Ajax-loader

Szilágyi Domokos könyvei a rukkolán


Szilágyi Domokos - Élnem ​adjatok
Szilágyi ​Domokos (* 1938. július 2. Nagysomkút; † 1976. november 2. Kolozsvár) erdélyi költő, író, irodalomtörténész és műfordító. Nyolcgyermekes családban nőtt fel. Szilágyi Domokos első verse 1956-ban az Utunkban jelent meg. Kolozsváron a Bolyai Egyetemen 1960-ban magyar szakon végzett. Feleségül vette 1961-ban Hervay Gizellát ,aki szintén költő volt. Az első verseskötetét az "Álom a repülőtéren"-t 1962-ben nyomtatták ki. Az Igaz Szó és az Előre munkatársa volt. Betegnyugdíjat kapott 1970-ben. A hetvenes évek elején bejárta Németországot és Skandináviát. Utolsó éveiben Kolozsvárott élt. Súlyos betegen saját kezével véget vetett az életének.Fia, Kobak, az 1977-es bukaresti földrengésben pusztult el. Közös sírban nyugszanak a kolozsvári házsongárdi temetőben: Szilágyi Domokos, Hervay Gizella és a gyermekük, Szilágyi Attila.

Szilágyi Domokos - Világ ​hava
Szilágyi ​Domokos, a romániai és az egyetemes magyar irodalom újabb kori garabonciása 1988-ban lenne ötvenéves; és tizenkét éve halott. Túlélésre termett pedig: önmaga tudott maradni változó körülmények, poétikák és veszélyek között. Természete szerint reneszánsz kedélyű, jóra-rosszra nyitott szellemiségű és kínjában mókázó ember volt - egy bezárkózó tájban, öngyötrő közérzetű korban, amikor a játékot bűnnek tartják. Kisebbségi ember volt, aki egyetemességre vágyik. - Költészetében még ma sincs hősiesség, csak tágasság és remény. Az erkölcsi nagyság nála hétköznapi: a túléléshez szükséges erőt jelenti. Ünnepi talapzatra emeli a banalitást, hogy kitessék igazi mérete, gúnyol, sajgón fintorog, de sose érzeleg. Ahhoz túlságosan fáj és szeret. Megdöbben minden felismeréstől. - Egy anyanyelvét imádó, azt gyerekként csócsáló ember volt, aki múltját, veszélyeztetett jelenét és kétes jövőjét érzi meg a nyelvben és a versben. Így, többfajta kettősség között alakult ki nemzetiségéhez hasonló túlérzékenysége. "Akit a sorsa meg akar tartani: / síriglan-reményben ég el, / Akit a sorsa el akar veszteni: / megveri tehetetlenséggel" - írja. Ez volt igazi betegsége, a tehetség tehetetlensége. Mely mindennel összeütközik, végül önmagával is. Felszikrázik akkor, ragyog és elég. Közben ránk világít.

Szilágyi Domokos - Kortársunk, ​Arany János
A ​születése óta eltelt százötven esztendő nem volt elegendő igaz valójának megismeréséhez. S tán épp amiatt, hogy klasszikussá vált. És ami rosszabb: még életében. Mert súlyosan esik latba, hogy kik avatják klasszikussá - kik sajátítják ki a költőt. Ismerjük mint a Toldi-trilógia, a balladák, a Buda halála, no meg a Fülemüle szerzőjét. Ez arcának egyik fele. A teljes kép megfestésére nem vállalkozom: csupán az arc másik - a nagyközönség előtt mindmáig árnyékos-felének a fölvillantatására. Szilágyi Domokos

Szilágyi Domokos - Szerelmek ​tánca
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Domokos - Felezőidő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Domokos - Öregek ​könyve
Halála ​felé haladtában az öreg mintha élete dolgaival találkoznék – épül az élet elemeiből a halotti beszéd, talán példázatként, hogy még elmúlni sem olyan nagyon egyszerű. S a halálról szóló sorok mellett arcok állanak, kedves tárgyak között. A kép, igazi természetéhez híven, megjeleníti mindazt, amitől szavaival elválni készül.

Szilágyi Domokos - Álom ​a repülőtéren
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Domokos - Vermesy Péter - Pimpimpáré
Több ​mint negyedszázaddal az első kiadás után gyermekek, szülők, tanítók és zenepedagógusok ismét kezükbe vehetik a legendás Pimpimpárét, két kiváló szerző - egyikük a nyelv, másikuk a zenei hangok művésze - közös játékából, alkotó dialógusából született művét. A játékos zenei olvasmánysorozat egy kortárs, nagy játékos műveivel bővült, Kovács András Ferenc átírásaival.

Szilágyi Domokos - Kényszerleszállás
A ​fiatalon elhunyt romániai magyar költő teljes lírai életművét tartalmazza a kötet. A hosszú, alapos bevezető átfogó pályaképet rajzol Szilágyi Domokosról.

Szilágyi Domokos - Leltár ​az évszakokról
Szilágyi ​Domonkos költészete, ez a Dsidán, Csokonain, Arany Jánoson, T.S. Elioton, Shakespeare-en és ki tudná fölsorolni, ki mindenkin nevelkedett líra mindig megdöbbenti azt, aki az erdélyi irodalmon el szokott gondolkodni. Ez a formateremtő készség, ez a szorgalom és főleg ez az egészen kivételes műveltség, amellett hogy nagyon ritka tájainkon, új utat nyitott meg az utódoknak. Ne is szóljunk a tehetségről, amely nem átvehető és nem megtanulható. És arról a szellemről sem, amely ebből az életműből sugárzik, és amelyre az egyetemes szó illik a leginkább. Ebből a költészetből készült válogatás.

Szilágyi Domokos - Lám, ​egymást érik a csodák
„...Lám, ​egymást érik a csodák!” –írja Szilágyi Domokos egyik versében. Vegyük kézbe a könyvet, lapozzuk át, olvassunk bele találomra, és érteni fogjuk, hogy kiadónk miért ezt a címet választotta. Mert a versek csodálatosak. Vitathatatlanul a modern magyar líra remekei. Szilágyi Domokos játszik. És bennünket is bevon a játékba. A verseket már nem is olvassuk. Sokkal inkább halljuk, látjuk. Érezzük. A rímek gyönyörű dallammá változnak. És örülünk, hogy ez a csodálatos nyelv gyermekeink anyanyelve. A cím más szempontból is találó. Keszeg Ágnes fiatalos, eredeti, pompás illusztrációi külön meglepetéssel szolgálnak. Érezzük a ritmust, látjuk a színeket. És tudjuk, hogy gyermekeinket egy életre szóló élménnyel ajándékoztuk meg.

Szilágyi Domokos - Válogatott ​versek és műfordítások / Kortársunk, Arany János
Szilágyi ​Domokos 1976-ban bekövetkezett váratlan halála súlyos vesztesége mind a romániai, mind a hazai magyar irodalomnak. Mindössze harmincnyolc éves volt, nagy ígéret és jelentős alkotó. Egy rendkívül gazdag és izgalmas költői, műfordítói pályát szakított félbe tragikus hirtelenséggel a halál, de az életműve még így, torzóban maradva is csodálatos, elismerést és tiszteletet parancsoló teljesítmény. Fiatalon, az erdélyi irodalmi hagyományokból kiindulva, csakhamar ízig-vérig modern, intellektuális költő lett, merész és eredeti, irigylésre méltó formakultúrával, s emellett olyan valaki, aki hihetetlen gyorsasággal és érzékenységgel tette magáévá a legújabb, különösen az angol nyelvű költészet szemléleti, formai eredményeit. Bátran kísérletezett, folyamatosan, újra és újra megteremtve a hagyomány és az újítás dinamikus egységét. Elsősorban a mai városi lét ellentmondásainak, a huszadik századi ember bonyolult, tragikus és mégis fölemelő világának gondolati megfogalmazására törekedett. Magabiztosan kezelte a szabadverset és a kötött formákat egyaránt. Információgazdagsága, groteszk és fanyar hangvétele érzékletes képiséggel, muzikalitással és játékossággal párosult. Összeállításunk bő válogatásban mutatja be az életmű legjavát, az életében megjelent köteteinek és írói hagyatékának legjobb verseit, legszebb műfordításait. A kötetet egy rendhagyó és meglepően izgalmas kis monográfia, illetve irodalomtörténeti esszé zárja.

Szilágyi Domokos - Medve-lakodalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Domokos - Plugor Sándor - Öregek ​könyve – Cartea bătrânilor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Domokos - Liliom-palota
Szilágyi ​Domokos, a közelmúltban elhunyt erdélyi költő versei a költészet halk és sajátos eszközeivel fordítják a gyermekolvasókat a természet és az irodalom szépségei felé. Derűs hangulatú verseiben sokszínű képek varázsa sorra idézi a természet jelenségeit. A Kis verseskönyvek sorozatának értékes kötetét Kiss István művészi rajzai teszik még teljesebbé.

Szilágyi Domokos - Játszhatnám
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Domokos - Tengerparti ​lakodalom
Hátrahagyott ​versek 1978.

Szilágyi Domokos - Összegyűjtött ​versek
Szilágyi ​Domokos (1938–1976) az erdélyi magyar költészet meghatározó, emblematikus figurája. Költői életműve először olvasható egy kötetben, köztük olyanok, melyek eddig csak folyóiratokban jelentek meg. Kiadásunkban a költõ által szerkesztett, életében megjelent kötetei és a hátramaradt (kéziratokból, levelezésekbõl, folyóiratokból előkerült) versek egymás mellett, de kronologikusan olvashatóak – ez izgalmas mind a költészet ismerõi, az új felfedezõk és az irodalmárok számára egyaránt. Az Összegyűjtött versek Szilágyi Domokos legendás alakjáról, tragikus, váratlan haláláról (éppen 30 éve) a költõ verseire, szövegeire kívánja terelni a figyelmet!

Szilágyi Domokos - Szilágyi ​Domokos válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Domokos - Abrakadabra
Mesekönyv ​gyerekeknek, hogy Meseország újabb részét fedezhessék fel a nagyhatalmú sündisznócskával, vagy, hogy a medvelakodalom vendégeivel találkozhassanak egy-egy történet erejéig. De ez a mesekönyv szól azoknak is, akik már-már búcsút intenének e gyönyörű korszak végét jelentő meseküszöbről, átlépve egy nagybetűs felnőtt világba, ahol már nem róluk szól a mese, hanem ők maguk lehetnek a bölcs mesélők. Tehát mielőtt végleg átérnének a felnőttkorba, üljenek le kicsit ők is a szőnyegre, borítsák ki újra a legót, vagy vegyék kézbe a mesepalack sorozat Szilágyi Domokos: Abrakadabra című kötetét". Álmodozzanak, nosztalgiázzanak, vagy csak jusson eszükbe Petőfi, aki szintén hasonlót gondolt: "Gyermek vagyok, gyermek lettem újra/ Lovagolok fűzfasípot fújva" (Sulinet)

Kollekciók