Ajax-loader

M. Kiss Sándor könyvei a rukkolán


Kahler Frigyes - M. Kiss Sándor - Riba András - A ​snagovi tükör
"A ​kötet szerzői a 20. századi magyar politikatörténetnek egy sajátos történészi látásmódját kínálják az érdeklődő olvasóknak. A három szerző a snagovi jegyzetek elemzéséből kiindulva Nagy Imre pályaképét 1956 előzményeibe és a rendszerváltás politikai folyamataiba ágyazottan tárgyalja. A munka egymásba csúszó történeti időkben értelmezi a Snagovban fogva tartott Nagy Imre gondolkodását, ennek keretében hangsúlyos szerepet kap a szocialista törvényességhez, a semlegességhez, a koalíciós kormányzathoz, majd a forradalmasodó nemzethez való viszonyának kérdése. "Téved az, aki Nagy Imrétől mást követel, mint amit önmaga vállalt. Ha ez bekövetkezik, könnyű őt elmarasztalni. Csakhogy ez önmagában történelmietlen lépés lenne. Az viszont igaz, hogy elemezve a rákosista szocializmus válságának az okait, Nagy Imre értékelhető megoldásokat képzelt el a szocializmus konszolidációja érdekében. S ez az adott összefüggéseket és politikai helyzetet tekintve történetileg jelentős törekvés volt. A forradalmárokat és Nagy Imrét tehát nem a nézetazonosság rendeli egymás mellé, hanem az a sors, amelyet Kádár szánt neki. A halál, a mártíromság összeköt, mítoszt teremt, s ha elemzünk is, ezt a mítoszt bántani, sérteni nem érdemes, annál inkább értelmezni szükséges. "

M. Kiss Sándor - Magyarország ​1944
A ​sorozat két előző könyve („Német megszállás” illetve „Üldöztetés – embermentés” ) után a záró kötet az ellenállás témáját dolgozza fel. Három fő része a külföldiek Magyarországon és a magyarok külföldön folytatott tevékenységével, illetve a hazai magyar ellenállással foglalkozik. Ezen utóbbi egység bő teret ad nemcsak a korábban már alaposan feldolgozott kommunista, de a polgári és a katonai ellenállás históriájának is. Az előző kötetekhez hasonlóan ezt a könyvet is részletes válogatott bibliográfia zárja.

M. Kiss Sándor - Olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

M. Kiss Sándor - Raffay Ernő - Salamon Konrád - Magyarország ​sorstragédiái a 20. században
A ​Magyarország sorstragédiái az Osztrák–Magyar Monarchia korszakától napjainkig tekinti át Magyarország történelmét. A Millennium-korabeli Magyarország, a Monarchia stabil, felfelé ívelő időszak előtt állott – erre utalt a pénzügyileg, gazdaságilag szilárd birodalom: az aranykorona Európa egyik legerősebb fizetőeszköze volt. A felszín alatt azonban ott lapult a megoldatlan nemzetiségi kérdés, aminek elmélyüléséhez hozzájárult az is, hogy a nyomor egymillió embert űzött külföldre – ennyi magyarral lettünk kevesebbek. Aztán a Monarchia darabjaira is hullott, jóval több darabra, mint kellett volna… Innen indul a könyv, hogy aztán a forradalmak, világháborúk, diktatúrák által sújtott ország sorsát M. Kiss Sándor, Raffay Ernő és Salamon Konrád beszélgetéseiből ismerhessük meg. Vélemények ütköznek, új nézőpontok merülnek fel, rejtett összefüggések szálai futnak össze. Könyvünket ajánljuk mindazoknak, akik a (közismert) történelmi tények hátterét is szeretnék megérteni, megismerni.

M. Kiss Sándor - Csalogányvadászok
Tóth ​Ilona-vagy ahogy védőügyvédje,dr.Kardos János nevezte:a csalogánytörténete,esetleg legendája feltehetően ismert az olvasó előtt.A vád magva hétköznapian egyszerű:három ember tévedésből,politikailag motiváltan megölt egy ártatatlan negyediket.Ebben a vádban azonban két motívum szövődik össze:az egyik köztörvényes a másik politikai. Az ismert történész "Kádártól-Kádárig", a megtorlások történetének számos-eddig kevéssé ismert-vonatkozását mutatja be.

M. Kiss Sándor - Utak ​56-hoz, utak 56 után
A ​szerző huszonöt év terméséből válogatta össze kötetének anyagát. Politikai megfontolásokból írás a gyűjteményből a rendszerváltoztatás előtti vagy utáni időszakból nem maradt ki. Az 1956-ról szóló tanulmányok javarészt azonban a rendszerváltoztatás után készültek. A kötetbe beillesztett irások tanúsága szerint az ismert 56-os szakértő történész igyekszik megtisztítani a forradalom és szabadságharc emlékét mindattól, amit a Kádár-korszak "rákent", másfelől kiszabadítani azt az elmúlt másfél évtized során többször tapasztalt politika fogságából.

Kahler Frigyes - M. Kiss Sándor - "Mától ​kezdve lövünk"
1956 ​októbere nem csak a XX. századi magyar történelem emlékezetes időszaka. Magyarország ezekben a napokban világtörténelmet írt. Ennek a küzdelemnek a napjait idézi fel a két ismert szerző, amikor a hatalom és a forradalmi - fegyvertelen - tömegek összecsapásait vizsgálja.

Kiss Réka - M. Kiss Sándor - A ​csalogány elszállt
Ötven ​évvel ezelott, 1957. júníus 28-án végezték ki a végzős orvostanhallgatót, Tóth Ilonát. Az ellene felhozott vád szerint a lány orvosi hivatásával visszaélve különös kegyetlenséggel, "embertelen vadállatként" meggyilkolt egy eszméletlen embert a Domonkos utcai szükségkórházban, amelynek az élére a forradalom napjaiban őt nevezték ki. Tóth Ilona és társai a nyomozás során részletes beismerő vallomást tettek, s ezt a későbbiekben sem vonták vissza. A vita a mai napig is tart: elkövette-e Tóth Ilona a terhére rótt bűncselekményt, vagy egy olyan koncepciós perrel állunk szemben, amelynek legfőbb célja Tóth Ilona és társai ügyén keresztül a forradalom és a forradalmi ifjúság lejáratása volt. Mi történt pontosan a Domonkos utcában november közepén? Történt-e gyilkosság, s ha igen, ki volt az áldozat, és ki volt a tettes? Kimondhatjuk-e Tóth Ilona beismerő vallomásaival szemben, hogy Tóth Ilona ártatlan? Könyvünkben e kérdésekre egyrészt a ma fellelhető, meglehetősen hiányos és ellentmondásos dokumentumok összevetésével igyekszünk választ adni, másrészt megkíséreljük egy tágabb összefüggésrendszerben elhelyezni Tóth IIona csoportját, bemutatni cselekedeteik mozgatórugóit, felvázolni, milyen volt a történeti helyzet november 4-ét követően Magyarországon, s azt is, hogy az egyes ember, így történetünk szereplői, miként élték, élhették meg a történteket.

Kollekciók