Ajax-loader

Zeley László könyvei a rukkolán


Juszt László - Zeley László - A ​nyugtalan értelem
A ​XX. század egyik jellemző jelzője lehetne az, hogy nyugtalan. Bámulatos technikai fejlődés és a világpusztulás fenyegetettsége; ún. fogyasztói társadalom és éhező milliók; a személyiség kiteljesedésének nagy lehetőségei egy stabil értékrendszer nélküli világban... E szélsőséges ellentétek természetesen nyugtalanítják az emberi értelmet is. A hagyományos értékrend átalakulása súlyos vajúdásoktól terhes, a kötet ezekből válogatta témáit: a szerelmi kultúra és a gyász lélektana, az álmok jelentősége és az újjáéledő okkultizmus, az elmebetegségek oka körül folyó heves viták és az öntudat, önismeret kérdései...\ A könyv tehát olyan gondolatköröket választott, melyekkel nap mint nap találkozhat az olvasó.

Juszt László - Zeley László - A ​gondolkodás terhei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zeley László - A ​pillanat fogságában
Korok, ​társadalmak, válságok és az ember

Teller Ede - Zeley László - Légiposta
Aki ​ebben a kötetben megszólal: tudós. A „hidrogénbomba atyja", „minden haladó gondolat esküdt ellensége...", de tudjuk-e valójában, hogy ki ő? írásai 1945 óta nem jelenhettek meg Magyarországon. Aztán egyszer csak megszólalt a rádióban. A magyarban. És kiderült, hogy a „mumusként" emlegetett ember egy felelősségteljes, következetesen gondolkodó, bölcs öregúr. Amiről Teller a Légiposta című könyvében ír, az az eddig nem ismert „titkoknak" - a tudós munkásságának, gondolatainak - ismertetése és egy gazdag és tartalmas élet bölcs összegzése. Élmény és szellemi varázslat. Zeley Lászlóé, a rádió kitűnő munkatársáé az érdem, hogy sikerült megszólaltatnia „a vasfüggöny mögül érkező" újságíróknak az évtizedeken át sohasem nyilatkozó tudóst. A lebilincselően érdekes könyv igazi szenzációnak ígérkezik.

Teller Ede - Zeley László - A ​biztonság bizonytalansága
....Tudni, ​hogy nincs cél, tudni, hogy nincs Isten, Félni, hogy talán még igazság sincsen. Tudni: az ész rövid, az akarat gyenge, hogy rá vagyok bízva a vak véletrenre. És makacs reménnyel mégis, mégis hinni, hogy amti csinálok, az nem lehet semmi.... Teller Ede

Kollekciók