Ajax-loader

Pócza Jenő könyvei a rukkolán


Pócza Jenő - Radar
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Budó Ágoston - Pócza Jenő - Kísérleti ​fizika I.
E ​tankönyv elsősorban tudományegyetemeink fizika szakos tanárjelölt- és fizikushallgatóinak kíván tanulmányaikban segítséget nyújtani azáltal, hogy (a később kiadandó II. és III. kötettel együtt) a fizika fontosabb jelenségeinek, törvényeinek és legjelentősebb alkalmazásainak lényegében olyan terjedelmű és mélységű rendszeres ismertetését tartalmazza, amilyen az egyetemeken a bevezető jellegű "kísérleti fizika" alapkollégiumnak — a jelenlegi tanterv szerint négy féléves, heti 4 vagy 5 órás előadásnak — felel meg. A könyv fő célja, hogy az említett alapkollégiummal kapcsolatban jól használható tankönyvként szolgáljon, és a későbbi tanulmányok számára szilárd alapot biztosítson.

Faragó Péter - Pócza Jenő - Elektronfizika
Szabad ​elektronok sajátságainak és különböző feltételek között való viselkedésének vizsgálatával ma már a fizikának igen kiterjedt, szinte önálló ága, az elektronfizika foglalkozik. A vizsgálatok eredményeinek gyakorlati alkalmazása pedig az elektrotechnika, a modern technikának igen jelentős részét teszi ki. Az elektronfizikát és technikát összefoglaló néven elektronikának nevezik. Ide tartozik tehát a szabad elektronok előállításának, légüres térben, vagy gáztérben, elektromágneses erőtérben való mozgásának, anyaggal és elektromágneses erőtérben való kölcsönhatásának a kérdése. Ezeknek a problémáknak a tisztázása korábban szinte elképzelhetetlen technikai lehetőségeket nyitott. Rádiócsövek, katódsugárcsövek, fotocellák, elektronsokszorozók, a mikrohullámú berendezések (radar) különleges elektroncsövei, a klisztronok és magnetronok a legismertebb termékei az ebben az irányban folytatott kutatásoknak és alkatrészei számos, hétköznapi életünkben használt eszköznek, a modern iparban használt automata, vezérlő, szabályozó és ellenőrző berendezésnek. Ide tartoznak a különböző gázkisülési csövek, a ködfénylámpától és a különböző fénycsövektől a Geiger-Müller-féle számlálócsövekig, a modern tudomány és technika nagyszabású kutató eszközei: az elektronmikroszkóp, a tömegspektográf, az atommagfizikai vizsgálatok céljára nagy energiájú részecskéket előállító gyorsítók, mint a ciklotron stb. A következőkben az elektronfizika elvi kérdéseivel kívánunk foglalkozni, rámutatva a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire. A gyakorlati eredményekhez vezető úton csak egy-egy lépést teszünk abban a reményben, hogy azok számára, akik ezeket az utakat végig akarják járni, külön-külön "úti kalauzok" fognak megjelenni.

Kollekciók