Ajax-loader

Bernard Malamud könyvei a rukkolán


Bernard Malamud - The ​Natural
Roy ​Hobbs was born with rare and wondrous gifts - a rifle arm, an unerring eye, a breathtaking swing... the ingrained abilities and instincts necessary to excel at the great game of baseball. But a youthful indiscretion nearly cost him his life, robbing him of his prime playing years. And now, at an age when most ballplayers are contemplating retirement, Roy Hobbs is reentering the game - placing himself at the mercy of the handlers, the seducers, the corrupters and the criminals as he pursues a glorious and undying dream: to be the best there ever was.

Bernard Malamud - A ​mesterember
A ​balladai hangvételű regény hőse Jakov Bok, a cári birodalomban vérvád áldozatává váló ukrajnai zsidó mesterember. Nem valami különleges egyéniség, csak egy hétköznapi, szánandó ember, akit származása miatt avatnak bűnbakká a kijevi hatóságok. A rendkívüli helyzetben a kisember nemcsak kínzóival, de saját hitével és kultúrális örökségével is szembe kerül. A hamis vádak, a kiszolgáltatottság és az erőszak hatására azonban megszabadul korábban leküzdhetetlennek látszó korlátaitól és hőssé válik. A mesterember a saját kultúrájával szembekerülő ember sorsvállalásának tragédiája; amit Malamud drámai feszültségteremtő ereje tesz az ellenállásban való felmagasztosulás nagy regényévé.

Bernard Malamud - Új ​élet
Levin, ​Malamud kétbalkezes, az ellenséges világban csetlő-botló, az életben örök vesztes, megalázott hőse, a mindig gyengének bizonyuló, de eszményeit lankadatlanul kergető moralista önmagát és élete értelmét megtalálni érkezik tanárnak a tündérszép egyetemi városkába. Újabb kudarcait és látszatsikereit, csalódásait, küszködéseit, iróniát és érzelmességet váltogatva, gúnnyal és egyszersmind mély együttérzéssel ábrázolja a szerző, az emberi lélek végtelen erőforrásainak írója. Levin nem találja meg az új életet, de amikor Pauline-nal, aki szíve alatt S. Levin gyermekét hordozza, esztendő múltán távozik a városkából, vállalva önmagát romantikátlan-romantikus szerelmükben, immár világosan látja elrendelt helyét, feladatát a világban. Új tudatossága az új élet, hogy az ember köteles vállalni a sorsát.

Bernard Malamud - Isteni ​kegyelem
Egy ​termonukleáris világháború következtében elpusztul az emberiség, csak egy kis trópusi sziget marad meg, s rajta néhány majom meg Calvin Cohn, a paleológus, aki épp a tengerfenéken búvárkodott, amikor a katasztrófa bekövetkezett. Az egyik majom segítségével, aki németes akcentussal ugyan, de beszélni is tud, Cohn új Robinsonként, makacsul nekilát, hogy újra felépítse a világot. Tanítani kezdi a majmokat, megpróbálja egy "emberi" társadalom egymásért felelős tagjaivá nevelni őket, sőt, egy új faj létrehozásával is kísérletezik. Az új társadalom azonban nem sokkal jobb, mint a régi. Kitör az irigykedés, a féltékenység, az ellenségeskedés, a majmok gyilkolni kezdik egymást.

Bernard Malamud - A ​segéd
Egy ​olasz származású amerikai csavargó, Frank Alpine ennek a regénynek a hőse. Bűnt követ el, és bűnért önként vállalja a vezeklést a magára találás, a lelki, emberi újjászületés reményében. Dióhéjban ennyi Bernard Malamud regényének tartalma. Az írónak néhány kitűnő realista novellája az amerikai kisemberek: a napi megélhetésért küzdők s a boldogulásra hiába várók világának éles szemű megfigyelője. A közvetlen tapasztalás közelségéből szemléli ezt a világot - regénye ezért magával ragadó és szorongatóan hiteles. Figurái - a szerelemben megújulást kereső Frank Alpine, a kilátástalan küzdelemben összeroppanó zsidó fűszeres Morris Bober, és a szebb, tisztultabb életről ábrándozó leánya, Helen - kudarcra ítélt boldogságkeresésükkel egy ellentmondásokkal teli, végletesen differendciálódott világról mondanak ítéletet.

Bernard Malamud - Robert Redford In The Natural
Story of courage, grit and heroism-and the dark flip side of American baseball Roy Hobbs knows himself to be-potentially- the greatest baseball player ever...but a crazy girl puts a violent end to his first attempt to join the league. Years later, at an age when most first-class players retire, Roy tries again- and races against time and corruption to realize his towering ambition.

Bernard Malamud - Dubin ​megannyi élete
William ​B. Dubin mesterségére nézve életrajzi regények szerzője, New York közelében él egy Center Campobello nevű falu-városka szélén, saját kertjében-házában, feleségével Kittyvel, kettesben mióta a gyerekek kirepültek. Dubin élete szinte óraműre jár: a séta ideje, útja éppúgy ki van mérve benne, mint a napi írásadag vagy a társadalmi összejövetelek. Ebbe az életbe tör be a kiszámíthatalan valóság Fanny Bick alakjában, s az életrajzíró aki egyre inkább már csak mások életének megírásában élte ki a maga ki nem élt életét, most szembekerül saját vágyaival, impulzusaival - nem véletlenül ugyanakkor, amikor nekivág élete nagy vállalkozásának D.H.Lawrence élete megírásának. Elsősorban a házasélet anatómiája ez a regény, a házasság kiürüléséé, az érzelmi kapcsolatok meglazulásáé, de ugyanolyan erővel az új kapcsolatok létrejöveteléé is, az új tartalommal való feltöltődésé. A regény címe, Dubin megannyi élete utal a hivatásos életrajzíró által írott és írni akart életekre, valamint a sajátjára - sajátjaira: arra, amit megélt, s arra is amit a fantáziájában játszódik le, amire vágyakozik.

Bernard Malamud - Jozip ​népe
Malamud ​utolsó regénye most jelenik meg először magyarul [Ciceró, 1997?]. A történet főhőse Jozip, egy 1870 körül Amerikába emigrált lengyel zsidó asztalos és házaló, akit igazságosságáért egy indián törzs a főnökévé választ. Jozip felnő a feladathoz, és megkísérli az indiánokat az "ígéret földjére", azaz Kanadába elvezetni, hogy ne kényszeríthessék a szabad népet rezervátumba. A regényben a névtelen indián törzs minden elnyomott, üldözött, menekülésre kényszerített nép jelképévé válik. A regényt a szerző még további négy fejezettel akarta befejezni, de ebben a halál meggátolta: az utolsó fejezetek vázlata az író hagyatékából került elő. A regény azonban így is egységes egész.

Bernard Malamud - The ​Assistant
Bernard ​Malamud’s second novel, originally published in 1957, is the story of Morris Bober, a grocer in postwar Brooklyn, who “wants better” for himself and his family. First two robbers appear and hold him up; then things take a turn for the better when broken-nosed Frank Alpine becomes his assistant. But there are complications: Frank, whose reaction to Jews is ambivalent, falls in love with Helen Bober; at the same time he begins to steal from the store. Like Malamud’s best stories, this novel unerringly evokes an immigrant world of cramped circumstances and great expectations. Malamud defined the immigrant experience in a way that has proven vital for several generations of writers.

Bernard Malamud - Ördögűzés ​és más elbeszélések
A ​könyv tizennégy, magyarul meg nem jelent, 1940 és 1984 között íródott elbeszélést tartalmaz. Mint Malamud többi művét, ezeket is kisemberek népesítik be. Szegény sorban élő, Lengyelországból vagy Oroszországból Amerikába emigrált hősei élik bennük tragikus, de nagyon humánus életüket: a szupermarketek árnyékában küszködő fűszeres, az egyre kevesebb megbízáshoz jutó színész, a villanykörtéket áruló házaló, az irodalmi ambíciókat dédelgető kispolgár.

Bernard Malamud - Az ​első hét esztendő
A ​világhírű amerikai író elbeszéléseinek hősei kisemberek, akikre a filléres gondok már eleve a távlatok nélküli sors elviselésének terhét rakták. A New Yorki-i zsidó kispolgárok, a nyomorral küszködő szegények idegenségét, ellentmondásos élethelyzetét idézi meg Malamud, megmutatva azt az erkölcsi és érzelmi igényességet, azt a szeretetéhséget és hitet, amely nem válhatik anakronisztikussá még az idegen világban sem. Bármi történik is alakjaival, valamilyen fontos felismerés erkölcsi és érzelmi, s minden alkalommal az embernek a világban betöltött szerepére vonatkozik. Malamud hősei számára a szeretet és az önzéstől való megszabadulás a legfőbb erkölcsi parancs.

Bernard Malamud - A ​lakók
Két ​író - egy néger és egy zsidó - ül egy lebontásra ítélt New York-i házban; regényt írnak. A romos ház s a két, kisebbséghez tartozó író, meg egymáshoz s a művészethez való viszonyuk nagyszabású jelképpé növekszik, többet tudunk meg belőle a mai amerikai társadalmat feszítő valódi ellentétekről és az e társadalomra oly jellemző, benne gyökerező irracionális gyűlölködések kísértetleple mögé búvó álellentétekről, mint megannyi szociológiai tanulmányból.

Bernard Malamud - Idiots ​first
A ​book of twelve stories. Of them four are set in Italy, four have a Jewish background, and two are told first-person.

Bernard Malamud - Őstehetség
Bernard ​Malamud első regényének főhőse Roy Hobbs tizenkilenc évesen azzal az elhatározással készül betörni a profi baseball-ba, hogy minden idők legjobb játékosa lesz. Ekkor azonban egy szörnyű kaland, úgy tűnik örökre véget vet ígéretes pályafutásának. Amikor tizenhat évvel később - abban az életkorban, amelyben profi játékosok rendszerint visszavonulnak - Roy újrakezdi a versenyzést, rövid idő alatt hihetetlen eredményeket ér el. A cél szinte karnyújtásnyira van tőle, amikor ár kell ébrednie, hogy a játék nem csak a baseball-pályán folyik...

Bernard Malamud - A ​beszélő ló
Malamud ​elbeszéléseinek alapélménye a nagyvárosi zsidóság furcsa, tragikomikus létezésmódja. E mostani kötetének novellái is kivétel nélkül ebben a miliőben játszódnak, a keret a mai Amerika valamelyik (többnyire meg nem nevezett) városa, a figurák értelmiségiek vagy hivatalnokok. Az elbeszélések többsége Malamud kedvelt mintáját variálja: két szélsőségesen ellentétes embertípus kényszerű egymásrautaltságának, egymás , mellett élésének, szeretet-gyűlöletének katarzisát, így kerül össze Az ezüst koronában egy felvilágosult biológiatanár egy misztikus (és alkalmasint szélhámos) rabbival; A Rembrandt-sapkában, a XX. század egyik legszebb művésznovellájában, egy absztrakt szobrász egy konzervatív művészettörténésszel; Az én gyilkos fiam-ban apa a fiával. Más novellák a korábbi Malamudot idézik vissza, Maupassant modern örökösét, száraz előadásmódjával, tragikomikus árnyalataival, tárgyilagos csattanóival. A címadó írásban a valóságutánzó elbeszélés ugyanolyan észrevétlenül emelkedik a parabola egyetemes világába, ahogy A mesterember-ben és A lakók utolsó fejezeteiben annak idején tapasztalhattuk.

Bernard Malamud - A ​lakók / Isteni kegyelem
A ​lakók: Két író - egy zsidó és egy néger - ül egy lebontásra ítélt New York-i házban s regényét írja. Ebből a szélsőséges helyzetből indul a nagy amerikai író új regénye: a romos ház azonban, meg a két elnyomott kisebbséghez tartozó író, az ő egymáshoz s a művészethez való viszonyuk hamarosan nagyszabású jelképpé növekszik. Regényével Bernard Malamud többet mond el a mai amerikai társadalmat feszítő valódi ellentétekről meg az e társadalomra oly jellemző, benne gyökerező irracionális gyűlölködések kísértet-leple mögé búvó tragikus álellentétekről, mint megannyi szociológiai tanulmány. Az Isteni kegyelem: A termonukleáris háború sújtotta világról szól, arról, ami maradt belőle - Calvin Cohn paleológusról s néhány majomról. Az új "társadalom" létrehozása természetesen nem sikerül ebben a fanyar robinzonádban. A mű groteszk-tragikus paródia az emberről és világáról.

Bernard Malamud - Dubin's ​Lives
William ​Dubin is middle-aged, a distinguished biographer seeking increased accomplishment and the key to his inner feelings. His marriage is stable if unexciting, and he lives comfortably with his wife in Vermont. Then his imagination is caught by Fanny, a young girl of twenty-three, and he is thrown into an intense, erotic love affair that threatens to destroy his measured, disciplined world and the lives of those around him.

Kollekciók