Ajax-loader

Kocsis Ferenc könyvei a rukkolán


Kocsis Ferenc - "Csodálatos" ​élővilág?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kocsis Ferenc - Célszerűség ​az élővilágban és az istenhit
Az ​egész élővilág csodálatosnak tűnő összhangban bontakozik ki a szemünk előtt. Az állatok a növények fajai egyetlen hatalmas láncban kapcsolódnak össze. S ha az egyes élőlények felépítését, szervezetük működését vizsgáljuk, ugyancsak az tűnik elő, hogy mennyire megfelelnek azoknak a körülményeknek, amelyek között élnek. Mindez csodálatosan célszerűnek tűnik. De mi a célszerűség alapja? Talán úgy van-e, ahogy az egyházak képviselői vallják, hogy a célszerűség az élővilágban valamilyen teremtő természetfölötti képességeinek köszönheti létét? Szerintük ez a teremtő biztosította mind az élővilág célszerű felépítettségét, mind az élőlények kapcsolatában megnyilvánuló összehangoltságot: harmóniát. A szerző ezeket az érveket veszi szemügyre. Vajon mit mondanak a modern természettudományok új eredményei a célszerűségről; hogyan magyarázzák a célszerűség létrejöttét? Hagynak-e helyet ezek a tények valamilyen természetfeletti teremtő számára? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésre válaszol egyszerű és közérthető módon a könyv, állást foglalva a materializmus igaza mellett a célszerűségről folyó vitában. Hogy ez az álláspont eléggé meggyőző legyen, nagy és érdekes tényanyagot vonultat fel az élő természet legfontosabb mozgástörvényeit szemléltetve. Vitatkozva, érvelve, a természet sokszor izgalmasan érdekes tényeit bemutatva győz meg a könyv a materialista álláspont vitathatatlan igazságáról.

Dala László - Dékány András - Kocsis Ferenc - Kulin György - D. Major Klára - Rónaszegi Miklós - A ​világ és az ember
Bemutatja ​a bennünket körülvevő természetet és a világmindenséget; megismertet a Föld felfedezésével, országaival, népeinek életével; beszél a Földünket benépesítő élőlényekről s arról, hogy milyen utat tett meg az élővilág az őslényektől a mai növényekig. állatokig és az emberig; felvázolja az emberiség történetének nagy korszakait és legizgalmasabb eseményeit; ügyesen foglalkozik a technika történetével az ősi szerszámoktól a mai távvezérlésű gépekig. 8-10 éves gyerekek számára nyújt tudományos világképet, megfigyelésre, rendszerezésre, összehasonlításra, a dolgok és jelenségek közti kölcsönhatás felfedezésére ösztönöz 400 oldalon, mintegy 200 oldalnyi rajzzal, részletes tárgymutatóval.

Kocsis Ferenc - Az ​élet és a halál
Dr. ​Kocsis Ferenc utolsó művében a korszerű biológiai szemlélet kialakításának legfontosabb kérdéseit tárgyalja, azokat, amelyek a leginkább szükségesek a biológiához kapcsolódó téveszmék elhárításához és a modern ember számára oly fontos biológiai művelség elsajátításához. Az élet lényegét, az élőanyag fejlődését, az ezekkel kapcsolatos problémákat természetszerűleg találjuk az ideológiai harc gyújtópontjában. Az utóbbi évtizedekbena a molekuláris biológia rendkívüli sikereket ért el, s ennyek nyomán lényegesen többet tudunk az öröklődésről, az alkalmazkodásról, a változékonyságról, mint néhány éve, s e munka mintegy summázza tudásunk e területének mai állását. A szerző szemléletes példák seregével világítja meg témája legnehezebb kérdéseit is, s egyben elénk tárja, hogy milyen remek módszerekkel és eszközökkel érték el a biológiai tudományok mai eredményeiket. Ez a könyv gondolatébresztő munka, és egyben remek szórakozás is, hiszen mindig szórakoztató közelről megismerkedni a természet életével, az életről és a halálról beszélve észrevétlenül tanít és nevel ez a kiváló ismeretterjesztő, aki e műve elkészültét alig néhány nappal élte túl.

Kollekciók