A ​római világ atlasza
Ez ​a kötet "a római császár kedvelt olvasmánya lehetett volna" - írta a _Times Literary Supplement_ kritikusa az angol változat megjelenésekor. A két angol szerző - Tim Cornell és John Matthews - összefoglaló munkája átfogó képet kíván nyújtani a római világról és kulturális életéről. Azt az időszakot mutatja be, amely Róma alapításával és a korai fejlődésével kezdődik, majd a város irányította terjeszkedéssel, Itália és a Földközi-tenger medencéjének meghódításával folytatódik. Foglalkozik azzal, miképpen hozta létre Augustus a császárságot, s ezt követően hogyan alakult ki az új politikai és vallási rend. E korszak története a Nyugatrómai Birodalom összeomlásával fejeződik be, illetve annak a bemutatásával, hogyan hódítja vissza Itáliát egy keresztény bizánci császár a germán királyoktól. Az áttekintés a történelmi események elbeszélésére épül, és a szerzők az időrendhez tartották magukat, mivel több mint ezerháromszáz évről adnak számot, és a vizsgált változások rendkívüli méretűek. E könyv olvasója tehát megismerkedhet Róma alapításának nemcsak legendájával, hanem a korai Latinum, az etruszkok, az archaikus város történetével. Megtudhatja, milyen volt a mindennapi élet - városon és falun - a köztársaság és a császárság idején, milyen szertartások kísérték az államvallás ünnepeit, miként közlekedtek a római világban, hogyan működött a bürokrácia, a birodalmat a hadsereg és a vallás mellett összetartó igazgatási apparátus. Ez az első magyar nyelven megjelenő művelődéstörténeti mű, amely több mint félszáz térképpel segíti az eligazodást: Itália földrajzi, éghajlati térképei mellett megtalálhatók - többek között - a régészeti lelőhelyeket, a háborúk menetét, a provinciákat, a birodalom nyelvi megoszlását részletesen bemutató térképek is. A kitűnő minőségű, többségében színes illusztrációkat grafikai ábrázolások egészítik ki, kislexikon, időrendi táblázat, bibliográfia, a tárgykörben magyar nyelven hozzáférhető olvasmányok a témában elmélyülni szándékozóknak tartalmaz hasznos tudnivalókat.

John Matthews - Excalibur
Anglia. ​Misztikumok és legendák sora. A Kerekasztal félelmetes erejű lovagjainak korszaka, Arthur, Lancelot és a varázsló Merlin világa. A kard, az Excalibur sorsa döntheti el Anglia jövőjét, a királyság birtokosát. Egyedül Merlin, a titkok tudója látja kié lesz a hatalom, Angolhon trónja, és a kard. Az Excalibur. John Matthews könyve kiválóan kalauzol bennünket ebben a letűnt világban, s megismerhetjük vele együtt mi is a teljes európai ős-mondakör eredetét.

Kollekciók