Ajax-loader

Balázs László könyvei a rukkolán


Lakatos András - Balázs László - Több, ​mint krimi
LAKATOS ​ANDRÁS: - Ezek szerint az Interpolban dolgozó nyomozók sem valamiféle csodalények, akik különböznek a többi nyomozóktól? ANDRÉ BOSSARD: - Nézzen rám! Láthatja, hogy én sem vagyok egy James Bond. Kollégáim sincsenek különleges, emberfeletti tulajdonságokkal felruházva.

Balázs László - Hajdú Bálint - Máthé Béla - Automatika ​és számítástechnika 1.
Az ​ötödévek Automatika és számítástechnika tantárgy több egymással laza kapcsolatban lévő tananyagot foglal magába. A tananyag ilyen összeállítását indokolja, hogy valamennyi itt szereplő témakörben a végzett technikusoknak alapfokú tájékozottságot kell szerezni, de óratervi problémák miatt egyik témakör sem szerepelhet külön tantárgyként. Így került a tananyagba a villamos gépek c. téma, amely a későbbi fejezetek megismeréséhez is szükséges és az elektronikai szakon a szakmai alapismeretek, ami a finommechanikai és automatizálási szakon a fizika tantárgyban csak vázlatosan szerepelt. Hasonló okok miatt kell megismerni az információ és számítástechnikai ágazaton a teljesítményelektronika c. fejezetet. A tankönyv a következő négy technikusi szak, illetve ágazat V. éves tananyagát tartalmazza. - Finommechanikai és automatizálási szak; - Elektronikai szak - Hidrálásipari ágazat, - Információ és számítástechnikai ágazat - Ipari elektronikai ágazat. A felsoroltak tantervi tananyaga csak kis mértékben tér el egymástól, ezért a négy szakra /ágazatra/ közös tankönyv készült.

Balázs Péter - Balázs László - A ​sziklakert építése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Almási János - Balázs László - Erdősi Péter Máté - Kovács Árpád - Rátai Balázs - Schvéger Judit - Elektronikus ​hitelesség, elektronikus aláírás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs László - Érzelmi ​intelligencia
A ​könyv részletesen vázolja az érzelmi intelligencia elméletét, melynek gyakorlati alkalmazásához a 29 gyakorlatból álló gyűjtemény egészít ki. Hosszú leírás: A könyv részletesen vázolja az érzelmi intelligencia elméletét, melynek gyakorlati alkalmazásához a 29 gyakorlatból álló gyűjtemény egészít ki. A gyakorlatok gazdag instrukciókkal, űrlapokkal segítik az egyéni és csoportos felhasználást. Trénerként, coachként, pedagógusként, vezetőként miért kell az érzelmi intelligenciával foglalkozni? A munkatársak, tréning résztvevők hogyan tudnak profitálni az érzelmi intelligencia fejlesztéséből? Milyen hatással van mindez a munkavégzésre, a tanulásra, a vezetésre? A könyvből ezekre a kérdésekre is választ kaphat, sőt nemcsak az érzelmi intelligencia gazdag elméletét ismerheti meg, hanem egy 29 gyakorlatból álló gyűjteményt is talál a könyvben űrlapokkal, feladatlakokkal, melynek segítségével akár össze is állíthatja saját érzelmi intelligencia fejlesztő programját/tréningjét. Éltünk minden mozzanatát áthatják érzelmeink és hangulati változásaink. A mindennapi emberekre éppen úgy hatással vannak, mint a vezetőkre. Rengeteg energiát pazarolunk arra, hogy elrejtsük, leplezzük a környezetünk előtt érzelmeinket, hiszen gyermekkorunktól kezdve megtanultuk, hogy a megfelelő helyen a megfelelő érzelmeket szabad vagy nem szabad kimutatni. Az érzelmek irányítása, azok elnyomása, nem megfelelő kezelése sok "fölösleges" energiától szabadít meg bennünket - különösen a munkahelyünkön. Ezeknek a folyamatoknak a tudatosításával és irányításának elősegítésével járulunk hozzá az alapvető készségek és képességek fejlesztéséhez. Kinek szól az Érzelmi intelligencia könyv? Trénereknek, coachoknak Az érzelmi intelligencia a sikeres és hatékony tréning, coaching alapja. A könyv alkalmas a saját kompetenciák javítása és a tréningrésztvevők érzelmi intelligenciájának fejlesztésére. Tanároknak Az érzelmi intelligencia megléte és fejlesztése a tanárok munkájában is fontos, hiszen az érzelmileg intelligens oktató hozzájárul a diákok érzelmi intelligenciájának fejlesztéséhez. Vezetőknek, HR szakembereknek A szervezet bármely szintjén, vezetői pozícióban lévők munkakörükből adódóan magas érzelmi intelligenciával kell rendelkezniük ahhoz, hogy a meglévő és újonnan szerzett kapcsolatokat, kollégákat megfelelően tudják kezelni, és akár a gyakorlatok segítségével is fejlesszenek. A könyv szerzője: Balázs László szervezetpszichológus, kommunikációs szakértő, tréner. Több felsőoktatási intézmény oktatója. Tréningjeit érzelmi intelligencia, kommunikáció és konfliktuskezelés témakörben vezeti.

Balázs László - Vértesalja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók