Ajax-loader

Bádonyiné Nagy Ilona könyvei a rukkolán


Rákos Magdolna - Rechtenwald Kristóf - Bádonyiné Nagy Ilona - 12 ​próbaérettségi történelemből - Középszint, írásbeli
Új ​próbaérettségi kiadványaink szerves folytatásai a Maxim Könyvkiadó elmúlt években megjelent sorozatainak, melyek segítségével hatékonyan felkészülhet a közép- és emelt szintű érettségi vizsga szóbeli és írásbeli részére. A kötetek átdolgozásával a felhasznált szövegek tartalmi aktualizálására, frissítésére került sor, valamint igazodtunk az érettségi vizsga jogszabályi, tartalmi és formai kereteiben bekövetkezett változásokhoz. Ennek köszönhetően a kötetekben új feladatok is helyet kaptak, valamint az eddigieknél változatosabb szövegtartalom és feladattípusok igyekeznek kedvet csinálni a vizsgára való felkészüléshez. Az átdolgozás fő mintájául a legújabb érettségik szolgáltak, tehát a könyvek kiválóan használhatóak a vizsgákra való felkészülésben. A feladatokat tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk. A kötetek végén minden feladat megoldása megtalálható.

Bádonyiné Nagy Ilona - Rákos Magdolna - Varga Magdolna - 12 ​próbaérettségi történelemből
Az ​érettségi előtt álló diákok és tanáraik munkáját kiadónk egy olyan könyvvel szeretné segíteni, amelyben tizenkét középszintű írásbeli történelem feladatsor található. Az eddigi érettségi vizsgák tapasztalatait felhasználva az új típusú érettségiben jártas középiskolai tanárok állították össze a feladatsorokat. Ezek az érettségi feladatsoraival megegyező mintasorok, amelyekkel az írásbeli vizsgát modellezhetjük, hiszen a kiadványban minden pontosan úgy szerepel, ahogyan az érettségi napján is fog. Ajánljuk ellenőrzéshez, gyakorláshoz, feladatsoronként és feladatonként is. A rövid választ igénylő és az esszé feladatokhoz részletes megoldókulcsot mellékeltünk. A könyv iskolai és otthoni felkészüléshez is használható, hiszen módszertani bevezetővel tettünk még értékesebbé, segítve ezzel a felkészülést és a felkészítést is. A KÖTETET TANKÖNYVVÉ NYILVÁNÍTOTTA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM (KHF/775-5/2008).

Bádonyiné Nagy Ilona - Farkas Judit - Érettségi ​feladatsorok történelemből - középszint
Az ​új érettségi vizsgarendszer szemléletváltást vár el tanártól, diáktól egyaránt. Ehhez kíván a Maxim Könyvkiadó új sorozata segítséget adni, bízva abban, hogy a kollégák a felkészítésben, a tanulók pedig a felkészülésben eredményesen használják majd a sorozat köteteit. A kötet a 2006 és 2008 között megíratott középszintű történelmi érettségi feladatsorokat és azok megoldásait tartalmazza magyarázó szöveggel ellátva. A kötet tartalmazza az érettségi feladatlapokat és a javítókulcsokat, ez utóbbiakat magyarázó kiegészítésekkel bővítették, hogy a "de miért épp ezt kell írni?" típusú kérdésekre is választ kaphasson a kötetet forgató. Elsősorban az érettségi előtt álló diákok és felkészítő tanáraik figyelmébe ajánljuk a könyvet, mivel azonban a kétszintű érettségi rendszerben mindenkinek kell - legalább középszinten - történelemből vizsgáznia, így az alsóbb évfolyamok tanulói is haszonnal forgathatják feladatgyűjteményt.

Bádonyiné Nagy Ilona - Rákos Magdolna - Érettségi ​teszt- és esszégyűjtemény történelemből 12. évfolyam
A ​köteteket ajánljuk alsóbb évfolyamok tanulóinak is, mivel alkalmasak a témazáró dolgozatok előtti összefoglalásra, ismétlésre, a tudás elmélyítésére. A könyvek tartalmazzák a feladatok megoldásait, így felhasználhatók gyakorláshoz, önellenőrzéshez egyaránt. A feladattípusok és a témakörök megegyeznek az érettségi vizsga követelményeivel.

Kollekciók