Ajax-loader

Oroszlány Péter könyvei a rukkolán


Oroszlány Péter - Tanulásmódszertan
Franklin ​Benjámin szerint a zsenialitás 1% tehetségből és 99% szorgalomból jön létre. Valószínűleg van egy kis túlzás ebben az állításban, mégis jól kifejezi a szándék, az erőfeszítés és az akarat jelentőségét szellemi képességeink kibontakozásában. Ahogy haladsz előre a különböző iskolafokokon, egyre inkább érvényes ez a megállapítás, mert növekszik a tananyag, és egyre kevesebb a gyakorlásra szánt idő. A tanulásban szinte magadra maradsz, ezért nem közömbös, hogy milyen módszerrel tanulsz, és mennyi időt töltesz elmélyült tanulással. A tanulás megtanulása halaszthatatlan feladatod, amikor belépsz az iskola kapuján. Könyvünk ezt a feladatot kívánja segíteni. Tanáraid is sokat segíthetnek, azonban mégis arra biztatunk, hogy magad láss hozzá a könyv feldolgozásához. A tanulásban ugyanis a legnagyobb jelentősége az aktivitásnak, a kedvvel végzett munkának van – ha a tanulás számodra kényszerrel, a helyzet passzív elszenvedésével jár, kevés maradandó tudásra számíthatsz. A tanulás nem öncél, és nem is az érvényesülésért vívott küzdelem eszköze, hanem lehetőség arra, hogy az emberlét teljességét megélhesd, és ezáltal emberségre, az idő haladásával pedig megtartó bölcsességre juss. Ebből a bölcsességből a memoriterek egy része is ízelítőt ad, más részük viszont szépségével gyönyörködtet, és érzelmekben gazdagít, ugyanakkor mindkettő próbára teszi akaratodat is. Értelem, érzelem és akarat, a három együtt adja lényed harmóniáját. Talán meglepő számodra, hogy egy tanulással foglalkozó könyv énekekkel kezdődik. Ha megtanulsz a hangokra, bármilyen hangra figyelni, nem lesz kérdés számodra, miért életreszóló ajándék minél több dal ismerete és a dalos kedv. Figyelem nélkül semmit nem tudhatsz meg a világról. Ezért találsz sok figyelmi gyakorlatot a könyvben – ha kitartóan végzed őket, az elmélyülés, a valamibe való belemerülés képességét erősíted magadban. A szép beszéd és a pontos fogalmazás lehetővé teszi, hogy másokkal kedvedre való kapcsolatokat építs ki. Gondolataidat szavakkal tudod a legárnyaltabban kifejezni, beszédedben nyilvánul meg legelevenebben, hogy ki vagy és mire törekszel. A beszédhez a szavakat olvasással gyűjtheted a legeredményesebben. Az élőbeszéd a hatalmas magyar szókészlethez képest kevés szót használ – ha csak erre hagyatkozol, nem leszel jó szövegértő. Pedig az írott szöveg hordozza legteljesebben az emberiség kultúráját, ezért ha nem válik kincseddé a könyv, nemcsak a tanulásban lesznek nehézségeid, hanem szellemi fejlődésed is belefullad a hétköznapiságba. Az emlékezet segít abban, hogy amit már tudsz, eszedbe is jusson. A bevésési és felidézési módszerek használata jelenti a legnagyobb segítséget a mindennapi iskolai munkában. Ha ezeket a módszereket jól begyakorolod és használatukat napi szokásoddá teszed, a számodra oly fontos sikerek sem maradnak el. Önmagadban csak akkor jutsz előbbre, ha időnként tükörbe nézel, hogy lásd magad. A tanulással kapcsolatos önismerethez segítenek hozzá az önvizsgálat kérdőívei. Tekintsd ezeket saját magad felfedezéséhez fontos eszközöknek.

Oroszlány Péter - Könyv ​a tanulásról
A ​kötet tematikusan csoportosított gyakorlatai, feladatai a tanuláshoz nélkülözhetetlen általános képességeket fejlesztik: a koncentrációs képességet, a beszédképességet, a hatékony olvasás képességét, az emlékezőképességet, a gondolkodóképességet és a szellemi életben való tájékozódás képességét. Emellett konkrét tanulási módszereket is javasolnak; helyes, ökonomikus tanulási szokások kialakítására buzdítják a gyerekeket.

Oroszlány Péter - Tanulásmódszertan ​tanári kézikönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Oroszlány Péter - Dinamikus ​olvasás
Dinamikus ​olvasásnak a jó hatásfokú, a szöveg teljes megértésére és a benne való viszonylagosan gyors haladásra törekvő olvasást nevezzük. Elsajátításához egyaránt fejleszteni kell az olvasás szellemi és technikai tényezőit. Ehhez kitűnően megfelelnek az IBM XT és AT típusú számítógépek, melyekkel változatos és érdekes olvasásfejlesztő gyakorlatok végezhetők az e célra előállított és olcsón beszerezhető szoftver segítségével. A programfüzet 140 gyakorlatot tartalmaz. A gyakorlattípusok a következők: szövegértés, lényegfelfogás, szövegreprodukció, absztrakció, memóriafejlesztés, regressziógátlás, adatkeresés, ritmikus szemmozgás, perifériáslátás-növelés, fixációszélesség-növelés. A gyakorlatsor 20 napon keresztül napi másfél órás gyakorlást igényel, az olvasásiképesség-fejlesztő tréning tehát háromhetes intenzív kurzusban végezhető el. A program középfokú és a felsőfokú oktatásban, valamint a posztgraduális képzésben egyaránt nagy segítséget nyújthat a tanulási hatékonyság növeléséhez.

Oroszlány Péter - A ​tanulás tanítása
Ez ​a rendhagyó felépítésű tanári kézikönyv a tanulás tanításához nyújt segítséget azoknak a pedagógusoknak, akik érzik, mennyire fontos, hogy tanítványaik sikeresek legyenek a tanulásban. A teherként átélt tanulás, az iskolai kudarcok ugyanis a megismerésének éppen az értelmét veszik el, megakasztják és hibás vágányra terelik a gyerekek szellemi fejlődését. Ha a tanulásból hiányoznak az érdeklődés, a kíváncsiság, a tevékenységi öröm elemei, ha a célirányos erőfeszítések nem növelik napról napra a teljesítőképességet, ha a diák nem érzi, hogy egyre inkább birtokba veszi ezzel a világot, az iskola kényszerintézménnyé válik, amelyben sem tanuló, sem tanár nem érezheti jól magát. A tanulás törvényszerűségeinek, célszerű és hatékony módszereinek ismerete a tanárnak is hasznos támpontokat ad tanítási módszerei fejlesztéséhez.

Oroszlány Péter - 15 ​nyújtózkodás a tudás almájáért
A ​tanulás kényszere soha nem volt olyan erős, mint napjainkban, amikor egyre fokozódik a munkahelyekért és az érvényesülésért folyó verseny. hogyan lehet elszakadni ettől a kényszertől, hogyan lehet a tanulást örömszerző, önfejlesztő tevékenységnek tekinteni? Ez a kérdés végighúzódik a könyvön, mely korántsem luciferi gesztussal kínálja a tanulni-tudás almáját, hanem kitartó szándék és erőfeszítés jutalmaként. Ezt a könyvet nem végigolvasni, hanem végigdolgozni kell, méghozzá a szerző ajánlása szerint jókedvűen. Az önbizalmat a tudás adja, a tudást pedig a hatékony tanulási módszerek. Ezekről nemcsak olvashat, hanem a tizenöt napos tréning során tervszerűen gyakorolhatja is valamennyit az Olvasó. A tanulás képessége élethosszig megőrizhető, sőt fokozható. Ajánljuk ezért ezt a könyvet mindazoknak, akik éveik számától függetlenül kedvet éreznek ahhoz, hogy tegyenek valamit szellemi teljesítőképességük növelése érdekében. Továbbtanuló felnőttek, egyetemisták, főiskolások különösen jó hasznát vehetik a tanulás dinamikáját növelő módszerek elsajátításának.

Kollekciók