Ajax-loader

Simone Weil könyvei a rukkolán


Simone Weil - Jegyzetfüzet ​II.
„Hogy ​ne volna rossz a világban? Úgy van rendjén, hogy a világ ne feleljen meg a vágyainknak. Ha pedig nem felelne meg, de rosszat nem tartalmazna, az azt jelentené, hogy a mi vágyaink rosszak - fenékig. Ez pedig képtelenség. Sok fokozata van annak a távolságnak, amely a teremtett világot Istentől elválasztja. Van olyan távolság, ahol lehetetlen Istent szeretni. Anyag, növények, állatok. Nincs többé rossz: az Isten ártatlanságának tükörképe. Mi olyan ponton vagyunk, ahol a szeretet éppen lehetséges. Ez nagy kiváltság, mert az egyesítő szeretet arányos a távolsággal, amelyet áthidal. Isten olyan világot teremtett, amely nem a lehető legjobb, hanem tartalmazza a jónak és a rossznak minden fokozatát. Mi azon a ponton vagyunk, ahol a lehető legtöbb rossz van. Túl rajta kezdődik az a fokozat, ahol a rossz ártatlanná válik.” Simone Weil

Simone Weil - Begyökerezettség
A ​34 éves korában, 1943-ban meghalt Simone Weil gyakorlatilag csak kéziratokat hagyott hátra, de főként Albert Camus-nek köszönhetően a kéziratok gyorsan publikálásra kerültek,és hatalmas olvasótáboruk lett. A múlt század ötvenes éveinek robbanásszerű sikerét átmeneti visszaesés követte, de a hetvenes évektől kezdődően Simone Weilt egyre többen olvasták, _Összes művei_nek kiadása jelenleg is folyik, csodálatos franciasággal írt szövegei a világ legtöbb nyelvén olvashatók. Simone Weil filozófus volt, és minden, amit írt, filozófiai reflexiókat tartalmaz. Mindezek ellenére hatalmas népszerűsége nemcsak kimondottan filozófiai írásainak tudható be, legalább ennyire népszerűek és olvasottak vallási reflexiói és szociális, politikai jellegű munkái. Minden gondolatát alátámasztják életének kimagasló tanúságtételei. A _Begyökerezettség,_ ez az „előhang az emberi lénnyel szembeni kötelességek nyilatkozatához” 1943-ban, Londonban íródott, röviddel Weil halála előtt. Joggal tekinthető szellemi végrendeletének. A kötet egyén és közösség viszonyát vizsgálva mutatja be a modern világ buktatóit, a 20. századi társadalom felbomlását, és kísérletet tesz arra, hogy felvázolja, milyen feltételek mellett integrálható az egyén egy kiegyensúlyozott összességbe.

Simone Weil - Waiting ​for God
Simone ​Weil was a remarkable saint of the modern era. After being raised in a Jewish middle class family and graduating from the finest schools, she went to work in the inner city as a blue-collar factory worker. She once complained to the supervisor about a coal drill: "This drill was designed to break rocks. It was not designed for human hands" while illustrating the vibrating effects with her arms. She reportedly debated Trotsky on the living conditions of the proletariat into the ground. Weil died of physical and mental exhaustion at age 34 after an arduous life of fasting, writing, and working in solidarity with the most downtrodden of society. Besides her amazing solidarity with the working class, it is Weil's profound writings that have established her legacy. Contemporary Albert Camus called her "the only great spirit of our time." T.S. Eliot wrote in his forward to one of her books: "We must expose ourselves to the personality of a woman of genius, of a kind of genius akin to that of a saint." In his essay titled, "The Importance of Simone Weil," Czeslaw Milosz wrote, "France offered a rare gift to the contemporary world in the person of Simone Weil." Waiting for God (Harper Perennial, 2001) is the best introduction to her spiritual writings, and what follows are some highlights from that work.

Simone Weil - Kegyelem ​és nehézkedés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simone Weil - Szerencsétlenség ​és istenszeretet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Simone Weil - On ​the Abolition of All Political Parties
An ​NYRB Classics Original Simone Weil — philosopher, activist, mystic — is one of the most uncompromising of modern spiritual masters. In “On the Abolition of All Political Parties” she challenges the foundation of the modern liberal political order, making an argument that has particular resonance today, when the apathy and anger of the people and the self-serving partisanship of the political class present a threat to democracies all over the world. Dissecting the dynamic of power and propaganda caused by party spirit, the increasing disregard for truth in favor of opinion, and the consequent corruption of education, journalism, and art, Weil forcefully makes the case that a true politics can only begin where party spirit ends. This volume also includes an admiring portrait of Weil by the great poet Czeslaw Milosz and an essay about Weil’s friendship with Albert Camus by the translator Simon Leys.

Simone Weil - Jegyzetfüzet
"Ez ​a világ zárt kapu. Korlát. És ugyanakkor átkelőhely. Két rab szomszédos cellákban, kapcsolatot teremt egymással úgy, hogy átkopognak a falon. A fal választja el őket egymástól, de ugyanakkor ugyanaz a fal teszi lehetővé, hogy kapcsolatba lépjenek. Így van ez Isten és miközöttünk. Minden válaszfal kapocs. Ha minden jóra törő vágyakozásunkat egy dologra irányítjuk, ezt a dolgot létfeltételünkké tesszük. De nem tesszük egyúttal jóvá. Mi mindig mást akarunk, mint pusztán létezni. A teremtett dolgok lényegük szerint közvetítők. Közvetítők egymáshoz, s ennek nincs vége. Közvetítők Istenhez. Ilyenként kell elfogadni őket."

Simone Weil - Ami ​személyes, és ami szent
Simone ​Weil (1909-1943) nevét halála után ismerte meg a világ. Ekkor kerültek napvilágra naplói, cikkei, tanulmányai, melyek kiadását közvetlen ismerősein kívül Albert Camus szorgalmazta. Nem sokkal a második világháború után a Nobel-díjas író mondta ki: "Nem tudok elképzelni szellemi újjászületést Európa számára azok nélkül a követelmények nélkül, melyeket Simone Weil meghatározott." Arról a küzdelemről, mely a megvilágosodásért, a hitért folyik minden emberben, Simone Weilnek éppúgy volt mondanivalója, mint a társadalmi bajok okairól és orvoslásáról. A lelkiismereti szabadság, az erkölcsi tisztaság és a föltétlen istenszeretet vágya mindvégig áthatotta gondolkodását, egyéni és társadalmi vetületeiben egyaránt. Egyetemes hatását ennek köszönheti. Fakó stílusán átizzó szenvedélyével költői erejűvé tette műveit, s olyan szellemeket hódított meg velük, mint François Mauriac, Julien Green, Thomas Stearns Eliot, Czeszlaw Milosz, vagy nálunk Németh László és Pilinszky János. Az _Ami személyes, és ami szent_ című magyar válogatás Simone Weil eddig megjelent 16 könyvéből vette anyagát. Első részében a francia gondolkodó nagy tanulmányesszéit (_Szerencsétlenség és istenszeretet, Ami személyes, és ami szent, Ahol elrejlik az Isten_ stb.) második részében önéletrajzi vonatkozású írásait (_Prológus, Lelki önéletrajz_), harmadik részében pedig töredékes gondolatait, műveinek szemelvényeit hozza. A kötet végén 15 kortárs és utód emlékezéseit, értékelő vagy bíráló sorait olvashatjuk Simone Weilről.

Kollekciók