Ajax-loader

Anselm Grün könyvei a rukkolán


Anselm Grün - Bocsáss ​meg magadnak
Sokan ​vágynak a kiengesztelődött életre önmagukkal és a környezetükben élő emberekkel. De képtelenek megbékélni saját életük történetével, és maguk körül is csak veszekedést és viszályt látnak. Napjainkban megtapasztaljuk, hogy a politikai túlélés múlik a kiengesztelődésen. Kiengesztelődés nélkül nem lesz jövő a földön. Ebben a füzetben a megbocsátás és a kiengesztelődés jelenségét szeretné a Bibliából kiindulva korunkra alkalmazni a szerző. Szemügyre veszi mind a személyes, mind pedig a politikai és a társadalmi vetületüket. Foglalkozik a kiengesztelődés szentségével. Kitér a megbocsátás és a bűn kapcsolatára. Ha az egyház fantáziával és bátran teljesíti a „kiengesztelődés szolgálatát”, akkor meghallják szavát.

Fidelis Ruppert - Anselm Grün - Krisztus ​a testvérben
A ​testvériességet mint az emberek egymás közötti horizontális kapcsolatát nemegyszer szembeállítják az embernek Istennel való vertikális kapcsolatával, gyakran azt a látszatot keltve, mintha a korábbi korok keresztényei kereszténységüket elsősorban a tiszta istenkapcsolatban látták volna. Napjainkban azonban végre rájöttünk: Krisztust az embertársban kell felfedeznünk és szolgálnunk. A könyv három fejezetben fejti ki – mindegyikben Szent Benedek tanítását véve alapul –, hogyan kell Krisztust hallgatni a testvérben, Krisztussal találkozni a testvérben, illetve magát Krisztust szeretni még az ellenségben is.

Anselm Grün - A ​bor
A ​bor immár több mint hatezer éve ejti bűvöletbe az emberiséget. Minden kultúrában szimbolikus jelentőséget tulajdonítottak neki, sokféle rítus kötődött szenteléséhez vagy megáldásához, és gyakran áldozták az isteneknek. A borban lelt öröm a kereszténység Örömhíréhez is hozzátartozik. A bor az életért érzett hála és az istenihez fűződő kapcsolat megtestesítője. Anselm Grün a keresztény hagyományból kiindulva szemléli a bort, annak spirituális dimenzióját vizsgálja; ugyanígy tárgyalja a bor szerepét a Bibliában, valamint a kereszténység történetében és a mai ember életében. A képek bősége és a szöveggel alkotott összhangjuk megteremti a borról való gondolkodás meditatív légkörét, miközben föltárja szimbolikus gazdagságát.

Anselm Grün - Ünnepek ​és szokások, amelyek megszépítik életünket
A ​szerző e könyvében a szétesett emberi kapcsolatok és egyéni sorsok jó irányban történő megváltoztatásához nyújt segítséget. Olyan szokásokra, rituálékra hívja fel a figyelmet, amelyek valóban boldogabbá tehetik életünket, ugyanis megnyitják a mennyet életünk felett; olyan érzéseket közvetítenek, amelyeket különben sohasem fejezünk ki; elmélyítik a kapcsolatokat; szent teret és szent időt teremtenek; emlékeztető jelek; otthont teremtenek; az önmagammal és Istennel való találkozás helyei.

Anselm Grün - David Steindl-Rast - Ebben ​hiszünk
ANSELM ​GRÜN (1945–) német bencés szerzetes, lelki gondozó, számos népszerű spirituális könyv szerzője. A teológia és a filozófia mellett sokszor merít C. G. Jung analitikus pszichológiájából is. DAVID STEINDL-RAST (1926–) osztrák származású bencés szerzetes, élete nagy részét Amerikában töltötte, és japán zen buddhista mestereknél is tanult. Szakterülete a vallásközi párbeszéd, valamint a tudomány és a vallás kapcsolata. Ebben a személyes hangvételű kötetben Johannes Kaup, az osztrák ORF televízió munkatársának kérdéseire válaszolva fejtik ki nézeteiket a keresztény hit és vallás manapság aktuális kérdéseiről. Néhány fejezetcím a könyvből: Az élet teremtő értelméről A hivatásról, a bátorságról és a félelemről Az isteni titok nyomában Jézus Krisztus és a Buddha A halandóról és az örökkévalóról Az imáról, mint a szabadság teréről Miért tart fogva bennünket a bűntudat? Egy spirituális pszichológia kezdetei Miért ajándék minden pillanat? Elválaszt vagy összeköt a hit?

Anselm Grün - Teljes ​élet cölibátusban
A ​házasságról való lemondás nem elszigeteltséghez vezet, hanem egy mély összefonódáshoz minden emberrel és az egész teremtéssel. Anselm Grün (1945) münsterschwarzachi bencés szerzetes, spirituális tanácsadó, lelkigyakorlatok vezetője. Az álmok, a böjt és a szemlélődés mélylélektanának szakértője.

Anselm Grün - Belső ​erőforrásaink
Erőnk ​a lélek ereje. Anselm Grün egyszerű módszerekkel irányítja figyelmünket a lelkünk mélyén szunnyadó forrásokra. A spiritualitás érintkezésbe hoz öngyógyító erőinkkel, örömünk, szeretetünk, energiánk forrásával, és megnyit „valami nagyobb” számára. Aki belülről – Istenből – meríti erejét, nem merül ki egykönnyen...

Anselm Grün - Akarsz ​szabad lenni?
Találj ​rá a saját utadra! Saját utadat keresed? Nem akarsz másokat utánozni? Próbálsz önmagad lenni, de közben néha elbizonytalanodsz? Ki vagy valójában? Hogyan találod meg helyedet az életben? Szükséged van olyanokra, akik megértenek, akikre támaszkodhatsz, akiket nem ingat meg saját bizonytalanságuk, akik kitartanak melletted, és segítenek, hogy megállj a magad lábán. Hited nem írja elő, milyen úton járj, sokkal inkább arra nyitja fel a szemedet, hogy különleges vagy, s hogy egészen személyes utad van ebben a világban. Anselm Grün a keresésben segít, s olyan fontos témákban kínál támpontot, mint család, barátság, önbizalom, szabadság… E könyv írója bencés szerzetes, a münsterschwarzachi apátságban él Németországban, ahol megszervezte és hosszú éveken át vezette az ifjúsági lelkigyakorlatokat. Napjaink egyik legolvasottabb keresztény szerzője.

Anselm Grün - Meinrad Dufner - Mélyből ​forrásozó lelkiség
A ​lelkiség történetében létezik magasból építkező, és létezik mélyből forrásozó lelkiség. A magasból építkező lelkiség eszményképeknek akar megfelelni. A mélyből forrásozó lelkiség azt jelenti, hogy Isten nemcsak a Bibliában és egyháza által szól hozzánk, hanem önmagunkon, gondolatainkon és érzelmeinken, testünkön és álmainkon, sőt sebzettségünkön és vélt gyengeségeinken át is. Az igazi ima a szerzetesek szerint nyomorúságunk mélyéből száll fel, nem pedig erényeinkből. A mélyből forrásozó lelkiség az alázatosság útja.

Anselm Grün - Alois Seuferling - Egységben ​a teremtett világgal
Sokakat ​foglalkoztat manapság, hogy miként élhetnénk harmóniában a teremtett világgal. Anselm Grün és Alois Seuferling könyve arra a felismerésre épül, hogy ez a vágy (ahogy ők nevezik: teremtés-lelkiség) már nagyon egyértelműen megjelenik a korai szerzetesség szövegeiben is. A könyv elsősorban Szent Benedek Regulája alapján vizsgálja a keresztény ember felelősségének lehetőségét az élet különböző területein: az imádságban, a vezetésben, a tárgyi világhoz való viszonyban, a gazdasági életben, a szexualitásban, a szenvedésben, és az élet sok más, érzékeny területén.

Anselm Grün - A ​válaszok könyve
"Az ​ókortól napjainkig nemcsak a nagy gondolkodók tesznek fel kérdéseket az egész értelmére vonatkozóan, minden gondolkodó ember máig megkérdezi újra és újra: Mit érek? Szabad vagyok? Mire építhetek? Hatalom, hit, értelem? Hol van Isten? Megtapasztalhatom Őt? Hogyan cselekedjem? Miért vagyok felelős? Mi érlel engem? Mi vigasztal? Mi vár a halál után? A válaszok, amelyeket ennek a könyvnek kérdéseire adok, késztessék Önt, kedves Olvasó, arra, hogy elgondolkodik, és önmaga kutat válaszok után, amelyeket önmagának adna saját legmélyebb kérdéseire. Talán ennek a könyvnek a felvetései vagy feleletei új kérdéseket is keltenek Önben. Valószínűleg éppen ezek azok a kérdőjelek, amelyek az Ön számára központi helyen állnak, és amelyek megválaszolásától életének sikere függ. Bízzon a kérdésekben, amelyek felmerülnek Önben. Próbáljon meg a könyvben felvetett kérdések alapján Önmagának válaszolni, azzal a bizalommal, ahogy a Szentlélek működik Önben, és megadja Önnek, ami csillapíthatja saját felvetéseit és kétségeit."

Anselm Grün - Álmaink ​és lelki életünk
Isten ​a lelki élet három területén találkozik velünk: gondolataink és érzéseink területén, a testünkben és az álmainkban. Az álom az a terület, ahol a saját igyekvésünk kikapcsolódik, vagy legalábbis komolyan legyengül. Ezáltal kiengedjük kezünkből az irányítást, Isten pedig sokkal könnyebben behatolhat az életünkbe.

Anselm Grün - Változtasd ​át félelmedet!
Anselm ​Grün ebben a könyvében arra hív minket, hogy vizsgáljuk meg közelebbről saját érzéseinket, lépjünk beszélgetésbe saját félelmünkkel, hallgassunk rá, halljuk meg, mit mond nekünk, s tegyünk különbséget: vajon határaimra hívja fel figyelmemet, vagy pedig egy beteges mintát vésett belém. Grün számára nem a klasszikus terápia, hanem a lelki utak lényegesek, hogy kezeljük félelmünket és megszabadítsuk szívünket a szűkösségből. Meg van győződve róla: A félelem angyallá válhat, ha békét kötünk vele, s barátunkká tesszük a nagyobb elevenség felé vezető úton. A Bibliával beszélgetve, és megfigyelve, hogyan bánik Jézus az emberek valós félelmeivel, Grün olyan belátásokat fogalmaz meg, amelyek terápiásan is segítséget jelenthetnek.

Anselm Grün - Merj ​újrakezdeni
Anselm ​Grün arra hív bennünket, hogy éljük meg a csodát, és induljunk el új, eddig ismeretlen utakon. A nyugalom, türelem, a hála és az Istenben való bizakodás erényére bátorít – ezek segítségével merhetünk újrakezdeni.

Anselm Grün - Élet ​az Életért
A ​házasságról való lemondás a szerzetesek és papok életében eszkatológiai jel, Isten eljövendő országának jele. Ám ennek a lemondásnak önmagában is van értelme és értéke. Az evangéliumi tanácsokat – engedelmesség, szegénység, tisztaság – nemcsak jelekként, hanem az ember önmagává válásának lehetőségeiként is értelmezhetjük. A szerző szándéka: úgy tekinteni a három lemondást, mint három lépést az emberré válás felé, mint az elfogadás (engedelmesség), az elengedés (szegénység) és a megengedés lépéseit. A házasságról való lemondásban a lényeg nem a lemondás, hanem a Krisztustól nekünk ajándékozott élet megengedése.

Anselm Grün - A ​találkozás titka
Együtt ​nevetünk, együtt sírunk, együtt éljük le az életünket, aztán együtt öregszünk meg, vagy együtt maradunk fiatalok. Anselm Grün huszonöt különféle utat mutat be ebben a könyvében, s mindegyik arra szolgál, hogy megnyíljunk, hogy igazi, mély kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal és a többiekkel. Nyitottság és bizalom, távolságtartás és odaadás: szívünk mélyén mindannyian tudjuk, mire van szükségünk, mi tesz jót nekünk, hogy mély emberi viszonyokat tudjunk kialakítani. Ez a könyv mindenkinek szól, aki szeretné elmélyíteni a szeretetet, amely másokhoz fűzi.

Anselm Grün - Örülj ​az életnek
Sokan ​gondolják úgy, hogy manapság nem könnyű megőrizni az életörömöt. Anselm Grün megmutatja, hogyan sikerülhet mégis új erőt és örömöt találni az életben, és megnyitni szívünket az élet örömteli oldalai előtt. Hasznos gondolatai és bátorító szavai hozzásegítenek, hogy élvezni tudjunk minden pillanatot.

Anselm Grün - Imádság ​és önismeret
Az ​az imádságos gyakorlat, amellyel a 3–6. század szerzeteseinél találkozunk, a pszichológiai tapasztalatok kincsesbányája. A korai szerzeteseknél a vallás és a pszichológia útja még nem vált el élesen egymástól. Számukra az imádság az önmegismerés forrása volt, és minden olyan seb orvossága, amelyet ma pszichológiai technikával próbálunk gyógyítani. Az önmegvalósításnak ma célul kitűzött ideáljánál az ember áll a középpontban. A szerzetesek nem önmagukat akarták megvalósítani, hanem Istent keresték. Isten megismerésére azonban csak önmagunk megismerésén át juthatunk el. Az ember Isten képmása, ugyanakkor azonban eltorzult istenkép is. Fel kell ismerni méltóságát, de fel kell tárni azt is, ami ezt a képet elfedi. Az ember Isten képmásaként valósítja meg önmagát, vagy még helyesebben: Isten megvalósítja az emberben saját képmását. A korai szerzetesek számára az imádságon át vezet az út idáig.

Anselm Grün - Hallgatni ​arany
Napjaink ​zajában sokak számára létszükségletté vált, hogy visszavonuljanak a hangos forgatagtól, és csöndre találjanak. A hallgatás mai dicséretéből azonban hiányzik egy szempont, amelyet a monasztikus hagyomány újra meg újra hangsúlyozott: a hallgatás mint feladat, mint felszólítás arra, hogy önmagunkon dolgozzunk, hogy önmagunkon változtassunk. Ezért a 3–6. századi szerzetesek kapnak szót ebben a kötetben, ők mondják el tapasztalataikat a hallgatással kapcsolatban. A szerzetesek nem lelkendeznek a hallgatásról, hanem nagyon szerényen, és mindig valamennyi más módszerrel összefüggésben beszélnek róla. Az ő számukra a hallgatás az a hely, ahol leépíthetjük hibás magatartásunkat, megküzdhetünk önmagunkkal, és megnyílhatunk Isten számára.

Anselm Grün - Mindenkinek ​van egy angyala
Anselm ​Grün könyve a hétköznapon túlmutató, az angyalok -gyakran oly felszínes- életünkbe belépő "titokzatos" világát tarja elénk. 24 bibliai történet segítségével mutatja be, hogyan lép be az angyal az ember reménytelennek vélt helyzetébe, hogyan óvja és védelmezi és nyitja meg szemét az élethez vezető útra.

Anselm Grün - Karácsony ​-- az újrakezdés reménye
Karácsony ​tájékán oly sok emberben önkéntelenül is a gyermekkor idéződik fel, és ez több mint nosztalgia. A boldog kezdet, a paradicsom utáni vágy húzódik meg mögötte. Advent idején -- spirituális értelemben -- a boldogító élet, az új és végérvényes kezdet utáni vágyódásunkat fejezzük ki. Lényegében a karácsonyban is az újrakezdés válik a központi képekben jól láthatóvá és elképzelhetővé. Nem vagyunk a múlthoz láncolva -- minden mögött ott van a remény -- életpályánkat nem sérülései formálják. Maga Isten kezdi velünk együtt újra, amikor gyermekként közénk jön. Ez az ünnep legbensőségesebb örömhíre. Anselm Grün újszerűen teszi oly világosan érthetővé, hogy azok saját emberségünk képei lesznek. A legbensőnket megérintő örömhírekben ismerősen jönnek elő a változás, a béke, a dicsőség, a megnyílás és a megvilágosodás szimbólumai is: az új évezred beköszöntével a képek nemcsak az idők változását jelzik, hanem az emberi élet, a születés és a halál, az idő és az örökkévalóság között feszülő időről is szólnak. A könyvben ezek, mint képek és szimbólumok jelennek meg, és adnak szilárd tartást az idők változásában és forgatagában. Anselm Grün OSB. teológiai doktor.

Anselm Grün - Minden ​napunk út a boldogsághoz
Nem ​kell hatalmas erőfeszítéseket tennünk azért, hogy eljussunk a vágyott boldogsághoz. Csupán nyitott szemre és szívre van szükségünk hogy felfigyeljünk a körülöttünk lévő apró csodákra...

Anselm Grün - Böjt
Az ​utóbbi években az orvostudomány és a meditációs gyakorlatok újra felfedezték a böjtöt. Anselm Grün könyve abban segít, hogy keresztényként úgy tekintsük ezt a gyakorlatot, mint hitünk és imádságunk egyik fontos kifejezési formáját. Ezért emlékeztet a szerző arra, hogy a böjt nem öncél, hanem a lelki aszkézis jól bevált eszköze, a testtel és lélekkel végzett imádság egyik legősibb és legátütőbb módja.

Anselm Grün - A ​mennyország benned kezdődik
Minél ​régebb óta kísérem az embereket, annál egyértelműbbé válik számomra, hogy mindannyian lelkünk ugyanazon mintájától szenvedünk, a tökéletességre törekvés mintájától, és azon kényszer mintájától, hogy bizonyítanunk kell, s hogy másokkal összehasonlítsuk magunkat. A sivatagi atyák lelkisége utat mutat nekünk a belső szabadságba. Amely megengedi nekünk, hogy belenézzünk saját valóságunkba, anélkül, hogy állandóan értékeljük vagy megítéljük... Éppen egyre ridegebbé váló üzleti világunk kelt bennünk vágyakozást egy olyan lelkiség iránt, amely a belső szabadságba vezet bennünket, amely arra hív minket, hogy fedezzük fel magunkban a csend terét, amelybe nem léphet be ennek a világnak zaja. Mindannyian hordozzuk magunkban a hallgatás helyét. Ott szabadok vagyunk.

Anselm Grün - Életre ​vezetni
A ​korunkban gyakori vezetői szemináriumokkal szemben, melyek inkább a módszerekkel foglalkoznak, mintsem a vezetés előfeltételeivel, Anselm Grün, a szerző Szent Benedek Regulájában egészen másfajta szempontokra talált. Benedek számára az a legfontosabb, hogy a vezető a maga személyisége révén vezessen. A vezetés célja nem a nyereség lehető legnagyobbá tétele, hanem az, hogy gondosan bánjunk a teremtett javakkal és az emberekkel, s így felépítsük Isten házát. A kolostor mint Isten háza nemcsak a szerzetesek imái, hanem munkájuk által is épül. A vállalkozások is nevezhetők „szentélyeknek”: azoknak az embereknek a közösségei ezek, akik mozgósítják erőforrásaikat, szeretik és tisztelik egymást, megbíznak egymásban és közös nyelven beszélnek. Amit tehát Benedek „Isten házának” nevez, az olyan hatékony vezetést feltételez, mely anyagilag is jó nyereséget hoz. A csaknem 1500 éves Benedek-féle vezetési modell ma ismét korszerű, és képes válaszolni korunk kérdéseire.

Anselm Grün - Lelkünk ​erőforrásai
Kilúgozottan, ​kiégetten, üresen. Sokak számára ez a mindennapok nyomása okozta állandósult állapot. Aki azonban kimerült, az elégedetlenné válik, elveszíti kreativitását, nem érzi többé önmagát. Anselm Grün meggyőződése: Sokan azért olyan kimerültek, mert zavaros forrásokból élnek: becsvágy, bizonyítási vágy, perfekcionizmus és problémás életminták sorvasztanak bennünket. Hogy állunk lelki energiákkal, amikor erőtlennek érezzük magunkat, és a végünket járjuk? Hogyan találok vissza életem forrásaihoz? Miből meríthetek erőt, anélkül, hogy kimerültté válnék? Minden életben megtalálhatjuk a tiszta forrásokat, amelyek megtisztítanak, felüdítenek, és termékennyé tesznek. Ezek azok az erőtartalékok, amelyeket már a gyermekkorban megalapozunk. A könyv szerzője megmutatja, hogyan juthatunk el ezekhez a forrásokhoz, és fakaszthatjuk meg őket.

Anselm Grün - Adj ​új értelmet a világnak!
Anselm ​Grün könyvében nem arról akarja meggyőzni az olvasót, hogy feltétlenül hinnie kell Istenben vagy az egyház tanításában, hanem inkább a kereső emberekhez szól: meg akarja mutatni nekik, hogy új módon is lehet szemlélni a hitet. Olyan új problémamegoldáshoz hasonlítja ezt, amely magasabb síkra emeli a problémát: átértelmezi. Nemcsak konkrét problémákat képes azonban átértelmezni, hanem az élet egészét is. Hinni – szeretni – dicsérni: ez a három szó foglalhatná össze az új magatartást, amely egyben a kereszténység lényegének is foglalata.

Anselm Grün - Angyalok ​könyve
A ​könyv 50 angyala – egy-egy erény, segítő jó tulajdonság megszemélyesítője kísérjen utunkon, tanuljunk tőlük, őrizzenek és védjenek életünk minden napján! Ebben az ötven erényben, magatartásformában, életalakító erő rejlik, olyan lehetőségek, amelyek megváltoztatják életünket, egyre mélyebben alakítanak át bennünket, míg meg nem felelünk az „eredeti képnek”: ilyenné kell és lehet válnunk. Angyal képében lép be életünkbe az alapvető változás reménye. Azt is jelenti ez, hogy átalakulásunk nem egyéni erőlködés és teljesítmény eredménye, hanem a kimondhatatlan bölcsesség és kegyelem ajándéka.

Anselm Grün - Ami ​a szerelmet táplálja
Elgépiesedik ​napjainkban a szerelem is? Nem, erről szó sincs, mondja a népszerű szerző, Anselm Grün. A szerelem ma is a mennyekbe röpíthet bennünket, ugyanúgy, mint bármikor korábban. A szürke mindennapokban mégis szükség van arra, hogy szerelmünk új erőt, gondoskodást és táplálékot kapjon. Grün a spiritualitásban leli fel a szerelem igazi forrását. Ír az erotika, a szexualitás fontosságáról, amelyek a szerelmet ébren tartják, bemutatja a társas kapcsolatok nehézségeit is. A féltékenységet, a vitákat és a félreértéseket – mindezt az ő egyéni látásmódjával. Anselm Grün lenyűgözi olvasóit műveltségével és bölcsességével. Ez a könyve szól mindazokhoz, akik társas kapcsolatban élnek, vagy éltek. Feleséghez, férjhez, élettárshoz, elváltan élőkhöz, a kapcsolatra most készülőkhöz, és azokhoz is, akik már egyedül maradtak.

Anselm Grün - Maria M. Robben - Találd ​meg a magad útját!
A ​szerzők – mindketten gyakorló lelkivezetők – könyvükben a szülők által okozott lelki sebeket vizsgálják újszövetségi történetek és Grimm-mesék segítségével. A bibliai szövegekben Jézussal mint tapasztalt terapeutával találkozunk, aki ma is képes gyógyítani, a mesék segítségével pedig saját erőforrásainkat fedezhetjük fel. A cél az, hogy sebeinkkel kiengesztelődve felismerjük személyiségünk lényegét, és rátaláljunk saját utunkra. „Jézus – Carl G. Jung szerint – személyiségünk központjának legtisztább archetípusa. Ha a gyógyítási történetek Jézusával találkozunk, lényünk központjával is találkozunk. Jézus terápiájának tehát végeredményben az a célja, hogy érintkezésbe lépjünk személyiségünk legmélyebb lényegével. Ha érzékeljük önmagunk központi magját, akkor szabadok vagyunk, akkor nem kapaszkodunk többé szüleinkbe. Akkor megtalálhatjuk a magunk útját.”

Anselm Grün - Meinrad Dufner - Az ​egészség mint lelki feladat
Mit ​üzen nekem a betegség? Mit üzen általa Isten? Milyen spirituális feladat elé állít a betegség? A betegség rákényszerít, hogy megszabaduljak önmagamról alkotott illúzióimtól, felülvizsgáljam a magamról és Istenről alkotott képemet, s a hamis istenképek szétzúzása után nagy alázattal a valódi és igaz Isten nyomába eredjek.

Anselm Grün - A ​zsolozsma és a belső imádság
A ​kötet alapjául a Münsterschwarzachi Füzetek 50., jubileumi kötete szolgál. A zsolozsma és a belső imádság kapcsolata nem mentes a feszültségektől. Ám éppen a szemlélődő közösségek mindig is nagyra becsülték a zsolozsmát. Számukra az nem a belső ima ellentéte, hanem út afelé. Eredete szerint a misztika mindig is a liturgiához tartozott. Csak az ezredforduló környékén keletkezett rés az objektív liturgia és a szubjektív magánájtatosság között. Benedeknél a belső ima élő folyamából szigetként emelkedik ki bizonyos időkben a zsolozsma. A szerzetesek a zsoltározás közben olyan lelkiállapotba kerülnek, amely kedvez a belső imának. Zsolozsma és belső ima egysége a szó és a hallgatás váltakozásában áll. Ez a füzet azt a feladatot tűzi ki maga elé, hogy a belső imát és a zsolozsmát ismét összhangba hozza, úgy, hogy ennek az egységnek a gyakorlati megvalósítása során a zsolozsma ismét a belső ima helye és kifejezése legyen.

Kollekciók