Ajax-loader

Berkes Ildikó könyvei a rukkolán


Berkes Ildikó - A mai nyugatnémet film
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Gyöngyi - Berkes Ildikó - Forgács Iván - Gyürey Vera - Filmspirál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berkes Ildikó - Nemes Károly - Az ​amerikai film
Uránusz ​Könyvek 19. kötet

Berkes Ildikó - Nemes Károly - Az ​orosz-szovjet film
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berkes Ildikó - A ​western
Milyenek ​voltak az amerikai nyugat hősei a valóságban? Hogyan váltak a vadnyugati irodalom és a westernfilm halhatatlan hőseivé? Kik voltak azok az írók, rendezők és színészek, akik nyolc évtizeden át alakították legendájukat? Hogyan fonódik össze a vadnyugat mítoszában Amerika múltja és jelene? Ezekre a kérdésekre keresi a választ ez a westerntörténet, mely a kezdetektől napjainkig kíséri nyomon a valóság és a mítosz kapcsolatát a westernfilmekben.

Berkes Ildikó - Kurosawa ​Akira
Japán ​már nem titokzatos, távoli ország, az ember nap mint nap információkat szerezhet róla. S nemcsak technikai eredményei révén van jelen, hanem kultúrájával is. Nem utolsósorban filmművészetével, amely nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is jelentős. E filmművészet egyáltalán nemcsak a japánokhoz szól, hanem általában az emberekhez... Ugyanakkor bizonyos nehézségeket okozhat egyik-másik japán film teljes megértése, igazi élvezete. Ebben történelmi, életformabeli sajátosságok, kulturális különbségek játszhatnak szerepet. A japán filmtörténet önmagában is érdeklődésre tarthat számot, hiszen egy nagy művészetről van szó, ám segíthet eligazodni a japán kultúrában is, s ezzel teljesebbé teheti a filmek nyújtotta esztétikai élményt. E könyv szerzői nyugati és japán forrásmunkák felhasználásával mutatják be a japán filmművészet fejlődésének fő vonalát, alkotóit, elemzik a művek sajátosságait.

Berkes Ildikó - Marlon ​Brando
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berkes Ildikó - Nemes Károly - A ​bűnügyi film
Uránusz ​Könyvek 10. kötet

Berkes Ildikó - Nemes Károly - A ​kilencvenes évek filmművészete
Uránusz ​Könyvek 15. kötet

Berkes Ildikó - Nemes Károly - A ​japán film világa
A ​kötet bevezetője eligazít Japán és a japán kultúra történetében. A film hamar eljutott a távoli országba. Már a húszas évektől olyan kiemelkedő rendezők dolgoztak, mint Ozu és Mizoguchi. A harmincas évek felvirágzását a háború utáni útkeresés követi. A modern japán filmművészet megteremtői Kurosawa, Kobayashi, Shindo, majd Oshima.A tanulmányt harminc japán filmrendező alkotói életrajza, bibliográfia és mutatók egészítik ki.

Berkes Ildikó - Nemes Károly - A ​posztmodern film
A ​kötet szerzői a kortárs filmművészet egy szeletét vizsgálva arra a kérdésre keresnek választ, hogy az információs társadalom kívülről irányított, magányos alattvalói milyen eséllyel válhatnak nembeli emberré, ha 'zsigeri hatások' kiváltására törekvő posztmodern alkotásokat néznek? A posztmodern film célja ugyanis az erőszakkal, fogyasztási kényszerrel, terrorral teli, bomló világot megülő rettenet, kietlenség, torzulás, szexualitás ábrázolása, társadalmi környezet nélkül. A korunkat meghatározni kísérlő elméletek szerint a világunkban megszűnt a határ az élet és a művészet között (Warhol), összeomlottak a narratívák (Lyotard), az emberek fogyasztóvá váltak (Baudrillard), mert a hatalom érdeke, hogy elfedje az uralommal kapcsolatos nyers igazságot (Foucault), ezért a hatalom alakítja ki azt a képet, amely az emberekről önmagukban él. A könyv a posztmodern filmezés központjaként az amerikai 'harmadik avantgárdot', és Jonas Mekast mutatja be. A világ filmművészetében jelentkező posztmodern törekvéseket országonként ismertetik a szerzők, figyelembe véve a nemzeti filmművészetek sajátosságait, történetét, leírva a filmek tartalmát, és elemezve jelentésüket. Különösen érdekesek a kevésbé ismert kelet-európai (orosz, lengyel, cseh, szlovák, szerb) posztmodern törekvéseket bemutató és összehasonlító fejezetek. A Minősítés? Meghatározás? a posztmodern filmek, mint 'negatív esztétikumok' befogadási, elfogadási problémáit foglalja össze. A Miért? a magyar film néhány posztmodernbe hajló alkotásáról (Magánbűnök, közerkölcsök; Magyar pizza; Roncsfilm; Vademberek; Rengeteg) közöl összefoglalást. A könyv végén jegyzetek, név- és címmutató segíti az eligazodást. Minden filmszerető, a filmekből a világ 'lenyomatait' tudatosan felismerni akaró olvasónak ajánlott könyv.

Berkes Ildikó - Nemes Károly - A ​német filmművészet története
Uránusz ​Könyvek 21. kötet

Berkes Ildikó - Nemes Károly - A ​kelet-európai filmművészet
Uránusz ​Könyvek 22. kötet

Kollekciók