Ajax-loader

Gáspár Ferenc könyvei a rukkolán


Gáspár Ferenc - Hét ​év a tengeren
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár Ferenc - Én, ​Mátyás király
Gáspár ​Ferenc legújabb könyvében ismét különleges utazásra invitálja az olvasót: egyes szám első személyben beszélteti hősét, a mindmáig legnépszerűbb magyar uralkodót, Mátyás királyt, mégpedig úgy, hogy időnként magunk sem tudjuk, Mátyás-e az, aki mesél nekünk, vagy Lebersit, a király udvari bolondja. Ők ketten ugyanis - akárcsak Arany János vígballadájában, a Pázmán lovagban - gyakran kicserélik egymást ebben a bűnügyi regényre is hajazó műben. A szerző megidézi a haldokló Mátyást, ahogyan cselekedeteinek, döntéseinek mozgatórugóit felfedi, amiből kiviláglik a nagy király stratégiája, életfilozófiája és életszeretete. Mindezzel együtt egy ízig-vérig mai történetet olvashatunk, egy olyan regényt, melyben a főhős ugyanolyan magányos döntéseiben, mint a ma embere. Az Én, Mátyás király ugyan nem közvetlen folytatása a korábbi műveknek - Janus (2017), Galeotto (2019) -, de azért nemcsak az köti össze velük, hogy azok fontosabb szereplői ebben a regényben is feltűnnek (sőt, némelyik elég sokszor teszi). S ha a Galeotto Berka Attila, a könyv szerkesztője szerint a szerző lírai ars poeticája, akkor az Én, Mátyás király annál inkább az. Egyszersmind a szerző búcsúja a magyar reneszánsz témájától.

Gáspár Ferenc - Ördögvér
Egészen ​újszerű technikával mutatja fel Gáspár Ferenc regénye különös meghatározottságú mai világunkat. A főhős életének és (rém)álmainak környezetét a kortárs tévé- és digitális "bálványkínálat" (tematikusan) behatárolja, tehát az ő álmai is e "vélt valóság-felületekre" tapadnak. És mégis, mögöttük a mai Budapest fiataljainak, öregeinek, a város emberének élete sejlik fel.

Gáspár Ferenc - A ​holló felrepül
Bármily ​meglepő, de még mindig Zsigmond király korába kalauzol el bennünket új könyvében, "A holló felrepül"-ben Gáspár Ferenc, hiszen a címbeli holló már a Hunyadiakra utal. Hunyadi János meg is jelenik a regény lapjain, mégsem ő az egyedüli főszereplője ennek a varázslatos könyvnek, melyben egyszerre kavarog múlt és jelen, így többek között Husz János egykori pere és a mai - immáron legénnyé serdült - Johnny egyre komolyabbá váló szerelme osztálytársa, Claire iránt. Hogy miképpen kerül össze korunk New Yorkja és a XV. századi Magyarország, az nem kérdés annak, aki a szerző korábbi műveit olvasta. Azoknak viszont, akik most találkoznak először az ifjúsági regényciklussal, eláruljuk, hogy Johnny nagypapája magyar, sőt egyenesen a híres-neves Lackfi család leszármazottja. Ezért kezd el Johnny komolyabban foglalkozni a magyar történelemmel, s ezért keveredik néha egészen misztikus úton-módon a régmúlt történéseibe. Johnny története ezúttal csupán követi a középkori eseményeket, mintegy alsó szólamként kísérve azokat, s főképpen Tar Lőrincét, a pokoljáró lovagét, akinek - mint ahogy talán Johnnynak is - sikerül végre megtalálnia még gyermekkorában elvesztett hitét, mely nélkül nem élhet az ember.

Gáspár Ferenc - Kelet- ​és Hollandus India
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár Ferenc - Ördögvér ​és vámpírangyal
Gáspár ​Ferenc a méltán nagy sikerű és a Magyar Napló 2007-es regénypályázatán különdíjat nyert kisregénye, a hol szürreális, hol abszurd humorral telített Ördögvér mellé most olyan – eddig kötetben még meg nem jelent – novellákat illesztett, amelyek mind napvilágot láttak vagy hagyományos –, vagy online irodalmi lapokban. Ilyen a címben szereplő Vámpírangyal is, mely horrorisztikus hangzása ellenére szintén inkább az abszurd humor műfajába hajlik. A többi elbeszélés között találunk még hasonlókat, de aki a hagyományos, realisztikus írásmód kedvelője, az is megtalálja itt a kedvére valót. Nagy merítés ez: a szerző huszonöt év terméséből válogatta ki a gyöngyszemeket.

Gáspár Ferenc - A ​holló a napba száll
,,Johnny ​emlékezett a könyvre, tudta, hogy leginkább a nápolyi hadjáratok vannak benne leírva, mikor ez a magyar király elindult a messzi Itáliába, hogy bosszút álljon a fiatalon meggyilkolt öccse haláláért. Ezt a történetet várta, s helyette valami egészen mást talált, ami szerfölött furcsa volt: egy kisfiúról szólt, aki New York-i Brooklynban járt iskolába, és időnként A strucc vérét olvassa." Mindennek vége szakad egyszer: a kilenc kötetes sorozatnak is, melynek első része éppen tizenhárom évvel ezelőtt jelent meg. A főszereplő Johnny akkor még kisgyermek volt, gyenge fizikumú, de dús fantáziával megáldott. Így kiváló alanya lehetett annak a történetnek, mely Nagy Lajos nápolyi hadjárataival kezdődött, és most Hunyadi János és Kamonyai Simon közös győzelmével ér véget. A háromszor három trilógiából (strucc, sárkány, holló) álló sorozatot sokan megszerették, játékos vetélkedőkön dramatizálták. Johnny azóta megnőtt, megerősödött testileg, lelkileg egyaránt. Mint azok a gyerekek, akik ezeken a könyveken keresztül tanulták-, ismerték meg hazájuk történetének legdicsőségesebb korszakát, s lettek büszke magyarok a Kárpátok között, s szerte a nagyvilágban.

Gáspár Ferenc - Délamerika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár Ferenc - Janus
Janus ​Pannonius éppen összeesküvést sző Mátyás ellen, miközben barátja, Galeotto Marzio azt kérdezi tőle, miért nem ír verset magyar nyelven? Janus szerint ez lehetetlen, és összeveszik Galeottóval. Mérgében berohan a könyvtárba, ahol az egyik kódexből magyar nyelven írt költemény hull a lába elé. A verset kétszáz-hetven évvel korábban írták, Imre király udvarában. A hajdani trubadúr csélcsap ifjú: egyszerre három nőnek is teszi a szépet, s mialatt a király öccse, a későbbi II. Endre felkelést szervez Imre ellen, Ádám, a trubadúr a királyt segíti. Janus, a pécsi püspök pedig szerelmes lesz, s lírája újabb lendületet kap, ám nem tudni, hogy valójában ki is írja ezeket a verseket: J. Pannonius, a költő, vagy Ábel, a hajdan élt trubadúr? Janus, a kétarcú római isten neve itt több értelmet nyer: bár egyik orcája sír, a másik nevet, a világok mélyén ennél sokkal több van. Több titok, több szerelem, több költészet. Gáspár Ferenc legújabb művében a hagyományos történelmi regény ötvöződik a szürreális világgal. Könnyed regény és vérbő fantázia: ez a Janus, mely alcíméhez hűen elvarázsolja az olvasót. A könyvben Diószegi Szabó Pál versei találhatóak.

Gáspár Ferenc - A ​tengerészet lovagkora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár Ferenc - Ausztrália, ​Csendes oceáni szigetek, Japánország, Khina, Szibiria
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár Ferenc - A ​strucc terjeszkedik
A ​Johnny Fortunate kalandjai sorozat bravúros időutazásokkal a magyar középkor fantasztikus és egyben kegyetlen eseményeit láttatja Johnny személyén keresztül. Johnny New Yorkban lakik egy soknemzetiségű környezetben, és különleges szálak fűzik a magyar nagypapájához: az ő segítségével jut el álmában, fantáziájában, néha a misztikum által a középkorba. A strucc vére kötetben Johnny időutazásai során Nagy Lajos királlyal ismerkedik meg, találkozik Toldi Miklóssal és a gonosz Artus Bernáttal, szemlélője lesz a csatáknak, a pestisjárvány terjedésének, aktív résztvevője az eseményeknek, még az élete is veszélybe kerül... Mindeközben Johnny a szürke és átlagos kisdiákból az iskola egyik legnépszerűbb alakjává válik... A strucc terjeszkedik kötetben az időutazásokban már nemcsak Johnny, hanem Claire is részt vesz, amire a kettőjük között kibontakozó szerelem teszi képessé. E sok idősík még feszültebbé és izgalmasabbá teszi a középkori kalandokat, amik során megtudhatjuk, miként is folytatódott és végződött Nagy Lajos élete. Misztikus jelként is felfogható, hogy halála, amivel egy korszak zárult le, éppen szeptember 11-én következett be az 1382-es esztendőben, és 2001-ben ugyanezen a napon lesz Johnny és Claire szemtanúja a World Trade Center felrobbantásának, amivel talán szintén egy korszak ért véget..

Gáspár Ferenc - A ​strucc vére
A ​Johnny Fortunate kalandjai sorozat bravúros időutazásokkal a magyar középkor fantasztikus és egyben kegyetlen eseményeit láttatja Johnny személyén keresztül. Johnny New Yorkban lakik egy soknemzetiségű környezetben, és különleges szálak fűzik a magyar nagypapájához: az ő segítségével jut el álmában, fantáziájában, néha a misztikum által a középkorba. A strucc vére kötetben Johnny időutazásai során Nagy Lajos királlyal ismerkedik meg, találkozik Toldi Miklóssal és a gonosz Artus Bernáttal, szemlélője lesz a csatáknak, a pestisjárvány terjedésének, aktív résztvevője az eseményeknek, még az élete is veszélybe kerül... Mindeközben Johnny a szürke és átlagos kisdiákból az iskola egyik legnépszerűbb alakjává válik...

Gáspár Ferenc - Negyvenezer ​mértföld vitorlával és gőzzel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jenei Károly - Gáspár Ferenc - Sipos Péter - 186 ​éves a Goldberger gyár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár Ferenc - Galeotto
Csélcsap ​természetével, a titkos tanok keresésével akár ma is köztünk élhetne Galeotto Marzio, Mátyás király könyvtárosa, Janus Pannonius hű barátja, eretnek nézetei miatt a velencei inkvizíció üldözöttje. Róla szól ez a könyv, ám megjelenik egy új szereplő is, Kampó, Mátyás király táltosa, akiről Ipolyi Arnold úgy ír, mintha valóságosan létezett volna. Ez a hol valóságos, hol misztikus történet az első oldalaktól kezdve úgy vonzza be az olvasót, lapjain úgy elevenedik meg a XV. század reneszánsz forgataga, hogy szinte sajnálja, amikor véget ér, amikor be kell csuknia a könyvet. Régi ismerősökről olvas, Vlad Draculról, Mátyás királyról, Beatrix királynéról, s mégis mintha először tenné mindezt. Galeotto pedig, bármilyen kalandos utat is jár be hosszú élete során, mindig úgy ír, mintha az élete utolsó pillanata volna. Hű marad jelmondatához: halandónak születtünk, és a vég már kezdettől ott lebegett a fejünk felett. A könyv szerkesztője, Berka Attila szerint ez regény a szerző, Gáspár Ferenc lírai ars poeticája.

Gáspár Ferenc - A ​sárkány harca
Szeretne ​olyan könyvet a kezébe fogni, amit még a fürdőkádban is olvas? Amelyben valóság és fantázia kézen fogva szárnyal múltba, jelenbe egyaránt? Olyan regényt, amiben egyszerre megtalálható gyerekszerelem, romantika és vérfagyasztó kalandok sokasága? És amiből az olvasó szinte észrevétlenül megismerheti a magyar történelem kevéssé ismert korszakait? Ha igen, akkor ajánljuk figyelmébe Gáspár Ferenc legújabb regényét, A sárkány harcát, mely a Johnny Fortunate kalandjai sorozat ötödik része. A szerző A strucc vére. A strucc terjeszkedik, A strucc halála, és A sárkány pallosa után a regényfolyam ötödik részében megint olyan izgalmas könyvet írt, ami önállóan, az előzőek ismerete nélkül is élvezhető, no és - egyszerűen letehetetlen!

Gáspár Ferenc - A ​sárkány álma
Lehet-e ​még tovább fokozni a feszültséget? Újabb kalandokat, újabb izgalmakat követni? Úgy látszik: lehet! Gáspár Ferenc regényében, a Johnny Fortunate sorozat hatodik részében a főszereplő már nem csupán egyszerűen eljut a múltba, Zsigmond király udvarába, hanem meg is akarja változtatni a magyar történelmet! Vajon sikerül-e ez Johnnynak, illetve Szerencsés Jánosnak, aki tulajdonképpen a New York-i fiú alteregója? és sikerül-e megmérkőzni a gonosz Flégiásszal, aki mostanáig minden alkalommal kicsúszott a keze közül? Mindez kiderül A sárkány álmából, melyben fény derül Zeusz titokzatos mesterkedésire is...

Gáspár Ferenc - A ​fehér ember útja I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár Ferenc - Vitorlával ​Ázsia körül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár Ferenc - Nyugat-India ​és Afrika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár Ferenc - A ​sárkány pallosa
Gáspár ​Ferenc új, lebilincselõen izgalmas kalandregényében Zsigmond király uralkodásának elsõ éveibe röpíti el az olvasót. A strucc vére, A strucc terjeszkedik és A strucc halála kötetekbõl megismert Szerencsés János legújabb kalandjaiból természetesen most sem hiányozhat ármány és szerelem, csatajelenet, férfias küzdelem, rabság és szöktetés. Az író boszorkánykonyhájából oly lüktetéssel pattannak elõ az események, hogy szinte észre sem vesszük, s már el is sodort bennünket a cselekmény fergeteges áradata.

Gáspár Ferenc - Pogányokkal ​táncoló
Pogányokkal ​táncoló: erről a címről mindenkinek Kinizsi Pálnak, a medveerejű vitéznek a kenyérmezei ütközet után lejtett győzelmi tánca jut az eszébe. De hallott valaki Tallóci Jánosról, Nándorfehérvár hős várkapitányáról? Hogy Hunyadi…? Nem, ez sem tévedés! Tallóci János 1440-ben ugyanúgy megvédte a töröktől Nándorfehérvárat, mint tizenhat évvel később Hunyadi János! Óriási ostrom volt, s hatalmas diadal! S ki emlékszik már erre? Csupán a történészek, no meg Gáspár Ferenc, kinek tolla alatt megelevenedik a kor, a harcok, a sokféle nép. Magyar táltosok, dalmát hajósok, talján kémek nyüzsögnek a könyvben, melynek lapjain lassan-lassan, de mindent elsöprően bontakozik ki egy gyönyörű szerelmi történet, mely a végkifejlet során a várostrom fortissimójában összecseng a Raguzából származó Tallóciak jelmondatával: A szabadság nem eladó a világ összes kincséért sem! A Johnny Fortunate sorozat legújabb kötete igazi, vérbő kalandregény.

Gáspár Ferenc - A ​strucc halála
A ​STRUCC VÉRE és A STRUCC TERJESZKEDIK kötetek folytatásában a bravúros írói technika még fokozódik, sodró lendületbe hozza az eseményeket. Johnny a jelenben, középkori énje a múltban szerelmes egy Klára nevű leányzóba. mindeközben, szinte hihetetlen, de történelmi ismeretekre teszünk szert.

Kollekciók