Ajax-loader

Nemes János könyvei a rukkolán


Nemes János - Rákosi ​Mátyás születésnapja
1952. ​március 9. - e napon ünnepelte az ország Sztálin legjobb magyarországi tanítványának, Rákosi Mátyásnak hatvanadik születésnapját. Jubileumi kiadványok, plakátok, ünnepi munkafelajánlások, színházi díszünnepély - mindezek a nap fényét voltak hivatva emelni. A könyv szerzője - Nemes János - az ünnepségsorozat érdekes, komikus, tragikomikus epizódjaira emlékezik vissza, s e visszaemlékezésből egy ember portréja és egy korszak hangulata bontakozik ki. A képet - a születésnapi pillanatképet - kiegészítendő megismerkedhetünk Rákosi Mátyás rövid életrajzával, s eddig kevésbé ismert politikusi megnyilvánulásaival.

Ember Mária - Huba László - Kanyó András - Nemes János - Tatár imre - Terényi Éva - Vajda Gábor - Zádor Tibor - Német ​Szövetségi Köztársaság
Hatalmas ​ipari létesítmények, füstköd, modern beton- és üvegcsodák - no és az autópályák! Hirtelenjében ezek a fogalmak jutnak a magyar turista eszébe, aki először indul a Német Szövetségi Köztársaságba. Azután - akár Salzburgnál, akár Passaunál hajt át az osztrák-NSZK határon - mindjárt meglepődik. S ez a meglepetés kíséri útján végig, még a híres-hírhedt ipari körzetben, a Ruhr-vidéken is. mert a valóban nagyszerű autópályákon is szebbnél-szebb tájak suhannak el mellette; ha pedig letér róluk, lépten-nyomon középkori hangulatú városkák, falvak ódon házaiban, ezeréves templomaiban vagy hófödte csúcsok, kéklő tavak látványában gyönyörködhet. És sok-sok zöldben: nemcsak a fenyvesek, lombos erdők tájain, de a modern nagyvárosokban is, melyeknek sűrűn telepített, gondozott parkjaiban a hipermodern lakótelepek ablakaiban, erkélyein is mindenütt ott a rengeteg virág. Az NSZK nagy ország - nagy ellentétekkel; a modern életforma kedvelőjének csakúgy bőségesen nyújt élményt, mint a romantika, a múlt rajongójának. A könyv szerzői mindkét óhajt figyelembe véve vezetik végig rajta a magyar turisták, a felső-bajoroszági Alpoktól az Északi-tenger Schleswig-Holstein-i partjáig.

Nemes János - Két világ határán
Utazás a Német Demokratikus Köztársaságban.

Bán Péter - Á. Varga László - Csiffáry Gergely - Nemes János - Magyar történelmi fogalomtár I-II.
E mű mintegy 1400 címszava a magyar történelem fogalmait tekinti át. A szerzők összefoglalást nyújtanak a gazdaság- és technikatörténet, a társadalmi-szociális struktúra, a földbirtokviszonyok, az adózás, az állami és helyi kormányzat, a bíráskodás, a politikai és az egyházi intézmények, a katonáskodás, a régészeti korok és kultúrák, a magyarsággal kapcsolatba került népek, a történeti-földrajzi tájak fogalomköreiről. Az egyetemes történelem magyar történelmet meghatározó fogalmai is helyet kaptak a gyűjteményben. A szavak definíciója és etimológiája mellett nyomon követhető eredeti tartalmuk változása a történelem folyamán.

Nemes János - Terroristák ​az NSZK-ban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes János - Pintér István - Szabó László - Horváth József - Az ​utolsó felvonás
A ​könyv, amelyet kezében tart az olvasó, riportkönyv. E riportsorozatban a magyar történelem legsötétebb korszaka elevenedik meg. A felnőttek nemzedéke máig is borzadva és szégyenkezve emlékszik vissza 1944 végzetes hónapjaira s a drámai gyorsasággal pergő eseményekre. De a kulisszák mögött történetekből viszonylag keveset ismer. Az egyszerű emberek elől sűrű függöny takarta el a budai Várat, a kormánypalotákat, a nyilas hadiszállásokat, a náci követség épületének termeit, a kínzókamrákat s a tragédia megannyi boszorkánykonyháját. S túl a kortársakon - azóta olvasóközönséggé serdült az ifjúság egy jelentős rétege, amely mit sem ismer e tragikus históriából. Márpedig érdemes megismernie. Az utolsó felvonás természetesen nem történelmi tanulmány, nem is az események krónikája. A riportázs eszközeivel él, a rohanó eseményeknek csak egy-egy drámai epizódját állítja reflektorfénybe. De azért arra törekszik, hogy az események és a párbeszédek tükrében, amelyeket jegyzőkönyvek, okmányok, vagy visszaemlékezések alapján rekonstruált, levéltárak, bírósági periratok, kancelláriai jegyzőkönyvek, s a kor más fellelhető forrásai segítségével állított össze - megmutassa a nagy egészet, az összefüggéseket is.

Nemes János - Pintér István - Szabó László - Horváth József - Régi ​jó világ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes János - Eger ​veszedelme
Egy ​történelmi regényt tart kezében az olvasó, mely az egri vár elleni ostromot mutatja be, sajátos szemléletmóddal. Megismerhet­jük a végvári élet mindennapjait, az ostrom által az emberekre nehezedő súlyos terheket, betekintést nyerhetünk a kevésbé ismert végvári életmódba, a hazát, s családját féltő katona gondolatvilágába, vagy éppen a bemenekült lakosság vészterhes napjaiba. Végvári szemmel s lelkülettel megírt könyvet tarthat a kezébe az érdeklődő, melyet több éves kutatómunka s adatgyűjtés előzött meg. A szerző ezzel a regénnyel szeretne emlékezni elődeinkre, kik hősként álltak a vártán, s vállalták a harcot még oly reménytelen helyzetben is.

Nemes János - Mit ​kell tudni a Szovjetunióról?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes János - Ungarn ​stellt sich vor
Die ​Ungarische Volksrepublik liegt im Herzen Europas. Sie ist ein typisches Donauland, das sich auf ein Drittel, und zwar auf den tiefliegenden mittleren und westlichen Teil des Karpatenbeckens erstreckt das die Donau mit anderen Gewassern Mittel- und Süd-osteuropas durchfliefst. Ungarn liegt vom Aquator und vom Nordpol fast gleichermassen 4500 - 5000 km entfernt, zwischen dem 16. und 23. Grad östlicher Lange und dem 45. und 48. Grad nördlicher Breite. Die Entfernung zwischen dem südlichsten und dem nördlichsten Punkt des Landes betragt insgesamt 308 km, in westöstlicher Richtung dehnt sich das Land etwas weiter, namlich 528 km aus. Das Territorium Ungarns umfasst 93030 km2. Das entspricht einem Sechstel Frankreichs, etwas mehr als einem Viertel Polens und nur ein wenig mehr als Österreich oder Holland. Unter den 33 Landern Europas nimmt Ungarn territorial den 17. Platz, zwischen Island und Portugal, ein.

Dr. Valló Ágnes - Nemes János - Menedzserbetegségek
"Stressz ​- siker - stratégia" címmel a B+V Kiadó új sorozatot indított ezzel a könyvvel, amelynek egyes darabjai gyorsan változó életünk kihívásaira, problémáira keresik a válaszokat. Ki tekinthető menedzsernek? Voltaképpen mindenki: a vezérigazgató, a két tűz közé szorult középvezető, a családi betéti társaság kényszervállalkozója, magánórákat adó pedagógus, a szabadúszó színész és még sokan mások. Munkanapjuk nem nyolc órából áll, állandóan dönteni és "improvizálni" kénytelenek, akkor is ha fáradtak, levertek, ha családi gondok gyötrik őket. Aki szenved a túlhajszoltságtól, a felelősségtől, a túlzott stressztől: az mind-mind menedzserbeteg-jelölt! Számos, az "életből ellesett" gyakorlati példa és történet, valamint a könyv végén csokorba szedett interjú illusztrálja a menedzser-lét sajátosságaira visszavezethető okokat, tüneteket, a megelőzés és a gyógyítás lehetőségeit. "Biztosak vagyunk abban, hogy szereplőinkben - sajnos vagy szerencsére - sokan magukra ismernek. Nekik, és mindannyiunknak készült ez a könyv. Ha huzamosabb időn keresztül élvezni akarjuk munkánk gyümölcsét, érdemes megszívlelni a könyvben foglaltakat."

Nemes János - Egri ​harangok
Talán ​nincs magyar, ki az Egri csillagok című Gárdonyi-művet nem olvasta. Nemes János Egri harangok című regénye e történetet kísérli meg folytatni Bornemissza Gergely Ferdinánd által nyert kapitányi kinevezésétől egészen a haláláig, melyet Isztambulban, hóhér által szenvedett el. A két esemény között Egerben és környékén történt, fölöttébb cselekményes, izgalmas haditettek bemutatásával nem csupán a magyarság szívében örökkön élő Deák sorsát, hanem az egyszerű tisztek és vitézek, valamint a köznép életét is bemutatja a szerző. A mű történései a legújabb kutatási eredmények felhasználásával íródtak, ellenőrzött adatokkal hitelesítve ily módon a regény meséjét.

Dr. Valló Ágnes - Nemes János - Stressz ​és egészség
A ​stressz a 21. század civilizációs népbetegsége, egyik legnagyobb egészségromboló tényező. Egyre több betegség hátterében fedezik fel a károsító lelki tényezőket, és egyre gyakrabban hangzik fel az orvos szájából: "éljen nyugodt, stressz mentes életet". Pedig stressz mentes élet nem létezik. A stressz elől nem futhatunk el - meg kell tanulnunk megbirkózni vele. A szerzők számos esetleíráson, életből ellesett történeten keresztül bemutatják a stressz hatásait, a megküzdés lehetőségeit. A hangsúly a megértésen és megelőzésen van: szeretnék, ha az olvasó ráismerne a saját problémáira is, és jobban megértené teste-lelke működését.

Nemes János - Gyógyító ​Budapest
Mit ​tegyünk, ha valakit baleset ér? Hová forduljon az ember, ha hirtelen megbetegszik, vagy ha tartós kezelésre szorul? Hol van ügyeletes patika, éjszaka hol találunk fogorvost? Hol vehetünk fürdőkúrát? Ezekre a kérdésekre - és még sok hasonlóra - igyekszünk választ adni.

Dr. Valló Ágnes - Bárány János - Nemes János - Menedzsernők, ​menedzserfeleségek
... ​A női vezető számára a döntésnek nemcsak gazdasági, hanem emberi sorsokra gyakorolt hatása, morális szempontjai is fontosak. Ezért, bár a nők döntéshozatali folyamata hosszabb és bonyolultabb, maga a döntés rendszerint átfogóbb és kiegyensúlyozottabb, mint a férfiaké... ...A nő olyan poszton és munkahelyi környezetben érzi igazán jól magát, ahol fontos az emberismerete, a kapcsolatteremtőkészsége. A legjobb humán erőforrás menedzserek a nők közül kerülnek ki... ...A munka világában, ahol még döntően a hagyományos férfihierarchia uralkodik, a nő sikeresebb, ha férfiasabban öltözködik - ezért olyan elterjedt az üzleti világban az öltönyhöz némiképpen hasonlító kosztüm... ...A legtöbb menedzserfeleségnek csak évek múlva lesz hiányérzete, amikor a gyerekek már felcseperedtek. Ha panaszkodnak, környezetük - de gyakran maguk sem értik - mi bajuk van, irigyelt "jó dolgukban"... (Részletek a nagy sikerű Menedzserbetegségek című mű szerzőpárosának - most már triójának - legújabb könyvéből) Két nem - két világ;nőtípusok; menedzsernők és feleségek - stresszhelyzetben; mit üzen a betegség?; női bajok; siker, boldogság - harmóniában önmagunkkal; interjúk menedzsernőkkel, menedzserfeleségekkel

Kollekciók