Ajax-loader

Gyóni Géza könyvei a rukkolán


Gyóni Géza - Az ​élet szeretője
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyóni Géza - Gyóni ​Géza összes költeménye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyóni Géza - Cézár, ​én nem megyek
A ​Re-Vízió soroztat első kötete, a szerkesztő Földváry Györgyi munkája nyomán ciklikus rendbe állítja ezt a különböző irányokban egyformán kiteljesedő költészetet. Új hangok, új borzongások a halálos súly és a katonás helytállás terhei alatt, ezzel jellemezhetnénk a már-már egy évszázados csöndre ítélt verseket.

Gyóni Géza - Csak ​egy éjszakára
Az ​első világháború idején közismertté Gyóni Géza költészete. Vidéki újságíróként kezdte, az Ady-utánzók között tartották számon, s az irodalmi irányzatok vitái közepette, éppen Adyval szemben próbálták kisajátítani. Hírnevéhez tragikus életsorsa is hozzájárult: "1914 nyarán - Juhász Gyula szavaival - a háború költőjének indult a lengyel mezőkre, s 1917 nyarán mint a nemzeti demokrácia és az emberi szolidaritás vértanúja esett el." A háború és a hadifogság felkavaró és megrendítő élménye költészetét eszmeileg tisztultabbá tette, s művészete - különösen élete utolsó éveiben - a különféle hatások ellenére is egyénivé és jelentőssé emelkedett. Az orosz cári önkényuralom összeomlását látva az Októberi Forradalom előestéjén már az emberi fölszabadulás tudata adott célt és értelmet költészetének. Öntépő kételyei között vergődve is a "tudatos jövőbelátást" kereste, míg a téboly lángjai fel nem égették. A sokféle nemzetségből jött hadifoglyok tízezres tömege állt végtisztességet sírjánál. Eszméltető igazságait itt hagyta örökül, mintegy poéta sorsa intéseként: "Lesem, lesem a csillagírást: Hol véget ér a véres tenger, Majd szán engem és nem ér ily gyászt, Ki születik: a másik ember." A válogatást a költő születésének 75. évfordulójára adtuk ki.

Gyóni Géza - Lengyel ​mezőkön, tábortűz mellett
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyóni Géza - Gyóni ​Géza összes versei
A ​magyar költészetnek egyik legnagyobb csillaga Gyóni Géza. Akkor ragyogott fel a magyar égen, amikor vasban, vérben állott a nemzet: a világháború idején. Fényéből a magyar katona, a magyar vitéz és a vágyódó magyar szív szerelmes dala sugárzott a magyarságra.

Kollekciók