Ajax-loader

Caroline Myss könyvei a rukkolán


Caroline Myss - Az ​erő láthatatlan tettei
Az ​energiagyógyászatban immár több mint két évtizede úttörő szerepet vállaló szerző könyvében elmagyarázza, miként válik az ember a "csodák" hordozójává kedves, együtt érző és nemes lelkű cselekedetei, az erő láthatatlan tettei által. Gyermekként sokunknak az angyalok és a szentek jelentették az első...

Caroline Myss - Szakrális ​szerződések
"Mindannyian ​szeretnénk tudni, mi végre vagyunk itt a földön. Vajon mi a küldetésünk ebben az életben? Könnyű felismerni azokat, akik missziójuk tudatában élik életüket: létüket az értelem, a jelentőségteljesség fénye ragyogja be. Felismert élethivatásuk erőt ad nekik a nehéz idők átvészeléséhez, s életörömöt a derűs korszakok élvezetéhez. Ám az élet értelmét illetően sok ember zavarodott, vagy tévelyeg teljes sötétségben. Ha küldetésünk ismerete ennyire lényegbevágó, miért olyan nehéz meglelni a választ erre a kérdésre? Hogyan tudnánk a legcélravezetőbb módon keresni és kérdezni? Miért talál néhány ember olyan könnyen a missziójára, s miért kell másoknak annyit fáradozniuk a kulcs fellelésével? Mi módon tudnánk hatékonyabbak lenni a válaszkeresésben? Önmagunk ismerete és megértése, valamint életcél nélkül fájdalmat okozhatunk magunknak csakúgy, mint a körülöttünk élőknek. Ha nem látjuk tisztán, hogyan helyezhetjük el a történéseket a nagyobb, átfogóbb képben, amikor a dolgok rosszra fordulnak, nem leszünk képesek a megfelelő módon reagálni az eseményekre, vagy megfelelő válaszreakciókat adni az életünk részét alkotó embereknek. Miután több mint tizenhét éven át próbáltam segíteni az embereknek belső iránytűjük használatában, eljutottam ahhoz a felismeréshez, hogy a spirituális és emocionális tudatosság hiánya már-már járványos méreteket öltött. Amellett, hogy rendkívül sok ember számára jelent személyes gondot, egyúttal globális problémát is tükröz: univerzális szempontból nézve, vajon mi haszna abból a világegyetemnek, hogy olyan bolygót ringat a keblén, mely tömve van olyan lelkekkel, akiknek fogalmuk sincs róla, miért vannak itt, s mi lenne a rendeltetésük?!"

Caroline Myss - A ​lélek anatómiája
A ​Lélek anatómiája egy úttörő megközelítési mód az ősi idők már bizonyított módszerei és a modern világ tényleges szükségletei között. De mi okozza a nehézséget? Miért nem elég a régi idők bölcsessége? A válasz az idő gyorsulásában és a cselekvési tér drámai leszűkülésében rejlik. Föl kell tehát gyorsítanunk a külső forrásokból érkező negatív ingerekre adható megóvó válaszainkat, melyek legmélyebb bensőnkből fakadnak. Föl kell fedeznünk és aktiválnunk ezeket az erőket, melyeket ránk hagyományozott az indiai jógarendszerek csakra-tana stb. E kötet rendkívül hatékony eszközöket sorol fel, miközben a problémamegoldó emberi tudatosság magasabb szintjére vezet bennünket, hét lépésbe

Caroline Myss - Miért ​nem gyógyulnak az emberek, ha lehetnének egészségesek is?
"Talán ​úgy tűnik, a gyógyítás témáját a visszájáról közelítem meg, hiszen sok figyelmet szentelek annak, hogy miért vallunk kudarcot a gyógyulással, ám úgy vélem, hogy sokunk éppannyira tart a gyógyulástól, mint amennyire retteg a betegségtől." (Dr. Caroline Myss) Azt feltételezni, hogy mindenki meg akar gyógyulni, egyszerre félrevezető és potenciális veszélyt hordozó dolog. A betegség ugyanis hathatós eszközzé válhat arra nézve, hogy az ember részesüljön abban a figyelemben, melyet egyébként nem kapna meg. Közvetítheti azt az üzenetet is, hogy drasztikus változtatásokat kell foganatosítanunk az életünkben. Mivel a változás az élet legijesztőbb aspektusai közé tartozik, az ember könnyen benne találhatja magát az elkerülhetetlen változások halogatásának mintájában. A mai holisztikus felfogás egyik központi tévedése, hogy minden betegség személyes negativitásból, vagy múlt életbéli karmából ered. A negativitás azonban nem az egyedüli forrása a betegségnek. Imára adott válaszként is kialakulhat. Fizikai szinten a belső látás és tanulás egy olyan ösvényére terelhet bennünket, amelyre máskülönben sohasem tettük volna rá a lábunkat.

Kollekciók