Ajax-loader

Lesznai Anna könyvei a rukkolán


Lesznai Anna - Meseszövés
A ​különleges mesekönyv a meséket kedvelő valamennyi gyereknek és felnőttnek ajánlható. A kötet lapjain találkoznak Lesznai Anna meséi és művészi illusztrációi a gyerekalkotásokkal. A Nemzeti Tankönyvkiadó a MESESZÖVÉS pályázat kiírásával és a díjazott mesék kötetbe válogatásával és megjelentetésével az irodalomra fogékony ifjúság tehetséggondozását támogatja. Az önkifejezés és az alkotás iránti igény felébresztése a gyerekekben, és a megszületett alkotások megmérettetése egy versenyen összhangban áll az iskolában folyó munkával, ez esetben az irodalomtanítás céljaival. A meseíró pályázaton résztvevő gyerekek az iskolában megszerzett ismeretekre, saját műveltségükre, kreativitásukra, képzelőerejükre, stílusérzékükre építve hozták létre alkotásaikat. A legjobbak közzététele sikerélményt, ösztönzést ad a további alkotásokhoz, újabb mesék megszületéséhez.

Lesznai Anna - Idődíszítés
Lesznai ​Anna három királylány egy személyben: egy, aki mesélni, egy, aki festeni, egy, aki énekelni tud. Ilyen komplex személyiség. Hagyatékában - közismert művein kívül (Hazajáró, A kis pillangó utazása Lesznán, Édenkert, Eltévedt litániák, Kezdetben volt a kert) - közel százötven mese, mesevázlat, ezernyi rajz, skicc maradt az utókorra. E rendkívül igényes, szép kivitelű könyvbe eddig jórészt publikálatlan mesék és rajzok kerültek bele. Milyen is a kötet alapján Lesznai Anna világa? Varázsos, szép, harmonikus. Elragadóak csodálatos pasztelljei, fantasztikus világ bontakozik ki rajzaiból. Meséiről is ugyanez mondható el. E mesék a gyermekkor népmesevilágából táplálkozik, a körtvélyesi tartózkodásokból: Lesznai magyar és szlovák népmeséken nevelkedett, maga is gyűjtötte őket. A másik forrás: a kelet mesevilága. Nagy érdeklődéssel fordult a a keleti misztika, a buddhizmus, a hindu filozófia és mesekincs felé. Ebből születtek a sajátos hangulatú Lesznai-mesék. Ahogy rajzai, meséi is indaszerűen tekeregnek, elágaznak, láncolatot alkotnak: az egyik történetből szervesen indul a másik. Nemhiába nevezi Vadas József Lesznai Annát "meseszövőnőnek". Szecessziós-szimbolikus szövegei, illusztrációi hamar ismertté tették saját korában. Ha ma belepillantunk e kötetbe, érezzük szerzője örökifjú vidámságát, jókedvét, azt a kedvességet, amellyel tárgyához nyúl, azt a töretlen, ám könnyed akarást, amelyből komplex mű bontakozik ki: a meseszövőnő meseszőnyege.

Lesznai Anna - A ​tervezés művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lesznai Anna - Kezdetben ​volt a kert
A ​szerző monumentális regénye, a Kezdetben volt a kert a magyar sors szempontjából döntő korszakot fog át: a múlt század hatvanas éveitől az első háborút követő szomorú és nyomasztó évekig. Magyar dzsentri és asszimilálódó zsidóság, magyar és nemzetiségi parasztság - az egyetemes magyar élet vonul fel a mély humánummal telített s az ember jövőjébe vetett hittel írott regényben.

Lesznai Anna - Édenkert
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lesznai Anna - Eltévedt ​litániák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lesznai Anna - Hazajáró ​versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lesznai Anna - Mese ​a bútorokról és a kis fiúról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lesznai Anna - Lesznai-Képeskönyv
Költő, ​író, iparművész. Édesapja Moscovitz Geyza földbirtokos. Falusi környezetben, Körtvélyesen töltött gyermek- és ifjúkorának élményvilága egész életét végigkísérte. Parasztasszonyoktól tanult hímezni, majd Budapesten Bihari Sándor, Párizsban pedig Lucien Simon tanítványaként folytatott iparművészeti tanulmányokat. Unokatestvére, Hatvany Lajos útján kerültek el első versei a Nyugathoz. Első kötetének megjelenésekor Adytól kapott elismerő kritikát. Tiszteletbeli tagja volt a Nyolcak társaságának, részt vett 1911-ben rendezett úttörő kiállításukon. Első férjével, Garay Károllyal rövid ideig élt együtt, majd 1913-tól 1918-ig Jászi Oszkár felesége volt. Meleg barátság fűzte a magyar progresszió legjelesebb képviselőihez: Ady Endréhez, Kafka Margithoz, Balázs Bélához, Lukács Györgyhöz, a Nyugat és a Huszadik Század körének több más tagjához. 1919 után Bécsbe emigrált. Ettől kezdve haláláig Gergely Tibor festőművész felesége, 1930-ban tértek vissza Budapestre. Budapesti és körtvélyesi háza ekkor is sok írónak, művésznek nyújtott otthont. Figyelemmel kísérte a fiatalok, többek közt József Attila és Radnóti Miklós pályáját. 1939-ben ismét emigrációba kényszerült. New Yorkban hosszabb ideig művészeti oktatással foglalkozott, majd befejezte korrajzi regényét, mely Budapesten jelent meg. Életének utolsó két évében egymás után kétszer is hazalátogatott. Válogatott verskötetét is itthon rendezte sajtó alá. Friss hangú pateista lírája, jellegzetesen asszonyi témái a legjobb magyar költőnők közt jelölik ki helyét. A körtvélyesi tündérvilág emlékei népesítik be felnőtteknek és gyermekeknek írt meséit. A magyar népies szecesszió stílusában készített hímzései és címlaptervei is gazdag invencióról tanúskodnak. Ő készítette többek közt Ady Ki látott engem (1914) című kötetének címlaptervét is. Végakaratának megfelelően hamvait hazahozták. Ebben a kötetben verseit saját hímzései, rajzai díszítik.

Lesznai Anna - A ​kis pillangó utazása Lesznán és a szomszédos Tündérországban
"Miért ​születtél te szeptemberben? Rendes kis lepkék tavasszal szoktak születni!" - kérdezte egy öreg lepke a kék kis pillangót, aki egy őszi napon bújt elő Anna néni szobájában egy virág kelyhéből. A kis lepke szégyellte ugyan, hogy ő nem olyan mint minden más lepke, de azért nem nagyon bánta: tudta, hogy neki Tündérországba kell elrepülni, méghozzá a harmadik, a legszebbik Tündérországba

Lesznai Anna - Dolgok ​öröme
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lesznai Anna - Köd ​előttem köd utánam
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók