Ajax-loader

Rekettye Gábor könyvei a rukkolán


Rekettye Gábor - Értékteremtés a marketingben
bemutatásával járul hozzá a magyar marketing-szakirodalom bővítéséhez. A marketing-eszközrendszer nagy négyesének - a termék, az ár, az értékesítés helye, a piacbefolyásolás - az első tagjával, a tágan értelmezett termékkel foglalkozik. A megközelítése piac - és értékcentrikus. Kiindulási alapja az a helytálló szemlélet, hogy a vállalkozások akkor lehetnek sikeresek a piacon, ha a termékek fejlesztését, a kínálat tervezését és menedzselését a piac, a vevők értékítélete vezérli, ha a vállalkozás a kínálattal mindig értéket tud teremteni a fogyasztók és a felhasználók számára. A kötet tankönyvként, valamint a gyakorlati életben szakkönyvként is használható.

Rekettye Gábor - Hetesi Erzsébet - Kínálatmenedzsment
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rekettye Gábor - Értékteremtés ​4.0
"Minden ​vállalati szakember számára fontos, gyakorlatban jól hasznosítható tudást nyújt a könyv. Akit a mai modern gazdaság egy kicsit is érdekel, örömmel fogja olvasni Rekettye Gábor művét." Madarász László, marketing- és stratégiai igazgató, PICK SZEGED ZRT. "A Rekettye Gábor könyvében leírtak a nem üzleti szférában dolgozó szervezeteknél - így felsőoktatási intézményeknél is - kitűnően alkalmazhatók. Örömmel ajánlom ezt a hasznos olvasmányt a nonbusiness szférában dolgozó összes szakembernek!" Dr. Kuráth Gabriella, marketing osztályvezető, Pécsi Tudományegyetem "Az Értékteremtés 4.0-ban az értékkel kapcsolatban leírt elvek és módszerek az egészségügyi szolgáltatóknak is kitűnő útmutatást nyújtanak. Minden kollégámnak javaslom a könyv elolvasását!" Dr. Kelemen Ottó, orvosigazgató, Kelemed Plasztikai Sebészet Kft. "A negyedik ipari forradalom körülményei között az értékteremtés, a vevőélmény nyújtása, amelyet Rekettye Gábor könyve nagyon érthetően és élvezhetően ír le, minden vállalat számára kötelező, ha fenn akar maradni ebben a turbulens világban. A könyvhöz gratulálok a szerzőnek, és ajánlom minden kollégámnak!" Sárvári Andor, ügyvezető, Falco-Sopron Bútor Kft. "Az Értékteremtés 4.0 meggyőző könyv, szerzője érthetően és élvezetesen írja le mindazt, ami ma minden vállalat legfontosabb feladata. Örömmel ajánlom a Kamara tagvállalatainál dolgozó minden menedzsernek!" Dr. Sikfői Tamás, elnök, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Rekettye Gábor - Az ​ár a marketingben
A ​könyv az elméleti megalapozás mellett a gyakorlati szakemberek számára világos eligazítást ad az árak megállapítására és menedzselésére. A piaci ár meghatározása a fejlesztés kezdeti szakaszaiban, előrejelzése az életciklus egészére, az árrugalmasság vizsgálata - ezek mind olyan kérdések, amelyek a vállalkozások számára döntő jelentőségűek. Különös fontosságot ad a témának a küszöbön álló európai uniós csatlakozás. A könyv meghatározó alapmű, amelynek minden vállalati szakember - a vállalkozás méretétől függetlenül - könyvespolcán helye van.

Rekettye Gábor - Hetesi Erzsébet - Kínálatmenedzsment
A ​21. század globalizált gazdaságát mindenütt, így Magyarországon is a piacon lévő vállalatok éles versenye jellemzi. Így van ez nálunk, az autóiparban is. A vállalatok elsősorban kínálatukkal versenyeznek egymással. A neves szerzők által megírt Kínálatmenedzsment című könyv gyakorlati szempontból is helyesen fókuszál a kínált termékek minőségére, a kapcsolódó szolgáltatásokra, az árakra és a termékek, illetve a kínálattevők imázsára. A könyv áttekinti a kínálat menedzselésének minden részletét - úgy, olyan stílusban, hogy az a gyakorlatban dolgozók számára is érthető, érdekes és tanulságos olvasmány lehet. Úgy gondolom, hogy ezt a könyvet nemcsak a marketing és az értékesítés területén dolgozóknak, hanem a vállalati menedzserek széles körének, még a termékfejlesztésben dolgozó fejlesztőmérnököknek és formatervezőknek is nyugodt szívvel ajánlhatom.

Rekettye Gábor - Multidimenzionális ​árazás
Az ​árak jelentősége a társadalmi lét minden területén növekszik. Az új "világrendben" az árismeretek szélesebb körben terjednek - mind a gazdasági szakemberek, mind a fogyasztók körében. Az ár mellett az is rendkívül fontos az emberek számára, hogy a megvett termék az elvárt értéket jelentse számukra, azaz hasznossága az azonos árért kapható, hasonló árukhoz képest jobb legyen. A könyv e kérdéskörrel is részletesen foglalkozik. Ezért is örülök, hogy Rekettye Gábor újraírta sikeres, először 1999-ben megjelent könyvét - kiegészítve az azóta bekövetkezett változásokkal. Örömmel ajánlom ezt a könyvet a vállalati szakembereknek, a gazdasági felsőoktatás oktatóinak és hallgatóinak, valamint az árak iránt érdeklődő olvasóknak. - (Tomcsányi Pál, akadémikus)

Hetesi Erzsébet - Törőcsik Mária - Rekettye Gábor - Bevezetés ​a marketingbe
Három ​dolgot emelek ki, ha a Bevezetés a marketingbe erényeit kell megragadnom. Elsőként azt, hogy szakít a klasszikus marketingkönyvek sémáival, és számos újszerű megközelítést mutat be. Másodszor a szerzők önmérsékletét az egyes témák kifejtésében. Harmadszor a szöveg könnyed stílusát. Ezektől lesz ez a könyv kifejezetten olvasóbarát. Azért ajánlom elolvasásra, mert azon ritka művek egyike, ami kedvet csinál egy olyan szakterülethez, amelynek művelése könnyűnek tűnik, a sikert azonban szűkösen mérik. Dr. Veres Zoltán sorozatszerkesztő Pannon Egyetem, Veszprém

Rekettye Gábor - Kisvállalati ​marketing
A ​magyar gazdaság harmonikus növekedésének kulcskérdése a mikro-, kis- és közepes méretű vállalatok fejlődése. Ennek a fejlődésnek nélkülözhetetlen feltétele marketingtevékenységük korszerűsítése. Rekettye Gábor könyve hiánypótló mű a kisvállalatok tulajdonosai és menedzserei számára. A piacon kapható ilyen jellegű könyvek vagy külföldi - főleg amerikai - gyakorlatot mutatnak be, vagy pedig olyan mértékben elméletiek, amelyek a magyar kisvállalatok számára nem igazán hasznosíthatók. Rekettye Gábor könyve olyan nyelvezetben készült, olyan gyakorlati példákat mutat be, amelyek arra predesztinálják, hogy a szervezetünk által képviselt kisvállalati körben népszerűvé váljék. Ennek a műnek minden kisvállalati vezető könyvespolcán helye van. Szűcs György az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke A mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások fejlődésének egyik alapvető feltétele az, hogy a napjainkban egyre fontosabbá váló marketing területén is megállják a helyüket a globális versenyben. Ehhez a tulajdonos-menedzsereknek korszerű, a gyakorlatban is használható marketingismeretekre van szükségük. Rekettye Gábor könyve e nélkülözhetetlen ismeretbővítéshez járul hozzá. A könyv a kisvállalatok számára szükséges marketingismereteket közérthetően, rendkívül sok gyakorlati példát bemutatva tárja elénk cáfolva azt a ma még közkeletű vélekedést, hogy a kisebb méretű cégek egyedüli hatékony marketingeszköze a szájreklám. Jó szívvel ajánlom ezt a könyvet nem csupán minden kisvállalati vezetőnek, tulajdonosnak, menedzsernek, hanem azoknak is, akik saját vállalkozás alapításán még csak gondolkodnak. Szerb László egyetemi docens, kisvállalati és vállalkozásszakértő

Dr. Józsa László - Piskóti István - Rekettye Gábor - Veres András - Döntésorientált ​marketing
A ​marketingben sok alapkönyv születik. Könyvünk sajátossága, hogy vezérfonala a döntésorientáltság, az egyes fejezetek a marketingproblémák felismerésének, a reális célok kitűzésének és azok eléréséhez szükséges lépéskombinációk kialakításának gyakorlatára épülnek. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a könyv angol nyelven is napvilágot lát, hiszen így a hazánkban folyó angol nyelvű képzések is megfelelő szakirodalomhoz jutnak. Olyanhoz, amely a hazai viszonyokból indul ki, s példái is ebből a környezetből származnak. Reméljük, hogy e könyv a marketing gyakorlati lépéseinek, döntéseinek kialakításához és azok megvalósításához életszerű módszertant mutat be, mellyel hozzájárul az oly gyakori "ösztönös marketing" helyett a kellő tudatosságra, a piaci helyzetek elemzésére és a döntések meghozatalára képes marketingesek felkészüléséhez, és így a hazai vállalkozások sikeresebb piaci szerepléséhez. (A szerzők)

Piskóti István - Rekettye Gábor - Lehota József - Berács József - Marketing ​Theory and Practice
This ​volume of the series was compiled by the heads of the marketing departments of Hungarian universities leading in the field of marketing education and research. The authors of the studies and essays that make up this 6th volume of the „Transition Competitiveness and Economic Growth" series dedicate the book to Professor Pál Tomcsányi, a member of the Hungarian Academy of Sciences on the occasion of his 80th birthday. Professor Tomcsányi's name in Hungary is the hallmark of the creation of scientific based marketing. For Hungarian Pál Tomcsányi is what Philip Kotler is for the Americans, Heribert Meffert for the Germans, Peter Doyle for the British, and Matthew Meulenberg for the Dutch. This volume contains thematically grouped essays from the most outstanding Hungarian representatives of marketing science. Part one deals with questions of marketing theory such as change of paradigm in the concept of marketing and the appearance of synergy and value in marketing relationships. Part two deals with regional marketing from the point of view of strategic marketing. A special emphasis is placed on small enterprises, food trade and the costs of advertising. The third part focuses on consumer behaviour with a special emphasis on wine consumption in addition to such topics as price awareness and a change of generations. Consumer satisfaction and the methods of critical cases are discussed in part four which deals with the marketing methods applied in the service sector. The final, fifth part - agricultural marketing - is analyzed from a macro- and microeconomic point of view with an emphasis on quality assurance in the food industry, the agricultural marketing of the Hungarian community and the vertical coordination of producers' co-operatives.

Rekettye Gábor - Marketing ​a magyar kisvállalatoknak
Döntéshozóként ​tisztában vagyunk azzal, hogy a marketing mennyire fontos tényezője a piaci sikernek. Rekettye Gábor könyve olyan muníciót ad a kisvállalati szakembereknek, amellyel még ebben a válságos környezetben is sikeresek lehetnek. A munka mindazok számára kötelező olvasmány, akik a kisvállalatok piacán tevékenykednek, és minőséget előállítva hasznára akarnak lenni a magyar társadalomnak. Balogh Levente tulajdonos ügyvezető, Szentkirályi Ásványvíz Kft. Örülök, hogy az Akadémiai Kiadó Rekettye Gábor könyvét - bővített formában, új pozitív magyar kisvállalati példák felvonultatásával - újból megjelentette. A kötet jól szolgálja célját: a marketinget részletesen tárgyalja, ugyanakkor olvasmányos és gyakorlatias. Szervezetünk által képviselt vállalkozások szakemberei sokat profitálhatnak a könyvből. Javaslom, hogy minél többen olvassák el. Szűcs György elnök, Ipartestületek Országos Szövetsége Rekettye Gábor gyakorlati példákkal megtűzdelt, de elméletileg is igényes könyve fontos olvasmány lehet mindazoknak, akik nem csupán aziránt érdeklődnek, hogy milyen módon lehet egy cég termékeit jobban eladni, hanem azt is szeretnék megtudni, hogyan lehet mind a vevő, mind a vállalkozás számára előnyös, tartós értéket létrehozni. Szerb László, egyetemi tanár, kisvállalati kutató

Kollekciók