Ajax-loader

Majtényi György könyvei a rukkolán


Majtényi György - Mikó Zsuzsanna - Szabó Csaba - Spies, ​Lives and Eras
The ​book presents a selection of documents related to the life of Noel H. Field, the American communist spy, and his foster daughter, the former Gulag prisoner, Erica Glaser Wallach. The Iron Curtain not only cut Europe into two halves, but also managed to permanently tear apart the two characters of our story. The documents make understandable the wanderings of a committed communist within the turmoil of history on the one side (East), while on the other side (West) we can follow the story of the woman who renounced and left behind the communist ideology and searched for her own identity instead. Reading the at many times intersecting narratives, we will discover a novel of two storylines, while the personal history of the Cold War slowly unfolds in front of our eyes. Yes, of the present, too, though I am called an imperialist spy and treated as a traitor. For, whatever my accusers may believe, I know I am innocent, and I know that, perhaps long after my death, the truth will be established and my name cleared. (Noel H. Field) I don't want anything more to do with that, or with any kind of politics. I just want to settle down in a home with my husband and children. (Erica Glaser Wallach)

Majtényi György - Az ​ipari termelés számítógépes irányítása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Majtényi György - Egy ​forint a krumplis lángos
Közelmúltunk ​történelmét, sőt a jelenünket sem lehet megérteni, ha nem ismerjük a Kádár nevével fémjelzett évtizedeket. Kádár János harminckét éven át állt az ország élén. Ilyen hosszú ideig csak kevés történelmi személyiség határozhatta meg Magyarország sorsát a modern korban. Kádár alakja talán ezért is foglalkoztatja mind a mai napig a közvéleményt, és ezért tartozhat a legnépszerűbb múlt századi magyar politikusok közé. Vannak, akik rajongtak érte, ám legalább ekkora azok tábora, akik véreskezű diktátornak, hazaárulónak tartják. Majtényi György történész korabeli fotókkal illusztrált kötetében olvasmányos stílusban, ugyanakkor tudományos alapossággal mutatja be a Kádár-kor és a "legvidámabb barakk" valóságát, valamint a Kádárhoz kapcsolódó legendákat és mítoszokat.

Majtényi György - K-vonal
Hol ​lakott és hogyan élt Rákosi Mátyás, Nagy Imre vagy Kádár János? Milyen autókkal jártak a kommunista funkcionáriusok? Ki lőtte a legtöbb fácánt, és ki zsákmányolt közülük elefántot? Hova vezettek külföldi útjaik? Hogyan éreztek és gondolkodtak a letűnt kor politikusai? Majtényi György műve lebilincselő olvasmány, ám nem anekdotagyűjtemény, hanem hiánypótló társadalomtörténeti munka. Huszadik századi történelmünk egy mostanáig ismeretlen fejezetét beszéli el. A második világháború után a kommunista pártvezetők megismerték, és hamar megszerették a Horthy-kori elit életét: a villákat, az autókat, a vadászatot, az utazást. Emellett új szokásokat is meghonosítottak, előszeretettel mutatkoztak munkások társaságában, és nagyon szerették a focit.

Majtényi György - Szatucsek Zoltán - Erzsébet-kilátó
Minden ​közösségnek szüksége van saját terekre, ahol találkozik, barátkozik, magába szívja a hely és a kor szellemét, miközben erősíti azokat a szálakat, amelyek lakóhelyéhez kötik. Ilyen hely nekünk, hegyvidékieknek a kilátópont a János-hegy legtetején, már több mint száz éve. Elődeink annak idején fejükbe vették, hogy a turisták által sokat bírált régi kilátó helyén a budai hegyek igazi koronát kapjanak. Ők elődeink voltak minden tekintetben, hozzánk hasonló polgárok, volt közöttük egyszerű kocsmáros, boltos, világhírű szállodatulajdonos, hivatalba járó statisztikus, jogász, tanító, mérnök, iparosember egyaránt. Keresték a szépet, büszkék voltak arra, amit a világról gondoltak, és önbizalommal vágtak bele abba, aminek a helyességéről meg voltak győződve. Az Erzsébet-kilátó története most újabb korszakhatárhoz ért. Kiváló alkalom ez arra, hogy visszanézzünk. Ezzel a füzettel a kilátó történetével kívánunk megismertetni minden olvasót. A szerzők amellett, hogy felkutatták az összes korábban megjelent cikket és feldolgozást, leástak a levéltárak porlepte pincéinek mélyére is. Így állt össze a történet, amelynek látszólagos főszereplője a kilátó, igazi mozgatói azonban az elmúlt másfél században itt élő emberek. Sok teendőnk van, és a történet újabb fejezeteit most már nekünk, az utódoknak közösen kell folytatnunk. A kiadvánnyal egyúttal tisztelegni kívánunk Schulek Frigyes emléke előtt, akinek építészeti alkotása a kilátó. Idén ünnepeljük a kiváló építész születésének 160. évfordulóját.

Majtényi Balázs - Majtényi György - Cigánykérdés ​Magyarországon 1945-2010
A ​cigányok (romák) magyarországi történelme az elnyomás és a kirekesztés históriája. Egységes történelem ez, történetek nélkül, amelyet sokáig az államhatalom, a többség szemszögéből láttunk. Az újabb kutatások ebbe az egyoldalú elbeszélésbe emelik be a romák saját történeteit, rámutatva a történelmi igazságtalanságokra. Megjeleníthetők-e másoknak is a szempontjai, vagy csak a mindenkori hatalomé? Majtényi Balázs és Majtényi György könyve 1945-től a 2010-es kormányváltásig követi nyomon az egymást váltó rendszerek és korszakok cigánypolitikáját. Elemzi a cigányságról szóló diskurzust: megmutatja a folyamatosságot és a változást. Nyomasztó képekben peregnek le előttünk az események: igazságtalanok a hivatalos dokumentumok és szomorúak a személyes emlékek. A szerzők szerint azonban ez a kép nem teljes, és végleges sem lehet. Megérthető és megváltoztatható-e a közös történelem? Lehetséges-e másik emlékezet? És végül, hová vezet az út? - Majtényi Balázs alkotmányjogász, fő kutatási területe az emberi jogok védelme. Majtényi György történész, Magyarország 20. századi kultúra- és társadalomtörténetével foglalkozik. Ez az első közös kötetük.

Majtényi György - Vezércsel
Egy ​vezető, akinek kultuszát épp a kultusz látszólagos hiánya teremti meg. Egy diktátor, akinek az a célja, hogy olyan politikusnak lássák, aki semmiben sem különbözik az egyszerű, hétköznapi emberektől. Sikerét és uralmának legitimálását éppen ez a szerep hozza meg, ez különbözteti meg elődjétől és általában a kommunista diktátoroktól. A Kádár János életéről és mindennapjairól szóló kötet új szempontból, a Kádár-kultusz működésének logikája mentén mutatja be a hatalom éveit. Az 1956-os forradalom leverése után az ország egyik leggyűlöltebb embere volt Kádár, hogyan sikerült mégis átformálnia ezt a képet néhány év leforgása alatt? Milyen technikával érte el, hogy a róla alkotott kép megváltozzon és az ellenséget az emberek inkább láthatatlan erőkben vagy a külső, megszálló hatalomban keressék? Majtényi György levéltári forrásokat, elsősorban a még alig kutatott Kádár-hagyatékot, magániratokat és interjúkat felhasználva elemzi a korszakot. A gazdag fotóanyag nagyobb részben magánszemélyektől, pl. vadászoktól, séfektől, fotósoktól és olyan kortársaktól származik, akik annak idején személyes kapcsolatba kerültek a pártvezetővel, és a közös képeket, emlékeiket róluk relikviaként megőrizték.

Kollekciók