Ajax-loader

Franz Fühmann könyvei a rukkolán


Franz Fühmann - Tapasztalatok ​és ellentmondások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Franz Fühmann - Huszonkét ​nap, vagy az élet útjának fele
A ​kitűnő német író a magyar Pen Club meghívására huszonkét napot töltött hazánkban. Megismerkedik mindazzal, amit meg szoktunk mutatni a hozzánk látogató külföldieknek, és azzal is, amit nem; gyönyörködik a Gellérthegy, a Duna-part panorámájában, bejárja Pest félreeső, zegzugos utcáit, kisvendéglőkben üldögél, elragadtatva szemléli a Nagycsarnok őszi, színpompás bőségét, remekül mulat a Lukács-fürdőben, ellátogat a Dunakanyarba, nem leplezi tréfás bosszankodását apró-cseprő visszásságaink felett. Könyve mégsem puszta útinapló csupán, mert itt-tartózkodásának jelen idejét, a huszonkét nap cselekménysorát át- meg átszövik a visszaemlékezés szálai. Az író töprengései, egy-egy kérdést újra meg újra körbejáró gondolatai visszanyúlnak élete régebbi eseményeihez, gyerekkorához, a háborúhoz, a hadifogság időszakához, ahhoz a döntő fordulathoz, mely a fasiszta neveltetésű fiatalemberből önmagával szembenéző, régi énjével keményen leszámoló férfit teremtett. Fühmann nemcsak jelenünkkel ismerkedik, nemcsak élő íróinkkal, lírikusainkkal beszélget eleven irodalmi problémákról, ismerkedik történelmünkkel, nyelvünk múltjával is, fordítja klasszikus költőinket: mély rokonszenvvel, belülről fakadó kíváncsisággal közelít hozzánk. Naplója, mely lapról lapra, spontán feljegyzésekből szemünk láttára kerekedik műalkotássá, ritka élményt nyújt; nagyon okos, nagyon mulatságos olvasmány.

Franz Fühmann - Oidipusz ​király és más elbeszélések
A ​címadó elbeszélés Görögországba vezet el minket, Oidipusz király tragédiájának színhelyére. Théba falai előtt német katonák sorsa teljesedik be a második világháború idején, és az antik tragédia középpontjában álló bűn és felelősség kérdése, melyről oly szenvedélyesen vitáznak, új értelmezést nyer. Franz Fühmann, az NDK Nemzeti- és Heinrich Mann-díjas írója, korunk legégetőbb kérdéseit boncolgatja e drámai erejű, filmszerűen pergő, izgalmas elbeszélésekben, melyeket az utóbbi évek terméséből válogattunk össze. E novellák művészi feszültségét még fokozza, hogy az író e drámai szituációknak lírai töltést ad, hisz Fühmann először mint költő jelentkezett. Ragyogó fordításaival hozzájárult Radnóti, Ady, József Attila költészetének megismertetéséhez a német nyelvterületen.

Franz Fühmann - Bajtársak
Franz ​Fühmann aránylag fiatal író (1922-ben született), és ami kevés műve eddig megjelent, az is jóformán ismeretlen számunkra. Pedig érdemes megismerkedni munkásságával. Minden írása, drámaiságánál, szenvedélyességénél és költői megformálásánál fogva, maradandó értékű és hatású. Minden írása a meggyőződéstől fűtött leszámolás a német fasizmus bűneivel, a hamis mítoszokkal és az embertelenséggel. A Bajtársak című művében három német katona, tragikus módon, akaratuk ellenére, egy fiatal lány gyilkosává válik. A gyilkosságot, erre fogadalmat is tesznek, elhallgatják, az áruló nyomokat eltüntetik. De amikor ártatlanok szenvednek, s a gyilkosság újabb gyilkosságot szül, egyikük, Thomas, szakít a hamisan értelmezett bajtársiassággal, azaz cinkossággal, megszegi a hallgatást, fellázad az igazságtalanság és a borzalmak ellen. Thomas megtalálja az utat önmagához.

Franz Fühmann - Három ​meztelen férfi és más elbeszélések
Franz ​Fühmann új kötetének nyolc novellája a múltból a jövőbe ível. A kötet élén sorakozó régebbi elbeszélések a gyerekkort idézik, a gyerekkor valóságát és a gyerek álmokkal teli fantáziavilágát, meg azt a folyamatot, ahogy a felnőttek társadalma magához hasonlítja a saját külön világába zárkózó gyereket, szétrombolja játékait, de nem azért, hogy a valóságra nyíljék a szeme, hanem hogy a társadalom mesterséges illúzióit, hamis játékszabályait kényszerítse rá. Ez a folyamat fordul tragikussá, amikor a gyerek katonává serdült, a háborúban: mesterséges álmai gőzében emberségét veszti el, mielőtt maga is áldozattá válnék. A kötet utolsó elbeszélése látszólag sci-fi. Arról szól, elháríthatjuk-e vajon a fenyegető rosszat, ha előre látjuk, hogy bekövetkezik. Meg arról, hogy mindenképpen meg kell próbálni.

Franz Fühmann - Homéroszi ​háború
1975-ben ​jelent meg magyarul a kiváló német író, Franz Fühmann A Nibelungok című műve, amelyben a modern író epikus eszközeivel mondta el a nagy eposz tartalmát. Fühmann újabb könyvében Homérosz költészetének világába vezeti el olvasóit. Következetesen ragaszkodva Homérosz eposzainak, az Iliasznak és az Odüsszeiának tartalmához, a cselekmény lendületes bonyolításával, az istenek és emberi hősök mesteri jellemzésével, az egész művet átható drámai feszültséggel egyszerre nyújt maradandó élményt és műveltséget gazdagító olvasmányt.

Franz Fühmann - A ​Nibelungok
A ​világirodalom, a német irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotása a Nibelung-ének. De alighanem inkább csak a német irodalom szakértői olvasták az eredeti eposzt, nincs új, korszerű magyar fordítása sem. Franz Fühmann, a kiváló német író, modern regényt írt az eposz eseményeiből, hőseiről, megragadó drámai színekkel jelenik meg benne a sérthetetlen Siegfried, a vasakaratú Krimhilda, a zord energiájú Hagen, a békét kereső Attila. Franz Fühmann új regénye hatalmas történelmi tabló.

Franz Fühmann - Szájensz ​fiksön
A ​hét, egymástól független, csak a három főszereplő személye által összekapcsolt elbeszélés közös címe pusztán utalás a divatos műfajra, hiszen Fühmann-nak esze ágában sem volt szabályos science fictiont írni: ő csak korunkról akarta elmondani - valljuk be őszintén - lesújtó véleményét. Ezt a nem egészen megalapozatlan pesszimizmust segít elviselni az a lenyűgözően szellemes ötletáradat, amellyel az író a negyedik évezredet taposó, a második atomháborút is átvészelt, ám még mindig két társadalmi rendszerre osztott világot ábrázolja. Uniterr és Libroterr a két hatalom neve - vajon melyik uralja a keleti és melyik a nyugati féltekét? Janno, Jiro és Pavlo mindenesetre megszerzik a maguk tapasztalatait itt is, meg ott is.

Kollekciók