Ajax-loader

Karsai László könyvei a rukkolán


Karsai Elek - Karsai László - A ​Szálasi per
A ​Reform Lap- és Könyvkiadó Részvénytársaság gondozásában első könyvet ajánljuk tisztelettel az olvasónak. A mű, a Szálasi-per, fontos és érdekes munka. A magyar történelem sorsfordító időszakát idézi és részletes betekintést nyújt a magyar történelem sötét korszakába, a nyilasok rémuralmába. A történelmi dokumentumok a hitelesség bizonyságával tárulnak elénk.

Karsai László - Flamandok ​és vallonok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karsai László - Holokauszt
Karsai ​László egyetemi tanár a legfrissebb és az elmúlt évtizedekben már időtállónak bizonyult szakirodalom, valamint saját levéltári kutatásai alapján dolgozta fel az európai zsidó holokauszt történetét. Ebben azt bizonyítja, hogy a tömegmészárlásnak igenis volt célja, oka, bűnös "értelme". A II. világháború idején a nácik és cinkosaik hatmillió zsidót öltek meg. Minden tizedik áldozat magyar zsidó volt. A nácik az elmebetegek legyilkolásával kezdték "fajüldöző" - "fajnemesítő" - programjuk megvalósítását. Később az eutanázia-programtól történelmileg viszonylag rövid idő alatt eljutottak a zsidók tömeges megsemmisítésének gondolatához, majd a haláltáborok megszervezéséhez. A náci megszállás alá került országokban (Dánia kivételével) az SS és a Gestapo nem ütközött komolyabb ellenállásba. A kötetben külön fejezet foglalkozik Hitler antiszemitizmusával, a tömeggyilkos Einsatzgruppékkal, a haláltáborokkal, és a Zsidó Tanácsokkal is. A Pannonica Kiadó e könyvet elsősorban azoknak ajánlja, akik tényszerű, alaposan dokumentált, valóban tudományos igényű összefoglalást akarnak megismerni a zsidó holokauszt történetéről.

Karsai László - Szálasi ​Ferenc
"Szálasi ​Ferenc politikai életrajzának megírása során több kérdésre próbáltam választ adni: ki volt, milyen (magán)ember volt? Miért hagyta ott a biztos karrierrel kecsegtető katonai pályát, miért lett politikus? Kik voltak fő támogatói, barátai és főbb politikai ellenfelei? Milyen eszmékkel, gondolatokkal lépett a politikai pályára, mi volt "hungarizmusa" lényege? Hogyan lett a Horthy-rendszer leghatalmasabb ellenzéki mozgalmának vezetője? Miért nem léteztek politikai és gazdasági kapcsolatok Szálasi és pártja-mozgalma, valamint a náci Németország között? Mikor, miért szánták rá magukat a németek arra, hogy őt Horthy Miklós kormányzó helyére ültessék? Hatalomra jutása után milyen kül- és belpolitikát folytatott, miben és miért különbözött Szálasi "zsidópolitikája" a Sztójay-kormányétól?" Szálasival és rendszerével kapcsolatban ma is számos előítélet, tévképzet él a köztudatban és a tudományos közbeszédben egyaránt. Karsai László húsz év kutatásait összegző hatalmas művében új források, elsősorban Szálasi naplói, valamint a Hungarista Napló alapján igyekszik másfajta, árnyaltabb képet kialakítani a „nemzetvezetőről” és rendszeréről. A kötet számos korabeli dokumentumot és fotót tartalmaz, köztük eddig ismeretleneket is.

Karsai László - A ​cigánykérdés Magyarországon 1919-1945
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók