Ajax-loader

Horváth László könyvei a rukkolán


Horváth László - Szamosi Béla - Mirelite ​ételreceptek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth László - Késővaskori lakóház Nagykanizsán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gárdonyi Sándor - Kurucz Imre - Ordódy Géza - Horváth László - Kisipari ​kovácsolás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth László - Gyöngyöspata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkas Zoltán - Mayer Gyula - Horváth László - Ógörög ​olvasó- és gyakorlókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Cseke Ferenc - Horváth László - Nagykanizsa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth László - Savas ​eső
Hogyan ​kerülnek a kén- és nitrogénvegyületek a légkörbe? Savas anyagok terjedése a légkörben A savas ülepedés hatása a környezetre A védekezés, megelőzés lehetőségei Mit várhatunk a jövőben?

Palotayné Lengváry Judit - Horváth László - Neveléstan
Nyíregyházi ​Főiskola kiadványa a tanár képzésben résztvevő hallgatók számára

Pornói Imre - Horváth László - A ​nevelés probléma- és intézménytörténete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth László - Az ​új Hypereidés
A ​Kr. e. IV. századi athéni szónok, Hypereidés két beszédének (Dióndas ellen, Timandros ellen) töredékeit az elmúlt évszázad egyik tudományos szenzációját jelentő kézirat, a híres-hírhedt Archimédés-palimpsestus őrizte meg. A kódex kiadását előkészítő nemzetközi kutatócsoportot az attikai ékesszólás magyar szakértője, Horváth László vezette. Elsősorban az ő érdeme, hogy a korábban szinte láthatatlan sorok immár nemcsak olvashatóvá, de érthetővé is váltak. A görög szöveg példaértékű kiadása, a magyar műfordítás, a beszédek részletes történeti-irodalmi-jogi kommentárja, a korszak szövevényes politikai életét bemutató kísérőtanulmányok, vagy éppen a Hypereidés magyarországi utóéletét tárgyaló esszé - mind-mind aprólékos filológiai munka eredménye. A szerző komoly nemzetközi elismerést kiváltó, évtizedes kutatásainak összegzését most végre magyarul is kezébe veheti az olvasó.

Horváth László - Budapest ​- Győr-Sopron
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkas Zoltán - Mayer Gyula - Horváth László - Ógörög ​nyelvtan és mondattani gyakorlatok
A ​tankönyv két fő részből áll: nyelvtani összefoglalóból és nyelvtani gyakorlatokból. Mindkét rész összeállításakor az _Ógörög gyakorlókönyvben_ követett elveket alkalmazzuk: az adatokat az attikai szövegekben való tényleges előfordulásukat figyelembe véve mutatjuk be és gyakoroltatjuk, s a feladatok anyagát elsődlegesen az egyetemi auktoranyagból illetve a klasszikus attikai prózaírók egyéb műveiből vesszük. A kötet összeállításakor követendő főbb szempontok a taníthatóság, az áttekinthetőség, a tömörség, az érthetőség és a szemléletesség. A nyelvtani példákat lehetőség szerint az _Olvasókönyv_ hetvenkét leckéjéből is vesszük, hogy azok feldolgozását ezzel is segítsük. A nyelvtani összefoglaló a hagyományos beosztást követve az írást, a hangtant, az alaktant és a mondattant tárgyalja. Az alaktan az _Olvasókönyv_ első 48 leckéjéhez mellékelt feladatok segítségével (remélhetően) kellőképpen gyakorolható, így e kötet második felében a mondattan rendszeres gyakorlása a cél. Az elemi mondattan jelenségeit, szabályait az attikai szerzőkből vett példamondatokkal szemléltetjük, s ezt követik a többnyire egyszerűsített szókincsű retroverziós feladatok.

Németh Miklós - Hoós János - Bodnár Lajosné - Horváth László - Molnár József - A ​szocializmus politikai gazdaságtana 1984/1985
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth László - Macskajaj
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Farkas Zoltán - Mayer Gyula - Horváth László - Ógörög ​kezdő és haladó nyelvkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fejes Imre - Horváth László - Leonardo ​DiCaprio
Minden ​idők legdrágább és legsikeresebb filmje a Titanic. Jack, a főhős megformálója egy ifjú színész, Leonardo Di Caprio. A Titanic egy csapásra híressé, népszerűvé és közkedveltté tette - ám már előtte is jónevű színészként tartották számon. Beszámolunk korábbi és most készülő filmjeiről, valamint megpróbáljuk bemutatni a sztár mögött meghúzódó embert is.

Béres Beatrix - Urbányi Béla - Horváth László - Ökológiai ​szemléletű tógazdálkodás
yarországon ​a megtermelt halhús legnagyobb hányada a hazai, e célra épített földmedrű halastavakból származik. A halastavi környezetben a folyamatosan fejlődő és a mindenkori társadalmi-gazdasági környezethez gyorsan alkalmazkodó tenyésztési technológiával előállított egészséges és ízletes haltermék jelentős hányada frissen kerül a fogyasztó asztalára. A termelés során a tógazdák az állóvizek megújuló természeti erőforrásait, a tó szénhidrát és fehérje termelő képességét hasznosítják, amelyet egyszerű agrotechnikai beavatkozásokkal (szerves trágyázás, meszezés stb.) tovább növelnek. Ebben az egyszerű és gazdaságos termelési módszerben a tógazdák a halastó biológiai forrásait (táplálékszervezetek) kiegészítik szárazföldi eredetű abraktakarmányok etetésével a halak nagy energiaszükségletének a fedezésére. Ha ezt a nagyon leegyszerűsített és vázlatos tenyésztési folyamatot a megújuló természeti erőforrások, a fenntartható környezet és a biodiverzitás megőrzése szempontjából értékeljük, könnyen felismerhető számos azonosság a napjainkban alkalmazott hazai haltenyésztési technológia és az ökológiai gazdálkodás alapelvei között. Ez az azonosság legtöbb esetben még nem tudatos, azonban a józan ész, a tradíciók, a természeti lehetőségek és a piaci igények már korábban is ebbe az irányba terelték és terelik jelenleg is a termelőket. A vegyszermentes termékek iránti fogyasztói kereslet, az egészségtudatos életmód terjedése, az Európai Unió támogatási rendszere (agrár-környezetgazdálkodási programok) felerősítik a közeledést és megszilárdítják a korábbi spontán módon létrejött környezetbarát technológiai beavatkozások elterjedését a haltenyésztési ágazatban is. Ha a tógazdák már nemcsak spontán módon, hanem tudatosan is alkalmazzák az ökogazdálkodás alapelveit, megismerik az Európában (és szerte a világon) egyre népszerűbb vegyszermentes haltermelés koncepcióját, a haltenyésztési technológiát tovább közelíthetjük az ökológiai gazdálkodás eszmerendszeréhez és gyakorlatához

Horváth László - Funkcionális ​anatómia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Gábor - Horváth László - Számítógép-architektúrák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth László - Emlékpróba
"1956 ​után bezárta. Valamit kezdeni kellett magammal. Úgy döntöttem, hogy színházi kellékes leszek. Ez 1958 őszén sikerült is, az Operaházba kerültem kellékesnek... Talán butz Karcsi bácsi - az Operaház akkori főfelügyelőjee - szavai adtak bátorítást. Tőle tudom, hogy mindenre büszkének kell, kellene lenni, amit az ember a színházban véghezvisz. Idealizmus a javából."

Pornói Imre - Horváth László - Szemelvények ​a nevelés történetéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth László - Gyártási ​technológiák tervezése számítógépes rendszerekben
CAD/CAM ​tervező rendszereket mutatja be könyv, illetve részletesen tárgyalja ennek az elődjét, az ATP nyelven megvalósítót testmodellezést és a forgácsoló megmunkáláshoz a szerszámpályák szerkesztését. Bemutatja a CAD/CAM tervező rendszerekben elkészített CNC programok illesztését az szerszámgép vezérlőjéhez: Processzor-posztprocesszor elv. Részletesen tárgyalja a feldolgozást.

Horváth László - Hypereidés ​beszédei
Az ​athéni Hyperiedés a klasszikus athéni demokrácia utolsó nagy szónoka volt. E kötet első része Hyperiedés hat töredékesen ránk maradt beszédének fordítását tartalmazza, amelyet bevezetők és magyarázatok kísérnek. A második rész Hipereidés-tanulmányokból áll, ezek Hypereidés stílusának ókori megítélését illetve utóéletét elemzik, és arra a kérdésre keresik a választ, miként történhetett, hogy egy szónok, akit sokan Démosthenés mellé rangsorolnak, mára szinte teljesen a feledés homályába veszett.

Csorbai Balázs - Urbányi Béla - Horváth László - A ​tájidegen gyomhalak visszaszorítása őshonos ragadozó halfajokkal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tamás Gizella - Horváth László - Halivadék-nevelés
Ez ​az átdolgozott kiadás, az első nyomdokain haladva végigvezeti az olvasót a halszaporítás és tavi ivadéknevelés szakmai alapjain, érintve a legutóbbi évek fejlesztéseit is. Magába foglalja mindazon természetszerű és mesterséges szaporítással kapcsolatos módszereket, folyamatokat, amelyek egy gyakorlati szakember számára nélkülözhetetlen információkat tartalmaznak. A könyv bemutatja a haltenyésztés folyamatát, betekintést nyújt a szaporodásbiológiai alapismeretekbe, de megismerkedhetünk a keltetőházakban történő halszaporítási technológiákkal is. Legfontosabb tenyésztett halfajunkról – a pontyról – szólunk bővebben, de a napjainkban gazdaságilag fontos halfajok, mint a compó, az amur, vagy a ragadozók közül pl. a csuka és a süllő is nagyon fontos szerepet kapnak. Összefoglalva, ez egy, a szaporítási módszereket közérthető nyelven bemutató kiadvány, melyet minden halszerető embernek ajánlunk, különösen a kisfarmereknek, horgászvíz-kezelőknek, diákoknak és azoknak a szakmában dolgozó kezdő szakembereknek, akiknek alapismeretekre van szüksége.

Kollekciók