Ajax-loader

Király Katalin könyvei a rukkolán


Király Katalin - Ének-zene ​10 munkafüzet
A ​munkafüzet használata újdonság a középiskolai ének-zene tanítás metodikájában, pedig a tárgy jellege, valamint az említett érettségire való felkészítés feladatának elvégzése terén használata indokolt. Ezért első számú munkáltató segédanyaggá válhat.

Király Katalin - Ének-zene ​9. - munkafüzet
A ​munkafüzet használata újdonság a középiskolai ének-zene tanítás metodikájában, pedig a tárgy jellege, valamint az említett érettségire való felkészítés feladatának elvégzése terén használata indokolt. Ezért első számú munkáltató segédanyaggá válhat.

Király Katalin - Ének-zene ​9.
A ​könyv két fő fejezetét, a magyar népzenét és a zenetörténetet mindig dalgyűjtemény keretezi: a könyv elején ünnepeinkre, a végén pedig egyéb különleges alkalmakra válogathatnak belőle. A szemelvényválogatás, az ábrák, illusztrációk, idézetek összeállítása jelentős többletinformációt ad a tanulóknak. Az impozáns belső tartalom képes az adott korszak tágabb kultúrtörténeti megközelítésére, ami hiánypótlóvá teszi a kiadványokat. Egyidejűleg alkalmas arra is, hogy az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli követelményeinek, feladatmegközelítéseinek eleget téve korszerű, felkészítő segédletül szolgáljon.

Király Katalin - Ének-zene ​7
A ​felső tagozatos normál osztályok diákjainak készült tankönyvek logikusan építkeznek, dalanyagukban újszerűek, színesek, s módszerükben a kodályi elvekre épülnek. Ezek a módszerek a ma emberének életvitele és igénye szerint bővültek, változtak. Kiemelt feladatuknak tekintik a hagyományok ápolását, az értékmegőrzést, a komplex szemléletmód kialakítását. A gyönyörű dallamok és a korhű képzőművészeti alkotások, fotók összhangja érzelmileg nagyon pozitívan hat a gyerekekre. Zenetörténeti korok szerint 5. osztályban a barokk zenéig, 6.-ban pedig a magyar történeti énekeken át a bécsi klasszicizmusig jutunk el. 7. osztályban a romantika, 8.-ban a XX. század zeneirodalmának szemelvényeiből került a tankönyvekbe gondosan összeállított válogatás. A zenetörténeti fejezeteket mindig magyar népdalok vagy népdalfeldolgozások övezik. A könyveket dalgyűjtemény zárja, melyben a tanév során tanult korok zenéiből, valamint azon tájak népdalaiból találunk további szemelvényeket, amelyekkel az év során már megismerkedtünk.

Király Katalin - Ének-zene ​6.
A ​Muzsikáló nagyvilág tankönyvcsalád kötetei logikusan építkeznek, dalanyagukban újszerűek, színesek, s módszerükben a kodályi elvekre épülnek. Kiemelt feladatuknak tekintik a hagyományok ápolását, az értékmegőrzést, a komplex szemléletmód kialakítását. A gyönyörű dallamok és a korhű képzőművészeti alkotások, fotók összhangja érzelmileg pozitívan hat a gyerekekre. A zenetörténetben 6.-ban a magyar történeti énekeken át a bécsi klasszicizmusig jutunk el. prof. Szőnyi Erzsébet ajánlása a könyv előszavában: E gondosan összeállított, sokoldalú tankönyv szerves folytatása az ötödik osztályos könyvnek. Külön dicséretes a munkatankönyvjelleg, a sok hasznos gyakorlat, a felmérési lehetõségek és az ötletes zenei játékok. Sok fontos elméleti ismeretet és énekelnivalót tartalmaz, de mindezeket olvasmányos módon, érdekesen kínálja fel. Bõséges lehetõséget ad a zeneirodalomban történõ eligazodáshoz. Használatával nagy lépést tehetünk a zenei alapmûveltség megszerzése felé.

Király Katalin - Fonyódi Tibor - Szélesi Sándor - Egy ​férfi száz alakban
Bordás ​úgy érezte, mindjárt agyvérzést kap. - Vetkőzzön le! - ripakodott a férfire. - Tessék? - Alterban szinte megállt az ütő. - Hallotta a parancsot, nem? - Bordás ordítását a másik szobában is hallották. Johnny és az éppen belépő Szivar szeme tágra meredt. A félig leeresztett redőnyön át jól látszott, mi történik az irodában. Alter lassan megszabadult az ingétől és vonakodva a nadrágot is letolta. Az ajtó előtt kisebb népgyűlés alakult ki, mindenki kíváncsian leste a történelmi pillanatot: az őrnagy megőrült, és cseppet sem csodálkoztak volna, ha megjelenik két nagydarab melák fehér zubbonnyal. A szolgálati chippendale-show azonban nem tarthatott soká - bár kétségkívül megbolondult -, még mindig Bordás volt a parancsnok, és mindenki rettegett attól, hogy megtorolja a bámészkodást. - A gatyát is? - kérdezte bizonytalanul Alter, mint akinek talán arra is van esélye, hogy a Mr. Nudi Police címre pályázzon. - Nem. Nem hiszem, hogy a seggébe dugták volna a mikrofont - sóhajtotta valamivel higgadtabban az őrnagy.

Király Katalin - Ének-zene ​10
A ​könyv két fő fejezetét, a magyar népzenét és a zenetörténetet mindig dalgyűjtemény keretezi: a könyv elején ünnepeinkre, a végén pedig egyéb különleges alkalmakra válogathatnak belőle. A szemelvényválogatás, az ábrák, illusztrációk, idézetek összeállítása jelentős többletinformációt ad a tanulóknak. Az impozáns belső tartalom képes az adott korszak tágabb kultúrtörténeti megközelítésére, ami hiánypótlóvá teszi a kiadványokat. Egyidejűleg alkalmas arra is, hogy az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli követelményeinek, feladatmegközelítéseinek eleget téve korszerű, felkészítő segédletül szolgáljon.

Király Katalin - Ének-zene ​8.
A ​Muzsikáló nagyvilág tankönyvcsalád kötetei logikusan építkeznek, dalanyagukban újszerűek, színesek, s módszerükben a kodályi elvekre épülnek. Kiemelt feladatuknak tekintik a hagyományok ápolását, az értékmegőrzést, a komplex szemléletmód kialakítását. A gyönyörű dallamok és a korhű képzőművészeti alkotások, fotók összhangja érzelmileg pozitívan hat a gyerekekre. A zenetörténetben 8.-ban a XX. század zeneirodalmának szemelvényeiből került a tankönyvbe gondosan összeállított válogatás.

Király Katalin - Ének-zene ​5
A ​kötet a zenei alapismeretek tanítására továbbra is alkalmas, a NAT 2020-ban előírt további dalok az MS-2935U kiegészítő füzetben érhetők el. A Muzsikáló nagyvilág tankönyvcsalád kötetei logikusan építkeznek, dalanyagukban újszerűek, színesek, s módszerükben a kodályi elvekre épülnek. Kiemelt feladatuknak tekintik a hagyományok ápolását, az értékmegőrzést, a komplex szemléletmód kialakítását. A gyönyörű dallamok és a korhű képzőművészeti alkotások, fotók összhangja érzelmileg pozitívan hat a gyerekekre. Zenetörténeti korok szerint 5. osztályban a barokk zenéig jutunk el.

Kollekciók