Ajax-loader

Jean de La Fontaine könyvei a rukkolán


Jean de La Fontaine - A ​szerelmes kurtizán
La ​Fontaine-t kissé egyoldalúan, jobbára csak meséiből ismerjük, pedig számos novellát, anekdotát is versbe szedett. Ezek sokszor sikamlós, de sosem ízléstelen széphistóriák már megjelenésükkor nyomban kivívták a hivatalos körök haragját és az olvasóközönség tetszését. Rendszerint egy-egy Boccaccio, Rabelais, Machiavelli tollából származó történeten, vagy a középkor népies francia elbeszéléseinek, a fabliau-knak valamelyikén alapulnak. A Parnasszus "virágról virágra könnyelműen szálldosó pillangója" - ahogy La Fontaine magát jellemezte - azonban kedvére követte szeszélyes ötleteit, és az átvett anekdotákat "a maga fűszerével" ízesítette.

Jean de La Fontaine - Juhász Magda - A ​róka és a holló
La ​Fontaine meséje alapján írta Juhász Magda.

Jean de La Fontaine - Mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean de La Fontaine - A ​holló meg a róka és más mesék
17 ​la Fontaine mese gyönyörűen illusztrált könyvben.

Jean de La Fontaine - A ​pávatollakkal ékeskedő szarka / A béka és az egér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean de La Fontaine - A ​nyúl meg a teknős és más mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean de La Fontaine - A ​róka és a gólya / A holló meg a róka
Jean ​de La Fontaine két leghíresebb fabulája a pórul járt rókáról és a hiú hollóról. Szalma Edit festett képei teszik a két történetet még tanulságosabbá.

Jean de La Fontaine - La ​Fontaine válogatott meséi
A ​tücsök meg a hangya; A holló meg a róka, A felfuvalkodott béka; A farkas és a kutya; A városi és a mezei patkány; A farkas és a bárány; A tolvajok és a szamár és sok más mese

Jean de La Fontaine - A ​legszebb La Fontaine-mesék
La ​Fontaine népszerű fabulái, melyeket a 17. század közepén írt, ugyanolyan örökérvényűek, mint az emberi gyarlóság és butaság, amit állatain és egyéb ismert főhősein keresztül éles szeműen illusztrál. A költemények ugyanakkor nemcsak tartalmuk, de stílusuk révén is kiemelkedők: La Fontaine fabuláit leleményes tömörségük és eleganciájuk okán színtiszta élvezet olvasni. A kötetben megtalálhatók a legismertebb mesék, mint _A Tücsök meg a Hangya; A Nyúl meg a Teknős; A Holló meg a Róka;_ és számos egyéb írása, melyek mind jeles példái a La Fontaine-re oly jellemző józan bölcsességnek és maró gúnynak.

Jean de La Fontaine - La ​Fontaine összes meséi
La ​Fontaine (1621-1695) összes, immár klasszikusnak számító meséit tartja kezében az olvasó, egy kötetbe gyűjtve. A francia író munkássága előtt az állatmese nem volt más, mint rövid példázat, amelynek szereplőit nem kellett komolyan venni, hiszen csak a tanulság kedvéért léteztek. A szerző, bár vígjátékokat, regényt és különböző költeményeket is írt, tehetségének legmegfelelőbb és legszabadabb formáját - igaz, csak igen későn, 47 évesen - e műfajban találta meg. Meséit kettősség jellemzi. Egyszerre ruházza fel az állatokat emberi jellemvonásokkal, és ír az emberről, akiben ugyancsak felfedezhetők állati tulajdonságok. Így az állatok örve alatt szabadabban beszélhetünk az emberről, egyúttal pedig úgy tűnhet, hogy az egész teremtést ugyanazok a törvények hatják át és az állatokat ugyanazok a vonások jellemzik s ugyanazok a veszélyek fenyegetik. Ebben az óriás egységben egy kis megnyugtatás is rejlik. La Fontaine állat-ember világa nem önmagában szép. Szép viszont a kép, amit róla fest. Szép, a vonások megdöbbentő igazsága és az ecsetkezelés egyéni könnyedsége által. Vikár Béla és Szántai Zsolt kiváló fordításával, Haranghy Jenő nagyszerű illusztrációival e kötet minden bizonnyal az igényes irodalom kedvelőinek megbecsült kincse lesz.

Jean de La Fontaine - La ​Fontaine meséi - mesekönyv és puzzle
La ​Fontaine meséit a világon mindenütt a francia irodalom remekműveiként tartják számon. Olykor nagy igazságokat tanítanak, máskor csak megmosolyogtatnak, de La Fontaine meséinek szereplői mindig ellenállhatatlanok. Miután elolvastátok a szórakoztató történeteket, a játék tovább folytatódik: a könyvben található öt puzzle-t újra meg újra szétszedhetitek és összerakhatjátok. Egyszerű, de mégis kifinomult stílusa a kicsiket és a nagyobbakat egyaránt meghódítja. Míg a felnőttek mosolyogva fedezik fel az iróniát, a hatalom finom kigúnyolását, addig a gyerekek jól szórakozhatnak a szereplőkön, vagyis a beszélő állatokon, akik hol ravaszak, hol buták, máskor büszkék vagy gőgösek; őszinték vagy hazugok, de mindig szórakoztatóak.Kalandjaik meghódítják a legkisebbeket is, egy mesén és mosolyon keresztül megtanulhatják, melyek az emberi lélek fő jellemzői.

Jean de La Fontaine - La ​Fontaine meséi
_Gustave ​Doré_ 320 illusztrációjával, Vikár Béla egyetlen teljes fordításában jelenik meg _Jean de La Fontaine_ MESÉI című képzőművészeti és irodalomtörténeti érdekességnek számító műve, az illusztrátor művész születésének száznyolcvanadik, halálának száztizedik évfordulójára. Ezzel a kötettel valamint a sorozat további darabjainak megjelentetésével a Kossuth Könyvkiadó sajátos küldetést teljesít. André Malraux szavaival: a műalkotásokat, képeket, verseket ki kell szabadítani a múzeumok és a könyvtárak tárlóiból. E gondolat jegyében egy immár elfeledett magyar fordítói csúcsteljesítménnyel egészítettük ki a ma már csak antikváriumban, könyvtárak mélyén - s nem utolsó sorban a Budapesti Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményében - fellelhető különleges illusztrációkat.

Jean de La Fontaine - Fables ​(francia)
Édition ​présentée et commentée par Marie-Madeleine Fragonard, professeur à l’université de Paris III. Pour instruire les hommes, il fait parler le loup et l’agneau, le renard et la cigogne, le meunier, son fils et l’âne, mais aussi les arbres et les plantes, et les dieux de la mythologie. Sous le camouflage de sa distraction, de sa paresse et de sa naïveté, La Fontaine reste le maître absolu, le magicien de la langue française et l’homme le plus sage et le plus léger qui fut jamais. De tous les genres, il a cultivé le plus modeste, presque oublié depuis Ésope, pour y faire entrer et chanter sur tous les tons l’infinie diversité de son inimitable fantaisie. Et la fable devient épopée, allégorie, discours philosophique, confidence mélancolique, conte gaulois ou moral, pour composer les cent actes d’une incomparable comédie universelle.

Ezópusz - Pádár Éva - Jean de La Fontaine - Mesebeli ​Kerekerdő
La ​Fontaine és Ezópusz meséit átdolgozta: Pádár Éva Réges-régen minden állat együtt éldegélt a mesebeli Kerekerdőben. Abban az időben még a leopárdnak hófehér bundája volt, az állatok azon versengtek, melyikük a legokosabb, a farkas pedig birokra kelt az oroszlánnal, hogy ő lehessen az állatok királya. Róluk és barátaikról olvashatsz tanulságos történeteket ebben a mesekönyvben, és gondolatban bejárhatod a csodálatos Kerekerdőt. Könyvünk a Mesél a Kerekerdő kis formátumú változata.

Jean de La Fontaine - A ​tücsök és a hangya
La ​Fontaine-nek, a XVII. század nagy francia mesélőjének neve nem teljesen ismeretlen a magyar gyerekek számára, hiszen antológiákban már olvashatták egy-egy meséjét prózai vagy verses feldolgozásban. La Fontaine költői nagysága azonban megérdemli, hogy meséit - amelyek ma már a gyermekirodalom klasszikus darabjai közé sorolhatók - tudatosan megismertessük a magyar gyerekekkel. Ezért legszebb húsz állatmeséjét önálló kötetbe gyűjtöttük össze. Az eredetileg verses formában íródott meséket Rónay György művészi tolmácsolásában, könnyű ütemezésű verselésben olvashatjuk. És ahogy La Fontaine a verselésnek, a mesélésnek, úgy Jean Effel az ecsetkezelésnek híres, klasszikus mestere. Kötetünket az ő színes illusztrációi ékesítik, amelyeket La Fontaine meséihez készített.

Jakob Grimm - Wilhelm Grimm - Benedek Elek - Jean de La Fontaine - Állatmesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean de La Fontaine - Les ​plus belles fables
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean de La Fontaine - Tanulságos ​állatmesék
30 ​állatos történet Köztük az ismertebbek : - A tücsök és a hangyák - Az oroszlán és az egér

Jean de La Fontaine - Kedves ​La Fontaine meséim
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jean de La Fontaine - La ​Fontaine legszebb meséi
Jean ​de La Fontaine élete második felében - a 17. század utolsó évtizedeiben - szinte már csak meséket írt. Verses fabulákat. Más műfajokban kifejtett munkássága minden bizonnyal nagyobb megbecsülést szerzett volna neki pályatársai körében, hiszen azok a meseírást nem tekintették komoly irodalmi műfajnak. La Fontaine mindmáig páratlan népszerűségét mégis a fabuláknak köszönheti, méltán nevezte őt Sainte-Beuve a franciák Homéroszának. Előtte Aiszóposz és Phaedrus, utána pedig Lessing, Krilov, vagy éppenséggel a mi Fáy Andrásunk - mondjuk ki nyíltan: didaktikus - állatmeséi is komoly sikert arattak, de ezek azért nagyon különböznek La Fontaine fabuláitól, lévén csupán frappáns, tanulságos történetek, esetenként akár versbe is szedve. La Fontaine állatmeséi költemények. A poézis minden szépségét felvonultatók. Ez a gyűjtemény egy káprázatosan illusztrált, roppant impozáns francia kiadásnak magyar nyelvű hasonmása.

Jean de La Fontaine - Állatmesék
1926-1927 ​folyamán Marc Chagall La Fontaine meséihez közel száz illusztrációt készített. A sorozat elkészülte után Chagallt komoly támadások is érték, sokan viszont egyedülálló, tökéletes alkotásként értékelték a festményeket. A képanyag több mint felének az elmúlt 70 év során nyomaveszett, de 1995-ben Céret-ben ill. 1996-ban Nizzában rendezett kiállításra 43 képet sikerült megtalálni, amelyből 41-et tartalmaz a magyar kiadás. Chagall és La Fontaine csodálatos egymásra találása különleges eseménnyé vált az irodalom és a képzőművészet történetében. Amikor felkértük Faludy Györgyöt, hogy fordítsa le La Fontaine meséit, tudtuk, hogy az amúgy is különleges műből, még különlegesebb alkotás születhez. A 88 éves mester páratlan érzékenységgel, finom humorral, nyelvi leleménnyel Chagall és La Fontaine méltó partnereként remek fordításokkal ajándékozott meg minket. A három alkotó egymásra találása nyomán létrejött könyvünk feledhetetlen élményben részesíti az olvasókat.

Jean de La Fontaine - Sarah Albee - A ​kakas és a róka
La ​Fontaine meséjében az okos kakasról olvashatunk, aki nem hitt a ravaszdi rókának, így ő lett az okosabb.

Jean de La Fontaine - Mesék ​és széphistóriák
Mesélj, ​de jól mesélj. Ez a legfontosabb. Ez minden... Ki nem érzi a széphistóriákban az elbeszélést a mesélés örömét és varázsát? Az élőbeszéd árnyalatosságát, dallamát, mondhatni még azt a hamiskás mosolyt is, amely a beszélő ajka fölött játszik?

Kollekciók