Ajax-loader

Hunyady Sándor könyvei a rukkolán


Hunyady Sándor - Két ​kis angol
A ​jóság és a cselekvő szeretet aranyfénybe vonhatja a világot - üzeni regényében Hunyady Sándor. Először jelenik meg kötetben a Két kis angol fordulatos és szórakoztató története, a századelő Pestjének és Európájának páratlanul színes tablója. Két táncosnő és két árván maradt gyermek összefonódó sorsában az önzetlen tisztesség és emelkedett humanizmus himnuszát olvashatjuk, mely leomlasztja az emberek, népek, nációk közötti válaszfalakat, s egyedüli megoldást jelent a világ bajaira.

Hunyady Sándor - Szűrve, ​habbal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hunyady Sándor - Aranyifjú
Hunyady ​Sándort a színpadi siker indítja el írói útján, de maradandó helyét a novellák biztosítják. "Legalább tíz olyan novellát írtál, Sándor, amiket egyik kritikus sem tud megkarcolni. De még az idő sem. Mind a tíz világirodalmi ranggal illeszkedik be a legjobb magyar novellák közé" - olvashatjuk Illés Endre Hunyady-portréjában. Ennek a novellisztikának vezérmotívuma a morális megindultság s legfőbb és legáltalánosabb jegye az arány és egyensúly a különböző elemek között. Hunyady a befejezéshez kimért, jól ütemezett léptekkel halad, s a drámaiságot a dialógusok feszültségével és a lezárásba foglalt ítélettel éri el. A változatosságot pedig - az izgalmasan sokrétű élményanyag mellett - a kötet többszólamúsága biztosítja.

Hunyady Sándor - Az ​ötpengős leány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hunyady Sándor - A ​vöröslámpás ház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hunyady Sándor - A ​hajó királynője
Minden ​kényelemmel megáldott luxushajó, illetve elegáns magaslati szanatórium a Tátrában: ezek a színhelyei Hunyady Sándor kötetünkben szereplő két hosszabb elbeszélésének. A napos oldalon lévők, a könnyű életűek világa az; azoké, akiket az író oly belülről ismert, s akiket ugyanakkor mégis a "vendég" tárgyilagos pillantásával nézett, a realista művész hűvös józanságával ábrázolt. A címadó írás főszereplője, Mrs. Haxton, ez a pénzére és pénzén megőrzött szépségére gőgös-dölyfös amerikai asszony félelmetes figurája ennek a világnak. A hajón - mellyel a második világháború kezdetén Amerikából Londonba tart - az összes kiszemelt férfit igájába hajtja. Ám az első európai kikötőben egyeduralmát "megzavarja" a történelem, s neki hirtelen csak tapasztalnia kell, hogy nem ő a legfontosabb... A Téli sport című elbeszélésben az elegáns környezet inkább csak háttere az "oda nem tartozók", a kis fizetésű pesti hivatalnoklány s a fiatal sítréner idilljének, amely éppen a szűkre szabott idő miatt oly sűrítetten, oly fájdalmasan szép. A gúnyos-kritikus hangot itt a kívül rekesztettek iránti együttérzés váltja fel. az életmű leglényegesebb jegyeit mutatja így meg a klasszikus rangú Hunyady-próza e két kiemelkedő darabja.

Hunyady Sándor - Bakaruhában
TARTALOM A ​KÉT RABLÓ A CSAHOLYI FIÚ KATASZTRÓFA A NEHÉZ ÉTEL AZ ÖTPENGŐS LEÁNY HAVASI LEVEGŐN LOVAGIAS ÜGY BAKARUHÁBAN TÉLI SPORT A VÖRÖSLÁMPÁS HÁZ RAZZIA AZ ARANY SASBAN KÁRTYAAFFÉR, HÖLGYKÖRÖKBEN A VEZÉR MUCI ÉS NACA JÚLIUSI ÉJSZAKA A TIGRISCSÍKOS KUTYA SELYEM ÉS BÁRSONY ARANYIFJÚ OLASZ VENDÉGLŐ CUKORBAJ ARANYFÜST A JÓKEDVŰ ÖRMÉNY TEMETÉSE NŐI USZODA A NÁBOB KALANDJA A DERBY-VACSORA ARANYPÉNZ FIATAL HÁZASPÁR

Hunyady Sándor - Aranyfüst
"Hunyady ​Sándor művelt körökben ismerte meg a műveltséget, züllött körökben, újságírókörökben az újságírást. S minthogy feledhetetlenül megmaradtak vidéki gyermekemlékei is, úgy volt otthon mindenütt, hogy igazából soha, sehol sem volt otthon. Mindig kívülről tudta figyelni a világot. Egy baráti körben tett vallomása szerint dzsentriszemmel nézi a zsidókat, zsidó szemmel a dzsentriket, úri szemmel a szegényeket, szegény emberek szemével az urakat,kávéházból a kúriákat és kúriából a kávéházakat. De bárhonnét nézett is, kitűnő szeme volt, a legparányibb apróságokban is meglátta a társadalmilag jellemzőt,az anekdotában a tragédiát, de a tragédiában is az anekdotát." (Hegedűs Géza)

Hunyady Sándor - Egy ​sötét királyi család
Film ​Színház Irodalom könyvtára

Hunyady Sándor - Álmatlan ​éjjel
Hunyady ​Sándor újságírónak vallotta magát írói sikereinek csúcsán is. Az újságírás meghatározó életformája és szenvedélye volt, nem csupán pályaindító műhelygyakorlat vagy szellemi kaland az életben. Egyik vallomásában így ír: "Az újságíró életében legalább van egy kevés romantika. Néha szeretheti azt, amit csinál, büszke lehet rá, használhat, jót tehet rajta keresztül, ha tisztán és hősiesen fogja fel kötelességét." S e hősies kötelességfelfogás és -teljesítés közben mindenekelőtt az foglalkoztatja, ami mint írót is izgatja: az ember és az élet - a valóság vegetatív gazdagsága, az életkörülmények, az öröm és a szenvedés, a lélektani adatok, a mélyebb háttérről árulkodó emberi mozdulatok és reakciók, a megfejtendő rejtélyek, az eleven emberi problémák. S úgy tud újságíró lenni, hogy a publicisztikai műfajok és lehetőségek között is íróként találja fel magát. Alapanyaga a történet s a megfigyelés: élményei, tapasztalatai, impressziói izgalmas történetekké, remek pillanatfelvételekké, hangulatokká és meditációkká válnak írásaiban. Átmulatott éjszakák, hajnali séták, kávéházi beszélgetések, külföldi utazások, színházi esték alakjai támadnak fel az Álmatlan éjjel lapjain. Kortársak, barátok és idegenek, írók és festők, színészek és muzsikusok, zsokék és pincérek és sokan mások. Egy szenvedélyesen élet- és emberszerető író idézi őket és fejti meg titkaikat.

Hunyady Sándor - Selyem ​és bársony
A ​zárakat kulcs nyitja. Az embereket is különböző kulcsokkal próbálják felnyitni. (...) Az örök vendég életérzése, a csattanó felé iramodó versenyautó, a vázlatokkal megelégedő művész, a darazsakat vonzó őszi gyümölcskosár, a megrendült magánvélemény: egytől egyig jó kulcsok. Mind nyitja Hunyadyt. És mind-egyik mást mutat belőle. De talán így van ez rendjén. Az igazi íróhoz több kulcs kell. (Illés Endre)

Hunyady Sándor - Téli ​sport / Családi album
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hunyady Sándor - Három ​kastély
A ​Három kastély - az Álmatlan éjjel-hez hasonlóan - olyan újságcikkeket tartalmaz, melyek nagyszerű írói teljesítmények is. Hunyady alapanyaga a történet s a megfigyelés; élményei, tapasztalatai, impressziói izgalmas történetekké, művészien rögzített párbeszédekké és meditációkká válnak írásaiban. A kíváncsiság és a részvét minden emberi sors és történés iránt fogékonnyá teszi, s okos közvetlensége szóra bír mindenkit, aki belekerül a látószögébe. S bár szemérmes, zárkózott művész, önmagát is kifaggatja örömeiről és fájdalmairól. A kötet önéletrajzi ciklussal zárul, vallomás- és naplóértékű írásokkal, melyek magánéletének legbelső köreibe világítanak, s közvetlenül idézik gondolatait, érzéseit, olvasmányait s legszemélyesebb emberi kalandjait.

Hunyady Sándor - Régi ​mesék a kályhatűznél
Hunyady ​Sándor ismeretlen elbeszéléseinek és tárcanovelláinak gyűjteményét tartja kezében a tisztelt Olvasó. A 130 éve (1890) született író évfordulójára készült a kötet, amelyet Dr. Urbán László gyűjtött, válogatott és szerkesztett össze.

Hunyady Sándor - Havasi ​levegőn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hunyady Sándor - Feketeszáru ​cseresznye
„A ​Feketeszárú cseresznye magja egy egészen jelentéktelen epizód. Egyetlen pezsgős éjszaka hangulata, amely sehogy sem akar elfakulni bennem. A háború derekatáján történt, hogy a szabadkai „Pest” szálló éttermében mulató társaságba keveredtem. Ennek az éjszakának királynője egy magas, karcsú fiatalasszony volt. Fekete volt ez az asszony, mint a kőszén. A haja fekete, a bőre fekete, a szeme, mint a fekete strassz. Azt láttam, hogy egész becsületével, szeretetével és gyengédségével ragaszkodik az urához. De viszont azt is észrevettem, akármint titkolta erkölcse és szemérme, hogy halálosan szerelmes az egyik huszárba. Arra gondoltam, hogy milyen drámai komplikáció lenne, ha a sors egyszer próbára tenné ezt a szenvedélyes, erős teremtést: válasszon.” (Hunyady Sándor)

Hunyady Sándor - Árnyék ​a napsütésben
Árnyék ​a napsütésben. Hunyady Sándor (1890–1942) elbeszélései, tárcái, karcolatai, valamint dokumentumok, visszaemlékezések. Szerk.: Urbán László

Hunyady Sándor - Honvágy
Ez ​a könyv jelenről és múltról szól, amelyeket a honvágy pókhálószálai kötnek össze. A könyv első része, a jelen tizenegy levélből áll. Ezeket a 30-as évek végén írta Hunyady Sándor öccséhez, az akkoriban Amerikában élő Bródy Illéshez. A második részt ugyanerre az időszakra visszatekintő cikkek, tárcák, novellák alkotják. Az első rész dokumentum, a második visszaemlékezés. Mindkettő elé John Lukacs írt bevezetőt.

Hunyady Sándor - Téli ​sport / Nemes fém
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hunyady Sándor - Lovagias ​ügy
"...olyan ​ízes, mint egy dús angol reggeli,... csupa nemes anyag... Nagy, nyugodt, megbecsülhetetlen közvetlenség, tegeződő viszony a világgal, szabadjegy az emberek szép és csúnya titkaiba. Hunyady nemcsak érdekesen és folyamatosan tud elbeszélni, de szerénysége és ravaszkás mosolya sokszor álarc is. Ez az író igen gyakran igazi művész, mert ki tudja mondani, milyen hitvány a hitványság, és milyen gyenge és eladott a magányos ember." (Illés Endre)

Hunyady Sándor - Géza ​és Dusán
Hunyady ​Sándor (Kolozsvár, 1890 - Budapest, 1942) regény- és drámaíró. A Géza és Dusán című regénye egy a bácskai faluban töltött idejéről szól. Rokonszenvvel figyeli a sovány, fekete, szerb parasztokat és lenyűgözi a bácskai mulatságok zabolátlan vadsága. Az itt töltött néhány hónap alakítja ki benne a szerbek iránti szimpátiáját, ami a Monarchia szétesése után sem csökken: több írásának a témáját ezekből az élményekből meríti.

Hunyady Sándor - Családi ​album
Az ​önéletrajzi regényben a szerző apja, Bródy Sándor mellett eltöltött éveiről vall. Helyszínei a századelő kávéházai, szerkesztőségi szobái, szállodái, színházak próbatermei és kártyaszalonjai. Miközben a ritka erejű elbeszélő anekdotikus történeteivel elbűvöli, elszórakoztatja az olvasót, az anya hirtelen jött halálának megrendítően őszinte ábrázolásával meghökkent, majd pedig egy apafiú viszony egyszer befogadó, máskor kirekesztő fordulatain keresztül egyszerre szembesít a legfelemelőbb apai és fiúi érzelmeinkkel.

Hunyady Sándor - Jancsi ​és Juliska
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hunyady Sándor - Lovagias ​ügy - Válogatott drámák
Hunyady ​Sándor Bródy Sándor író és Hunyady Margit színésznő szerelméből született: már származása szinte arra predesztinálta tehát, hogy színpadi szerző legyen. Mégis: harminchét éves koráig meg sem próbálkozott drámaírással, s talán ez a késedelem is az oka, hogy még ma is inkább érzékeny megfigyelésekkel, fanyar humorral teli novelláiról (A vöröslámpás ház, Razzia az Arany Sas-ban), regényeiről (Családi album) és szépirodalmi rangú publicisztikájáról ismert. Kortársai nem csak íróként, emberként is rajongtak érte: bölcs derűje, mély emberismerete minden ellenséges indulatot megtört. A kötetben szereplő drámák közül eddig csupán a Bakaruhában és a Feketeszárú cseresznye látott könyv alakban is napvilágot, most további négy Hunyady-dráma kerül a szélesebb olvasóközönség elé. Olvasásuk előtt álljanak még itt Kosztolányi Dezső ajánló szavai: „Ennek az írónak friss szeme van és érzékeny füle. Ezzel meghallja a párbeszédek titkos muzsikáját. Szeret és tud megfigyelni, jól érzi magát, amikor ír, ennélfogva mi is jól érezzük magunkat.”

Hunyady Sándor - Razzia ​az "Arany Sas"-ban
A ​Razzia az "Arany Sas"-ban Hunyady Sándor életművéből készült reprezentatív válogatás. E kötet elbeszélései a ferencjózsefi "aranyidők" és a két világháború közti Magyarország társadalmi életét idézik meg szorongató hitellel, s a kellemesen vonzó elbeszélő hang mögé rejtett könyörtelen erkölcsi kritikával. Mert Hunyady Sándor megírta, hogy a polgári otthonokban a cseléd a legkülönb erkölcs lény; megírta, hogy a vonatrabló amerikai gengszter jelentéktelen kis fosztogató ahhoz a milliomoshoz képest, akit kifoszt; megírta, hogy az orvosi eskü is más értelmű, ha egy gazdag kisasszonykáról van szó, s megint mást jelent, ha egy takarítólányon kell keresztüllépni. Egy-egy novellája nyersanyagáért, hitelességéért, különleges fűszer-ízeiért hónapokkal, évekkel kellett fizetnie. És éveket, évtizedeket várni, hogy a mélyből felkapaszkodva a novellát egyszer megírhassa. Hazugság nélkül írt arról a világról, amelyben élt, hazugság nélkül dokumentálta a maga és a mások életét, megrendülve attól, amit látott -, ebből az írói magatartásból táplálkozik írásainak mélységes humanizmusa, maradandó igazsága.

Hunyady Sándor - Olasz ​vendéglő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hunyady Sándor - Szerelmes ​unokatestvérek
Eddig ​lappangó írásokat tartalmaz e kötet, tehát igazi Unikum. A címadó kisregényben Hunyady egy pszichológus jártasságával és a művész érzékenységével, emberismeretével rajzolja meg a szerelemvágy alakulásának folyamatát a kisgyermek első, ösztönös megnyilvánulásaitól a kamaszkori tudatosodás lépcsőfokain és buktatóin át a felnőtt férfi érett vonzalmának kifejlődéséig. A szakadatlanul önmagát is figyelő Hunyadyt bizonyára saját tapasztalatai is segítették ebben. Talán ezért szelídítheti a kamaszkor szenvedéseit a felfénylő humor, s érezheti az olvasó, hogy a zordabb hangulatú sorok mögül is átsüt a család megtartó biztonságának melege. Művében stílusnak, hangulatfestésnek elbűvölő bája van.

Hunyady Sándor - Kártyaaffér, ​hölgykörökben
"Nincs ​még egy ilyen plein air írónk, csupa villogás, ragyogás, tündéri fénylés - a sokat magasztalt Hunyady-jelzők mindennapi életünk legkopottabb tárgyait azzal a szikrázó zománccal vonják be, amelyet csak gyermekkorunkban ismertünk, amikor a világot érzékelni kezdtük. Hunyady Sándor: a csodálatosan jóízű hétköznap. Alsósparti egy füstös kávéházban, nyár délutáni lankadt heverészés lehúzott redőnyök mögött, réveteg csatangolás az utcán, a feketekávé andalító füstje egy gazdag vacsora párolgó roncsai fölött. Igen, ennek a habzsoló és dúskáló realitásnak varázspálcája is volt, amellyel a valóság legvaskosabb elemeit tündérjátékba libbentette át... Milyen magától értetődő simasággal bomlanak, fejlenek ki történetei. Alakjai, bárkit érint is tolla, milyen varázsos elevenséggel ugranak talpra, mennyi hiteles élet árad a legparányibb gesztusaikból... Nagy, ritka, erős tehetség volt: egy feledhetetlen hangot s számos remek írást hagyott az utókorra." Örley István (1943)

Hunyady Sándor - Serenissimus
Hallatlan ​sikerű színdarabok, édes-bús kisregények, arisztokrata és bohémkörökben játszódó bestsellerek szerzőjeként ismerték sokáig Hunyady Sándort, bár időről időre mindig illett felfedezni benne a nagy írót is. Elsősorban novellistaként bizonyult remek írónak, méghozzá már egészen fiatalon. Látszólag igénytelen, rövid, általában csak egy-egy jelenetet, banális életfordulatot felidéző elbeszélései a legnagyobbak közvetlen szomszédságában jelölik ki helyét. Most megjelent kötete fiatalkori novelláiból mutat be egy csokorra valót, mintegy másfél tucatot. Hunyady a karcolat felől érkezett a novellához, írásaiból hiányzik minden hosszadalmasság, részletező hajlam, leíró-beszámoló ambíció: szinte azonnal a lényegre tér. Elénk állítja az ártatlanságát pillanatok alatt elvesztő, teherben maradt pincérlányt, az idősödő szülei árnyékában szinte észrevétlenül nagylánnyá lett bakfist, a színházi élet nyüzsgésében csak egy pillanatra feleszmélő bonvivánt, a nevetséges kispolgárt, az irodakukacot stb. (Élet - Álom; A bonviván öltözőjében; Egy lavór víz; Hadak útja; Ifjúság stb.). Az író soha nem kommentál, nem magyaráz, nem értelmez, csak felvillantja az alakokat, helyzeteket, egy percre reflektorfénybe állítja szereplőit, majd "eloltja a fényt", a történet "befejezését", "kibontását" az olvasóra bízza. Meghökkentően modern, egyszerre elidegenítő és nagy empátiát kiváltó írások Hunyady novellái, a huszadik századi magyar elbeszélő irodalom klasszikus kis remekei. - Minden olvasónak ajánlhatók.

Hunyady Sándor - Nemesfém ​/ A hajó királynője
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók