Ajax-loader

Döbrentey Ildikó könyvei a rukkolán


Döbrentey Ildikó - Égből pottyant esti mesék
"Kíváncsi Mesekeresőknek ajánlom ezt a meséskönyvet. - A világon már annyi mesét találtak ki, milyen új mese van még a nap alatt? - kérdezhetik. - Semmilyen - válaszolom. ...Ezek a mesék egy dologban különböznek a sok ezer éve meséltektől: hogy ezeket Döbrentey Ildikó írta. Az ő szeretetéből sarjadtak, az ő fejében érlelődtek, az ő gondos keze munkája nyomán rendeződtek sorokba, mint aratás után a búzakévék a mindennapi kenyerünket adó anyaföldön... A mesekönyvet az Égbőlpottyant mesék felfedezettje, Kovács Orsolya látványtervező grafikái gazdagítják." (Levente Péter)

Döbrentey Ildikó - A ​fekete bárányka
A ​betlehemi legelőn a kis fekete bárányt kiközösítik testvérei. Mert fekete. Szomorúan ballag a kietlen pusztában, míg egy félig vak tehén mellett meghúzhatja magát az istállóban, ahova ő vezeti el a szállást kereső fiatal párt, akik gyermeket várnak…

Döbrentey Ildikó - Levente Péter - Őrangyalok ​- személyi igazolvánnyal
Levente ​Péter és Döbrentey Ildikó első közös kötetükben sorsfordító találkozásaikról mesélnek. Olyan „földi angyaloknak” állítanak emléket, akik mellettük voltak örömökben, próbatételekben, dilemmákban, akiknek részük volt életük alakulásában. Történeteiket – amelyek először a Family magazin hasábjain jelentek meg – azzal a nem titkolt céllal adják közre, hogy mi is észrevehessük: bizony mindannyiunk életét angyalok serege kíséri. „Ha figyelmesebben körülnézünk saját életünkben, lassan kirajzolódik a mi arcképcsarnokunk is. Szégyenkezve fedezzük fel, hogy segítőinknek a családi emlékezetben sincs méltó helyük, hamarabb kerül szóba botlásuk, bénázásuk, idétlen szavuk járása, mint az, amit velünk tettek. Ha igazán fülelünk erre a könyvre, nemcsak úgy ónezsinór átvágtatunk rajta, meghallhatjuk saját őrangyalaink szárnysuhogását is.” (Lackfi János)

Döbrentey Ildikó - Égbőlpottyant ​legújabb mesék
Döbrentey ​Ildikó, immár nagymamaként, derűs bölcsességgel mesél gyermekeinknek és unokáinknak. Meséi a születés-halál örök körforgásába illeszkednek, mint az Idő kerekének megtartó küllői. E legújabb mesékhez a jól rajzoló és azóta felnőtté cseperedett Tücsök Pál alkotott eredeti illusztrációkat.

Döbrentey Ildikó - Móna ​Manó barátai
Móna ​Manó meséinkben a világot szóról szóra mutatjuk be a gyermekeknek. Ahogyan Móna Manó az évszakokon át utazik, a gyermekek megismerkednek a 4 elemmel: a vízzel, a levegővel, a tűzzel és a földdel. Minden mesében tanulnak a természetről, a színekről, testrészeikről, és alapvető fogalmakról. A színes, kiemelt szavak segítségével a gyerekek vizuális memóriája is fejlődik a szótagok, betű-hang megfelelések felismerésével. Döbrentey Ildikó (az Égbőlpottyant mesék írója) és Halász-Géczi Ágnes munkája nyomán tökéletes formát ölt a s SzóKiMondóka koncepciója.

Döbrentey Ildikó - A ​világ manó szemmel
Móna ​Manó meséinkben a világot szóról szóra mutatjuk be a gyermekeknek. Ahogyan Móna Manó az évszakokon át utazik, a gyermekek megismerkednek a 4 elemmel: a vízzel, a levegővel, a tűzzel és a földdel. Minden mesében tanulnak a természetről, a színekről, testrészeikről, és alapvető fogalmakról. A színes, kiemelt szavak segítségével a gyerekek vizuális memóriája is fejlődik a szótagok, betű-hang megfelelések felismerésével. Döbrentey Ildikó (az Égbőlpottyant mesék írója) és Halász-Géczi Ágnes munkája nyomán tökéletes formát ölt a SzóKiMondóka koncepciója.

Döbrentey Ildikó - A ​kisded első csodája
A ​Betlehemben játszódó mese egy édesanyját elveszített kislány, kicsi Ráchel története, aki végül egy fényes csillagot követve találja meg a békességet és a gyógyulást. Döbrentey Ildikó közvetlen, kedves hangon, ugyanakkor felszabadító bátorsággal mesél a gyermekszív titkairól, és visz egyre közelebb bennünket is a béke helyéhez.

Döbrentey Ildikó - Égbőlpottyant ​új mesék
"- ​Maradj az ágyamnál, anya! Maradj még! - kérte Dorka lányom egy esti mese után. Szüksége volt még egy kis simogatásra. - Na, jól van - mondta később - most már elmehetsz, de a kezedet hagyd itt nálam!... Simogatni, vidítani, bátorítani szeretnék meséskönyvemmel is. Szülő-, nagyszülő-, felnőtt társaim, kívánom, hogy amikor olvassátok gyermekeiteknek, meghitt gyönyörködtetésetekre is szolgáljanak ezek a mesék." A kötetet Kovács Orsolya rajzai díszítik.

Döbrentey Ildikó - Égbőlpottyant ​esti mesék
"Kíváncsi ​Mesekeresőknek ajánlom ezt a meséskönyvet. - A világon már annyi mesét találtak ki, milyen új mese van még a nap alatt? - kérdezhetik. - Semmilyen - válaszolom. ...Ezek a mesék egy dologban különböznek a sok ezer éve meséltektől: hogy ezeket Döbrentey Ildikó írta. Az ő szeretetéből sarjadtak, az ő fejében érlelődtek, az ő gondos keze munkája nyomán rendeződtek sorokba, mint aratás után a búzakévék a mindennapi kenyerünket adó anyaföldön... A mesekönyvet az Égbőlpottyant mesék felfedezettje, Kovács Orsolya látványtervező grafikái gazdagítják." (Levente Péter)

Döbrentey Ildikó - Beszélgetek ​az Úrral
Olyan ​világban élünk, amely a cselekvést hangsúlyozza. Az a cél, hogy az ember minél többet alkosson, építsen, dolgozzon, formálja a világot. Sokan elfelejtik, hogy a cselekvésnek csak akkor lesz jó gyümölcse, ha van mögötte spirituális tartalom. Jézus azt mondta: „A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit”. (Jn 6,63) Itt a lélek szót ki lehet terjeszteni a szeretetre, az emberségre, az Úrral való kapcsolatra, a becsületessége, a magyarságra. Ildikó imaverseiben ezt látom tükröződni. Beszélget Jézussal, mint aki jelen van a hétköznapokban. Megszólítja a pályaudvaron, a gyerekek között, a betegek látogatásakor, otthoni elfoglaltsága között, és áldást kér a szenvedőkre, a hazára, az eltévelyedett emberiségre és minden embertársára. Aki szeretné megtalálni szívének békéjét Istennél, az vegye kezébe ezt a könyvet, teremtsen csendet magában, és kezdje el olvasni lassan, hogy a szavak meg tudják érinteni belülről, és fel tudják emelni a lelkét. Ajánlom mindazoknak, akik nemcsak cselekedni akarnak, hanem biztosítani akarják cselekedeteik spirituális hátterét és belső örömét. (Katona István atya) Egy asszony, Ildikó, feleség, édesanya, családtag őszintén tárja fel szívét ebben az imádságos könyvben, nemcsak olvasói előtt, hanem Urának, Istenének is. Velünk megosztja imádságait. Gondolatai gyakran a mi gondolataink, művészi formában kifejezve. Saját hangját használja, egyben mai emberek érzéseit, gondolatait, töprengéseit és hálaadását is kifejezi. Nem kötött templomi, liturgikus szöveget ad, hanem egy gyakorló keresztény hangot szólaltat meg, emberi hangot a hétköznapokból, de ünnepi stílusban, hiszen Istennel beszél. A szerző finom, érzékeny lélek, kreatív ember, aki még saját gondolataival is tud nevelni, formálni bennünket, kortársait. Nemcsak okosan, de szépen adja tovább, amit ő is úgy kapott. Magasba emel, és a magasból láttatja napi gondjainkat és örömeinket. A fent és lent harmóniájában él és dimenziójában gondolkodik… (Hafenscher Károly ny. ev. lelkész)

Döbrentey Ildikó - És ​képzeld, Uram...
Döbrentey ​Ildikó templomban, egyszerű, de annál bölcsebb és nagyobb szívű emberek között elmondott imádságai a szabad imának ezt a Miatyánkból, a zsoltárokból, az első keresztény imákból forrásozó kútját nyitják meg újra. Egyszerű, őszinte, igaz, szívből jövő és testvéri szívhez szóló szavak ezek. Megszólal bennük a születő élet fölötti csodálat és hála, az eltávozott barát iránti szeretet, a nemzetért érzett aggodalom, a falu harangjának hazahívó, köszöntő bongása. Egyszerű és tengermély forrás ez. Kívánom a kedves olvasónak: Meríts bátran ebből a kútból, itasd meg a szomjas szívedet, adj belőle a szeretteidnek is! Dr. Székely János az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke Angyal Júlia, mint az angyalok, követ, hírvivő. Szavak nélküli imáival sokunk életét és rácsodálkozását, sokunk kérdéseit és háláját fogalmazza meg. Szavak nélkül viszi üzenetünket, imáinkat az Ég felé. És a karácsonyi angyalkórushoz hasonlóan dicsőséget mond Istennek, békességet kér a földre, és jóakaratot az emberek szívébe és mindnyájunk számára. Helyettünk. És velünk. A lélek mélységét sugalló meleg barnák és a transzcendens felé vágyó aranyok, a sötét kontúrokkal is felfénylő szárnyak és dicsfények, növények és asszonyok: a foltok és vonalak rendkívüli összhangja ember-, sőt asszonylétünk értelmének és – néha fájdalmas – szépségének bizonyítékai. Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész

Kollekciók