Ajax-loader

Koczogh Ákos könyvei a rukkolán


Koczogh Ákos - Textil
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koczogh Ákos - Modern ​magyar fémművesség
Az ​ötvösművészet valamikor a drága anyagok és a nemesfémek megmunkálását jelentette, közönsége is igen szűk réteg volt, a társadalom legtehetősebbjei. A modern életforma és a mai öltözködési- és lakáskultúra teljesen átalakította az egykori ötvösművészet képét, nemcsak az olcsó fémek, a réz, vas, sőt az alumínium vonultak be a az új művészet nyersanyagai közé, de a formálás módja, a stílus is teljesen megváltozott. Koczogh Ákos tanulmánya áttekintést ad a mai modern fémművesség mestereinek munkájáról. Részletesen elemzi azokat az új igényeket, amelyek a mai ötvösséget átalakították, és ismerteti a technikai eljárások új vonásait, esztétikai eredményeit is. A gazdag képanyag segítségével bebizonyítja, hogy bár a mai fémművesség az egyszerű anyagok és az egyszerű formák művészete, mondanivalójának tartalmassága és művészei színvonala nem marad alatta a régi ötvösségének.

Koczogh Ákos - Otthon, ​Finnországban
Finnországról ​sokan és sokféleképpen írtak már, Koczogh Ákos könyve hangsúlyaival mégis újszerű a Finnországról szóló útirajzok sorában. A szerző a gyönyörű tájak mellett főképp a világhírű finn építészetet, szobrászatot, a rendkívül magas fokú tárgy- és környezetkultúrát - divatos szóval élve: designt - kívánja megismertetni a magyar közönséggel. És természetesen a finn embert, aki felettébb érdekes számunkra, mert rokon, s mégis oly egzotikusan távoli. Kocogh Ákosnak minderről rendkívül sok mondanivalója van, s nem titkolja, hogy rajong a finnekért. A művészettörténész szerző elvezeti az olvasót a finn utcákra, országutakra, tanyákra, városokba, művészek otthonaiba, írók, színészek közé, új irodaházakba és áruházakba. De megmutatja a finn tavaszt, a nyarat, a Szent Iván-éji ünneplést, a végtelen északi telet, a finn konyhát, az étkezés és a vendéglátás szokásait is, érdekesen, szinte megható szeretettel.

Koczogh Ákos - Szép ​tárgyak dicsérete - A tárgyak világa
Az ​iparművészet mindannyiunk mindennapi életéhez hozzátartozik. Azt vizsgálja ebben a könyvben a neves művészettörténész, Koczogh Ákos: mindenképpen adott az ember esztétikai értéket használati tárgyainak és munkaeszközeinek. Könyvének egyes fejezeteiben egy-egye iparművészeti ág történetét, jelenkori helyzetét és aktuális problémáit mondja el. Megismertet a legjelentősebb alkotók munkájával, és egyben hasznos iparművészeti tanácsokat is ad. A könyv gazdag képanyaggal jelenik meg.

Koczogh Ákos - Holló ​László
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koczogh Ákos - Kerámia, ​porcelán, üveg
Az ​érdeklődő olvasó most kap először átfogó képet szoros értelmében vett mai kerámia-, porcelán és üvegművészetünkről. Most látja először együtt a sokszorosító nagyipar termékeit, illetve iparművészeink egyedi alkotásait. Szeretnénk ezzel a válogatással eltüntetni azt a megkülönböztetést, mely az egyedi alkotást fölébe helyezi a szériatermékeknek. Egyúttal az elmúlt négy-öt év iparművészetéről is megpróbálunk keresztmetszetet adni. Gádor István, Gorka Géza, Kovács Margit neve már átment a köztudatba. De ma már száznál több jelentős kerámikus művészünk van, porcelánt tervező alkotóink, üvegtervezőink pedig egyáltalán nem ismertek a nagy nyilvánosság előtt. Ideje hát, hogy az ő neveiket is megjegyezzük, hiszen étkezőkészleteik, poharaik, vázáik mindennapjaink hűséges kísérői. Nemcsak e művészek bemutatásáról van szó természetesen, hanem alkotásaik megértéséről és megbecsüléséről, hogy megfogalmazni is tudjuk azt, amit a tárgyak iránt érzett vonzalmunk jelent. A ma emberének igen sok kérdést vet fel a "szilikátok" művészete is. Feleletet kerestünk mindegyikre. A figyelmes olvasó eligazítást kap mai iparművészetünknek, környezetkultúránknak ezen a területén. Milliók jutnak ma emberi voltukhoz méltó környezetbe. Nem véletlen tehát, hogy a környezetkultúráról annyit beszélünk. Az 1975-ben megjelenő kerámia-, porcelán- és üvegművészetet, valamint a textilművészetet ismertető kötetek után 1976-ban jelenik meg - az előbbiekkel azonos kivitelben és terjedelemben - az ötvösséget és a belsőépítészetet tárgyaló két tanulmánykötet

Koczogh Ákos - Tevan ​Margit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koczogh Ákos - A ​modern művészet útjai
A ​XX. század példa nélkül áll a művészetek történetében: nincs uralkodó stílusirányzata, a legkülönfélébb törekvések bukkannak fel, virágoznak ki, majd tűnnek el az új divatok süllyesztőjében. Az "izmusok" között eligazodni, elválasztani az értékest a pusztán érdekestől, nem könnyű feladat. Koczogh Ákos műtörténész vállalkozása mégis sikerrel jár. Egyrészt mert nem a műítész, az elméleti ember, hanem a műélvező élményfűtötte hangján szól a legelvontabb kérdésekről is, a népművelő-olvasónak inkább érdeklődésére, mint tájékozottságára építve. Másrészt mert elemzései valamennyi művészeti ág (képzőművészet, irodalom, zene stb.) összefüggéseit láttatják, sőt figyelmét kiterjeszti az elhanyagoltabb területekre (iparművészet, fotó, formatervezés, film) is. A könyv felépítése és szemelvénygyűjteménye lehetővé teszi a lexikális-enciklopédikus használatot is.

Koczogh Ákos - Finta ​László
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koczogh Ákos - Kiss ​Roóz Ilona
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koczogh Ákos - Sára Sándor - Szervátiusz ​Tibor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koczogh Ákos - A ​csodamalom
"Imhol ​kedvem kerekedett, eszemben gondolat gerjedt: én elmennék énekelni, szép szavakat sorba szedni, mondanám az ősi mondát, regélném a régi regét..." És Elias Lönnrot útra kelt. Nem sajnált időt, fáradságot, hogy eljusson az eldugott kis karjalai falvakba, följegyezze az ősi énekeket vénséges vén Vejnemöjnenről, vasverő Ilmarinenről, léha kedvű Lemminkejnenről meg a csoda Szampóról. Aztán egymás mellé rendezte a sorokat, kiegészítette a történeteket, és 1835-ben először megjelent a Kalevala, a mesés finn népi eposz. Koczogh Ákos prózában dolgozta föl gyerekeknek, s így a kisebbek is megismerhetik a Kalevala varázsos világát, bölcs fiait. Kötetünk illusztrációinak "valóságos" szereplői az Állami Bábszínházban nagy sikerrel bemutatott verses mesejáték bábfigurái.

Koczogh Ákos - Engelsz ​József
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók