Ajax-loader

Federico García Lorca könyvei a rukkolán


Federico García Lorca - Bernarda Alba háza
,,Gyászol Bernarda Alba háza: a férj és apa meghalt. Az ősi törvények szerint a gyász nyolc évig tart, addig elzárva a külvilágtól kell élnie a családnak, amely immár csak nőkből áll. Bernarda elszánt szigorral zárja el magukat a külvilágtól. A lányok természetesen mind szeretnének férjhez menni, de ezt egyedül az első házasságból származó idősecske lány remélheti. A szenvedély azonban az összes lányt fűti, leginkább a legfiatalabbat, Adelát. Kiderül, a vőlegény inkább hozzá jár. Rajta már nem tud uralkodni az anyja, fellázad. "

Federico García Lorca - La ​casa de Bernarda Alba
«La ​casa de Bernarda Alba» constituye un exponente más de la capacidad de Federico García Lorca para aunar la tradición y la vanguardia por medio de un teatro simbólico de índole muy personal que le sitúa entre los valores más destacados del canon internacional. El autor granadino continúa en el camino de la experimentación con temas, personajes y géneros de la tradición teatral, a los que presenta desde inusitadas perspectivas y filtra por el tamiz de unas modernas técnicas expresivas deudoras de las más renovadoras vanguardias del momento, junto con una profundización en las posibilidades connotativas de los símbolos.

Federico García Lorca - García ​Lorca összes művei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Federico García Lorca - Három ​színmű
Századunk ​egyik legkiválóbb forradalmár költője a modern spanyol drámának is legnagyobb képviselője; sőt tulajdonképpen életművének kiteljesedését is a színpad hozta meg. García Lorca - mint magyar színpadon bemutatott egyéb műveiben - sajátos éleslátással ezekben a színművekben is a nő helyzetén méri föl a mai spanyol társadalom viszonyait. A sok játékos, úttörő formai elem, a költői látás számtalan dramaturigai vetülete, vagy a népies pajzánkodás nem födheti el, hogy talán a Don Perlimplín és Belisa szerelméről szóló "erotikus hallelúja", az áldozatos szerelem himnusza kivételével ezek a művek is a nő szabad párválasztási jogáért harcolnak, a feudális-patriarkális erkölcs fölött törnek pálcát. Mindhármat átszövi García Lorca mély költőisége, demokratizmusa, őserejű realizmusa, tündéri szeszélye és merész kísérletező szelleme.

Federico García Lorca - Primeras ​canciones
La ​obra poética de Lorca constituye una de las cimas de la poesía de la Generación del 27 y de toda la literatura española. La poesía lorquiana es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida, y está vinculada a distintos autores, tradiciones y corrientes literarias. En esta poesía conviven la tradición popular y la culta. Aunque es difícil establecer épocas en la poética de Lorca, algunos críticos diferencian dos etapas: una de juventud y otra de plenitud.

Federico García Lorca - Vérnász
A ​tragikus sorsú Federico García Lorca századunk egyik legkiválóbb költője, s egyszersmint a spanyol népi drámának is legnagyobb klasszikusa. Sőt: számunkra elsősorban drámaíró, hiszen a magyar színpadon két darabja is sikert aratott, de a költő Lorca üzenete eddig csak nagyritkán jutott el hozzánk. A Vérnász képekben gazdag, mély lírával átszőtt paraszttragédia: szerelmi története a spanyol paraszt-társadalom feudális-patriarchiális életébe világít be. Baljós sejtelmek, vérbosszú, kárhozatos szerelem, borongós árnyak ülik meg ezt a világot.

Federico García Lorca - Bodas ​de Sangre
El ​argumento principal de la obra es la futura boda que unirá al Novio con la Novia. Pero la tragedia está presente e impedirá que este matrimonio llegue a consumarse. La Novia, que guardaba su amor por Leonardo en el olvido, vuelve a despertar cuando ve a su antiguo novio el día de su boda. La obra plantea el conflicto entre dos familias. Por un lado, la parentela del novio y la madre, quien ha perdido a su marido y a uno de sus hijos por culpa de la otra familia en litigio. La familia de Leonardo, la de los Félix, está también abocada a la catástrofe porque este aún está enamorado de la novia, una joven con la que estuvo saliendo durante tres años y que aun estando él casado y con un hijo, no ha podido olvidar. Finalmente el novio y la novia se casan pero al poco, la novia y Leonardo se escapan juntos para hacer realidad su sueño de estar juntos. El novio los persigue por el bosque hasta que los encuentra y entonces, en una lucha entre Leonardo y el novio, ambos mueren. La novia, que siente que ya no tiene motivo para vivir, visita a la madre del novio, no para pedirle perdón sino para que le quite la vida a ella también. La madre, por su parte, no es capaz ni de tocarla. Aunque desearía poder atender la petición de la joven, no tiene fuerzas para hacer nada, al perder lo único que le quedaba: su hijo.

Federico García Lorca - Két ​esti hold
Federico ​Garcia Lorca (1898-1936) tulajdonképpen kortársunk lehetne. Hogy nem lett azzá, arról Franco fasiszta csendőrei tehetnek. De műveivel itt él közöttünk. Drámáti világszerte játsszák, versei számos kiadásban jelentek meg magyarul is, s akik ismerik, tudják, hogy kevesen énekelték meg olyan szépen a spanyol tájat, a délvidék pompás zöldjeit és narancssárgáit és a sokféle holdat, mint ő. De azt kevesen tudják, és a gyerekek csak ezután fogják megérteni, hogy nemcsak a spanyol népet szerette, hanem a gyerekeket is. Egyik versében így emlékezik a gyermekkora: "Párducfoltos lovacskák hátán lovagolva, gyerekek falják a holdat, mintha cseresznye volna." Az egyik spanyol kiadású kötetében ott látható az egyéves Lorca párducfoltos lovacska hátán lovagolva. S lám, ez a nagyszerű ember, forradalmár költő hogy szeretett játszani! Ebben a kötetében, mely gyermekekhez szól, versei az ő eredeti, néhol vidám, tréfás, másutt szomorkás rajzaival jelennek meg, kitűnő magyar költők tolmácsolásában.

Federico García Lorca - A ​sötét szerelem szonettjei
Federico ​García Lorca (1898-1936) közvetlenül halála elõtt szonettkötet összeállítására készült. Vicente Aleixandre visszaemlékezése szerint könyvének címe A sötét szerelem szonettjei lett volna. Mások a Szonettek kertje címre emlékeznek. A tizenegy szonettbõl álló A sötét szerelem szonettjei címû ciklus, melyet a költõ 1935-36-ban írt, Spanyolországban elõször 1995-ben jelent meg. Magyarul két szonettet kivéve, tudomásunk szerint, mindezidáig ismeretlen.

Federico García Lorca - A ​közönség / Címtelen színdarab
KÉT ​„ÚJ" LORCA-DRÁMA Ez a több mint negyvenévi lappangás után előkerült két Lorca-dráma világirodalmi szenzáció. A közönség 1930-ban, Lorca „szürrealista" korszakában keletkezett, és az egyetemes színház egyik legnagyobb újítójává avatja szerzőjét. Mert ebben a műben - amelyet Lorca előadhatatlannak tartott, hisz „nincs olyan társulat, és nincs olyan közönség, amely eljátszaná, illetve végignézné" - Lorca az avantgarde színház, a kegyetlen színház, az abszurd, az underground vakmerő és zseniális előfutárának bizonyul, amikor szembeállítja az őszinte színházat a hazug színházzal, és a nemi azonosságra és különbségre nem tekintő, egyetemes szerelmet, az erkölcs forradalmát ágyazza költői prózájának gazdagon rétegezett jelképrendszerébe. A _Címtelen színdarab_ Lorca utolsó színpadi töredéke, 1936-ból való. Megint csak a művészet és a valóság viszonyát tárgyalja, de már a spanyol polgárháború kitörését megelőző feszültség, a társadalmi forradalom légkörében.

Federico García Lorca - Hat ​színjáték
"Úgy ​mondom ki, ahogy érzem, mert hogy ebben biztos vagyok Federico él és aki őt megölte, az halott." (Népi copla) 2006-ban éppen hetven éve történt, hogy egy fasiszta kivégzőosztag embertelen kegyetlenséggel kioltotta a huszadik század legnagyobb spanyol drámaírójának, Federico García Lorcának az életét. A költői drámaíró, akinek túlfűtött, feszült, többnyire tragédiába torkolló történeteit azóta is világszerte változatlan sikerrel játsszák, a női sorsok, a női szabadság- és boldogságvágy ábrázolásának utánozhatatlan mestere volt. Emblematikussá vált alakjaival kora spanyol társadalmának fő ellentmondására mutatott rá: nem halál s kiközösítés illetné azt, aki az évszázados morális szabályok helyett vágyainak és érzéseinek enged, ám amíg a puritán társadalom befolyása ilyen erős, fájdalom fog kísérni minden egyéni boldogságkeresést és akaratot. Gyűjteményes kötetünk hat drámát vonultat fel García Lorca változatos életművéből. A magyar olvasók és színházlátogatók körében talán a Vérnász, a Yerma és a Bernarda Alba háza a legismertebbek. Különböző változatokban és fénytörésben láthatjuk azt, miként oltja ki vagy hevíti forrpontig a spanyol becsület parancsuralma a női szenvedélyt, amely ugyanolyan hévvel irányulhat egy férfi, mint egy meg nem született gyermek felé. A Rosita leányasszony avagy a virágnyelv főszereplője a lázadó asszonyokkal ellentétes utat követ, és a társadalom által elrendelt sorsát engedelmesen vállalva lassan elhervad. A Don Perlimplín és Belisa szerelme a kertben című darabban a férfi szenvedélye meghajol a női szenvedély előtt, s éppen így lesz egyenrangú vele. A közönség pedig egy igazi szürrealista dráma, amely mély igazságokat tár fel az ember maskarába rejtőző, ám valójában ijesztő lényéből. A kötetet Upor László válogatta.

Federico García Lorca - Színművek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Federico García Lorca - Federico ​García Lorca versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Federico García Lorca - Federico ​García Lorca legszebb versei
A ​jelen kötet a 20. századi spanyol irodalom és egyben a modern világlíra egyik legnagyobb klasszikusa, García Lorca legszebb verseiből ad közre rövid válogatást. A könyvben megtalálhatók a költő legismertebb versei, szentimentális dalai, érett románcai, siratói, valamint szerelmes versei is.

Federico García Lorca - Toreádorsirató
Federico ​García Lorca mély szimbólumok, szeszélyes képek tragikus sorsú poétája; költészetének két lidérce, a csendőr meg az erőszakos halál mindvégig elkísérte: csendőrgolyó oltotta ki életét Granadában. García Lorcát eddig inkább csak hírből ismertük. Jobbára színpadon találkoztunk vele, mint a formakereső, gazdag líraiságú realista dráma úttörőjével. Pedig a nagyvilágot már rég megigézte García Lorca őserejű, forradalmi költészete; már nem is vitatják, csak méltatják, mint a 20. század egyik legnagyobb költő-géniuszát. Régi adósságot törlesztünk ezzel a könyvvel, amikor a nagy forradalmi spanyol költő és drámaíró válogatott műveit olvasóink kezébe adjuk, kiváló műfordítók tolmácsolásában.

Federico García Lorca - Romane ​romacura / Romancero gitano / Cigány románcok
Cigány ​- spanyol - magyar nyelven Federico García Lorca gazdag életművében kivételes hely illeti a Cigány románcokat, e voltaképp fiatalkori versciklust. Bravúros szerkezete, áradó líraisága, egzotikusnak ható világa újra és újra magáravonja a költészet iránti fogékony figyelmet. Nagy László immár klasszikusnak számító magyar nyelvű fordítása mellé most Choli Daróczi József úttörőnek számító cigány nyelvű fordítása társul, hogy az eredeti versszöveget interpretálva, értelmezve zárja be az eredeti szándék szerinti kört. Igaz, egy kis nép, közismerten elszigelt nyelv és irodalom, így mégis szélesnek mutatkozó perspektívája szerint, de amely jelentőségén, arányán eszerint jócskán túlmutat. És ennek okán is valódi irodalmi szenzációnak számító ez a háromnyelvű verseskötet, s nem csupán azért, mert hozzá hasonló eddig itt nem volt. Lorca nagyszerű költeményének eredendő szépsége mellé két, ugyancsak nagyszerű fordításteljesítmény sorakozik fel, s közülük Choli Daróczi Józsefé egyenesen az irodalmi nyelvvé formálódás állapotából tör fel, hogy immár európai horizontú érvényét és létjogosultságát bizonyítsa.

Federico García Lorca - Yerma
Yerma ​és Juan fiatal házasságának szövetét párhuzamos minták borítják. Yerma megértés, odafigyelés, szeretet, szerelem után eped, gyermeket akar, aki megszüntethetné mindennapjaiban a magány kovácsolta hosszú perceket, és értelmet adna életének. Juan éjt-nappallá téve dolgozik a földeken, görcsösen őrizi asszonya tisztességét - nyugalomra, békességre vágyik otthonában. Yerma vágya beteljesülhetne, ha félrelépne, vagy kilépne házasságából. Az ő erkölcsi normái szerint viszont ezek járhatatlan utak, hiszen a legféltettebb kincse a becsülete. A vágyakat nem oltja beteljesülés... A konfliktus feloldhatatlan, a férj megölése minden remény megölését is jelenti.

Federico García Lorca - The ​Dialogue of Two Snails
Beautiful, ​brutal, strange and lovely: this is Lorca reborn, in a selection of previously unpublished pieces and masterful new translations.

Federico García Lorca - Cigányrománcok
García ​Lorca fiatalkori költészetének legszebb ciklusa, a Cigányrománcok, 1924-1928 között született verseit foglalja egységes keretbe. A balladák csak tárgyukban egyeznek: a cigány népköltészettel, a sűrített drámai történetek a spanyol nép sorsát, szenvedélyeit, szenvedéseit tükrözik.

Federico García Lorca - Federico ​García Lorca válogatott művei
Lorca ​diadalmas pályáját korán derékba törte az erőszakos halál. Csaknem három évtized múlt az andalúz költő életét kioltó granadai tragédia óta, s ez a három évtized minden kétséget eloszlatott művészi rangja tekintetében. Ma már klasszikusnak tekintjük, s az ő neve is odakerült a spanyol irodalom nagyjai, Cervantes, Lope, Calderón és mások mellé, akiknek mint a művészet hódítóinak, sikerült áthágniuk a Pireneusok falát, és akik világszerte az irodalmi általános műveltség részévé váltak. Írásait minden művelt nyelvre lefordították, műveit mindenütt ismerik, játsszák és elismerik. Ennek a rejtélyes életű vonzó egyéniségnek neve lobogó, műve erkölcsi és eszmei tőke lett. Kora és hazája legnagyobb kérdéseit vetette föl, a legvakmerőbb formai kísérletezés korszakaiban sem szakított a realista mondanivaló igényével, sőt, játékos próbálkozásait is igyekezett annak szolgálatába állítani. Életműve a hűbéri-polgári társadalmat, a patriarchális erkölcsöt bomlasztja, formai síkon pedig megvalósítja a népiesség és modernizmus akkor oly időszerű szintézisét. Ez a minden korábbinál teljesebb válogatás egyetlen kötetben mutatja be a költő, színműíró és tanulmányíró Lorcát, korunk egyik legsokoldalúbb művészét, a legjobb magyar műfordítók tolmácsolásában. A kötet borítólapját García Lorca rajza díszíti.

Federico García Lorca - Federico ​García Lorca válogatott írásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Federico García Lorca - Federico ​García Lorca válogatott versei
A ​huszadik századi világlíra egyik legérdekesebb költője volt a spanyol Federico García Lorca: verseinek zenéje nemcsak hallható, hanem látható is; képeit nemcsak látjuk, hanem szinte halljuk is; tűz és víz, gitármuzsika és lovak patadobaja hangzik egybe, verseinek olvasóját olyan költői tartományokba vezetve, ahol előtte nem járt senki. A spanyol népköltészet hagyományai és az európai avantgarde legfrissebb áramlatai ötvöződnek eggyé ebben a költészetben. Eszmei mondanivalója a század forradalmait állítja ebben a különös költői világban olvasója elé. Jelen kötetet a legjobb költő-műfordítóink munkája nyomán állítottuk össze. Érdekessége a kiadásnak, hogy sok korábbi fordításból ismert verset Veress Miklós újra fordított, jelezvén, hogy fiatal költőinket is meghódította Lorca költészete.

Kollekciók