Ajax-loader

Henri J. M. Nouwen könyvei a rukkolán


Henri J. M. Nouwen - Ich hörte auf die Stille
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henri J. M. Nouwen - Lángoló ​szívvel
Isten ​nyomatékos óhaja, hogy a legbensőségesebb kapcsolatba lépjen velünk, ez képezi az eucharisztikus ünnep és az eucharisztikus élet magvát. Isten nemcsak úgy kíván az emberi történelembe belépni, hogy egy személy alakját ölti magára, aki meghatározott körben és adott országban él, hanem mindennapi ételünkké és italunkká akar válni, mindig és mindenhol. Ezért Jézus fogja a kenyeret, megáldja, és odanyújtja nekünk. Aztán, ahogy a kenyeret ott látjuk kezünkben, és szánkhoz emeljük, hogy magunkhoz vegyük, igen, akkor megnyílik a szemünk, és felismerjük Őt. Henri Nouwen

Henri J. M. Nouwen - Nyújtsd ​kezed
Henrei ​Nouwen ebben a művében három "kéznyújtás" köré csoportosítja mondanivalóját. Nyugtalan, sokszor zűrzavaros életünk ellenére arra vagyunk hivatottak, hogy kinyújtsuk a kezünket - bátor őszinteséggel legbensőbb énünk felé, szüntelen gondoskodással embertársaink felé s egyre erősödő imával Istenünk felé. Eközben azonban meg kell küzdenünk belső nyugtalanságunkkal és félelmeinkkel, mások iránt táplált, sok esetben negatív érzéseinkkel, és Isten létét illető, mélyen gyökerező kételyünkkel.

Henri J. M. Nouwen - Szeretett ​vagy
A ​spirituális olvasás nem csupán a spirituális emberekről vagy dolgokról való olvasást jelenti, hanem a spirituális módon való olvasást is. Az ilyen irányultságú olvasás során arra vágyunk, hogy Istent közelebb engedjük magunkhoz. [...] A spirituális olvasás célja azonban nem az, hogy a tudás vagy az információ mesterei legyünk, hanem hogy hagyjuk: Isten szelleme legyen a mi mesterünk. Furcsán hangozhat, de a spirituális olvasás azt jelenti, hagyjuk, hogy Isten olvasson bennünk! [...] A lelki olvasás Isten Lelkének a külső és belső életünkben zajló működésére irányuló belső figyelemmel történik. Ezzel a figyelemmel lehetővé tesszük Isten számára, hogy olvasson bennünk, s megmagyarázza nekünk, miről is szólunk valójában. Most kezdem látni, hogy spirituális utazásom természete mennyire meg fog változni, ha már nem úgy gondolok Istenre, mint aki elbújik és a lehető legjobban megnehezíti, hogy rátaláljak, hanem úgy, mint aki engem keres, miközben én rejtőzködöm. Amikor Isten szemén keresztül nézem elveszett lényemet, és meglátom hazatértem felett érzett örömét, akkor életem gyötrelmei enyhülnek és bizalmam megerősödik.

Henri J. M. Nouwen - Advent ​and Christmas Wisdom from Henri J. M. Nouwen
Advent ​and Christmas Wisdom is an easy-to-use, daily program to celebrate the momentous arrival of the Christ Child and the joyous news of our salvation. It is also an ideal book for the individual seeking active participation in the season and a renewal of faith for the start of the liturgical year.

Henri J. M. Nouwen - Adam, ​Isten szeretettje
Nouwen ​posztumusz könyve a gondjaira bízott súlyosan fogyatékos fiú, Adam életútjáról és arról a misztikus, felemelő hatásról, amelyet a még beszélni sem tudó fiú környezetére gyakorolt. Adamról, akitől saját bevallása szerint többet tanult, mint bármelyik professzortól, könyvből, vagy lelki vezetőtől.

Henri J. M. Nouwen - Szívemből ​szólok szívedhez
Sok ​unszolás hatására, némi tétovázással H. Nouwen elhatározta, hogy megpróbál írni a Szent Szívről. Egy nyugat-kanadai monostorban töltött lelkigyakorlat idejét választotta erre. De ahelyett, hogy a Szent Szívről írt volna, kezdte felfedezni: "Valójában arra vágyom, hogy Jézus Szívéhez beszéljek, és hogy ő meghallgasson engem." Így született a Szívemből szólok Szívedhez, mely csodálatos kifejeződése az emberi szív arra vonatkozó vágyakozásának és reményének, hogy válaszoljon az evangéliumokban feltáruló Jézus Szívének. Az imák középpontjában - a szenvedéstörténet, a halál és a feltámadás eseményeit követve - Jézus Szíve áll, a szerző azonosulása ezzel a megtört szívvel, és Jézus szeretete utáni vágyakozása. Küzd a kétséggel és hittel, az emberi vágyak nyugtalanságával, Isten rá irányuló szeretetének elfogadásával. "Azért írtam, hogy segítsek az embereknek" magyarázza Nouwen. Segítsek nekik, hogy "teljes szívükkel belépjenek Jézus könyörületes Szívébe, és ott megismerjék Isten gyógyító szeretetét". Henri J. M. Nouwen Hollandiában született, ott szentelték pappá 1957-ben. Húsz évig tanított, Hollandiában az Utrechti Katolikus Teológiai Intézetben, az Egyesült Államokban a Notre Dame Egyetemen, a Yale és Harvard Egyetem teológiai karán. Most Daybreakben él; a torontói Bárka közösség papjaként szellemi fogyatékos emberekkel osztja meg életét. Húsznál több (sok közöttük állandó Best-seller) könyv szerzője.

Henri J. M. Nouwen - A ​szeretet belső hangja
Ez ​a könyv "titkos napló", melyet szerzője, Henri Nouwen élete legválságosabb időszakában vezetett. A népszerű író és lelki vezető, aki úgy érezte, hogy végre meglelte igazi otthonát egy keresztény közösségben, váratlanul reményvesztetten "a padlón, teljes sötétségben" találta magát. A mély lelki válság közvetlen kiváltó oka egy mély barátság hirtelen megszakadása volt, lényegében azonban sok éven át elfojtott indulatok, késztetések törtek a felszínre. A krízisből Nouwen csak lassan, szakavatott segítők támogatásával tudott kilábalni. E folyamat fázisait tükrözik az egyes naplórészletek, amelyekből az olvasó erőt és bátorságot meríthet saját lelki problémái megoldásához, a néha elveszni látszó hithez, reményhez, szeretethez való visszataláláshoz.

Henri J. M. Nouwen - Ki ​tudod inni a kelyhet?
1996-ban ​bekövetkezett váratlan halála előtt kiadott utolsó művében Henri Nouwen a Szentírás egyik leggyakrabban idézett mondata kapcsán osztja meg gondolatait és érzéseit az olvasóval. Mély spirituális ösztönzést adott neki Jézus kérdése, amelyet tanítványaihoz, Jánoshoz és Jakabhoz intézett. „Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd én kiiszom? Már az, ahogy hagytam ezt a kérdést egyre mélyebbre belém ivódni, nyugtalanságot keltett bennem. De tudtam, hogy el kell kezdenem együtt élni vele. Ez a könyv ennek az együttélésnek a gyümölcse. Az a célja, hogy Jézus kérdése a szívünk mélyéig hatoljon, és ezzel személyes válaszadásra késztessen. Azt a három témát követem, amely azon a bizonyos reggelen fogalmazódott meg a Daybreak közösség kápolnájában: a kehely tartása, felemelése és kiürítése. Ezek lehetővé teszik, hogy feltárjam a lelki horizontokat, amelyeket Jézus kérdése nyit meg előttünk, és meghívjam az olvasót, hogy csatlakozzon hozzám e felfedezőútra.” (Részlet a könyvből)

Henri J. M. Nouwen - Te ​vagy a Szeretett
Hogyan ​fogalmazhatja meg hite lényegét a lelkész tanító egy ateista újságíró számára? Ez a kötet Henri Nouwen vallomása a kereszténységről, kettejük rendhagyó barátságának történetébe ágyazva.

Henri J. M. Nouwen - Itt ​és most
Ebben ​a kötetben Henri Nouwen rövid, meditációs jellegű szövegeket ad közre hitvallásáról, örömről, szenvedésről, megtérésről, családról, együttérzésről, közösségről, Isten országának működéséről, saját életéről, ahogyan élni szeretné azt. Az önállóan is olvasható szakaszok tematikusan elrendezve mozaikszerű képpé állnak össze, amelyen a spirituális élet a maga összefüggéseiben jelenik meg az olvasó előtt.

Henri J. M. Nouwen - A ​sebzett gyógyító
Hogyan ​nyújthatunk támaszt lelki válsággal küszködő embertársainknak egy olyan világban, amely egyre kevésbé kínál hiteles értékrendet? Mit mondhatunk egy beilleszkedésre látszólag képtelen fiatal fiúnak, aki valójában szenvedélyesen szomjazza, bátran és szabadon keresi az igazságot? És milyen vigasszal szolgálhatunk egy súlyos műtét előtt álló idősödő férfinak, akire felépülése után is csak a magány és a kemény munka vár? Mit meríthet a jézusi tanításból egy keresztény lelki vezető ilyen esetekben? Ilyen kérdések foglalkoztatták Henri Nouwent, amikor ezt a viszonylag korai művét írta, miközben maga is egyetemi oktatóként és lelkészként dolgozott. Válaszként a „sebzett gyógyító” képét állítja elénk, aki nem csak jó tanácsot ad és terápiát nyújt az arra rászorulónak, hanem kölcsönösségen alapuló viszonyt is kialakít vele, amelynek során neki magának is fel kell tárnia saját sebzettségét és gyengeségét, mert csak így azonosulhat páciense szenvedésével és sebeivel. A példakép ebben maga Krisztus, aki a kereszthalál gyötrelmein keresztül egészen a pokol mélyéig alászállt, és onnan felemelkedve hirdette Megváltóként az üdvözülés lehetőségét akár a legreménytelenebb helyzetből is. Ez a megváltás, az élet értelmébe vetett hit visszanyerése kizárólag a betegben magában játszódhat le, a hitelessé vált gyógyító azonban elősegítheti a folyamatot saját együttérző szeretetével.

Henri J. M. Nouwen - Idegen ​a Paradicsomban
Egy ​trappista kolostorban eltöltött 7 hónap egyedülálló lehetőséget nyújtott Henri Nouwennek a lelki élet sarkalatos kérdéseinek átgondolására, és arra, hogy felfedezze "kicsiny világának hullámzó vonzódásai és elutasításai alatt a békés folyamot". Nouwen teljes mértékben bekapcsolódott a New York államban fekvő Genesee Apátság mindennapi életébe -- mind a munkába, mind az imádságba. Az első hetek ellentétes vágyaitól és céljaitól kezdve az Advent utolsó napjáig, amikor rátalál a nyugodt várakozás új értelmére, mindvégig megőrzi kritikus őszinteségét. Lényeglátásával, együttérzésével, humorával, töretlen realizmusával az _Idegen a Paradicsomban_ mélyenszántó gondolatokat és egyben kihívást jelent mindazoknak, akik keresik magukat.

Henri J. M. Nouwen - A ​tékozló fiú hazatérése
A ​tékozló fiú hazatérése egyike a Szentírás azon történeteinek, amelyekben Jézus Isten országának az evilági gondolkodástól eltérő törvényeiről szól. A példázat súlyos kérdéseket vet fel. Miért fogadja kitörő örömmel és nagy lakomával az apa hazatérő fiát, aki kikérte, majd eltékozolta örökrészét? Van-e magyarázat a fiú tettére, helyénvaló-e a megbocsátás? Jogosan neheztel-e a nagyobbik, a „jó” fiú, aki úgy érzi, hogy még sosem kapott ennyit, pedig mindig apja kedvében járt? Rembrandt élete végén, mintegy élettapasztalatainak esszenciájaként vitte vászonra a történetet, zseniális remekművet alkotva. Henri J. M. Nouwen (1932--1996) a múlt század egyik jelentős katolikus szerzője. Életének válságos időszakában talált rá a festményre, ami rendkívüli hatást tett rá, és utána éveken át egy mély felismerésekhez vezető folyamat katalizátoraként működött benne. Ezeket osztja meg velünk A tékozló fiú hazatérése című, legismertebb művében. Saját és Rembrandt életének példájával alátámasztva tárja fel azt, hogy a tékozló fiú, az idősebb fiú és az apa szerepe, sorsa egyaránt bennünk él. Lényünk e három aspektusának megtapasztalása, a példázat megértése és átélése a keresztény hit mélyrétegeibe, Istenhez vezet el. A kötetet kiegészítő életrajzi vázlat bemutatja Nouwen rendkívüli, ellentmondásosságában is kimagasló személyiségét, felvillantja életének néhány fontos fordulópontját. A végkövetkeztetés itt sem más, mint A cselekvés útja mint spirituális ösvény könyvsorozat többi kötetében: belső békénket és szabadságunkat, ezzel egyben Isten országának bejáratát az önzésünktől való megszabadulás, a sorscsapásainkon való felülemelkedés és a másoknak való önzetlen segítségnyújtás útját járva lelhetjük meg.

Henri J. M. Nouwen - Walter J. Gaffney - Időskor
"Hisszük, ​hogy az idősödés a leghétköznapibb emberi tapasztalás, amely az ígéret szivárványaként ível át az emberiség közössége fölött. Olyan mélységesen emberi, hogy képes áttörni a gyermekkor és a felnőttkor, valamint a felnőttkor és az időskor között húzódó mesterséges korláton. Annyira ígéretes, hogy elvezethet bennünket az élet kincsestárához. Hiszünk benne, hogy az öregedés nem ok a kétségbeesésre, hanem a remény táptalaja, nem lassú pusztulás, hanem fokozatos érés, nem valamifajta végzet, amelynek meg kell adnunk magunkat, hanem esély, amelyet megragadhatunk." Henri Nouwen és szerzőtársa megindító és inspiráló gondolatokat osztanak meg velünk arról, hogy mit jelent az öregség – életkorunktól függetlenül – mindannyiunk számára. Miért idegenkedünk az idős emberektől a mai világban? Mire kell odafigyelnünk, ha segíteni szeretnénk őket, és mi mindent adhatnak ők számunkra? Hogyan válhatnak a késői évek a remény forrásává, a beteljesedés idejévé ahelyett, hogy a magány és a sötétség időszakát jelentenék? A kötetet számos fénykép illusztrálja, nagy részüket a Katolikus Szeretetszolgálat Az öregkor titkai című fotópályázatának alkotásaiból válogattuk.

Henri J. M. Nouwen - Discernment
Henri ​Nouwen understood the spiritual life as a journey of faith and transformation that is deepened by accountability, community and relationships. And the practice of discernment is about how to read the 'signs of the times' in daily life in order to know what to do next. Nouwen believes our calling and mission may be made clear through the people we meet on our path, the circumstances that each day brings, the books and sacred texts we read and meditate on, and through current events. Discernment seeks the will of God, requiring the disciplines of contemplative prayer, compassionate action and theological reflection. Discernment has been compiled by two of Nouwen's longtime students, Michael Christensen and Rebecca Laird, from coursework, journals and unpublished writings.

Kollekciók