Ajax-loader

Molnár Dániel könyvei a rukkolán


Adorjányi Csaba - Molnár Dániel - Történelem ​módszertani útmutató a kétszintű érettségihez
A ​kompetencia alapú érettségi követelményrendszer már nem pusztán a tankönyvi ismeretek egyszerű felmondását követeli meg. A hat kulcskompetenciából álló pontozási rendszerben (feladatmegértés; tér és idő; szaknyelv használata; forráshasználat; eseményeket alakító tényezők; szerkesztés, nyelvhelyesség) nemcsak a logikai elemzőkészség vált hangsúlyossá, hanem előtérbe kerültek a módszertani ismeretek is. Mit tanuljon? Jogszabály határozza meg, hogy az érettségi vizsga tárgyát mely történelmi korszakok, témák alkotják. A vizsgán csak abból lehet kérdezni. Azt javasoljuk, hogy csak azt tanulja meg, amit kell, amit kérdezni fognak. Hogyan tanuljon? A történelem írásbeli érettségi vizsgán típusfeladatok segítségével történik a számonkérés, ezért a típusfeladatok megoldási módszerét kell készségszintre fejlesztenie. Kinek a részére javasoljuk az emelt és középszintű vizsgán egyaránt hasznos gyűjteményünket? Ajánljuk 9-12. osztályban a mindennapok rendszeres tanulásához, az érettségiző középiskolás diákok, felkészítő tanárok, a korábban érettségizett, de kiegészítő vizsgát tenni szándékozók, illetve mindenki más részére, aki szükségét érzi a gyakorlásnak.

Molnár Dániel - Vörös ​csillagok
Az ​1950-es évek elfelejteni kívánt sztálinista showműsoraiban számos ma is ismert (Honthy, Alfonzó, a Latabárok stb.) és már akkor sem ismert előadó szerepelt. Sőt, több olyan is, akiket akkor még nem ismertek, de mára közismerté váltak (Romhányi József, Szenes Iván, Klapka György stb.). A korszak politikai irányítása a színházra is csak saját propagandája szócsöveként tekintett, ezért több kísérlet történt a korábban "csak" szórakoztató műsorok átalakítására és az államszocialista rendszer elvárásainak való megfeleltetésére. A könyv az előadók, színházigazgatók és kultúrpolitikusok attitűdjeinek, irányítási mechanizmusainak enciklopédiája, melyek közül több is máig meghatározó a pesti szórakoztatóipar működésében és működtetésében. A kirajzolódó sorsok és történetek mellett a kötet forrásgyűjtemény is egyben, mivel számos újonnan feltárt, azóta elérhetetlen vagy egyszerűen megsemmisült képet, interjút és dokumentumot közöl.

Sári László - Molnár Dániel - Beszélgetések ​a Kelet kapujában
Egyetlen ​vallás, egyetlen filozófia sem oldhatja meg önmagában életünket. Rajtunk is kell hogy múljon valami. Ázsia kultúrái elhalmoznak minket bölcs gondolatokkal. Eltűnődve rajtuk, talán mi is okosabban és szebben élhetünk világunkban. Vagy legalábbis csendesebben, türelmesebben. Molnár Dániel, a népszerű riporter és Sári László, az ismert Kelet-kutató beszélgetései ezt a csöndes utat keresik, kutatják.

Kollekciók