Ajax-loader

Sugár András könyvei a rukkolán


Sugár András - Gép ​indul!
Világjárók ​sorozat

Sugár András - A ​távolságot, mint üveggolyót...
Angolától ​Angliáig, Szingapurtól San Clementéig... Sugár András, a Magyar Televízió Rózsa Ferenc-díjas főmunkatársa talán a legtöbbet utazó magyar újságíró. Könyvében a hatvanas és hetvenes évek gyorsan alakuló, ezerarcú világáról nyújt élvezetes képet, s közben választ ad a nézők, olvasók azon kérdéseire is: hogyan lesz valakiből utazó tudósító, milyen módszerrel, milyen taktikával szerzi, szervezi meg interjúit? Makariosztól Fideg Castróig korunk történelmének számos nagy alakjáról ad portrét, mesél el megkapó emberi történeteket. Számtalan izgalmas, veszélyes és humoros kalandjával ismerkedhet meg az olvasó. Robbanás, vágás, keverés - egy tévériport állomásai, s máris csomagolni kell, hív a következő regényes ország... Sugár András történeteit megnyerő önirónia lengi át, mintha maga is csodálkozna azon, hogy ennyi nagy esemény középpontjába került. A legfiatalabb olvasóktól, a holnap utazó tudósítóitól kezdve a világot járt vagy "karosszékben utazó" legidősebbekig mindenki megtalálja Sugár András könyvében a maga érdeklődésének megfelelő olvasmányt, megkapja "A távolságot, mint üveggolyót..."

Sugár András - Angolai ​tükör
Sugár ​András, a Hét világjáró riportere, az elmúlt években többször járt Angolában. Láthattuk, hallhattuk érdekes riportjait, az MPLA vezetőivel készített interjúit. Mindazt megtudhatjuk e könyvéből, ami a televíziós tudósításokból kimaradt. Megismerjük Angola történelmét, többek között értesülünk róla, hogy a portugál gyarmatosítás előtt fejlett kultúrájú, virágzó birodalom volt itt, amely uralma alatt tartotta a hatalmas területen élő több száz törzset. Megelevenednek előttünk az MPLA vezette felszabadítási küzdelem eseményei, és részvevői lehetünk a nagy nemzetközi visszhangot vert luandai zsoldosper főtárgyalásának. A szerző fölkereste az angolai emberek forró hangulatú gyűléseit, megállította őket az utcán, megszólította a pálmafákkal szegélyezett, festői tengerparti sétányon vasárnap délután, hogy megtudja, mit jelent az ő számukra a nagy véráldozattal kivívott függetlenség, hogyan élnek ma, mit terveznek a jövőre, s emellett ízelítőt kapunk abból is, hogy milyen leleményes szervező munkával kell előkészíteni egy-egy néhány perces tévériportot.

Róth Józsefné Dr. - Sugár András - Általános ​statisztika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fazekas Gergely - Sugár András - Példatár ​és feladatgyűjtemény az Üzleti statisztika c. tankönyvhöz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sugár András - Nyílt ​titkaim
Sugár ​András új könyve rendkívül politikus, ugyanakkor üde és kellemes olvasmány... Világjáró élményinek társaivá teszi olvasóit. Végigvezeti ifjú - s remélhetőleg nemcsak ifjú - olvasóit a legutóbbi negyedszázadon, s majdnem az egész földkerekségen. Nagyon sok érdekeset mond el a külföldi tudósítói munka természetéről, sőt pszichéjéről is... összefüggő riportláncolat... még a bonyolult nemzetközi történéseket is jókedvű, optimista világszemlélettel mutatja be. - Békés Rezső Nagyon olvasmányos kézirat! A szerző az újságírói erények egyik legfontosabbikát: a színességet gyakorolja egészen magas szinten. Aligha van egy unalmas mondata... Érdekesebbet senki sem tud mondani. Bizonyára szétkapkodják. Van benne egy kis tiszteletlen mosoly, de az sohasem jut el a sértésig, a bántó gúnyolódásig. Elképesztően magabiztos, magával ragadóan könnyed. Ez az a fajta könyv, amelyet nem tesznek le, hanem végigolvassák, még ha hosszú is. - Szabó L. István

Róth Józsefné Dr. - Sugár András - Statisztika
A ​tankönyv a közgazdasági szakmacsoport középfokú szakképesítést nyújtó iskolarendszerű képzése (a statisztikusi szakképesítést kivéve) számára készült a központi tantárgyi program alapján. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik középiskolában nem tanultak statisztikát. Tartalma áttekintést ad a szaktudomány alapfogalmairól és főbb jellemzőiről. Valós példák sokszínűségével illusztrálja a módszertan fontosságát, korszerű elemzői és felhasználói szemléletet tükröz a jelenségek nagyságrendjének, arányainak helyes megítélésében.

Kerékgyártó Györgyné - L. Balogh Irén - Sugár András - Szarvas Beatrix - Statisztikai ​módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben
A ​könyv szerzői a BCE Statisztika tanszékének nagy szakmai és oktatási tapasztalattal rendelkező munkatársai. A könyv előzményét képező, több kiadást megért szakkönyvet, tankönyvet számos felsőoktatási intézményben használták alapképzésben, mérnök-közgazdász, orvos-, jogász-, menedzser-, MBA, illetve egyéb továbbképzésekben. Jelen könyv ajánlható tankönyvként a felsőfokú gazdasági, társadalmi képzés hallgatói számára, illetve kézikönyvként a gyakorló közgazdászok, menedzserek részére, de hasznos a statisztikai módszertant használó egyéb tudományterületek művelői számára is. A kiadvány része az Adatok (excelben) és feladatok című CD melléklet. A tankönyvet a Képletek és táblázatok (A1138) című segédlet egészíti ki, amely szintén megrendelhető az AULA Kiadó web-áruházában.

Fazakas Gergely - Sugár András - Trautman László - Gazdaságunk ​alulnézetből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sugár András - Végítélet ​1998
1998-ban ​egy több száz éve megjósolt földrengés következtében nukleáris katasztrófa történik a kozloduji (Bulgária) atomerőműben, amely így szuper-Csernobillá válik. A gyilkos erejű sugárzás miatt a balkáni és közép-európai népeknek - közöttük a magyaroknak is - 1500 évre új hazát kell keresniük. Újkori népvándorlás veszi kezdetét, amely eddig elképzelhetetlen módon átrajzolja az országhatárokat. A háttérben világpolitikai válságok követik egymást, s közben a két főszereplő szerelmi románca beteljesedik. A századvég szatirikus anti-utópiája - nem kis részben a szerző akasztófahumorának köszönhetően - lebilincselő olvasmány.

Kerékgyártó Györgyné - Mundruczó György - Sugár András - Statisztikai ​módszerek és alkalmazásuk a gazdasági, üzleti elemzésekben
Útmutató ​a statisztika általánossá vált módszereinek alkalmazásához, a kapott eredmények értelmezéséhez és felhasználásához. A szerzők célja az volt, hogy a gyakorló közgazdászok kezébe olyan kézikönyvet adjanak, amely a mindennapi munkához leggyakrabban igényelt statisztikai módszereket tartalmazza, s amely alkalmas statisztikai ismereteik felfrissítésére, esetenként bővítésére is. A fontosabb statisztikai alapelvek, összefüggések, tételek megértését számítógépes szimulációk alapján is próbálják könnyíteni.

Fazekas Gergely - Kovács Károly - Sugár András - Üzleti ​statisztika a közgazdasági szakközépiskola IV. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keresztély Tibor - Sugár András - Szarvas Beatrix - Statisztika ​közgazdászoknak - Példatár és feladatgyűjtemény II.
A ​példatár és feladatgyűjtemény Hunyadi László - Vita László: Statisztika közgazdászoknak című tankönyvéhez készült, annak szerkezetét követi, de kiemelkedő elméleti igényessége, széles körű tematikája és gyakorlatorientáltsága miatt a magyar közgazdasági, társadalomtudományi felsőoktatásban mindenütt jól használható. A kötet részletesen kidolgozott példák mellett megoldás nélküli és csak végeredményt közlő feladatokat is tartalmaz. A hagyományos számadatos, szöveges példákat témák szerint csoportosított tesztkérdések és esettanulmányok egészítik ki. A számítógép növekvő szerepe miatt számítógépes outputokat, eredményeket is közöl. A példák és feladatok nemcsak a statisztika eszközeinek gyakorlását célozzák, hanem a közgazdaság, társadalomtudomány területén előforduló jelenségek statisztikai elemzésének sokoldalú alkalmazhatóságát is bemutatják.

Sugár András - És ​mit mond a román király?
Mihály ​király igazi kelet-európai úriember, aki a történelem legzordabb viharaiban is hű tudott maradni önmagához. Ma sem él hazugságban. Józan eszét nem vette el sem a hatalom, sem a kitaszítottság. Bíborban, számkivetettségben egyaránt ragaszkodott demokratikus elveihez, meggyőződéséhez.

Kollekciók