Ajax-loader

Mezei Ottó könyvei a rukkolán


Mezei Ottó - Molnár ​Farkas
Molnár ​Farkas a két világháború közti magyar építészet egyik legjelentősebb, külföldön is elismert képviselője volt. Életművével mind ez ideig csak résztanulmányok foglalkoztak. A mongráfia szerzője elsőként ad pályájáról összefüggő képet, számba véve alkotó tevékenységének egyéb területeit is. Molnár fiatal éveiben a weimari Bauhaus egyik számottevő, újabban különösképpen figyelemre méltatott alakja volt. Itteni munkássága érteti meg, miért tudott idehaza az új szellemű építészet megismertetésében és népszerűsítésében úttörő szerepet betölteni, nemcsak építészként és belsőépítészként, hanem teoretikusként és mint a magyarországi CIAM-csoport vezetője, szervezőként is. Elképzeléseit elsősorban villaépületeinél valósította meg, nagyobb formátumú alkotásainál alkalmazott megoldásait nemegyszer ezeknél kísérletezte ki. A 30-as évek végén - feladva a térképzés és a térkapcsolás recionális elveit - az irracionális téralakítás felé fordult. A kötet alapján egy rendkívül sokoldalú, szociális gondolkozdású építész alakja rajzolódik elénk.

Mezei Ottó - Orosz ​Gellért
"Célom: ​konstruktív tartalmat adni alkotásaimnak és a kornak, amelyben élek, a forma jelentőségének egy új, igazabb és teljesebb értelmezésével. Alkotói elképzelésemben a forma energiája, aránya, geometriája a színnel párosodva a téridő átvezető ereje, intermediális lehetősége. Érdekel, hogy elérjem végső okként a végső formát."

Mezei Ottó - Nemes ​Lampérth József
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mezei Ottó - Szilvitzky ​Margit
Festő, ​textilművész, egyetemi tanár. A Magyar Iparművészeti Főiskola tanára, textilművész, a kortárs magyar művészetben mint a kísérleti textilművészet egyik kezdeményezőjét tartják számon. Háromdimenziós, hajtogatott szisztémájú munkáit, térben elhelyezett tárgyait és berendezéseit a hetvenes évektől fogva ismerhette meg a kiállításlátogató közönség. A textilen kívül más műfajok is foglalkoztatják, a rajz, a papír, a festés. Művészetének lényeges eleme a szabad átjárás a műfajok között. A 60-as években főleg ruhatervezéssel foglalkozott. 1968-ban állított ki először textilműveket. Az új textiles mozgalom egyik vezető alakja. Tértextileket, textil-kollázsokat, nagyméretű térhajtogatásokat, textilobjekteket készített. 1985-1988 között készült laufer-festményei egyfajta átmenetet jelentenek a festészet felé. A gyárilag előállított, esetleges kialakítású vászonalapot markáns kompozícióvá alakítja át; festéssel, textil-applikációval egészíti ki. Ezen az úton haladva jutott el egy számára új műfajhoz, a festészethez. Festményei eleinte kötődnek textiles munkáihoz. Egy-egy kompozíció erősen emlékeztet hajtogatásaira, textilobjektjeire...

Marosi Ernő - Mezei Ottó - Szabó Júlia - Pataki Gábor - Nagy Ildikó - Passuth Krisztina - Lossonczy ​Tamás / Lossonczy Ibolya
Az ​album Lossonczy Tamás és néhány éve elhunyt felesége, Lossonczy Ibolya szobrászművész alkotásait mutatja be, mindkettejük művészetét igen jól ismerő szerzők (Marosi Ernő, Passuth Krisztina, Szabó Júlia, Nagy Ildikó, Pataki Gábor) tanulmányainak kíséretében. Lossonczy Tamás a második világháború utáni magyar absztrakció kiemelkedő jelentőségű alkotója, a valamikori Európai Iskola művészcsoport alapító tagja. Az idős mester ma is aktívan dolgozik. A könyv legújabb munkáiból válogat; az elemzések során kirajzolódnak ezek összefüggései a rendkívül gazdag életmű korábbi alkotásaival, szemléletesen végigkövethetők az évek során vissza-visszatérő, a vizuális és szellemi kapcsolatot egyaránt megalapozó problémák. Lossonczy Ibolya számban szerény, de igényességüket tekintve jelentős, különös érzékenységgel megalkotott szobrai és pasztellképei a magyar nonfiguratív művészet eleddig kevésbé ismert, új felfedezéseket ígérő művei.

Mezei Ottó - Kerékgyártó István - Veressné Deák Éva - Veress ​Pál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mezei Ottó - Papp ​Oszkár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mezei Ottó - Dési ​Huber
Dési ​Huber István művészete a két világháború közötti években Derkovits Gyuláné mellett - szinte időben is teljesen párhuzamosan - bontakozott és teljesedett ki. Ő is autodidakta munkásból lett széles látókörű, nagyszerű alkotó művész, aki irány szabott a társadalmi problémák iránti szenvedélyes érdeklődéstől fűtött, tudatosan szocialista magyar festészetnek. A kubizmus és expresszionizmus állomásait végigjárva kereste a munkásság és a falusi szegények életét, a legnagyobb hajtóerővel kifejező festészet formanyelvét. Cikkeiben, elméleti írásaiban csakúgy, mint egyre egyénibb festői látásról tanúskodó képein és súlyos vonalakból felépített rajzain a világos értelemmel elrendezett emberi világ megalkotásának problémáit kutatta. A művész válogatott írásait tartalmazó, korábban megjelent kötet és Dési Huber Istvánné visszaemlékező életrajzírása után, Mezei Ottó tanulmánya most elsőrendűen maguknak az alkotásoknak elemzéséből kiindulva, a művészettörténet távlataiba helyezve mutatja be Dési Huber István munkásságát. A kötetet a művész alkotásainak 69 reprodukciója illusztrálja.

Mezei Ottó - Magyar, ​európai, modern
Mezei ​Ottó (1925-2004) művészettörténész a 60-as évek közepétől a rendszerváltás első éveiig terjedő periódus magyar művészeti életének egyik meghatározó alakja volt: rendkívül fontos szerepet töltött be a perifériára szorított művészeti törekvések, így a neoavantgárd értékelésében, hátrányos helyzetű alkotók felfedezésében, egy speciális modern magyar művészeti vonal koncipiálásában. A megjelent írásaiból és kézirataiból történő válogatás betekintést nyújt kutatási és érdeklődési területeire, így pl. a Csontváry-problémákra, a nemzetközi és magyar szürrealizmus kérdéseire, a Bauhausra, a két világháború közötti magyar művészet kevéssé ismert fejezeteire, a kortárs magyar művészet fontos képviselőire. A kötet fontos segédlete Mezei Ottó írásainak Tóth Elek által összeállított teljes bibliográfiája.

Mezei Ottó - Max ​Ernst
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mezei Ottó - Duchamp
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mezei Ottó - Nagybánya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók