Ajax-loader

Marcello Venturi könyvei a rukkolán


Marcello Venturi - Fehér ​zászló Kefalónia felett
Marcello ​Venturi 1925-ben született olasz író, több regény és számos elbeszélés szerzője. Első írását 1946-ban közölte, 1932-ben pedig megjelent két kisregényt tartalmazó első kötete. Munkásságára, egész emberi és írói magatartására döntő hatással voltak a második világháború eseményei és különösen az Ellenállásban szerzett egyéni tapasztalatai. Válogatott elbeszélései 1968-ban jelentek meg magyarul.

Marcello Venturi - A ​senki földje
"A ​tűzrakások sorához érve lassítok. Szemem előtt, mint viszapergetett filmen, megismétlődik a már ismert jelenet: groteszk női körvonalak, akárha egy rossz álomból léptek volna elő. Tudom, hogy arrább, egy kicsit távolabb a többitől, ott kell lennie neki is, a fehér blúzos, fekete szoknyás lánynak, aki úgy nézett engem. S valóban, pontosan az utolsó máglyával egy vonalban, fényszóróm egyszerre befogja aprócska alakját, a kis retikül is ott himbálózik a karján. Távol tartja magát a társaságtól, tudván, hogy néhány ponttal többet ér a kolléganőinél. Nem kövér s formátlan, nem öreg, mint amazok. Csak amikor látja, mi a szándékom - miután rákanyarodtam az ösvényre s egy nyárfacsoport mellett leállok -, szánja rá magát, s jön oda hozzám. Együtt indulunk befelé, a földek irányába, szótlanul. Előttem megy, a tanyához vezet. Mozgása közönyös, szoknyája gyűrött, s alig takar valamit a lábából, mely villogón fehérlik a mező és a nádas szürkéjében; a blúza ugyancsak jól látható. Kitűnő célpont. Óvatosan lépkednek mögötte - az aknák miatt -, szinte lélegzet-visszafojtva. Talán nem tudja, hogy a senki földje kellős közepén járunk, s hogy minden egyes ösvénykereszteződésnél nőttön-nő a veszély."

Marcello Venturi - Júlia, ​az élő legenda
E ​kisregény rendkívül érdekes és olvasmányos tanúságtétel a huszadik s/á-zadi Európa egyik legintenzívebb időszakáról: a sztálinizmus és a fasizmus korszakáról. A szerelmi történeten túl Júlia Dobrovolszkaja élettörténete is a könyv. Elsők között leplezi le annak a politikai tervnek a titkait, amely a szovjet diktátor gulágjaira juttatta a spanyol polgárháború részvevőit, azokat a spanyol kommunistákat is, akik Franco elől menekültek Moszkvába. Külön érdekessége a műnek, hogy megpróbál választ adni arra a legendára, mely szerint Hemingway beleszeretett a vonzó Júliába, és róla mintázta az „Akiért a harang szól" Mariájának alakját.

Marcello Venturi - Sandra Orienti - Manet ​festői életműve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marcello Venturi - Virágosdomb
Valahol ​a Nagyhercegségben volt egy aprócska falu, ahol álmosan, egyhangúan teltek a napok egészen addig, amíg egy csintalan fiúcska pirosra állítva a jelzőlámpát, magának a nagyhercegnek a vonatát fel nem tartóztatta. A felháborodott felség azonnal megbékül, amint megkóstolja Virágosdomb két nevezetességét: a vaníliafagylaltot és a szamócát. A falucska egy csapásra igen fontos hely lesz, s e naptól fogva sorra állnak meg a gyorsvonatok az állomáson. De Virágosdombon még ennél is furcsább dolgok esnek meg, s a kitűnő olasz író kötetéből azokat is megtudhatjuk, nevezetesen: hogyan csinál a titokzatos, vörös szakállú nyaraló Szent Hermész ünnepén tűzijátékot, s hogyan kapja feleségül szőke szerelmét a mindig kormos mozdonyvezető.

Marcello Venturi - Germán ​vakáció
Ismert ​és mégis új író mutatkozik be e kötet lapjain a magyar olvasónak. A címadó elbeszélés, a Germán vakáció, folyóiratban is megjelent, a televízió pedig nagy sikerű, újra meg újra műsorra tűzött tv-játékot készített belőle. Ismerjük Fehér zászló Kefalónia fölött című, könyv alakban is megjelent kisregényét, az itt közölt elbeszélésekből pedig néhányat folyóiratból. Válogatásunk azonban teljesebb képet igyekszik adni Venturi több mint két évtizedes munkásságáról: az itt közölt elbeszélések kétharmada most jelenik meg először magyarul. Venturi és nemzedéke legmaradandóbb élménye a második világháború, az ellenállás, a harc a fasizmus ellen. E kötet elbeszélései azt mutatják, hogy az író egyre árnyaltabban dolgozza fel ezt a témát. A Szezonvége selyemfiúja például jellegzetesen háborús termék: soha nem dolgozott, mint katona és hadifogoly nem is dolgozhatott, kedve sincs hozzá, ezért a béke éveiben abból él, hogy az Olaszországot járó gazdag külföldi nőknek fenyvesek tűlevélszőnyegén adja meg az "Itális-élményt". A Vonat az Appenninekben szerelmes állomásfőnökének tragikus históriájában az a vétség ragadja ki a fiatalembert a hegyi emberek gyönyörűen ábrázolt idilli világából, hogy a falról hiányzik a király és duce képe.

Marcello Venturi - Fehér ​zászló Kefalónia felett / Távolabbi állomások
Kefalónián ​minden békés: erdő borította hegyek, ezüstös olajfaligetek, dúsan termő szőlőskertek, szikrázó napfény és mélykék tenger, kedves, vendégszerető emberek - s a regény hősének, aki itt apja, Aldo Puglisi százados emlékét keresi, ez az "idilli" görög sziget mégis komor, tragikus, félelmetes. Mert kutatása során döbbenetes erővel bontakozik ki előtte a második világháború egyik elfelejtett epizódja. Kilencezer olasz katonát öltek meg itt a németek. Fegyverüket letevő, békére vágyó katonák, s Aldo Puglisi és a kis görög tanítónő fájdalmas szerelmének temetője ez a sziget. A Távolabbi állomások egy vidéki állomásfőnök fiának lírai visszaemlékezése családjuk életére, s egyúttal szellemes, ironikus rajz a háborús évek Olaszországáról.

Kollekciók