Ajax-loader

Lisandro Otero könyvei a rukkolán


Lisandro Otero - Babilon, ​eljött a te ítéleted!
Lisandro ​Otero történelmi freskóján eleven színekben tárul elénk a kubai nép évszázados harca, melyet a függetlenségért, a zsarnokok és diktátorok, a machadók és batisták ellen vívott. Az 1952-ben végrehajtott katonai államcsíny után csakhamar megindul a szervezkedés Batista diktatúrájának megbuktatására. Luis Dascal, aki csak a saját boldogulását, egyéni érvényesülését tartja fontosnak, ismerősei és barátai révén kerül kapcsolatba a fővárosban kibontakozó ellenállási mozgalommal, eljut a felismeréshez, hogy az adott helyzetben az egyetlen követhető út a forradalmi cselekvés. Lisandro Otero, miközben a főhős egyéni történetét követi, alkalmat talál arra, hogy felelevenítse az ötvenes évek történelmi eseményeit, felidézze a küzdelmes évek hangulatát, gyorsan pergő képekben villantsa fel annak az útnak egyes szakaszait, amely a Sierra Maestra hegycsúcsain át vezette Fidel Castro harcosait a felszabadult Havannába.

Lisandro Otero - Uraim, ​ez a helyzet!
Luis ​Dascal, a kubai kispolgár csemete káprázó szemmel bámulja a fényes társaság színesen pezsgő életét; szeretne közéjük tartozni, szeretne hozzájuk hasonulni. Elindul az alkalmazkodás útján, s lépésről lépésre jobban megismeri Havanna előkelő társadalmát, részt vesz szórakozásaikban, sőt hajlandó eszközökké is válni, ha célját így elérheti. Az áhított "kiegyensúlyozottság", a "biztonság", a "jobb élet" azonban illúzió marad; Dascalban egyre szorongatóbbá válnak a kételyek: így igaz a világ, ahogy ezek az emberek élnek? A testi szenvedély, a képmutatás, a nagyralátás, az elvtelenség, a gazdagság, a kubai nagypolgárság hazugságra épült világa látszólag megrendül 1952 tavaszán, amikor Batista magához ragadja a hatalmat. Valójában azonban nem az ő életük változott, hanem a sok évtizedes, göröngyös történelmi út egy szakasza zárult le. Az elmúlt évek egyik kimagasló dél-amerikai regénye átfogó történelmi képet nyújt Kuba polgári társadalmáról.

Lisandro Otero - Antonio ​Urbino passiója
Antonio ​Urbino szerzetesnek viszonya van a sógornőjével. Ennyi a mű cselekménymagja. Otero azonban a kubista művészet korai korszakának analitikus módszerével elemeire bontja, és egymás mellett több nézetből ábrázolja műve alakjait és eseményeit, mintegy körüljárja a személyiséget, minduntalan szembesíti önmagával és így ragadja meg dialektikáját. Egyetlen eseményszál dúsan indázó változataival, az egyszeriség és magábanvalóság körültapogatásával - természetesen a valóság szigorúan meghatározott koordináta-rendszerén belül - a történések bizonyos esetlegességét is érzékelteti. Otero talányokkal teljes könyve - mely furcsa módon nagy lélegzetű családregényekkel is rokon - szellemi erőfeszítést kíván olvasójától, de aki nemcsak szórakozást keres az irodalomban, bizonyára szívesen olvassa.

Kollekciók