Ajax-loader

Voltaire könyvei a rukkolán


Voltaire - Candide ​vagy az optimizmus
Tragikus ​és mulatságos kalandok során járja be Candide a világot (még Eldorádóba is eljut), hogy gyötrelmes megpróbáltatásai végén feltegye a kérdést: igaza volt-e tanítómesterének, Panglossnak, aki azt vallotta, hogy ez a világ a lehetséges világok legjobbika? Ha csakugyan így van, vajon miért annyi a nyomorúság, mire való a háború meg az inkvizíció, a vakhit meg a nyomor? S mit tehetünk ellenük? A bölcsesség, mellyel Voltaire a _Candide_-ot zárja, látszólag roppant egyszerű: _műveljük kertünket, vár ám a munka a kertben_. Mióta a regény megjelent (1759-ben, Genfben, s persze álnéven, mint Ralph doktor munkája), az utókor sokféleképpen értelmezi a voltaire-i filozófia e nagyszerű paraboláját. Vajon rezignáltan műveli-e kertjét Candide, vagy a történelmen, legalábbis a maga történelmén diadalmaskodó ember magabiztosságával? S valójában mi is _az én kertem_, hol húzódik a kerítése? Akárhány feleletet is találunk e kérdésre, annyi bizonyos: Candide az örök típus. Akár a népmesék hőse, azért indul vándorútra, hogy megtalálja tulajdon élete, vagy ha úgy tetszik, az élet értelmét.

Voltaire - XII. Károly svéd király története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Voltaire - Candide
Matúra Klasszikusok - amit tudni kell - teljes, gondozott szöveg tárgyi és szómagyarázatokkal, értelmező kérdésekkel - a szerző életrajzának vázlata - vezérfonal a műelemzéshez - néhány értelmezési lehetőség - 68 fekete-fehér illusztráció - bibliográfia

Populart füzetek - Voltaire - Candide
A voltaire-i életmű meghatározó jelentőségű alkotása, a Candide vagy az optimizmus egyszerre tézis- és kalandregény. Hősét, az egyszerű és hiszékeny ifjút – akit filozófus nevelője, Pangloss a nagy Leibniz nyomán arra tanít, hogy ez a világ a lehetséges világok legjobbika – Voltaire végigvezeti benne az egész földgolyón, Vesztfáliától Hollandián keresztül Portugáliáig és Eldorádóig, majd vissza, Európán át Isztambulig és végül Rodostóig. Candide útja társaival együtt háborúból háborúba, katasztrófából végveszélybe visz; végigszenvedik mindazt a rosszat, ami igencsak ellentmond mestere tanításainak. Candide ki is ábrándul ez utóbbiakból, de nem esik kétségbe. Voltaire (1694-1778) a filozófiával szemben az élet elsődlegességét hirdetve ráébreszti hősét, hogy földünk nem mennyország ugyan, de nem is pokol. Candide földet vásárol, és imádott hölgye, Kunigunda, meg a többiek társaságában békés munkálkodásba fog.

Voltaire - Én, ​az üldözöttek Don Quijotéja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Voltaire - Zadig ​avagy a végzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Voltaire - Voltaire ​összes regényei és elbeszélései
Voltaire ​nem regényíró a szó megszokott értelmében, hanem a XVIII. század filozófusa- vagyis természetbúvár, történész, politikus, közgazdász, író és álmodozó egy személyben. Mégis azok a művek, amelyekben regények ürügyén mondja el gondolatait, a világirodalom legkitűnőbb alkotásai közé tartoznak, s a nagy szellem merészen zseniális gondolatait tükrözi.

Voltaire - Micromégas
Après ​une étape sur Saturne où il se fait un compagnon de voyage, philosophe comme lui, Micromégas, habitant de Sirius, vient visiter la terre des hommes, « notre petite fourmilière » : occasion de péripéties nombreuses et de dialogues variés. Puis, à la fin du livre, les deux personnages reprennent leur voyage, on ne sait vers quelle destination. Le lecteur ne les accompagne plus. Il demeure aux côtés des Terriens, ses semblables. Si l'étrangeté dont joue Voltaire dans ce conte qu'il publie en 1752 est d'abord celle des deux voyageurs, des autres mondes habités et du voyage interstellaire, c'est bien ensuite celle des Terriens qu'il met en scène : étrangeté physique, puis intellectuelle et philosophique. Le livre ainsi nous invite à changer de rôle, à philosopher nous aussi, non sur des créatures imaginaires, mais au contraire sur l'Homme. A l'évidence, Voltaire s'amuse. Son rire pourtant n'est pas gratuit : Micromégas est une histoire philosophique, une magniÞque leçon de « gai savoir ».

Voltaire - Candide ​/ A vadember
Voltaire ​filozófiai regénykéi (Candide; Zadig; A Vadember, l.: 9508157) születésük idején mulatságos, szatirikus röpiratoknak számítottak inkább, ma viszont mint szépirodalmi alkotásokat ismerjük, illetve becsüljük. Nem véletlenül, hiszen - ahogy A Vadember is példázza - a szórakoztató, ugyanakkor mély, egyben olvasmányos mű, ha örök kérdésekre keresi a választ, ha örök problémákat tár fel, dacol az idővel. Voltaire műve embert és társadalmat is vizsgál, gunyoros tapasztalata saját korára is érvényes, és érvényes - sajnos - mindmáig. ; A kisregény főszereplője a Vadember - egy huron indián, Herkules, aki belecsöppen a francia társadalomba, szűkebb környezete kedvéért megkeresztelkedik, igaz szívvel vállal mindenkit és tiszta szívvel lesz szerelmes. Nem érti, hogy ha a Bibliára vagy természetes eszére és őszinte, romlatlan érzéseire hallgat, miért kerül konfliktusba a világgal és persze az egyházzal. Szerelme szó szerint a tisztességét áldozza föl azért, hogy a Vadember a börtönből kikerüljön. Aki a lányt bűnbe vitte, a börtön kapuját megnyitni képes főember, a regény végén, a lány halálakor megbánja azt, amit tett. A Vadember udvari segítséggel "karriert" csinál, s így tudja segíteni azokat, akik őt segítették. Ám a regény végső summáján ez már nem változtat. Az amúgy is gyarló emberi természet, a bigottság és a hiúság, a butaság és a hatalommal való visszaélés teljes kör- és kórképét adja a könyv. - Minden olvasónak élményt ígér a kötet. (konyvtar.hu)

Voltaire - Jeannot ​et Colin / Jancsi és Miki
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Voltaire - Candide ​(angol)
Brought ​up in the household of a powerful Baron, Candide is an open-minded young man, whose tutor, Pangloss, has instilled in him the belief that 'all is for the best'. But when his love for the Baron's rosy-cheeked daughter is discovered, Candide is cast out to make his own way in the world. And so he and his various companions begin a breathless tour of Europe, South America and Asia, as an outrageous series of disasters befall them - earthquakes, syphilis, a brush with the Inquisition, murder - sorely testing the young hero's optimism.

Voltaire - A ​vadember
Ez ​az érdekfeszítő regény egy sziporkázó elme alkotta igazi szellemi gyöngyszem. Voltaire - mint mindig - most is gondolkodásra készteti az olvasót. Igaz a párizsi nép egykor korántsem a páratlan zsenialitású szatírák, hősköltemények szerzőjét tisztelte benne elsősorban. Inkább az emberi jogok ügyének olykor gunyoros, máskor pedig igazán szenvedélyes szószólóját. A Vadember Voltaire egyik utolsó remekműve. Egyfajta vádirat az igazságszolgáltatás, az udvar, s mindazon dolgok ellen, amelyekkel egész életében kérlelhetetlenül hadakozott. Vádirat, de tükör is egyben, melyben felcsillannak a kor szellemi áramlatai. A mélyen szántó gondolatok, a nagy igazságok azonban e regényben beleágyazódnak egy ifjú szerelmespár csodálatos történetébe, feledhetetlen és élvezetes olvasmányélményt ígérve a nyájas olvasónak, akit a kiadó tisztelettel és szeretettel arra buzdít, hogy vegye kezébe, olvassa el ezt a kis remekművet, mert szellemiek tekintetében biztos gazdagodik általa!

Voltaire - Candide ​vagy az optimizmus / Candide ou l'optimisme
A _Candide ​..._ formája pikareszk kalandok sorozata, amiken az ifjú Candide, s nevelője, a filozófus Pangloss, átesnek. Szörnyű kalandok, a világ kegyetlenségének, a sors állhatatlanságának, az emberek ostobaságának és gonoszságának véres illusztrációi: a filozófust mégsem gyógyíthatják ki optimizmusábol. Voltaire-nél a legnagyobb rémség is könnyű, mint a gúny és a játék. De az egész regénynek komoly a kihangzása. Sőt tanulsága van, akár egy lafontaine-i mesének. A sok veszély és bizonytalanság közt, mely az életre les, egyetlen emberi lehetőség és megnyugvás a munka! Valamit tenni kell a világon: _cultivons notre jardin!_ (Babits Mihály) A _Candide_ az ész századának egyik legmaradandóbb és egyben a modern francia nyelv és próza egyik legtisztább és legsziporkázóbb alkotása.

Voltaire - La ​Princesse de Babylone
Formosante ​est princesse de Babylone. Son père veut trouver un époux digne d'elle. Toute la noblesse de l'époque défile au palais : le pharaon d'Egypte et son bœuf Apis, le roi des Indes, le grand khan des Scythes... Et un bel inconnu. Il s'appelle Amazan. Il est berger. Porté par des licornes et escorté d'un phénix, il tombe éperdument amoureux de la princesse, et le coup de foudre est réciproque. Mais l'idylle est vite interrompue par la mort du père d'Amazan. Obligé de quitter Babylone, il est rejoint par Formosante, et les amants tourmentés partent à la recherche de leur destin, entre un Orient fabuleux et un Occident funeste soumise à l'Inquisition.

Voltaire - Voltaire ​válogatott írásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Voltaire - Filozófiai ​ábécé
’Ábécérendben ​leírom magamnak mindazt, amit erről a világról meg a másvilágról gondolni vagyok kénytelen, a magam hasznára csupán, de halálom után talán a becsületes emberek hasznára is” – írja Voltaire egyik levelében. A mondat második felét nem kell komolyan vennünk, Voltaire nem az íróasztalnak dolgozott. A FILOZÓFIAI ÁBÉCÉ 1764 nyarától számtalan kiadásban jelent meg, és bár üldözték, villámgyorsan terjedt szerte Európában. Páratlan népszerűségének sok egyéb mellett az is oka, hogy a filozófiát nem elvont, csak a beavatottak számára érthető szaktudománynak tekinti, hanem a világról, az emberről való gondolkodásnak, és ezért a fogalmaknak, jelenségeknek, eseményeknek nemcsak leírását, hanem történetüket és kritikai elemzésüket is adja, nemegyszer más értelmezésekkel vitatkozva, jóformán pamfletté kerekedve. Noha nem mond le a kor szintjén álló, sőt azt olykor meghaladó tudományosságról, az elvont gondolatokat, nehéz kérdéseket elevenen adja elő, olyan okfejtéssel, olyan stílusban, amelyek minden olvasót segítenek a megértésben.

Voltaire - Voltaire ​válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Voltaire - Voltaire ​levelei
Minden ​irodalmi műfaj s egyben minden voltaire-i műfaj közül a magánlevél látszik a legkevésbé igényesnek és a legkevésbé irodalminak, s mégis, a francia szellem és irodalom nagy géniuszát éppen levelezése teszi számunkra ma is elevenné és rokonszenvessé. Voltaire levelezésében az egész Voltaire-t megtaláljuk: az embert és az alkotót, a költőt, a filozófust és az emberbarátot, egy egész hosszú, szenvedélyes, harcos életet. Levelei mindvégig kísérik és kiegészítik káprázatosan sokoldalú és szinte kimeríthetetlen tevékenységét; levelei tükrözik legtisztábban egész létét, jellemét, érzés- és gondolkodásmódját, irodalmi életműve bennük kerekedik egységgé. Leveleinek világánál úgy látjuk ma is a nagy varázslót, ahogy kezében kis méccsel, a tiszta értelem fényességével megy előre merészen, gomolygó árnyékok, százada babonái között, oszlik a sötét, és az egyre terjedő világosság örök fénybe vonja törékeny alakját.

Voltaire - XII. ​Károly
XII. ​Károly svéd király kalandos sorsa, rendkívüli egyénisége, váltakozó hadiszerencséje lázba hozta a világot. Halála után egyre-másra jelentek meg a hadjáratairól szóló krónikák. A fiatal Voltaire azonnal lecsap a témára, s hozzálát a tudományos kutatáshoz. Hősét a körülmények, a gazdasági és politikai tényezők összefüggéseiben mutatja be. S minthogy vérbeli szépíró is, megpróbálja megérteni Károlyt, jellemrajzot fest, s érdekes epizódokkal tarkítja művét. Mivel pedig egyúttal a feudális társadalom sziporkázóan szellemes bírálója, nem mulasztja el az alkalmat, hogy ironikus megjegyzésekkel fűszerezze az eseményeket.

Voltaire - Voltaire ​válogatott filozófiai írásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Voltaire - Kisregények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók