Ajax-loader

Alfred Jarry könyvei a rukkolán


Alfred Jarry - Übü ​király - Az agytalanítás nótája - A láncra vert Übü / Ubu roi - La chanson du décervelage - Ubu enchainé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alfred Jarry - A ​patafizikus Faustroll Doktor cselekedetei és nézetei / Gestes et opinions du Doctor Faustroll, pataphysicien
A ​patafizikus irodalom alapvető opusát tarthatja hamarosan a kezében az olvasó, amelyet eddig csupán angol és német nyelvre merészeltek lefordítani. Ebben fundáltatik meg és ki a képzeletbeli megoldások tudománya, amely a kivételeket szabályozó törvényszerűségekkel foglalkozik. A Faustroll egy olyan sorozat második kötete, amely hivatott Alfred Jarry életét és munkásságát bemutatni, valamint a személyéhez kapcsolódó patafizikával az érdeklődőket megismertetni. A magasabb fokú műélvezetet kielégítendő és a teljesség igényére törekvés jegyében a textust francia eredetijében is közöljük. A szöveg jobb megértését segíti elő Bajomi Lázár Endre kiváló tanulmánya, amely a könyv utószavát képezi. A kötetek korlátozott példányszámban jelennek meg – számozott, nem számozott és patafizikusan jelölt formában.

Alfred Jarry - Übü ​király / A láncra vert Übü
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alfred Jarry - Übü ​király
Ez ​a vaskos bohózat egy tizenöt éves gyerek remekműve. Eredetileg egy derék számtantanárt figurázott ki, de amikor szerzője, vidéki és párizsi diáktársaságok dévaj tréfacsinálója 1896-ban előadatta, dráma- és irodalomtörténeti jelentőségre tett szert. Megteremtett egy alakot, Übü papát, akinek az emberiség nagy jellemcsarnokában Figaro, Sancho Panza és Falsteff mellet a helye. Kihívó durvaságaival, szatirikus képtelenségeivel hadat üzent a polgári társadalmi formáknak és a századvég sérthetetlennek hitt színpadi konvencióinak. Jarry egy valószerűtlen színtéren a hatalmi tébolyt állítja pellengérre, és otromba hőseinek apokaliptikus bohóckodásaiban minduntalan fölvillantja a társadalom és a civilizáció visszásságát. Színműve - melyben mindenek fölött uralkodik a konok ostobaság és a nyárspolgári-bürokratikus önkény jelképe, Übü papa óriási, patriarchális alakja - fesztelen és képtelen párbeszédeivel Apollinaire és a szürrealista színház, Ionesco és az antidráma előfutára.

Alfred Jarry - A ​szuperhím
A ​közérthető, vérbő, rabelais-i humorú és a patafizikus szellemiségű, máskor misztikus, elvontan filozofikus Jarry művek között félúton helyezkedik el az a néhány könnyed regény, amelyekben a tudomány és a játékosság erotikával és könnyed iróniával keveredik. Ilyen az 1902-ből az 1920-as évek jövőbeli világába átlépő Szuperhím is. Ebben a műben benne van Jarry egész világa: kerékpármániája, az antik irodalomban való jártassága, patafizikus hajlamai: a tudományok és az áltudományos misztifikáció iránti rokonszenve, legfőképpen pedig az abszint iránt érzett csillapíthatatlan vonzódása, amely a színtiszta alkoholt képzeli el a jövő ideális táplálékául.

Alfred Jarry - Két ​Übü-dráma
A ​századforduló eredeti tehetségű francia szatirikusának két színműve. közös főhősüknek, Übü papának ott a helye az emberiség nagy jellemcsarnokában Figaro, Sancho Panza és Falstaff mellett. Ez a két vaskos bohózat - egyazon érem két oldala - a polgári társadalmi formáknak és sérthetetlennek hitt színpadi szokványoknak egyaránt hadat üzent otromba és kihívó dévajságaival. Übü király a megtestesült hatalmi téboly, az ostoba, konok és kapzsi önkény jelképe, a láncra vert Übü pedig az elvont szabadságban villantja fel a szemfényvesztést. Jarry drámái - fesztelen és képtelen párbeszédeikkel - Apollinaire és a szürrealista színház, Ionesco előfutárai, az abszurd színház tiszteletlen klasszikusai.

Alfred Jarry - Ubu ​Roi
Le ​père Ubu tue volontairement le roi Venceslas de Pologne, et il prend le pouvoir ; il fait tuer les nobles « J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume je vais faire périr tous les Nobles et prendre leurs biens » (Citation de Ubu roi, pièce d'Alfred Jarry) et ceux qui l’ont aidé à faire son coup d’État. Cependant, Ubu, Roi, doit faire attention au fils du roi déchu Venceslas, le prince Bougrelas. Père Ubu est tout au long de l’œuvre mené en bateau par sa femme, qui va lui voler son argent, l’obligeant à la fin de la pièce à fuir le pays avec ses généraux.

Alfred Jarry - Az ​Übük
"Akkoron ​Übü papa az hátulját pirosra vakará, miért is az ángliusok Segszpirnek nevezték vala el, és e néven több gyönyörűséges tragyődiát hagya reánk."

Kollekciók